Piatok, 2. jún, 2023 | Meniny má Xénia, Oxana

Exmanželka tvrdí, že si vraždu neobjednala

Exmanželka tvrdí, že si vraždu neobjednala

OBŽALOVANÍ

Nitrianka Ivona B. (1974) mala poda obžaloby zosnova vraždu exmanžela v úmysle získa majetkový prospech. Nijaz . mal riadi jej spáchanie. V obžalobe sa uvádza, že poskytli informácie o zvykoch a správaní Mariána B. mužom, ktorých si za 20-tisíc dolárov najali na vykonanie vraždy. Má ís o dvoch spomínaných (dnes už bývalých) policajtov - príslušníkov špeciálneho útvaru správy kriminálnej a finannej polície - a ich známeho Dušana K.

Ivona a Nijaz sú obžalovaní z vraždy formou úastníctva, trojica mužov z vraždy spolupáchatestvom. Expolicajti navyše elia obžalobe z trestného inu nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi. Všetci svorne tvrdia – sme nevinní.

SkryťVypnúť reklamu

„NAVŽDY ZOSTANE

V MOJOM SRDCI“

„To, o je mi kladené za vinu, nie je pravda,“ povedala v pondelok pred senátom krajského súdu nakrátko ostrihaná blondína Ivona. Tvrdila, že mala exmanžela vemi rada, citovo boli na seba naviazaní, preto žili aj po rozvode v spolonom byte. „Nikdy som nedokázala od neho ani odís, a nie ho da ešte odstráni. Uvažovali sme o opätovnej svadbe aj o alšom dieati. Snívali sme o tom, že raz budeme vidie kamióny s nápisom našej firmy.“

Poda Ivony bol jej exmanžel v poslednom ase nervózny a podráždený, dôvod jej však nepovedal – vraj si to musí vyrieši sám. V osudnú sobotu mu niekto opakovane volal na mobil, priom on hovory rušil. Veer, ke už bol v pyžame, sa napokon s niekým telefonicky dohodol. Údajne pôvodne nechcel nikam ís, ale nakoniec sa prezliekol s tým, že odchádza do Topoian. Zobra si mal so sebou aj peniaze.

SkryťVypnúť reklamu

Ivona sa rozhodla na exmanžela poka. So susedou boli najskôr u nich doma, potom sa presunuli do susedinho bytu. Práve z mobilu tejto ženy mala obžalovaná posla Mariánovi esemesku, aby priniesol šampanské. Odpovedal, že ho kúpi. akali však márne. Preto sa Ivona vrátila do svojho bytu a zavolala mu z pevnej linky. Ozval sa len odkazova. Ke onedlho niekto zazvonil pri dverách, myslela si vraj, že to bude exmanžel. Namiesto neho tam však stáli štyria policajti.

„Vo výahu mi povedali, že dolu leží mtvola, aby som ho identifikovala. Otvorili sa dvere, ležal v kaluži krvi...“ – spomínala si na súde s plaom Ivona.

„Nikdy by ma nenapadlo ho zavraždi, ve som ho úbila. Navždy zostane v mojom srdci, máme spolu dcéru, ktorá mi ho bude pripomína.“

SkryťVypnúť reklamu

PREDCHÁDZAJÚCE

VÝPOVEDE POPRELA

Všetky svoje predchádzajúce výpovede obžalovaná poprela. Vyhlásila, že to, o hovorila pred vyšetrovateom a sudcom vo februári 2001, ke bola vzatá do vyšetrovacej väzby, nie je pravda. Vypovedala tak vraj preto, lebo denno-denne poula rôzne verzie o vražde: „Tie som si pospájala a predniesla ich do zápisnice“.

Ivona vtedy uviedla, že exmanželovi pomáhala s nelegálnymi obchodmi. Tvrdila, že ju chcel da spolu s otcom odstráni. Prezradi jej to mal práve Nijaz (spoznala ho prostredníctvom Mariána). „Hodil mi na stôl 50-tisíc dolárov a povedal, ženu dole,“ oznámil jej vraj do telefónu. Vopred ju mal tiež upozorni na exmanželove plány, priom údajne vyh-lásil, že nezabije matku dieaa. Dokonca jej mal obratom posiela esemesky, ktoré dostával od Mariána. Ke to on v septembri zistil, exmanželku zbil a hodil o stenu jej mobilný telefón. Dnes Ivona všetko, až na spomínanú bitku, popiera. Dôvodom fyzického útoku však mala by poda nej skutonos, že exmanžel našiel v pamäti mobilu íslo na Nijaza .

