Piatok, 21. január, 2022 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Novoročná anketa s osobnosťami mesta Vráble

Ako hodnotíte rok 2004 z pracovného a osobného hľadiska? Čo očakávate od roku 2005 v pracovnom a osobnom živote? Tieto otázky sme položili známym osobnostiam mesta Vráble. Tu sú ich odpovede.

Tibor Tóth, primátor mesta Vráble
Rok 2004 hodnotím ako rok pozitívny, vyžadoval si vysoké pracovné nasadenie, množstvo energie a času, ale som veľmi rád, že sa kladne začína prejavovať na živote obyvateľov nášho mesta. Bol ukončený napríklad ďalší závod priemyselného parku a v júni sa začalo s výstavbou tretieho závodu. Dnes sú už v plnom prúde rokovania o výstavbe štvrtého a piateho závodu. Ich výstavba by sa mala zrealizovať v priebehu tohto roku. Tiež som veľmi rád, že sa začal rozvoj výstavby rodinných domov, pribudli nové chodníky, cesty, k lepšiemu sa zmenili aj pomery v oblasti športu. Mnohé aktivity sa prelínajú životom mesta aj viac rokov. Preto je ťažké hovoriť iba o roku uplynulom a budúcom. Niektoré výsledky našej práce budú viditeľné až za určitý čas, lebo semienko zasiate dnes bude viditeľné oveľa neskôr. Dlhoročným problémom je napríklad chýbajúca telocvičňa pre miestne gymnázium. V roku 2003 sa nám podarilo dostať ju do registra investícií, v roku 2004 sme získali prostriedky na jeho projekty a verím, že už v tomto roku sa začne s realizáciou diela. Spoločne so Slovenským futbalovým zväzom sme sa dohodli na spolufinancovaní malého futbalového ihriska s umelým povrchom. Verím, že v blízkej budúcnosti sa začne aj realizácia nákupného centra, o výstavbu ktorého prejavujú obyvatelia Vrábeľ už dlhšie vážny záujem. Jedným z dlhodobých zámerov je cestný obchvat mesta.
Už 25. januára k nám zavíta minister dopravy Pavol Prokopovič a budeme hľadať najvhodnejší variant obchvatu, čím by sme z mesta výrazne vylúčili najmä kamiónovú dopravu. Jeho realizácia sa plánuje na rok 2007, čo je možno trochu optimistická predstava, ale verím, že bude aj zrealizovaná. Mohli by sme reálne začať uvažovať aj o výstavbe pešej zóny. Naším zámerom je tiež vyriešenie križovatky pred mestským úradom, kde by mala vzniknúť okružná križovatka. Nechcem zanedbávať ani mestské časti. Pokračujeme v rekonštrukcii Kultúrneho domu na Hornom Ohaji, podobu hodnú 21. storočia by mala dostať najmä vstupná hala. Podobne ako v minulom roku, keď sme dostali tristotisíc korún na rozvoj menšinovej kultúry z fondu podpredsedu vlády Pála Csákyho, máme podobné peniaze prisľúbené aj na tento rok.
Približne 1,1 milióna korún by sme chceli použiť aj na rekonštrukciu KD na Dyčke. Prirodzene, ďalšie peniaze pôjdu na budovanie infraštruktúry a kanalizácie v meste a v oboch jeho častiach. Som presvedčený, že toto je najlepší spôsob, ako urobiť obyvateľom mesta život v tejto aglomerácii ešte príjemnejší, ale aj príťažlivejší.

Skryť Vypnúť reklamu

Jarmila Župíková, riaditeľka Teleflex Automotive Slovakia, Vráble
Pre spoločnosť Teleflex Automotive, s.r.o. so sídlom vo Vrábľoch ako 100-percentnú americkú dcérsku spoločnosť bol rok 2004 veľmi úspešný, najmä čo sa týka rozširovania výroby. Vzrástol počet pracovníkov zo 651 v januári na 953 v decembri a priestorovo sa výroba rozšírila z existujúcich 9 000 na 16 000 metrov štvorcových prenajatím druhej výrobnej haly od IGP Vráble. Najúspešnejším projektom bol rozbeh výroby a začiatok sériových dodávok elektronických plynových pedálov pre Land Rover.
Trend rozvoja bude pokračovať aj v roku 2005, najmä presunom výroby zo sesterských spoločností v Nemecku a vo Francúzsku, avšak nárast pracovných síl nebude taký evidentný ako v roku 2004, nakoľko ide o plne alebo čiastočne automatizované pracoviská. Napriek tomu počítame s nárastom o približne 130 nových pracovníkov.
V priebehu roka 2005 sa plánuje presun sídla centralizovaného európskeho nákupu Teleflexu z Francúzska do Vrábeľ. Prví nákupcovia začnú svoju činnosť už koncom januára. V polovici roka 2005 začneme pripravovať technológie na konečnú montáž káblového radenia pre PSA Trnava tak, aby sme koncom roka alebo začiatkom roku 2006 boli pripravení dodávať 40 percent našej produkcie v zmontovanom stave do Trnavy. Zvyšných 60 percent budeme posielať v nezmontovanom stave, tak ako doposiaľ do sesterskej spoločnosti vo Francúzsku. V súkromnom živote budem podobne ako v roku 2004 tých málo voľných chvíľ venovať svojej rodine a ročnej vnučke a tešiť sa z jej prvých slov. V lete bude končiť syn štúdium na SPU v Nitre a dúfam, že úspešne.
Mária Keryová, vedúca Charity sv. Vincenta
vo Vrábľoch
Môžem povedať, že rok 2004 pre mňa znamenal každodenné povinnosti, problémy pri zabezpečení chodu vývarovne, detských jasiel i opatrovateľskej služby. Priniesol aj radosť z malých úspechov i spoločných stretnutí. Našťastie sme ho prežili v zdraví a v priateľskej pohode, úspešný bol aj v mojom osobnom živote. Od roku 2005 očakávam, že spoločne sa nám podarí zrealizovať všetky plány, ktoré sme sa rozhodli ponúknuť obyvateľom Vrábeľ. Potešilo by nás, keby nám pribudlo ešte viac stravníkov a viac príležitosti pomáhať ľuďom. Osobne si želám zdravie, silu a múdrosť všetkých.

Skryť Vypnúť reklamu

Michal Buxár, riaditeľ Obvodného oddelenia
Policajného zboru Vráble
Za uplynulý rok môžem povedať, že bol veľmi náročný. Najmä z hľadiska, že sme prešli rozsiahlou reorganizáciou policajného zboru. Vytvorili sa síce odbory skráteného vyšetrovania, pre nás to však znamenalo úbytok výkonných pracovníkov. Napriek tomu, že nás bolo o niekoľkých menej, úlohy, ktoré sú na nás kladené, zostali v nezmenenom rozsahu. V rebríčkovom postavení sme dokonca prešli z oddelenia druhého na oddelenie tretieho typu, obvod nám však zostal taký istý. Netreba zabúdať, že rôznych kriminálnych činov bude pribúdať. Veď nezamestnanosť je taká, aká je, a mnohí občania si pomáhajú čoraz viac aj iným spôsobom, ako je dovolené. Našťastie, úlohy sme si zatiaľ plnili, takže objasnenosť trestných činov sa nevymyká z normálu oproti iným rokom. V rámci bilancie uvádzam, že od 1. januára 2004 sme do 23. decembra z 335 trestných vecí objasnili 127. Darilo sa nám objasňovať najmä násilné trestné činy a lúpeže. Za rok 2003 sme riešili napríklad 331 trestných činov, takže v tejto oblasti zaznamenávame mierne stúpajúci trend. Pokiaľ ide o úlohy na tento rok, všetko naše úsilie smerujeme predovšetkým k spokojnosti a pocitu bezpečnosti našich občanov a využijeme všetky sily a prostriedky, aby sa nám to aj darilo. Veď našich občanov trápi práve to, keď im ukradnú bicykel alebo auto, vykradnú im byt, keď niekomu zmizne, ľudovo povedané, sliepka. Okrem objasňovania majetkových trestných činov sa budeme venovať aj riešeniu priestupkov, ktoré patria do nižšej spoločenskej nebezpečnosti. Úlohy, ktoré sú na nás kladené, sú nemalé, ale verím, že ich splníme. Tak, ako sme napríklad už 1. januára v ranných hodinách objasnili lúpež, keď istý muž so zbraňou v ruke ohrozoval istého občana Vrábeľ. Prípad sme vyriešili a páchateľ je momentálne vo väzbe. Verím, že takáto práca sa nám bude dariť aj naďalej.

Skryť Vypnúť reklamu

Imrich Pecek, riaditeľ Stredného odborného
učilišťa elektrotechnického Vráble
Uplynulý rok 2004 bol ťažký najmä z hľadiska toku finančných prostriedkov. Boli sme plní očakávaní, že nové financovanie na žiaka, ktoré avízovalo ministerstvo školstva, bude spravodlivejšie. Možno skutočne bolo na prospech ostatným odborným školám, určite však nie stredným odborným učilištiam, kde vo finančnom normatíve ani zďaleka nie je zohľadnená náročnosť prípravy žiakov na takzvané robotnícke povolania. My sa totiž delíme na odborný výcvik a teoretické vyučovanie. Pokým dotácia je na gymnáziách podľa mojich informácií okolo 28-tisíc na žiaka na jeden rok, v SOU to predstavuje 32, maximálne 35-tisíc korún na žiaka na rok. Stále tu chýba diferenciácia dofinancovania praktického vyučovania. Materiály sú čoraz drahšie, a keď máme učiť žiakov, tak potrebujeme mať aj materiálovú základňu. Ďalej nám chýbajú financie na údržbu škôl a, samozrejme, peniaze na nákup nových technológií. Iba tak môžeme držať krok so svetovým trendom a práve to očakávame od roku 2005. Z ministerstva školstva prichádzajú signály o nových finančných normatívoch, žiaľ, stále nevieme, ako sa nás to dotkne. Už aj zvýšenie o dvetisíc korún na žiaka by bola pomoc. Dúfame, že tie peniaze sa nestratia v náraste energií a ostatných vstupov. Ďalej by som sa rád vyjadril aj k novým maturitným skúškam, ktoré našich žiakov očakávajú v tomto školskom roku. Myslím si, že obavy žiakov i kolegov sú trochu prehnané. Všetci sa obávajú, že maturita bude neporovnateľne ťažšia ako doposiaľ, ale zo skúsenosti z monitoru predchádzajúcich rokov si myslím, že ťažšia bude len testová časť. Tá nám príde priamo z ministerstva školstva, interná ústna časť maturitnej skúšky sa nezmenila. Rozdiel bude iba v tom, že na každej skúške bude prítomný odborník na jednotlivé predmety, ktorý ako predseda bude môcť objektívnejšie posúdiť vedomosti žiakov.
Na záver by som rád podal aj potešujú informáciu. V tomto roku oslávime tridsiate výročie vzniku nášho školského zariadenia a dúfam, že potvrdíme jeho dobré meno, ktoré sme mali za uplynulé roky a že sa nám podarí dôstojne osláviť toto okrúhle výročie. Uskutočniť by sa malo v septembri alebo v októbri.

Ján Jamrich, prednosta Mestského úradu
vo Vrábľoch
Rok 2004 hodnotím z hľadiska môjho pracovného pôsobenia na mestskom úrade veľmi pozitívne. Je za nami veľký kus práce. Z hľadiska priblíženia občanom sme napríklad zaviedli softwérový informačný systém a internet. Čo sa týka očakávaní v roku 2005, chceme, aby úrad ešte viac vychádzal v ústrety občanom mesta. Zabezpečíme napríklad roznášanie rôznych úradných tlačív priamo do domácností, aby sem ľudia prichádzali už s hotovými dokladmi a aby museli čo najmenej prichádzať za rôznymi vybavovačkami. A keď už prídu, aby sa ich záležitosti vybavili čo najjednoduchšie. Predpokladáme tiež dobudovanie rôznych investičných akcií. Z osobného hľadiska ma, žiaľ, na konci roka zastihla strata matky. To je tá smutná stránka života. Čo sa týka roku 2005, očakávam, že rodina mi vytvorí všetky podmienky, aby som túto prácu mohol vykonávať čo najlepšie, v prospech všetkých občanov mesta.


Juraj Čokyna, vedúci oddelenia kultúry
Mestského úradu vo Vrábľoch
Podľa môjho názoru sa viac ako v rokoch minulých začal prejavovať rozdiel medzi kultúrnymi akciami, ktoré by Vrábľania chceli v meste zažiť, a tým, čo si môžeme dovoliť. Jednoducho, o „odchádzajúce hviezdy“ prestáva byť záujem a tie aktuálne sú drahé, čiže na ne nemáme. Bol to i rok, kedy došlo k zrušeniu prežitej inštitúcie, Centra voľného času Elán. Zorganizovali sme celý rad akcií podľa kultúrno-spoločenského kalendára i zopár dovezených podujatí. Mestský ples sa po prvýkrát konal v športovej hale, kde sme opravili vchod a vybudovali plynovú kotolňu. Začala fungovať mestská www stránka. Vyskúšali sme si zopár podujatí v rámci projektu „Urobte si akciu“, skupina Sedatívum zvíťazila v celoročnej celoslovenskej súťaži Kapela na predaj, darilo sa tiež detským tanečným súborom Klik-klak. Naši ľudia sa tešia na zápasy volejbalovej extraligy žien, darí sa futbalistom a, konečne, sa nám podarilo spracovať kompletnú dokumentáciu vrábeľskej ligy. Osobne ma potešilo aj to, že pri schvaľovaní mestského rozpočtu sa na zasadnutí poslancov živo diskutovalo so skupinou mladých ľudí, ktorí dokázali, že im na živote vo Vrábľoch záleží, ako aj to, že sa v našom štáte konečne začali robiť zmeny, ktoré nám síce stále ťahajú peniaze z vreciek, ale po prvýkrát už s jasnou vidinou zlepšenia.
V roku 2005, ktorý je rokom 740. výročia najstaršej písomnej zmienky o Vrábľoch, by som bol rád, keby viac ľudí pochopilo, že ak niečo v kultúre chcú, musia sa do veci vložiť osobne. Niekedy stačí povedať, niekedy organizovať - urobiť si akciu. V tomto sme pripravení každému pomôcť, len musíme spolu komunikovať. Očakávam, že sa občanom peniaze vynaložené z ich daní vrátia aj v podobe Iuventus Canti - Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina, dobre zorganizovanej Rock Show so skupinami Chiki-Liki-Tua a Gladiator, Slávnosťami vinobrania, po ktorých odvolajú ďalšieho vysokého štátneho úradníka, ktorý ich navštívi (v minulosti to boli páni Šimko a Hurný). Očakávam, že dokážeme zaplátať dieru, ktorá vznikla zrušením Elánu postupným včlenením jeho aktivít do škôl, že pohneme s problémom pivničných priestorov kina, aby sme do nich mohli prijať ďalšie hudobné skupiny. To je predstava, ktorá je skutočne reálna, a verím, že sa nám ju podarí naplniť.
















Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty
 2. Mecom ide na zelenú
 3. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 4. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 6. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 7. Marrákeš je červená perla Maroka
 8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 9. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 10. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 1. Plánujete kúpu nehnuteľnosti ? Správajte sa ako investor
 2. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 3. Ak sa chcete zotaviť po Covide, zamerajte sa na podporu zdravia
 4. Union prichádza s novinkami pre diabetológov
 5. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 6. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 7. Ekologicky sa zeleniť je časom overený hit
 8. Pripomíname dôležitý dátum –31. januára 2022
 9. Vysoká spotreba vody? Môže to byť nepovšimnutý únik vody
 10. 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
 1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 7 264
 2. Predplatné SME.sk len za 29 eur 6 470
 3. Marrákeš je červená perla Maroka 5 078
 4. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 4 990
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 694
 6. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 2 530
 7. Cukrovkári a covid-19 2 387
 8. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 2 250
 9. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 2 067
 10. Mecom ide na zelenú 1 637

Blogy SME

 1. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže !
 2. Ctirad Klimčík: O jednom aspekte vyhostenia Novaka Džokoviča
 3. Inštitút strategických politík: Srbské referendum o reforme súdnictva posúva Belehrad o krok bližšie k EÚ
 4. Elena Antalová: Dajte myšlienkam pokoj
 5. Boris Vanek: NENÁVISŤ OKOLO NÁS
 6. Rudolf Pado: Inšpirácie z Českej republiky
 7. Vlasta Žampová: Rusko, rusofili Čarnogurskí, náckovia aj neokomunisti.
 8. Miroslav Lukáč: Žiaden Djokovič, žiaden Fico s maskou, žiadna výnimka.
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 14 006
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 7 248
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 836
 4. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 606
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 356
 6. Miroslav Galovič: Hlbocký (zmrznutý) vodopád. A Jozef Tiso na konci neďalekej kalvárie. 2 404
 7. Milan Buno: 7 knižných tipov: odpočítavanie k bombe, slovenské fantasy, aj kulinárske krimi 2 203
 8. Tomáš Harustiak: Biblický Exodus Izraelitov z Egypta sa nikdy neodohral 2 202
 1. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 5. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 6. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 7. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 8. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Poliklinika v Šali.

Riaditeľa tvrdenia pohoršili. Poukazuje na masívnu modernizáciu, ktorou budova doposiaľ prešla i na plánované projekty.


4 h
Futbalisti Gabčíkova (lídra ligy) sú od štvrtka na sústredení v maďarskom Lipóte. Aj tam ich však zaskočila snehová nádielka.

Čo je nové vo štvrtej lige Juhovýchod? Pýtali sme sa na ôsmich adresách.


20 h
Ilustračné foto.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva prešetruje prípad žiaka, ktorý nemal rúško na vyučovaní. Ak sa potvrdí priestupok, hrozí sankcia.


5 h
llustračné foto.

Niektorí si myslia, že je nepotrebná. Varovný prst dvíha aj klimatológ a upozorňuje, že ekologickým príkladom môžu ísť aj mestá a obce.


8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vybrali sa do svahu, ktorý tvorí terénnu pascu.


9 h

Lekár čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.


4 h

Československý vlčiak zaútočil odzadu, bez akéhokoľvek varovania.


5 h

Niektoré lyžiarske strediská v regióne svoju sezónu začali, iné čakajú na sneh. Zisťovali sme, kde si už môžete zalyžovať a koľko si za to zaplatíte.


20. jan

Blogy SME

 1. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže !
 2. Ctirad Klimčík: O jednom aspekte vyhostenia Novaka Džokoviča
 3. Inštitút strategických politík: Srbské referendum o reforme súdnictva posúva Belehrad o krok bližšie k EÚ
 4. Elena Antalová: Dajte myšlienkam pokoj
 5. Boris Vanek: NENÁVISŤ OKOLO NÁS
 6. Rudolf Pado: Inšpirácie z Českej republiky
 7. Vlasta Žampová: Rusko, rusofili Čarnogurskí, náckovia aj neokomunisti.
 8. Miroslav Lukáč: Žiaden Djokovič, žiaden Fico s maskou, žiadna výnimka.
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 14 006
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 7 248
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 836
 4. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 606
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 356
 6. Miroslav Galovič: Hlbocký (zmrznutý) vodopád. A Jozef Tiso na konci neďalekej kalvárie. 2 404
 7. Milan Buno: 7 knižných tipov: odpočítavanie k bombe, slovenské fantasy, aj kulinárske krimi 2 203
 8. Tomáš Harustiak: Biblický Exodus Izraelitov z Egypta sa nikdy neodohral 2 202
 1. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 5. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 6. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 7. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 8. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu