Piatok, 27. november, 2020 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky

Predstavujeme kandidátov na post primátora Šale

Komunálne voľby „klopú“ na dvere a preto sme sa ro

Ing. Tibor Baran

Rodina: Manželka Libuša a dcéra Martina.

Profesia: Po ukončení VŠE v Bratislave v r.1975 pracoval v rôznych ekonomických funkciách vo vtedajšom národnom a neskôr štátnom podniku Duslo Šala až do 1. 4. 1994. Ďalej v súkromných spoločnostiach AMPRO, s.r.o., a AGRRARIA, a.s., do roku 1997. Potom ako samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti ekonomického poradenstva. Od 1. 9. 1999 ako konateľ MBP, s. r. o., v Šali so súčastným výkonom funkcie prednostu MsÚ v Šali do marca 2002.

Skryť Vypnúť reklamu

Nie je členom žiadnej politickej strany.

Záľuby: Dobrá kniha, dobrá hudba každého žánru, šport, ale skôr pasívne, odborné publikácie z oblasti ekonomiky a riadenia.

1. V našom meste som sa narodil, vyrastal a absolvoval som školskú dochádzku na ZŠ. Moje zamestnanie bolo väčšinou späté s týmto mestom. Tu žijem, žije tu moja rodina, priatelia, známi a tu by som rád so svojou rodinou prežil aj jeseň života a preto mi nie je smerovanie nášho mesta ľahostajné.

Po roku 1990 som spoznal život mesta aj z inej stránky, ako člen finančnej komisie mestského zastupiteľstva. Dospel som k záveru, že nielen výška prostriedkov, ale hlavne ľudia v orgánoch samosprávy, ktorí rozhodujú o ich použití, majú v rukách kľúč k súčasnosti a budúcnosti nášho mesta.

Skryť Vypnúť reklamu

V poslednom období som dostal na základe poverenia mestského zastupiteľstva možnosť spoznať dôležitejšie celý mechanizmus chodu mesta.

V tomto období som nadobudol presvedčenie, že veci verejné sa dajú riadiť racionálnejšie a efektívnejšie.

2. Prvými krokmi v súlade s príslušnými zákonmi je zvolanie nových poslancov mestského zastupiteľstva a absolvovanie nevyhnutných procedurálnych náležitostí. Ďalej by mali nasledovať otázky spojené s potvrdením alebo prípadnou revíziou a zmenou niektorých základných dokumentov, smerujúcich k zefektívneniu činností všetkých zložiek samosprávy a získaním nezávislého pohľadu na naše mesto zo strany špecializovaných (ratingových) agentúr. Týmto spôsobom, tak ako inde, aj naše mesto dostane signál, kde sa nachádza, aké sú jeho možnosti a aké sú cesty k využitiu týchto možností. Je ale známe, že to všetko sa môže udiať len na základe súhlasu poslancov.

Skryť Vypnúť reklamu

Ďaľšími krokmi, ktoré môžu byť realizované súčasne, bude udržiavanie už výraznej ekonomickej stability mesta. Mám svoju predstavu aj o nevyhnutných zmenách v rôznych oblastiach života mesta. Prestava je však jedna vec a jej realizácia vec druhá.

Takto som sa prepracoval aj k ďalšiemu kroku, ktorý hovorí o potrebe zvýšenia komunikatívnosti a k získaniu občanov mesta, odborníkov z rôznych oblastí k správe vecí verejných. Príprava strategického plánu ekonomického rozvoja mesta, bola ukážkou spoluprácu širokej verejnosti na budúcnosti a prosperite mesta. Túto formu širokej spolupráce chcem preniesť aj do ostatných oblastí výkonu samosprávy.

Ing. Alexander Szabó

Rodina: Manželka Andrea a dcéra Zuzana.

Profesia: Ekonóm

Doterajšia kariéra a zamestnania: 1971-72 Duslo, š.p.: elektroúdržbár, 1972-74 základná vojenská služba, 1974-80 ZsVAK Galanta, OZ Šaľa: energetik a referent bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, 1981-85 denné štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, odbor vedecká organizácia a riadenie, 1985-86 Ministerstvo kultúry SR - odbor rezortnej kontroly, 1986-90 Divadlo Andreja Bagara Nitra - ekonomický námestník, 1990-94 primátor Mesta Šaľa, 1994-2002 súkromný podnikateľ v oblasti marketingu a manažmentu.

Záľuby: Príroda, kultúra, cestovanie, šport, literatúra rozvoja osobnosti, komunikácia s ľuďmi.

1. Táto potreba vychádza z mojich doterajších životných skúseností a z poznania súčasného stavu rozvoja mesta. Chcem svojím pôsobením vytvoriť v našom meste také podmienky, ktoré umožnia zvýšenie úrovne kvality života občanov mesta. Verím občianskemu princípu na miestnej úrovni pri riešení otázok života mesta. Chcem priblížiť verejnú správu občanom. Chcem vytvoriť podmienky pre vytvorenie nových pracovných príležitostí, znížiť mieru nezamestnanosti, zvýšiť úroveň verejného poriadku a bezpečnosti. Skrátka, chcem pracovať na efektívnom ekonomickom a sociálnom rozvoji nášho mesta. Na jeho premene na moderné európske mesto tak, aby obyvatelia Šale boli vo svojom meste spokojní a boli na svoje mesto hrdí. To je moja hlavná iniciatíva.

2. Prvé kroky v prípade môjho zvolenia za primátora budú smerovať k stanoveniu priorít, ktoré vyplývajú z vízie rozvoja nášho mesta v súlade so stratégiou jeho sociálno-ekonomického rozvoja, ktorá čaká na realizáciu.

Nasledovať bude rýchle zorganizovanie efektívnej štruktúry riadenia na princípoch samosprávy a vytvorenia kreatívneho riadiaceho tímu, schopného realizovať úlohy rozvoja mesta. Myslím si, že v tomto mi pomôžu moje skúsenosti, ktoré som nadobudol počas môjho pôsobenia na poste primátora nášho mesta v rokoch 1990-1994 a tiež moje skúsenosti, ktoré som nadobudol pôsobením v oblasti marketingu a manažmentu.

Mgr. Jaroslav Barcúch

Rodina: Manželka Mária, dcéra Martina a vnučka Mária. Profesia: Špecialista - hovorca Duslo, a.s.

Doterajšia kariéra: Technické funkcie v údržbe Dusla, a. s., predseda ZO OZ Chémia, vedúci odboru riadenia ľudských zdrojov, špecialista - hovorca Duslo, a.s.

Záľuby: Kultúra, šport, literatúra. Voľný čas venuje rodine, hlavne vnučke.

1. Pri tejto odpovedi sa musím vrátiť späť o štyri roky, do roku 1998. Spoločenstvo podnikateľov regiónu Šaľa, ktoré bolo zaregistrované na MV SR 23. 9. 1998 (a dodnes nebolo zrušené), ponúklo alternatívu zmien s progresívnymi prvkami, ktoré by podľa môjho názoru spravili v prospech mesta viac, než to, čo sa zrealizovalo. Vtedy záujem podnikateľov, hlavne Dusla, o rozvoj a budovanie mesta bol z rôznych dôvodov a priorít prekrútený na „záujem Dusla vládnuť mestu“. Rozumne uvažujúci občan po štyroch rokoch musí sám zvážiť a porovnať, čo je, respektíve čo bolo, a čo nie je pravda. Prevládla neochota vnímať to, čo bolo ponúknuté a garantované. Dnes je situácia iná. Oslovil som a bol som oslovený niektorými politickými stranami podielať sa na prestavbe chodu a riadenia vecí verejných. Boli mi vždy blízke a nie sú mi ľahostajné. Spoločne sme dospeli k názoru, že toto mesto potrebuje zmenu. To ma oslovilo, a preto som sa rozhodol kandidovať na post primátora. Zároveň si však uvedomujem, že nie politické strany, ale v konečnom dôsledku občania rozhodnú. Preto sa uchádzam o ich priazeň a chcem ich presvedčiť skutkami.

2. Moje kroky a prvé dni v prípade môjho zvolenia využijem na to, aby som sa dokonale zoznámil s problémami a činnosťou jednotlivých odborov a zamestnancami. Vypočul si ich názory, predstavy o budúcnosti a návrhy na zlepšenie. Chcem spoločne nájsť cestu progresívnejšieho sfunkčnenia a zefektívnenia úradu vo všetkých jeho činnostiach. Mojím zámerom je priblížiť samosprávu k občanovi, zapojiť ho do zámerov tak, aby pochopil, že on sám o sebe rozhoduje. Naviac presvedčiť, že práve občania majú právo kontroly nielen prostredníctvom poslancov. O závažných rozhodnutiach chcem s nimi verejne diskutovať. Predstavitelia mesta a poslanci musia slúžiť občanovi a nie naopak. Chcem sprehľadniť systém riadenia a usmerňovania verejných financií a ich transparentnosť. Prehodnotiť zmluvy, ktoré uzatvorilo mesto s kontrétnymi subjektmi. Pokiaľ by boli posúdené ako nevýhodné pre mesto, je nutné ich opätovne prehodnotiť.

Poznám problematiku v školstve, zdravotníctve, kultúre, športe, financiách... Chcem napĺňať zámery nášho spoločného koaličného volebného programu i vzhľadom na prenos kompetencií na miestnu samosprávu. Moju kandidatúru podporujú strany a ľudia všestrannej profesnej štruktúry. Všetci cítia, že v tomto meste treba niečo zmeniť. Majú blízko k tomuto prostrediu a nie je im ľahostajné, ako bude Šaľa vyzerať v budúcnosti a ako ju zanecháme našim potomkom. Nedelíme ľudí na pravých a ľavých. V malej politike by to bolo nešťastím.

Mojím krédom bolo a zostane „Dolu politické tričká a spolu to dokážeme“. O volebnom programe - reálnom programe - budem informovať občanov prostredníctvom osobných stretnutí.

RNDr. Pavol Kvačkay

Rodina: manželka Dagmar, Alexandra,

Pavlínka a Peter.

Profesia: podnikateľ

Kariéra: Ukončil som MFF UK v roku 1989, odbor fyzika hraničných odborov so špecializáciou astronómia. Od roku 1989 do roku 1992 som pracoval ako programátor v spoločnosti DUSLO Šaľa. V roku 1990 som bol na 6-mesačnom súkromnom študijno-pracovnom pobyte v Londýne (UK). Od roku 1991, podnikajúc popri zamestnaní, som rozvíjal spolu s partnermi obchodnú spoločnosť Phobos, ktorá v súčasnosti zamestnáva 52 ľudí nielen v Šali, ale i po Slovensku.

Záľuby: Fyzika, informatika, lyžovanie, turistika, knihy, hudba a cigary.

1. Hlavným dôvodom je presadenie racionálnych a pre všetkých občanov prospešných krokov potrebných pri správe mesta. Dobrovoľne pracujem v komisii pre strategický rozvoj mesta, kde som sa detailne oboznámil so súčasným stavom i prispel možnými riešeniami rozvoja.

Mám spolu s naším tímom jasnú predstavu o riadení mesta aj po prechode kompetencií, kde sa moc prenáša z rúk bratislavských úradníkov k nám občanom.

2. Zavedenie otvorenej a transparentnej politiky vo vzťahu k občanom. Informatizácia a efektivita mesta.

Zjednotenie a zosúladenie záujmov mesta a občanov so silným podnikateľským prostredím v Šali a okolí.

Vytvorenie dôstojných podmienok pre školy a mládež.

Dopracovanie a schválenie smerného územného plánu mesta s dôrazom na vnútorný a vonkajší cestný obchvat. Vytvorenie infraštruktúry pre podnikateľské zóny a bytovú výstavbu. V tejto línii bude potrebný spoločný postup spolu s podnikateľmi vo vzťahu k štátu v lobovaní o napojenie na

diaľnicu a nový most cez Váh.

Dôležité budú projekty a propagácia mesta potenciálnymi zahraničnými investormi, ktorí prinesú okrem investícií aj prácu pre občanov Šale a okolia.

Rád by som pritiahol k spoločnému postupu mesta ľudí mladých a kreatívnych, ako i starších a skúsených.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývanie v meste predlžuje život
 2. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 3. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 4. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 5. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 6. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 7. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 8. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 9. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 10. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 2. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 5. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 6. Bývanie v meste predlžuje život
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 9. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 10. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 904
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 348
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 668
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 458
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 278
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 080
 7. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 022
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 881
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 607
 10. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 456
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Staré divadlo je pripravené hrať okamžite, otázkou je pre koho

Divadlo hralo najmä organizované predstavenia pre školy a škôlky. Tým sa v súčasnosti hromadné podujatia neodporúčajú.

Martin Kusenda, riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.
Ilustračné

Nitriansky primátor Hattas je pozitívny. Radnicu nezatvoria

Otestovať sa pôjdu aj Hattasovi najbližší spolupracovníci.

Primátor Marek Hattas.

Od Perkyho po Čáru. Spoznajte najlepších 40-tnikov v šiestej lige

Dvaja z nich nechýbali na ihrisku v desiatich kolách ani minútu!

Predstavujeme vám najlepších štyridsiatnikov v šiestej lige ObFZ Nitra. Na tejto snímke z duelu Mojmírovce - Chrenová sú dvaja z elitnej jedenástky.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická nehoda si vyžiadala jeden život

Pri nehode v meste Šaštín-Stráže jeden človek zomrel a traja sa zranili

Po požiari: Vôbec neviem, ale čo už, stalo sa

Zadné stavy domu zhoreli. Požiar likvidovalo päť profesionálnych a 21 dobrovoľných hasičov. Na boj s plameňmi použili zhruba 63-tisíc litrov vody.

Už ste čítali?