Pred dvomi rokmi Ivona povedala aj to, že Nijazovi v osudný sobotný veer oznámila, že Marián išiel do Topoian. On mal na to reagova slovami: Chlapci sú už tam. Tri dni po vražde sa jej údajne ozval opä s otázkou, i je spokojná a pripomenul, že sa musia vyrovna. Po istej Zuzane mu vraj preto poslala 350-tisíc korún. „Poslal mi správu, že je to málo, i si nevážim život svoj a svojej dcéry,“ tvrdila vtedy Ivona. Hovorila, že sa s Nijazom potom osobne stretla v Bratislave, kde jej mal opísa celý priebeh vraždy. Dvaja muži vraj akali na Mariána vo vestibule pri schránkach, tretí bol vonku. Pred tým, ako zazneli výstrely, ho mali vyzva, aby položil na zem šampanské.

V pondelok obžalovaná aj túto as svojej predchádzajúcej výpovede poprela. Súhlasila len s tým, že sa nejaký as po smrti exmanžela intímne zblížila s Nijazom. Na Silvestra 2000 s ním bola v Tatrách, navštevovali sa. Pri tejto príležitosti si všimla, že s ním stále chodí Milan. V pôvodnej výpovedi uviedla, že sa na u udne pozeral. Nijaz jej to vraj vysvetlil tým, že práve Milan „od...“ jej exmanžela. Na diskotéke jej mal potom ukáza aj alšieho údajného vraha. Ivona neskôr vypovedala, že to bol zrejme Martin, no nebola si tým istá.

Dnes si je úplne istá tým, že jej predchádzajúce slová nie sú pravdivé. Vysvetlila to tak, že vypovedala vo vekom strese a chcela ma od všetkého pokoj. V tejto súvislosti spomenula, že za ou po vražde opakovane chodili traja policajti. Okrem iného ju nahovárali, aby zorganizovala prevoz uteencov od ukrajinskej hranice do iech s tým, že oni potom organizátorov pochytajú. Ona sa ale bála, upozorovala, že to nie sú „hocijakí udia“.

V DE VRAŽDY VRAJ

NEBOL NA SLOVENSKU

Štyridsadvaroný Nijaz ., oban Bosny a Hercegoviny, hovoril na súde lámanou sloveninou. Hoci mal k dispozícii tlmoníka, vemi ho nepotreboval. Na Slovensku žije už dvanás rokov, podnikal v hlavnom meste.

„K obžalobe sa neviem vyjadri, nakoko obsahuje nieo mne neznáme. Ja som sa nedopustil žiadneho protispoloenského konania,“ povedal. Uviedol, že nie je pravda, že by Marián B. chcel da prostredníctvom neho zavraždi Ivonu. Poprel aj to, že by mu Ivona v ten osudný veer oznámila, že jej exmanžel odišiel z domu. „V de vraždy som bol v Bosne a Hercegovine, môj syn oslavoval narodeniny,“ vyhlásil Nijaz. Hovorí, že je nevinný, s trestným inom nemá ni spoloné a od Ivony žiadne peniaze nepýtal. Práve naopak, po Mariánovej smrti ju finanne podporoval, o potvrdila aj Ivona. Nezhodli sa akurát v tom, odkedy boli milencami. Poda Nijaza to bolo ešte za Mariánovho života, poda Ivony až po jeho smrti.

POUŽITÁ BOLA

SLUŽOBNÁ ZBRA

Ako sme už spomenuli, Marián bol zastrelený služobnou zbraou, ktorá patrila policajtovi Milanovi T. (1975). Ten ale tvrdí, že nikoho nezastrelil. „S odstupom asu si presne nepamätám, kde som bol, ale na sto percent som 16. septembra v Nitre nebol. Všetok voný as som venoval manželke.“ Skutonos, že ona vypovedala nieo úplne iné, si vraj nevie vysvetli. Uviedol, že sa všetko zaalo po tom, ako ho obvinili z vraždy. Manželka si podala žiados o rozvod, priom ho na neverejnom konaní, na ktorom nebol prítomný, údajne osoovala a ohovárala. „Som presvedený, že bola manipulovaná na základe jej minulosti, o ktorej viem aj ja.“

Milan konštatoval, že nemá ni proti znaleckému posudku, ktorý potvrdil, že bola jeho zbra použitá pri spáchaní vraždy. „Ale vnútorne tomu nemôžem uveri, som skúený, neviem si to vysvetli. Kto použil moju zbra, dostal ma do väzenia. Niekto to na ma zahral,“ povedal na minulo-týždovom pojednávaní. Uviedol, že si služobnú zbra schovával do šuflíka pod spolujazdcovo sedadlo v aute. Doma ju ma nechcel, lebo sa manželka bála zbraní. „Doteraz vemi utujem, že som porušil služobné predpisy o jej nosení a úschove.“

Poda Milana ju práve z auta musel niekto zobra. Koncom júna vraj videl zbra naposledy. Potom bol práceneschopný, a tak ju dlhé týždne nekontroloval. O tom, kde si zbra odkladal, údajne vedeli viacerí - policajti, kamaráti, príbuzní...

Na skutonos, že nieo nie je v poriadku, mal Milana upozorni jeho otec, tiež policajt, ešte zaiatkom októbra 2000, teda necelý mesiac po vražde. Oznámil mu, že sa jeho zbra našla na záchode benzínovej pumpy v Karlovej Vsi. Odtia sa dostala na políciu, kde si ju bol Milan prevzia. Následne ju uložil v práci u nadriadeného. Nikomu však to, o sa stalo, nehlásil. „Bál som sa, že ma vyhodia,“ uviedol.

Obžalovaný sa na súde vyjadril aj ku skutonosti, ako sa dostal k mobilnému telefónu, ktorý patril zavraždenému. „Mal som ho požianý od Nijaza, vôbec som nevedel, že môže pochádza z trestnej innosti.“ Požial mu ho vraj de po vražde s tým, že ide o telefón, získaný od dvoch feákov. Medzitým ho stihol da Milan do záložne, lebo nemal peniaze.

Nijaz . všetko poprel: s telefónom vraj nemá ni spoloné, 17. septembra ho Milanovi da nemohol, nakoko bol v zahranií.

VŠETKO VRAJ

VYKONŠTRUOVALI

„Kladiem si otázku, preo som bol obvinený. Spis mám preštudovaný od A do Z, nenašiel som tam žiadny dôkaz. Poviem to na rovinu, bol som obvinený bez dôkazov, lebo páni z inšpekcie si to priali a ovplyvovali vyšetrovatea. Dôkazom toho, že som bol 16. septembra na Starej Turej a nie v Nitre, je aj výpis lokalizácie ísla môjho mobilného telefónu,“ vypovedal na súde druhý obvinený expolicajt Martin . (1976), ktorého obhajuje niekdajší vyšetrovate Vaok, známy z kauzy únosu prezidentovho syna.

Martin poukázal aj na výpovede svedkov, ktorí mu potvrdzujú alibi. V inkriminovaný de bol na Starej Turej, kde majú chatu jeho rodiia. Až do 18. hodiny pomáhal otcovi na stavbe, potom oddychoval a posielal esemesky. Veer k nim prišli na návštevu manželia M. O 20.30 hodine odišiel za kamarátmi, s ktorými mal by vo viacerých zábavných podnikoch až do skorých ranných hodín.

Martin vyjadril presvedenie, že všetko (vrátane obvinenia z prechovávania drog) vykonštruo-vali pracovníci inšpeknej služby. Zaujímali sa o neho vraj už dlhšie, a to údajne aj na podklade šírenia nepravdivých informácií zo strany Milana T. Pracovníci útvaru inšpeknej služby ho neskôr navštívili aj vo väzbe. „Navrhli mi obchod,“ tvrdí Martin. Ak vraj bude svedi proti príslušníkom polície zo Starej Turej a Nového Mesta nad Váhom (vo veci prevádzastva), bude trestné stíhanie voi nemu zastavené. „Povedal som, že nikoho krivo neobviním. Podal som aj trestné oznámenie na generálnu prokuratúru.“

DROGY NAJSKÔR

NENAŠLI

Ako sme už spomenuli, obaja bývalí policajti elia aj obvineniu v súvislosti s drogami. Martin . mal ma vo vrecku nohavíc štyri kusy použitých papierových skladaiek, ktoré vykazovali stopy po kokaíne. Jeho prítomnos bola zistená aj vo vzorke mou.

Pri prvej prehliadke, ktorú mu robili po jeho zadržaní 19. februára 2001 pracovníci inšpeknej služby v Bratislave, sa ni nenašlo. Pri dvoch alších prehliadkach v Nitre to dopadlo rovnako. Spomínané papieriky sa našli až pri štvrtej, ke ho brali do vyšetrovacej väzby. „Veci som odovzdal, nevidel som na ne,“ tvrdí obžalovaný. „Nie som si vedomý toho, že by som bral drogy,“ reagoval na otázku, odkia sa zobrali vo vzorke mou stopy po kokaíne.

Ani Milan T. sa k drogám a slamke, nájdeným vo vrecku jeho bundy, nehlási. V papierovej skladake bolo 70 miligramov bieleho prášku s prítomnosou kokaínu. Mal ju ma pri sebe, ke odchádzal 14. februára z diskotéky – práve vtedy ho zadržala polícia. Milan tvrdí, že o kokaíne ni nevedel. Spomína si však, že ho na diskotéke nejaký kamarát, ktorého poznal len z videnia, požiadal, i si k nemu nemôže odloži veci. Aj v tomto prípade sa drogy našli až pri opakovej prehliadke. „Keby som vedel, že tam nieo mám, tak som mal možnos niekokokrát sa toho zbavi. Doteraz si neviem vysvetli, kedy a ako sa to u ma vyskytlo,“ argumentuje Milan.

