Pondelok, 1. marec, 2021 | Meniny má AlbínKrížovkyKrížovky

V procese s uitekou, ktorá poda obžaloby postrelila chlapca, figuruje aj nezvestný svedok

V procese s uitekou, ktorá poda obžaloby postrelil

Výpovede sa rôznia

Incident, pri ktorom bol postrelený vtedy sedemnásroný Ma-rián, sa stal ešte 25. novembra 2000 na nitrianskom sídlisku Klokoina.

V uvedený de našli manželia M. pred svojím rodinným domom odparkované auto, ktoré im bránilo vo výjazde z garáže. Štefan M. ho preto spolu so svojím známym pootoil. Ke si po neskôr prišiel Peter P., ktorý býval v nealekom paneláku, zostal prekvapený. Nasledovala hádka, v ktorej zazneli aj vulgarizmy a vyhrážky. Incident mal pokraovanie v poobedajších hodinách. Manželia M. vtedy opravovali plot svojho domu, ke okolo na aute prechádzal spomínaný Peter. Vracal sa spolu s rodinou z nákupov. Hovoria, že sa im cez otvorené okno vyhrážal, vraj má kamarátov, ktorí si to s nimi prídu vybavi.

Skryť Vypnúť reklamu

Krátko na to sa manželia vybrali pred panelák, kde Peter býva. Štefan M. tvrdí, že hájil es manželky aj svoju, nakoko ich hrubo pourážal. No hlavne mal vraj strach, nakoko videl, ako sa smerom k ich rodinnému domu blíži Peter so skupinkou asi ôsmich udí. Bál sa, aby mu nerozbili dve autá, ktoré mal nealeko odparkované – preto im išiel oproti. Pred jedným z vchodov paneláku napokon prišlo k fyzickej potýke.

Výpovede o jej priebehu sa rôznia. Štefan M. priznáva, že Petra P. napadol. Ten sa bránil, obaja spadli na zem. Mladíkovi prišiel pomôc brat Andrej. Svedkovia tvrdia, že ho uiteka udrela po hlave, priom mu ju rozbila. Niektorí hovoria, že to urobila pištoou. Do incidentu sa zapojili aj alší chlapci, bol medzi nimi i Marián J. Zavolala ich Petrova matka, aby prišli pomôc. Štefan M. vypovedal, že na neho skoili a surovo ho bili. Ležal na zemi, ke poul výstrel. Zdvihol hlavu a videl, ako jeden mladík kope jeho manželku. Ten to popiera, vraj sa jej len snažil zabráni v strebe, nakoko mala v ruke zbra.

Skryť Vypnúť reklamu

Svedkovia sa zhodujú, že pouli viac výstrelov. Peter hovorí až o troch. Prvý vraj zaznel, už ke prichádzali manželia M. od svojho domu. „Pani mala v rukách pišto a mierila na ma,“ uviedol. alšie dva výstrely mali „padnú“ poas zápasu. Jeden z nich poda svedkov zasiahol Mariána J. Ke sa zdvíhal zo zeme, pocítil pálenie v krížovej oblasti, zostalo mu zle. Až ke prišiel domov, mama si všimla, že má krvavé obleenie.

Pripúša len jeden výstrel, ani tým si však nie je istá

Pedagogika opakovanú strebu popiera. Spochybuje aj to, že projektil v tele Mariána J. pochádza zo zbrane, patriacej jej manželovi. „Ak som vystrelila, tak len raz, ale nie som o tom presvedená. Pripúšam len jeden výstrel. Nikoho som nechcela zastreli ani zrani,“ vypovedala v utorok na obnovenom pojednávaní. Zopakovala, že mala strach o život svojho manžela. „Kriala som, aby prestali, lebo ho zabijú, ale nepoúvali ma,“ opisovala poloplaky situáciu s odstupom vyše dvoch rokov.

Skryť Vypnúť reklamu

V súvislosti s potom výstrelov poukázala obhajoba na fakt, že sa v revolveri našla iba jedna nábojnica. Pracovník kriminalisticko-expertízneho ústavu potvrdil, že ak by sa striealo viackrát (za podmienky, že so zbraou nikto nemanipuloval), mal by v nej zosta patriný poet nábojníc.

Ako sme už uviedli, zbra patrí manželovi obžalovanej, Štefanovi M. Uiteka tvrdí, že si ju dala do vrecka vetrovky ešte de pred incidentom. Bola totiž sama doma a niekto u nich vyzváal. Dostala vraj strach. Poukázala, že už predtým zaznamenali v súvislosti s funkciou manžela (šéf inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie) vyhrážky a nepríjemnosti. Vetrovku mala obleenú aj v kritický de, ke s manželom opravovali plot. Na zbra vo vrecku vraj zabudla. Kedy si presne uvedomila, že ju má pri sebe, si nepamätá. Hovorí, že chlapcov, ktorí bili jej manžela, ou chcela len zastraši.

V zápisnici, ktorú podpísal Štefan M. po výsluchu u vyšetrovatea, sa píše nieo iné. Mária si vraj zobrala zbra až v de incidentu, krátko po tom, ako poula, že sa im Peter vyhráža. Štefan M. však tvrdí, že ni také nikdy nepovedal. Zápisnicu vraj podpísal bez toho, aby si ju preítal. Nemal totiž okuliare. K podpisu mal pristúpi pod nátlakom. Údajne mu povedali, že ak nepodpíše, pôjde jeho manželka do cely predbežného zadržania. Na utorkovom pojednávaní skonštatoval, že tam nakoniec išla aj tak.

Sažoval sa tiež, že pri jeho prvom výsluchu nebol prítomný advokát, hoci o neho žiadal. Zato svedkovia vraj mali výhody, dohadovali sa na svojich výpovediach. Na ovplyvovanie svedkov poukázali obhajcovia aj minulý týžde. Predsedníku senátu upozornili, že na chodbe študujú lenovia rodiny P. fotokópie svedeckých výpovedí, urobených pred vyšetrovateom. Na otázku, odkia ich majú, uviedli, že od matky postreleného Mariána. Senát im napokon materiály odobral.

estné prehlásenie od svedka

Na obnovenom pojednávaní figurujú aj noví svedkovia – manželia . Nachádzali sa vraj nealeko miesta incidentu, pri ktorom bol postrelený Marián J. Sedeli v aute a údajne videli, ako z vchodu vyšiel nejaký chlapec s pištoou a mieril ou na skupinku bijúcich sa. Manželia . sa do nioho nezapájali. Keže bol len niekoko dní predtým Róbert . prepustený z väzby, nechceli ma problémy.

Od konca minulého roka je Róbert nezvestný. Ke pripravovala jeho manželka podklady na daové priznanie, našla vraj medzi jeho vecami estné prehlásenie, týkajúce sa spomínanej udalosti. Rozhodla sa nemla. Údajne kontaktovala jedného z obhajcov Márie M. Ten nám potvrdil, že v minulosti obhajoval aj Róberta . O výskyte estného prehlásenia informoval Najvyšší súd, ktorý konštatoval, že je potrebné vypou svedka Róberta ., „ktorý mal údajne by prítomný pri celom incidente a mal vidie striea inú osobu z inej zbrane“.

S vypoutím však bude zrejme problém. Ako sme už uviedli, od konca minulého roka je muž, ktorý figuruje vo viacerých súdnych procesoch, nezvestný. Medziasom na neho vydal okresný súd zatyka. Na polícii nám povedali, že je po om vyhlásené pátranie.

Znalci si protireia

Na súde v piatok vypovedal aj znalec, ktorý bol do konania pribratý na základe žiadosti obžalovanej Márie M. Ide o zástupcu primára súdno-lekárskeho oddelenia fakultnej nemocnice. Vo viacerých bodoch spochybnil posudok, vypracovaný lekárom z odboru traumatológie, o ktorý sa pri svojom rozhodovaní opieral súd.

Nový znalec poukázal, že traumatológ odpovedal aj na otázky, na ktoré nemá kvalifikáciu – hlavne v oblasti balistiky a rá-diodiagnostiky. Uviedol, že je možné presne zisti vekos projektilu, ktorý má postrelený v tele, nie však spôsobom, ako to urobil traumatológ. Vyhlásil tiež, že poda jeho záverov nie je projektil v Mariánovom tele s najväšou pravdepodobnosou typu Long Rifle - teda typu, aký používal vo svojej zbrani Štefan M., manžel obžalovanej.

Znalec z odboru súdneho lekárstva má iný názor aj na zranenie mladíka. Na rozdiel od traumatológa si nemyslí, že je také vážne. Hovorí, že nezanechá trvalé následky na zdraví. Konštatoval, že sedacia oblas nie je považovaná za životne dôležitú, nenachádzajú sa tu životne dôležité orgány ani významnejšie cievy. „Bolo by z mojej strany neseriózne a výslovne špekulatívne hovori, že mohli by zasiahnuté životne dôležité orgány. Treba vychádza z konkrétneho klinického stavu a lokality strelného poranenia. Zasiahnutá bola hluchá as tela.“ V súdnolekárskej praxi sa vraj nestretol s prípadom, aby podobné poranenie viedlo k následkom na zdraví, o sa týka samotného lokálneho úinku strely.

Traumatológ trvá na závere svojho znaleckého posudku: v prípade malého odklonu mohlo dôjs k poškodeniu dôležitých orgánov. „Je otázkou šastia, že pacient neochrnul,“ povedal. Upozornil, že tu drieme nebezpeenstvo, že v budúcnosti nastanú zdravotné problémy, ako je napríklad infekcia, nakoko olovo je toxická látka. Nie je poda neho vylúené ani uvonenie projektilu z miesta, kde je uviaznutý, a jeho „putovanie“. Traumatológ po konzultácii s neu-rochirurgickým pracoviskom neodporúa, aby bol projektil vybratý z tela. Hovorí, že je možnos poranenia okolitých štruktúr, ako sú jemné nervové, prípadne žilné prepojenia.

Súdny lekár oponuje, odvoláva sa na názor neurochirurga z nemocnice na Kramároch, s ktorým celú záležitos konzultoval 30. júna. Ten uviedol, že lokalita, kde je projektil uviaznutý, si nevyžaduje mimoriadnu ostražitos pri vyberaní. Problémy však môžu nasta rovnako ako u každého iného operaného zákroku, preto ak projektil nerobí problémy, „treba da veci pokoj a nevybera ho“.

Vzhadom na rozpory uvedených znaleckých posudkov senát prizve do konania alšieho znalca, respektíve odborný ústav, ktorý by mal urobi vo veci jasno. Obhajoba trvá aj na znalcovi z odboru balistiky. Odbornými otázkami z tejto oblasti sa zatia zaoberali len pracovníci Kriminalisticko-expertízneho ústavu v Bratislave.

Majú strach

Senát krajského súdu si minulý týžde opä vypoul posudky znalcov z odboru psychiatrie a psychológie. Zhodli sa, že lieenie obžalovanej nie je potrebné. „Toto bol stav, ktorý pominul, a tam nie je o liei. Nemám dôvod predpoklada, že sa v budúcnosti stane nieo podobné,“ uviedol psychiater. V ase inu vraj išlo u obžalovanej o nezvládnutený afekt, ktorý nemal vplyv na jej rozpoznávacie schopnosti. Jej konanie bolo v príkrom rozpore s predchádzajúcimi reakciami.

Uiteka uviedla, že sa z fyzických zranení dodnes liei a dodnes má vraj aj strach. „Necítim sa bezpene, vozí ma všade manžel, ak nemôže, tak suseda.“ Tvrdí, že sa od incidentu útoky voi nej a manželovi opakovali. Na Vekú noc 2001 vraj hádzali mládenci pred ich rodinným domom delobuchy a vykrikovali oplzlosti. „Neboli sme doma, susedia ich odohnali.“ Problémy nastali aj poas tohtoroných vekononých sviatkov, kedy stáli traja chlapci pri plote a „pozerali, o by mohli vyparati“. Poda Márie M. vhodili do garážového priestoru vekú skalu.

O strachu hovorí aj postrelený Marián J. – má strach z ochrnutia. Tvrdí, že nemôže robi ažšie práce a obas ho bolí chrbát. V dôsledku zranenia nespravil skúšky, takže stratil jeden školský rok. Od obžalovanej pôvodne požadoval odškodnenie vo výške milión korún. Minulý týžde túto sumu zvýšil na tri milióny. V prípade, že súd uzná Máriu M. vinnou, bude si svoj nárok uplatova v obiansko-právnom konaní.

Obhajoba žiada vráti prípad na došetrenie

Proces bude pokraova až 20. októbra. Vypoutých bude pä svedkov – dvaja z nich minulý týžde na pojednávanie neprišli a troch senát vypou nestihol. Ako sme už spomenuli, do konania by mali by pribratí aj noví znalci.

Obhajcovia Márie M. trvajú aj na vypoutí alších svedkov, ktorí zatia v prípade nefigurovali. Odvolávajú sa na výpove manželky Róberta ., ktorá hovorila, že incident sledovalo množstvo udí z okien svojich bytov. Poda obhajcov ich musí polícia zisti, nakoko doteraz boli vypoutí len svedkovia obhajoby. Žiadajú tiež opakovanú rekonštrukciu na mieste inu za úasti znalcov. „Tá sa dá ažko robi pred súdom, je potrebné, aby bola vec vrátená prokuratúre na došetrenie,“ vyhlásili.

Miriam Hojušová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Získaj náskok pred štartom
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 3. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 4. FIIT – vedomosti, ktoré majú zmysel
 5. Štúdium, ktoré sadne
 6. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 7. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
 8. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 9. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 10. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 1. 26 years of providing you with essential information
 2. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 3. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
 4. Tieto farmy dávajú prácu domácim. A podporujú región
 5. Cirkevné gymnázium v Snine patrí medzi najlepšie v kraji
 6. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
 7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 8. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 9. Dáma s pávím pierkom
 10. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 23 132
 2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 13 034
 3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 10 508
 4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 10 009
 5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 8 326
 6. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 634
 7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 7 152
 8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov 6 035
 9. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 537
 10. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 5 081
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Ponuku na výjazdové MOM obce z okresu Nitra odmietli. Museli by doplácať. Ministerstvo žiadajú, aby upravilo podmienky.

2 h
Antonín Stavjaňa.

Čo povedal tréner po prehre 1:3 na východe?

12 h
Po tomto páde ex-Nitrana Balaja (na zemi) pri Regäselovi (vo výskoku) zapískal rozhodca Očenáš penaltu pre FC ViOn, ktorá v kontexte s ďalšími udalosťami nesedela domácemu trénerovi Petrovi Lérantovi (v čiernom).

Tvrdé slová na tlačovke – trénerovi Nitry sa vonkoncom nepáčila penalta, akou FC ViOn potvrdil historický skok do nadstavby o titul.

27. feb
Snímka z duelu Vrábeľ s Galantou. Celkom vpravo domáci kapitán Dávid Hamar.

MY Nitrianske noviny pokračujú v seriáli Futbalový bonzáčik. Tentoraz sme prevetrali kabíny treťoligistov, presnejšie deviatich mužstiev z regiónu.

26. feb

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Muž, ktorý sa stal maskotom mesta pod Urpínom, mal 63 rokov.

27. feb

Testovanie pokračuje aj v nedeľu.

27. feb

Niektoré obce v okrese Topoľčany nezachytili ani jedného pozitívneho. V meste Topoľčany je miera pozitivity na odberových miestach zriadených mestom 0,527%.

14 h

Osadili dôležitý prvok, cyklomost.

18 h

Už ste čítali?