Piatok, 27. január, 2023 | Meniny má Bohuš

Novoročná anketa s osobnosťami mesta Vráble

Ako hodnotíte rok 2004 z pracovného a osobného hľadiska? Čo očakávate od roku 2005 v pracovnom a osobnom živote? Tieto otázky sme položili známym osobnostiam mesta Vráble. Tu sú ich odpovede.

Tibor Tóth, primátor mesta Vráble
Rok 2004 hodnotím ako rok pozitívny, vyžadoval si vysoké pracovné nasadenie, množstvo energie a času, ale som veľmi rád, že sa kladne začína prejavovať na živote obyvateľov nášho mesta. Bol ukončený napríklad ďalší závod priemyselného parku a v júni sa začalo s výstavbou tretieho závodu. Dnes sú už v plnom prúde rokovania o výstavbe štvrtého a piateho závodu. Ich výstavba by sa mala zrealizovať v priebehu tohto roku. Tiež som veľmi rád, že sa začal rozvoj výstavby rodinných domov, pribudli nové chodníky, cesty, k lepšiemu sa zmenili aj pomery v oblasti športu. Mnohé aktivity sa prelínajú životom mesta aj viac rokov. Preto je ťažké hovoriť iba o roku uplynulom a budúcom. Niektoré výsledky našej práce budú viditeľné až za určitý čas, lebo semienko zasiate dnes bude viditeľné oveľa neskôr. Dlhoročným problémom je napríklad chýbajúca telocvičňa pre miestne gymnázium. V roku 2003 sa nám podarilo dostať ju do registra investícií, v roku 2004 sme získali prostriedky na jeho projekty a verím, že už v tomto roku sa začne s realizáciou diela. Spoločne so Slovenským futbalovým zväzom sme sa dohodli na spolufinancovaní malého futbalového ihriska s umelým povrchom. Verím, že v blízkej budúcnosti sa začne aj realizácia nákupného centra, o výstavbu ktorého prejavujú obyvatelia Vrábeľ už dlhšie vážny záujem. Jedným z dlhodobých zámerov je cestný obchvat mesta.
Už 25. januára k nám zavíta minister dopravy Pavol Prokopovič a budeme hľadať najvhodnejší variant obchvatu, čím by sme z mesta výrazne vylúčili najmä kamiónovú dopravu. Jeho realizácia sa plánuje na rok 2007, čo je možno trochu optimistická predstava, ale verím, že bude aj zrealizovaná. Mohli by sme reálne začať uvažovať aj o výstavbe pešej zóny. Naším zámerom je tiež vyriešenie križovatky pred mestským úradom, kde by mala vzniknúť okružná križovatka. Nechcem zanedbávať ani mestské časti. Pokračujeme v rekonštrukcii Kultúrneho domu na Hornom Ohaji, podobu hodnú 21. storočia by mala dostať najmä vstupná hala. Podobne ako v minulom roku, keď sme dostali tristotisíc korún na rozvoj menšinovej kultúry z fondu podpredsedu vlády Pála Csákyho, máme podobné peniaze prisľúbené aj na tento rok.
Približne 1,1 milióna korún by sme chceli použiť aj na rekonštrukciu KD na Dyčke. Prirodzene, ďalšie peniaze pôjdu na budovanie infraštruktúry a kanalizácie v meste a v oboch jeho častiach. Som presvedčený, že toto je najlepší spôsob, ako urobiť obyvateľom mesta život v tejto aglomerácii ešte príjemnejší, ale aj príťažlivejší.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Jarmila Župíková, riaditeľka Teleflex Automotive Slovakia, Vráble
Pre spoločnosť Teleflex Automotive, s.r.o. so sídlom vo Vrábľoch ako 100-percentnú americkú dcérsku spoločnosť bol rok 2004 veľmi úspešný, najmä čo sa týka rozširovania výroby. Vzrástol počet pracovníkov zo 651 v januári na 953 v decembri a priestorovo sa výroba rozšírila z existujúcich 9 000 na 16 000 metrov štvorcových prenajatím druhej výrobnej haly od IGP Vráble. Najúspešnejším projektom bol rozbeh výroby a začiatok sériových dodávok elektronických plynových pedálov pre Land Rover.
Trend rozvoja bude pokračovať aj v roku 2005, najmä presunom výroby zo sesterských spoločností v Nemecku a vo Francúzsku, avšak nárast pracovných síl nebude taký evidentný ako v roku 2004, nakoľko ide o plne alebo čiastočne automatizované pracoviská. Napriek tomu počítame s nárastom o približne 130 nových pracovníkov.
V priebehu roka 2005 sa plánuje presun sídla centralizovaného európskeho nákupu Teleflexu z Francúzska do Vrábeľ. Prví nákupcovia začnú svoju činnosť už koncom januára. V polovici roka 2005 začneme pripravovať technológie na konečnú montáž káblového radenia pre PSA Trnava tak, aby sme koncom roka alebo začiatkom roku 2006 boli pripravení dodávať 40 percent našej produkcie v zmontovanom stave do Trnavy. Zvyšných 60 percent budeme posielať v nezmontovanom stave, tak ako doposiaľ do sesterskej spoločnosti vo Francúzsku. V súkromnom živote budem podobne ako v roku 2004 tých málo voľných chvíľ venovať svojej rodine a ročnej vnučke a tešiť sa z jej prvých slov. V lete bude končiť syn štúdium na SPU v Nitre a dúfam, že úspešne.
Mária Keryová, vedúca Charity sv. Vincenta
vo Vrábľoch
Môžem povedať, že rok 2004 pre mňa znamenal každodenné povinnosti, problémy pri zabezpečení chodu vývarovne, detských jasiel i opatrovateľskej služby. Priniesol aj radosť z malých úspechov i spoločných stretnutí. Našťastie sme ho prežili v zdraví a v priateľskej pohode, úspešný bol aj v mojom osobnom živote. Od roku 2005 očakávam, že spoločne sa nám podarí zrealizovať všetky plány, ktoré sme sa rozhodli ponúknuť obyvateľom Vrábeľ. Potešilo by nás, keby nám pribudlo ešte viac stravníkov a viac príležitosti pomáhať ľuďom. Osobne si želám zdravie, silu a múdrosť všetkých.