PODA EXMANŽELKY

MALI BY V NITRE

Milan si – rovnako ako alší obžalovaný Dušan K. (1979) – nedokáže vysvetli ani výpove svojej exmanželky Moniky. Tá totiž na rozdiel od nich tvrdí, že boli v de vraždy v Nitre.

Pred súdom minulý štvrtok vypovedala, že 16. septembra 2000 bola od 20. hodiny u sesternici na žúre. Odviezol ju tam Milan, ktorý jej mal oznámi, že ide aj s Dušanom do Nitry. Poas veera mu viackrát volala, i je v poriadku. Povedal jej, že do polnoci príde. Svoj sub dodržal. V aute s ním sedel aj Dušan, ktorého zaviezli na diskotéku. Ke sa vracali sami domov, Milan jej údajne kázal, aby zahodila telefónnu kartu, ktorú mala v mobile. „Povedal, že bude ma peniaze a kúpi mi novú.“

Obžalovaný všetky tieto tvrdenia poprel. V priamej konfrontácii z oí do oí jej oponoval: „Ke som bol na oslavu pozvaný, tak som tam aj prišiel“. Opä zopakoval, že je na sto percent presvedený, že bol 16. septembra stále s manželkou. „Ja som si na sto percent istá, že si so mnou nebol,“ odpovedala. Pokia ide o telefónnu kartu, Milan tvrdí, že sa nevyhodila, ale ju neskôr roztrhal. Vadilo mu vraj, že manželka písala esemesky na „zoznamku“.

Monika ešte v prípravnom konaní uviedla, že sa Milan v roku 2000 stále astejšie stretával s Nijazom, priom „zaal uprednostova peniaze pred normálnym životom“. Údajne hrával na automatoch a mal dlhy. Vyjadrila tiež podoz-renie, že zobral jej matke 40-tisíc korún a zlato. To sa neskôr objavilo v záložni. Založené vraj bolo na meno Milanovho kamaráta.

Svedkya alej na súde vypovedala, že pred 16. septembrom bola spolu s manželom dvakrát v Nitre. Naposledy to malo by v utorok 12. septembra, kedy s nimi bol aj Dušan. Vyložili ju v internetovej kaviarni, kde na nich akala. o v Nitre vybavovali, nevie. Obaja obžalovaní trvajú na tom, že ani toto nie je pravda.

Ako sme už uviedli, pojednávanie pokrauje tento týžde výpoveami alších svedkov.

Miriam Hojušová

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu
 2. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 3. Cítite sa unavení, bez nálady a vaše problémy sa nezlepšujú?
 4. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 5. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 6. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 7. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 8. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 14 538
 2. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 006
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 6 782
 4. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 362
 5. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 5 014
 6. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 4 838
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 3 739
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 833

Blogy SME

 1. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 2. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 3. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 4. Andrea Bérešová: Doma v záhrade 06/2023
 5. Martin Pilnik: Liekové reformy od farmafiriem nás priviedli k "dvojnásobným" nákladom na lieky
 6. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Kameničany
 7. Ľuboš Vodička: Slovenské hrady: Plavecký hrad
 8. Peter Kubica: O behaní s mobilom
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 133 453
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 931
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 11 831
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 8 785
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 545
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 516
 7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 885
 8. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ? 6 595
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Nehoda v Dražovciach.

Senior povedal, že vypil niekoľko pohárov vína.


6 h
Revište. Obnova tohto hradu je výsledkom dobrého tímového zohratia a medziodborovej spolupráce.

Na Slovensku je len 25 zastrešených hradov.


11 h
Pláž Sabuša, Kukljica na ostrove Ugljan.

Pri slovenskom mori si prídu na svoje aj milovníci piesku.


1. jún
Denis Tomaškovič pôsobil pri mužstve Paty takmer jednu celú sezónu.

Nie je v tom však posledná prehra 5:0…


23 h

Blogy SME

 1. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 2. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 3. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 4. Andrea Bérešová: Doma v záhrade 06/2023
 5. Martin Pilnik: Liekové reformy od farmafiriem nás priviedli k "dvojnásobným" nákladom na lieky
 6. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Kameničany
 7. Ľuboš Vodička: Slovenské hrady: Plavecký hrad
 8. Peter Kubica: O behaní s mobilom
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 133 453
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 931
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 11 831
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 8 785
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 545
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 516
 7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 885
 8. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ? 6 595
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu