Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Diskusné fórum - Využitie eurofondov v sociálnej oblasti

Diskusné stretnutie na tému využitie eurofondov v sociálnej oblasti sa koná v Nitre.

Prvým rečníkom bol nitiransky župan Milan Belica.Prvým rečníkom bol nitiransky župan Milan Belica. (Zdroj: PETER CIGLAN)

NITRA. Spoločnosť Petitpress a.s. a VÚC Nitra pripravila diskusné stretnutie na tému - Využitie eurofondov v sociálnej oblasti.

Diskusiu vám prinášame prostredníctvom spravodajstva minúta po minúte.

12.10 Diskusia končí, moderátorka ďakuje všetkým zúčastneným.

12.00 Pripravuje sa nové programové obdobie s piatimi prioritami. Pre samosprávy bude cieľ „Európa bližšie k občanom“. Bude potrebné spracovať strategické dokumenty a projekty. Bude si to vyžadovať stretnutia a širokú diskusiu na všetkých úrovniach celého kraja.

Skryť Vypnúť reklamu

11.51 „O tomto odvode sa v odbornej verejnosti hovorí už niekoľko rokov,“ reagovala Anna Laurinec Šmehilová. Už sa podľa nej robili aj prepočty, ale nebola politická odvaha prijať nový odvod. „Bez toho odvodu sa do budúcna neobídeme,“ dodala.

11.45 Miloslav Krajčík, starosta Dolných Lefantoviec v diskusii povedal: „Vždy je to ekonomika, potom dlho nič a potom zase ekonomika. A potom niekde to, o čom sa teraz rozprávame.“ Silná sociálna politika sa podľa neho dá robiť len na všetkých úrovniach spolu – rodina, samospráva, kraj. „Nemôžeme sa donekonečna spoliehať na Európu,“ povedal. Myslí si, že na Slovensku by sa mal zaviesť „starecký“ odvod, podobne ako to funguje v Nemecku, inak sa o niekoľko rokov nebude mať kto starať o seniorov.

11.40 Milan Belica: Filozofia je taká, že deinštitucionalizácia je potrebná aj z hľadiska humanizácie. Narážame však na problémy, ale chceme zachytiť obrovský dopyt po týchto službách. Veríme, že slovenská ekonomika nebude postihnutá a neobmedzí financovanie týchto služieb.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatíva sa mení a musíme sa vysporiadať so zmenami v praxi. Padlo to na ramená samosprávnych krajov. Mnohé zariadenia sú dané historicky a je ťažké meniť napr. kapacitu zariadení, rozlohu na jedného klienta a podobne, aby mohli čerpať prostriedky z únie. Nízko-kapacitné zariadenia sú zároveň náročné na financovanie.

11.26 „Sú spracované štyri strategické ciele, ktoré by mali naplniť požiadavky ktoré vyplynuli z prieskumu dopytu po sociálnych službách,“ povedala Erika Róžová z odboru sociálnych vecí Úradu NSK. „Napríklad v okrese Šaľa nemá kraj svoje zariadenie. Spracovávame štúdiu kde by sa toto zariadenie mohlo vybudovať, jedna z možností je zriadiť ho v šalianskej poliklinike. Materiál pôjde do zastupiteľstva a potom sa bude konať,“ dodala.

Skryť Vypnúť reklamu

11.15 NSK zrealizoval prieskum dopytu po sociálnych služieb. Anna Laurinec Šmehilová hovorí, že je veľký dopyt na zriadenie špecializovaných zariadení pre zdravotne postihnutým, najmä ľudí s autizmom. NSK by mal byť poradným a iniciatívnym orgánom smerom k obciam. Nápor na pobytové služby je v súčasnosti vysoký.

11.20 Anna Laurinec Šmehilová upozornila, že veľa miest a obcí v kraji nemá komunitný plán sociálnych služieb. A ak áno, často sú robené formálne. Potom absentujú služby na úrovni miest a obcí a požiadavka na sociálnu starostlivosť prichádza na kraj.

11.15 Prieskum o sociálnych službách v Nitrianskom kraji ukázal, že problém je dostupnosť terénnych ambulantných služieb na komunitnej úrovni. Kraj sa zameral na päť terénnych služieb: službu včasnej intervencie, ktorá sa zameriava na rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, odľahčovaciu službu, tlmočnícku službu pre ľudí so sluchovým postihnutím, denný stacionár a rehabilitačné stredisko.

„Všetky služby ktorými sme sa zaoberali sú nedostatočne zastúpené a regionálne dostupné v rámci Slovenska,“ povedala Anna Laurinec Šmehilová.

11.05 Pani poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová má skúsenosti z pôsobenia v Stredisku sociálnych služieb v Effete, ktoré pracuje so sluchovo postihnutými klientmi. Poskytujú aj opatrovateľskú službu, ktorú zabezpečujú tlmočníci v posunkovej reči. Effeta získala podporu z eur. Soc. Fondu na projekt „Optimalizácia procesu poskytovania sociálnych služieb pre osoby so zdravotn. Postihnutím“.

10.55 Miriam Hlinková, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti hovorí o dvoch aktuálnych výzvach. Zamerané sú na podporu zamestnanosti. Jedným z projektov je „Praxou k zamestnanosti“. Určený je pre mladých uchádzačov do 29 rokov. V evidencii úradov musia byť najmenej jeden mesiac a nie sú študentmi. Hlavnou aktivitou je podpora praxe. Pracovný pomer môže byť plný alebo polovičný. Ukončenie realizácie je v auguste 2022.

Riaditeľka ďalej vymenovala projekty na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ako napr. príspevok n chránenú dielňu, na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní a pod. Sociálnym projektom je aj príspevok na starostlivosť o dieťa. Poskytuje sa zamestnanému alebo študujúcemu rodičovi.

10.50 Diskusia prešla na tému Karty účastníka, ktorá zostane aj do budúcna. Je to doklad, ktorý sa podpisuje pred uzavretím dohody. Je daná z Európskej únie a je potrebné je používať. „Budeme s tým bojovať stále,“ hovorí Daniela Frajková, Sprostredkovateľský orgán pre IROP NSK.

10.45 Jeden z národných programov podporovaný z eurofondov je podpora detí pred násilím. Mariana Kováčová z Centra Slniečko, ktoré sa zaoberá problematikou týraných detí a obetí domáceho násilia má dobré aj zlé skúsenosti s eurofondmi v tejto oblasti.

„Ak implementujete program a ste nezisková organizácia, nemáte v rozpočte pol milióna, aby ste mohli financovať, keď sa niečo stane,“ povedala. Neziskovým organizáciám podľa nej chýba finančná istota.

Centrum Slniečko realizuje projekt zameraný na pomoc obetiam domáceho násilia. „Takéto projekty prinášajú obrovský zisk pre cieľovú skupinu – má možnosť prísť do poradne alebo utajeného ženského domu,“ povedala Mariana Kováčová.

Keď sa skončilo financovanie projektu, nemali nástroje, ako v ňom pokračovať. „Chodila som po vláde a poslancoch a schválili nám mimoriadnu dotáciu. Nemyslím si ale, že je to dobré. Malo by to byť v zákone a ak sa nejaké veci ujmú,“ povedala. Očakáva, že keď sa ukáže že projekt je dobrý, niekto by to mal strážiť a legislatívne umožní jeho pokračovanie.

10.40 Moderátorka sa pýta aké projekty je v sociálnej oblasti zo strany samospráv? Odpovedá Daniela Franková - v minulom programovom období bolo registrovaných viac ako 1000 projektov v hodnote 800 miliónov eur. Išlo o projekty zamerané na kvalitu života obyvateľov. Od roku 2014 bolo najviac projektov podporených z operačného programu ľudské zdroje a programu kvalita životného prostredia. Tretím je integrovaný regionálny program.

10.36 Anna Laurinec Šmehilová upozornila na to, že proces deinšticionalizácie sociálnych služieb koordinuje ministerstvo práce aj ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. „Cítime nie ideálnu komunikáciu medzi týmito ministerstvami,“ povedala.

10.30 Daniela Frajková hovorí o deinštitucionalizácii. Tá je podľa nej cieľom v rámci IROP. „Aj keď bola na začiatku programového obdobia ambícia, že sa do nej zapojí aj kraj, sú objektíve dôvody prečo Nitriansky kraj ani ostatné kraje nedokážu zabezpečiť investičnú prípravu projektov,“ povedala. Pripomenula, že zariadenia sociálnych služieb pripravujú na deinštutcionalizáciu pracovníkov.

10.25 Anna Laurinec Šmehilová upozornila, že pri hľadaní vzorca na prerozdeľovania financií samosprávam nastala chyba. "V sociálnej oblasti sa zohľadňuje len počet ľudí v dôchodkovom veku a nie napríklad vysoké percento ľudí so zdravotným postihnutím. Kompetencia sociálnej starostlivosti o takto odkázaných ľuďoch je na samosprávnych krajoch," povedala.

10.15 Vedúca odboru sociálnych vecí Úradu NSK Erika Róžová hovorí o fungovaní chránených dielní v zariadeniach sociálnych služieb NSK. V dielňach pracuje približne 40 ľudí, pomáhajú v práčovniach, v kuchyni... Ide o nízkopríjmové skupiny. Prínos projektov z úradu práce je vysoký. Zvyšuje sa životná úroveň zamestnaných klientov.

10.10 Župan Milan Belica hovorí o rôznych modeloch finančnej decentralizácie podielového charakteru. Alternatívny model hovorí "Deľme si jazero, nie rieky", čo má podľa Belicu viac výhod ako súčasný model. Prítomným hosťom vysvetľuje nové nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov z územných samospráv.

10.00 Začíname. Pán predseda Belica si na úvod pripravil prezentáciu na tému Výzvy financovania modernej regionálnej samosprávy. Ako sa vyjadril, múdre a zodpovedné nakladanie s verejnými financiami je alfou a omegou rozvoja celého Nitrianskeho kraja. Medzi rozhodujúce kompetencie, teda oblasti pôsobenia VÚC, patrí okrem infraštruktúry a vzdelávania práve oblasť sociálnych vecí, ktorá je témou dnešného stretnutia. Tu kraj okrem svojich vlastných zdrojov a zdrojov štátu naliehavo potrebuje k realizácii cieľov eurofondy.

Témy diskusného fóra:

1. Nitrianska župa: výzvy financovania regionálnej samosprávy a kohézna politika EÚ

2. Podpora zamestnanosti a projektov pre skupiny znevýhodnených občanov

3. Podpora ochrany detí a žien pred násilím

Hostia:

Milan Belica - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Daniela Frajková - Sprostredkovateľský orgán pre IROP NSK

Erika Róžová - vedúca odboru sociálnych vecí Úradu NSK

Bronislava Pekárová - riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre

Miriam Hlinková - riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

Mariana Kováčová - riaditeľka Centra Slniečko, n. o.

Anna Laurinec Šmehilová - poslankyňa Zastupiteľstva NSK a Mestského zastupiteľstva v Nitre

Informácie

Kedy: 20. 11. 2019, 10.00 – 12.00 hod.

Kde: PKO Nitra

Moderátor: Miriam Hojčušová - Petit Press a.s.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Hygge ako životný štýl
 4. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 5. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 6. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 7. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 8. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 9. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 10. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 33 835
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 32 830
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 860
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 188
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 154
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 578
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 913
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 633
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 588
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 600
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Antigénové testovanie na koronavírus SARS-CoV-2.

Opakovaným testovaním chce spoločnosť prispieť k zabráneniu šírenia nákazy a ochrane svojich zamestnancov a ich rodín.

13 h

Vakcínu dostali aj pracovníci, ktorí sa starajú o klientov zariadenia.

11 h
Ilustračné foto.

Výnimky stanovuje dekan fakulty v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu.

13 h
Ilustračné foto.

Záujemcovia sa môžu stále hlásiť na mestskom úrade mailom i telefonicky.

13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

16 h

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

15 h

Muža našli už bez známok života.

21 h

Prírodná pamiatka očarí v každom ročnom období.

20. jan

Už ste čítali?