SkryťVypnúť reklamu

Michal Buxár, riaditeľ Obvodného oddelenia
Policajného zboru Vráble
Za uplynulý rok môžem povedať, že bol veľmi náročný. Najmä z hľadiska, že sme prešli rozsiahlou reorganizáciou policajného zboru. Vytvorili sa síce odbory skráteného vyšetrovania, pre nás to však znamenalo úbytok výkonných pracovníkov. Napriek tomu, že nás bolo o niekoľkých menej, úlohy, ktoré sú na nás kladené, zostali v nezmenenom rozsahu. V rebríčkovom postavení sme dokonca prešli z oddelenia druhého na oddelenie tretieho typu, obvod nám však zostal taký istý. Netreba zabúdať, že rôznych kriminálnych činov bude pribúdať. Veď nezamestnanosť je taká, aká je, a mnohí občania si pomáhajú čoraz viac aj iným spôsobom, ako je dovolené. Našťastie, úlohy sme si zatiaľ plnili, takže objasnenosť trestných činov sa nevymyká z normálu oproti iným rokom. V rámci bilancie uvádzam, že od 1. januára 2004 sme do 23. decembra z 335 trestných vecí objasnili 127. Darilo sa nám objasňovať najmä násilné trestné činy a lúpeže. Za rok 2003 sme riešili napríklad 331 trestných činov, takže v tejto oblasti zaznamenávame mierne stúpajúci trend. Pokiaľ ide o úlohy na tento rok, všetko naše úsilie smerujeme predovšetkým k spokojnosti a pocitu bezpečnosti našich občanov a využijeme všetky sily a prostriedky, aby sa nám to aj darilo. Veď našich občanov trápi práve to, keď im ukradnú bicykel alebo auto, vykradnú im byt, keď niekomu zmizne, ľudovo povedané, sliepka. Okrem objasňovania majetkových trestných činov sa budeme venovať aj riešeniu priestupkov, ktoré patria do nižšej spoločenskej nebezpečnosti. Úlohy, ktoré sú na nás kladené, sú nemalé, ale verím, že ich splníme. Tak, ako sme napríklad už 1. januára v ranných hodinách objasnili lúpež, keď istý muž so zbraňou v ruke ohrozoval istého občana Vrábeľ. Prípad sme vyriešili a páchateľ je momentálne vo väzbe. Verím, že takáto práca sa nám bude dariť aj naďalej.

SkryťVypnúť reklamu

Imrich Pecek, riaditeľ Stredného odborného
učilišťa elektrotechnického Vráble
Uplynulý rok 2004 bol ťažký najmä z hľadiska toku finančných prostriedkov. Boli sme plní očakávaní, že nové financovanie na žiaka, ktoré avízovalo ministerstvo školstva, bude spravodlivejšie. Možno skutočne bolo na prospech ostatným odborným školám, určite však nie stredným odborným učilištiam, kde vo finančnom normatíve ani zďaleka nie je zohľadnená náročnosť prípravy žiakov na takzvané robotnícke povolania. My sa totiž delíme na odborný výcvik a teoretické vyučovanie. Pokým dotácia je na gymnáziách podľa mojich informácií okolo 28-tisíc na žiaka na jeden rok, v SOU to predstavuje 32, maximálne 35-tisíc korún na žiaka na rok. Stále tu chýba diferenciácia dofinancovania praktického vyučovania. Materiály sú čoraz drahšie, a keď máme učiť žiakov, tak potrebujeme mať aj materiálovú základňu. Ďalej nám chýbajú financie na údržbu škôl a, samozrejme, peniaze na nákup nových technológií. Iba tak môžeme držať krok so svetovým trendom a práve to očakávame od roku 2005. Z ministerstva školstva prichádzajú signály o nových finančných normatívoch, žiaľ, stále nevieme, ako sa nás to dotkne. Už aj zvýšenie o dvetisíc korún na žiaka by bola pomoc. Dúfame, že tie peniaze sa nestratia v náraste energií a ostatných vstupov. Ďalej by som sa rád vyjadril aj k novým maturitným skúškam, ktoré našich žiakov očakávajú v tomto školskom roku. Myslím si, že obavy žiakov i kolegov sú trochu prehnané. Všetci sa obávajú, že maturita bude neporovnateľne ťažšia ako doposiaľ, ale zo skúsenosti z monitoru predchádzajúcich rokov si myslím, že ťažšia bude len testová časť. Tá nám príde priamo z ministerstva školstva, interná ústna časť maturitnej skúšky sa nezmenila. Rozdiel bude iba v tom, že na každej skúške bude prítomný odborník na jednotlivé predmety, ktorý ako predseda bude môcť objektívnejšie posúdiť vedomosti žiakov.
Na záver by som rád podal aj potešujú informáciu. V tomto roku oslávime tridsiate výročie vzniku nášho školského zariadenia a dúfam, že potvrdíme jeho dobré meno, ktoré sme mali za uplynulé roky a že sa nám podarí dôstojne osláviť toto okrúhle výročie. Uskutočniť by sa malo v septembri alebo v októbri.

Ján Jamrich, prednosta Mestského úradu
vo Vrábľoch
Rok 2004 hodnotím z hľadiska môjho pracovného pôsobenia na mestskom úrade veľmi pozitívne. Je za nami veľký kus práce. Z hľadiska priblíženia občanom sme napríklad zaviedli softwérový informačný systém a internet. Čo sa týka očakávaní v roku 2005, chceme, aby úrad ešte viac vychádzal v ústrety občanom mesta. Zabezpečíme napríklad roznášanie rôznych úradných tlačív priamo do domácností, aby sem ľudia prichádzali už s hotovými dokladmi a aby museli čo najmenej prichádzať za rôznymi vybavovačkami. A keď už prídu, aby sa ich záležitosti vybavili čo najjednoduchšie. Predpokladáme tiež dobudovanie rôznych investičných akcií. Z osobného hľadiska ma, žiaľ, na konci roka zastihla strata matky. To je tá smutná stránka života. Čo sa týka roku 2005, očakávam, že rodina mi vytvorí všetky podmienky, aby som túto prácu mohol vykonávať čo najlepšie, v prospech všetkých občanov mesta.


Juraj Čokyna, vedúci oddelenia kultúry
Mestského úradu vo Vrábľoch
Podľa môjho názoru sa viac ako v rokoch minulých začal prejavovať rozdiel medzi kultúrnymi akciami, ktoré by Vrábľania chceli v meste zažiť, a tým, čo si môžeme dovoliť. Jednoducho, o „odchádzajúce hviezdy“ prestáva byť záujem a tie aktuálne sú drahé, čiže na ne nemáme. Bol to i rok, kedy došlo k zrušeniu prežitej inštitúcie, Centra voľného času Elán. Zorganizovali sme celý rad akcií podľa kultúrno-spoločenského kalendára i zopár dovezených podujatí. Mestský ples sa po prvýkrát konal v športovej hale, kde sme opravili vchod a vybudovali plynovú kotolňu. Začala fungovať mestská www stránka. Vyskúšali sme si zopár podujatí v rámci projektu „Urobte si akciu“, skupina Sedatívum zvíťazila v celoročnej celoslovenskej súťaži Kapela na predaj, darilo sa tiež detským tanečným súborom Klik-klak. Naši ľudia sa tešia na zápasy volejbalovej extraligy žien, darí sa futbalistom a, konečne, sa nám podarilo spracovať kompletnú dokumentáciu vrábeľskej ligy. Osobne ma potešilo aj to, že pri schvaľovaní mestského rozpočtu sa na zasadnutí poslancov živo diskutovalo so skupinou mladých ľudí, ktorí dokázali, že im na živote vo Vrábľoch záleží, ako aj to, že sa v našom štáte konečne začali robiť zmeny, ktoré nám síce stále ťahajú peniaze z vreciek, ale po prvýkrát už s jasnou vidinou zlepšenia.
V roku 2005, ktorý je rokom 740. výročia najstaršej písomnej zmienky o Vrábľoch, by som bol rád, keby viac ľudí pochopilo, že ak niečo v kultúre chcú, musia sa do veci vložiť osobne. Niekedy stačí povedať, niekedy organizovať - urobiť si akciu. V tomto sme pripravení každému pomôcť, len musíme spolu komunikovať. Očakávam, že sa občanom peniaze vynaložené z ich daní vrátia aj v podobe Iuventus Canti - Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina, dobre zorganizovanej Rock Show so skupinami Chiki-Liki-Tua a Gladiator, Slávnosťami vinobrania, po ktorých odvolajú ďalšieho vysokého štátneho úradníka, ktorý ich navštívi (v minulosti to boli páni Šimko a Hurný). Očakávam, že dokážeme zaplátať dieru, ktorá vznikla zrušením Elánu postupným včlenením jeho aktivít do škôl, že pohneme s problémom pivničných priestorov kina, aby sme do nich mohli prijať ďalšie hudobné skupiny. To je predstava, ktorá je skutočne reálna, a verím, že sa nám ju podarí naplniť.
Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 2. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 3. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 4. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 6. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska
 7. Už len dnes: Predplatné SME.sk za jedinečnú cenu 30 eur
 8. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia
 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 2. Bude rok 2023 naozaj náročný na osobné financie?
 3. Nadácia COOP Jednota zatraktívňuje regióny
 4. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 5. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 6. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 7. Košičanom budeme dodávať teplo za tretinové ceny aj tento rok
 8. Zavedenie novej dane ohrozuje energetickú bezpečnosť Slovenska
 1. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 5 870
 2. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 4 600
 3. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 2 369
 4. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 2 198
 5. Sardínia ukáže iné Taliansko. Oviec má raz toľko než obyvateľov 1 823
 6. Radi čítate a ešte radšej tvoríte? Toto je 40 dôvodov pre Vás 1 660
 7. Košičanom budeme dodávať teplo za tretinové ceny aj tento rok 1 453
 8. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 1 340

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Do našej slnečnej sústavy politických strán prišla nová „modrá“ planéta, ktorú predstavil Mikuláš Dzurinda
 2. Zuza Kumanova: Nezabudnúť na holokaust je povinnosťou nás všetkých
 3. Post Bellum SK: Obete holokaustu nie sú len číslami, majú svoje mená
 4. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane
 5. Norbert Skoupa: Čo ma naučil prvý rok behu
 6. Miro Jankes: Januárové obrázky (2023)
 7. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan)
 8. Post Bellum SK: Svedectvo štyroch žien, ktoré prežili holokaust
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 584
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 17 975
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 7 919
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 6 886
 5. Rastislav Čurma: Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší 5 019
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 595
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 483
 8. Věra Tepličková: Doktor Bukovský vyhral prvostupňový súd s blogerom 3 286
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

ilustračné

Autá blokovali chodník.


30m
Poliklinika NSK Šaľa

Na župe sú pochybnosti ohľadom zmluvy, uzavretej s firmou MONT-MG.


2 h
Ilustračná fotografia.

Prinášame veľký prehľad rodičovských príspevkov a dávok.


4 h
Kolotoč zostane, z ihriska bude pikniková lúka.

Z dvoch etáp je jedna. Práce majú byť hotové v novembri.


4 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vírus pre zviera znamená istú smrť. Účinná terapia ani vakcína zatiaľ neexistujú.


24. jan

Páchatelia rozprávali po poľsky.


21 h

Skúšajú poistné ventily na vypustenie pary.


24. jan

Poškodením majetku a krádežou peňazí vznikla majiteľom celková škoda viac ako 3 000 eur.


25. jan

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Do našej slnečnej sústavy politických strán prišla nová „modrá“ planéta, ktorú predstavil Mikuláš Dzurinda
 2. Zuza Kumanova: Nezabudnúť na holokaust je povinnosťou nás všetkých
 3. Post Bellum SK: Obete holokaustu nie sú len číslami, majú svoje mená
 4. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane
 5. Norbert Skoupa: Čo ma naučil prvý rok behu
 6. Miro Jankes: Januárové obrázky (2023)
 7. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan)
 8. Post Bellum SK: Svedectvo štyroch žien, ktoré prežili holokaust
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 584
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 17 975
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 7 919
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 6 886
 5. Rastislav Čurma: Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší 5 019
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 595
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 483
 8. Věra Tepličková: Doktor Bukovský vyhral prvostupňový súd s blogerom 3 286
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu