Štvrtok, 15. apríl, 2021 | Meniny má FedorKrížovkyKrížovky

KANDIDÁTI NA PREDSEDU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

V sobotu 26. novembra si vo voľbách do vyšších územných celkov zvolíme 52 krajských poslancov a župana. Historicky len druhé voľby krajských zástupcov potrvajú iba jeden deň. Svoj hlas odovzdáme niektorému zo šiestich kandidátov na post predsedu Nitrian

Tieto otázky sme položili šiestim kandidátom, ktorí v sobotu zabojujú o kreslo nitrianskeho župana.

1. Presný dátum a miesto vášho narodenia.
2. Aké máte znamenie horoskopu? Aké vlastnosti vyplývajú zo znamenia vášho zverokruhu?
3. Aké ste dosiahli vzdelanie? Čo ste študovali a kde?
4. Stručný profesný životopis.
5. Politická príslušnosť - v minulosti aj teraz.
6. Máte skúsenosti so samosprávou a štátnou správou? Aké?
7. Akú máte motiváciu v boji o post župana Nitrianskeho kraja? Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
8. Rodina: rodinný stav, stručný popis rodiny.
9. Aké sú vaše záľuby, aké máte záujmy? (Nie politické!)
10. Aké sú vaše zámery v prípade zvolenia za predsedu NSK?
Kandidáti sú zoradení abecedne.

Skryť Vypnúť reklamu

V sobotu 26. novembra si vo voľbách do vyšších územných celkov zvolíme 52 krajských poslancov a župana. Historicky len druhé voľby krajských zástupcov potrvajú iba jeden deň.
Svoj hlas odovzdáme niektorému zo šiestich kandidátov na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Županom nášho kraja chce byť päť mužov a jedna žena.
Týždeň pred voľbami vám predstavujeme všetkých šesť kandidátov. Odpovedali na desať rovnakých otázok o ich profesionálnom aj súkromnom živote. Svojimi odpoveďami mali možnosť prezentovať sa pred vami, našimi čitateľmi a svojimi potencionálnymi voličmi.Eva Antošová
ANO - HZD - SF
1. 19. decembra 1964 v Trenčianskych Tepliciach.
2. Som v znamení strelca a sú pre mňa charakteristické: energia, pracovitosť, charizma, úprimnosť a veľká dôvera.
3. Vyštudovala som Fakultu Prevádzkovo-ekonomickú a Katedru pedagogiky VŠP Nitra a mám kvalifikáciu na stálu štátnu službu.
4. Redaktorka Slovenského rozhlasu Bratislava; poslankyňa mestského zastupiteľstva, viceprimátorka a primátorka, poslankyňa Národnej rady SR, členka výborov NR SR pre verejnú správu; pre financie, rozpočet a menu; pre kontrolu NBÚ.
5. Som nezávislá politička. Pre kritiku politiky zbližovania ĽS-HZDS s SDKÚ ma z hnutia donútili odísť.
6. Bola som najmladšou primátorkou na Slovensku. Mám 15-ročné skúsenosti z riadenia vecí verejných v samospráve, ako aj v zákonodarnom zbore. Som kvalifikovaná aj na výkon stálej štátnej služby.
7. So svojou rodinou žijem v Nitre a chcem zmeniť to, že náš región patrí medzi najzaostalejšie. Viem, ako môžeme u nás zvýšiť zamestnanosť a zárobky. Napríklad sa usilujem o urýchlenie výstavby cesty I/65 ako diaľnice, aj s obchvatom Nitry. Chcem, aby sa efektívne využívalo bohatstvo nášho kraja ukryté v jeho obyvateľoch, jedinečných prírodných podmienkach, vo výhodnej polohe aj voči zahraničiu a v tradícii - nielen v remeslách, ale aj v priemysle a poľnohospodárstve. Tieto zámery môžem najlepšie realizovať z pozície predsedníčky NSK.
8. Som vydatá, máme dcérku a synčeka. Od zosnutia môjho otecka žijeme s manželom a deťmi v spoločnej domácnosti s mamičkou. Neoceniteľne nás podporujú aj moji milí svokrovci.
9. Rada cestujem, pravidelne cvičím Pilatesovou metódou, navštevujem často divadlo, vo voľných chvíľach čítam najmä literatúru faktu a publicistiku, ale tiež beletriu a poéziu. Ale najlepšie sa cítim medzi občanmi, keď sa nám spoločne darí riešiť spoločné problémy.
10. Vyplnila by som želanie občanov, ktoré vyslovil aj náš pán kardinál Korec na našom nedávnom stretnutí, aby sa už funkcionári kraja nehádali a nesúdili. Ďalej zabezpečím: spravodlivé rozdelenie financií všetkým okresom; tvorbu nových pracovných miest; podporu mladých rodín; pomoc pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov; podporu výstavby priemyselných parkov; zlepšenie podmienok pre poľnohospodárov a život na vidieku; zdravotnú starostlivosť späť k občanovi; stop diskriminácii v školstve; verejnú dopravu pre občana; dôstojný život pre dôchodcov a sociálne odkázaných; lepšiu spoluprácu so samosprávou; dôraz na odborné riadenie samosprávy; rozvoj národnej kultúry.

Skryť Vypnúť reklamu

Milan Belica
ĽS-HZDS - Ľavicový blok - KSS - Agrárna strana vidieka - PSNS - ZSNS
1. 19. 12. 1950 Zlaté Moravce
2. Strelec, cieľavedomosť, otvorenosť, úprimnosť
3. Ing. – 1974 – PEF VŠP v Nitre (1969 – 1974)
PhD. – 1977 – VŠE v Bratislave (1975 - 1977)
Doc. – 1985 – PEF VŠP v Nitre
Na Katedre účtovníctva a financií – odbor Financie
4. PhD. (1977) – VŠE v Bratislave
Doc. (1985) – FEM SPU v Nitre
Prodekan (1986 – 1993) - FEM SPU v Nitre
Riaditeľ (1993-1997) – Poľnobanka, a. s. – filiálka Nitra
Generálny riaditeľ (1997-1998) – Poľnobanka, a.s., Bratislava
Člen predstavenstva a NGR Poľnobanky, a. s. (1998-2000)
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (od roku 2001) – Nitriansky samosprávny kraj
5. SDĽ po roku 1990, pred rokom 1989 KSS – radový člen
od roku 1993 do 2003 bez politickej príslušnosti počas výkonu generálneho riaditeľa banky a člena predstavenstva banky, od roku 2004 HZDS
6. Štyri roky predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.
7. Väčšinu svojho profesného života som pôsobil v akademických a riadiacich funkciách (ako generálny riaditeľ banky). Riadenie samosprávneho kraja je predovšetkým riadenie finančných tokov. Rozhodol som sa znovu kandidovať na post predsedu a v prípade zvolenia pokračovať v tom pozitívnom, čo sa mi na poste predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja podarilo dosiahnuť, najmä v oblasti zvyšovania zamestnanosti v Nitrianskom samosprávnom kraji.
8. ženatý, dve deti: syn inžinier ekonómie - informatik, dcéra právnička – vysokoškolský pedagóg, manželka - učiteľka
9. turistika, šport, v minulosti divadlo ochotnícky
10. Zužitkovať výhodu štvorročných pozitívnych skúseností v riadení Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý dosiahol predovšetkým v oblasti zvyšovania zamestnanosti najlepšie výsledky spomedzi všetkých slovenských samosprávnych krajov (Zdroj: HN 22. 11. 2004, SME 19. 1. 2005, PRAVDA 11. 3. 2005, PRAVDA 26. 3. 2005). V Nitrianskom samosprávnom kraji sa mi v spolupráci s primátormi a starostami miest a obcí podarilo vytvoriť viac ako 7115 pracovných miest, čo je najviac na Slovensku. Od roku 2002 prišlo na územie Nitrianskeho samosprávneho kraja viac ako 20 zahraničných investorov, ktorí vytvorili v jednotlivých okresoch kraja stovky pracovných miest - v Nitre okolo 1600, v Leviciach vyše 460, v Nových Zámkoch okolo 3400, v Komárne takmer 600, v Zlatých Moravciach okolo 1100. Nitriansky samosprávny kraj bol najúspešnejší aj v počte podaných projektov pri čerpaní z fondov EÚ, keď podal najviac (875) projektov a zároveň bol najúspešnejší aj v oblasti realizácie týchto projektov (334), čo bolo najviac na Slovensku. Vyššie uvedené skutočnosti jednoznačne dokumentujú prírastok zamestnanosti, a teda aj postupné zlepšovanie sociálnej situácie tých občanov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí si v tomto období našli zamestnanie. To je tá kľúčová motivácia mojej kandidatúry na post predsedu aj v nadchádzajúcom funkčnom období. Práve tieto výsledky a nie iba sľuby ma oprávňujú kandidovať na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Skryť Vypnúť reklamu

Ján Greššo
SDKÚ-DS

1. 21. 11. 1952 vo Zvolene
2. škorpión, vlastnosti: empatický, tvrdohlavý, cieľavedomý
3. vysokoškolské - SVŠ v Nitre, nadstavbová ekonómia v Nitre, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, odbor herectvo
4. Od 15. 4. 1976 som zamestnaný v Divadle Andreja Bagara v Nitre. V DAB v Nitre pracujem ako herec.
V rokoch 1994 až 1996 som vykonával funkciu šéfa umeleckého súboru DAB. Od 17. decembra 2001 pracujem vo funkcii riaditeľa DAB.
5. od r. 1982 do r. 1989: radový člen KSČ, od r. 1989: nestraník
6. Áno. Sedem rokov som poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre. Výsledky mojej poslaneckej činnosti – samozrejme, v spolupráci s kolegami poslancami MZ a s verejnosťou: odstránenie skeletu na Klokočine 3, otvorenie pošty pre Klokočinu 3 a Čermáň, spojenie Čermáňa a Klokočiny vybudovaním Hornočermánskej cesty, založenie klubu dôchodcov pre obyvateľov Klokočiny 3 a Čermáňa – Senior klub, založenie tradície Klokočinských jarmokov.
7. V prvom rade chcem vrátiť zákonnosť do rozhodovania NSK. Ako každý slušný človek nesúhlasím s tým, aby náš kraj bol spájaný s osočovaním, spormi a trestnými oznámeniami medzi jednotlivými predstaviteľmi súčasného vedenia NSK. Druhou motiváciou je pre mňa výzva napomôcť zjednoteniu kraja návratom k slušnosti a schopnosti navzájom sa počúvať a chápať. Chcem totiž robiť regionálnu politiku bez „osvedčených“ politických stereotypov. Neriešiť problémy v rovine nacionálnej, ale v rovine racionálnej.
8. Manželka Dagmar je doktorka farmácie. Mám 2 deti. Dcéra Dagmar, vyštudovala VŠMU v Bratislave, odbor produkcia – manažment, syn Ján študuje právo na UK v Bratislave.
9. film, literatúra, šport, relax s vnučkami
10. Základnými hodnotovými prioritami volebného programu sú:
Vrátiť slušnosť a zákonnosť do fungovania Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zvýšiť profesionalitu a kreatívnosť v činnosti Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ponúknuť ľudský a odborný priestor pre politickú dohodu o spoločnom rozvoji kraja.
Splnenie týchto priorít potom dáva predpoklad pre úspešné splnenie nasledovných základných celokrajských programových cieľov:
Pripraviť územie pre výstavbu vedeckých a priemyselných parkov a zón. Dobudovať technickú a sociálnu infraštruktúru, napojiť Nitriansky kraj na medzinárodné a celoslovenské dopravné koridory. Zabezpečiť kvalitné a transparentné fungovanie zdravotníckych, školských, sociálnych a kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti VÚC. Podporovať športové aktivity. Podporovať rozvoj cestovného ruchu a kvalitnejších služieb. Priamo komunikovať s inštitúciami Európskej únie o získaní grantov pre rozvojové projekty a podporovať presun rozhodovania o využívaní eurofondov na regionálnu úroveň. Využívať osobné kontakty na budovanie dobrého imidžu Nitrianskeho kraja v zahraničí i na Slovensku.


Jozef Jobbágy
NEZÁVISLÝ
1. Narodený 23. 12. 1951 v Komárne
2. Moje znamenie je kozorožec a vlastnosti sú: cieľavedomosť, húževnatosť, mierumilovnosť, tvrdohlavosť, v predsavzatiach neoblomnosť, v práci mimoriadna aktivita a neúnavnosť.
3. Som poľnohospodársky inžinier a študoval som v Nitre.
4. Po absolvovaní univerzity som začal pracovať na JRD vo Svätom Petri ako hlavný mechanizátor, po nežnej revolúcii som bol zvolený za predsedu družstva a od novembra roku 2000 do dnes robím starostu obce Svätý Peter.
5. Politická príslušnosť: do roku 1989 povinne KSČ, Roľnícka strana do roku 1998, strana Smer od roku 2000 a v súčasnosti bez straníckej príslušnosti. Ďalej som členom vedeckej rady mechanizačnej fakulty v Nitre.
6. Moje skúsenosti vychádzajú z riadiacej práce, ktorú som vykonával ako predseda družstva a teraz ako starosta obce. Pôsobím v obci s rôznorodým obyvateľstvom. Dokázal som zladiť záujmy a zabezpečiť bezproblémové spolužitie občanov. Doriešil som rómsku otázku. Podporujem bytovú výstavbu, v trestnej činnosti máme stopercentnú objasnenosť, vychádzam v ústrety cirkvám pôsobiacim v našej dedine, starám sa o ľudí v sociálnej núdzi, zabezpečil som pitnú vodu pre obec, robíme na kanalizácii atď.
7. Mojím životom a mojou prácou som dokázal, že mám schopnosti riešiť aj tie najzložitejšie problémy. Svoje poznatky, skúsenosti by som chcel využiť v prospech všetkých obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja.
8. Som ženatý, otec dvoch detí. Žijem v harmonickom šťastnom manželstve. Manželka podnikateľka, syn absolvent SPU v Nitre, v súčasnosti študuje právo v Bratislave, dcéra je študentkou 2. ročníka súkromnej školy v Kolárove.
9. Mojou záľubou je poľovníctvo a vinohradníctvo, na veľkej ploche dorábam kvalitné vína. Som členom Rádu rytierov vín Sväteho Urbana a Europského vinného rádu.
10. Ako prvoradý cieľ si kladiem obnovenie dôvery a porozumenia, zlepšenie medziľudských vzťahov v prospech všetkých občanov NSK. Chcem zabezpečiť vytvorenie podmienok pre vstup nových investorov, podporovať poľnohospodársku výrobu a finalizáciu, podnikanie na každej úrovni, ďalej bytovú výstavbu, cestovný ruch, agroturistiku, zabezpečenie sociálnych istôt pre dôchodcov a všestranný rozvoj nášho reprezentačného sídelného mesta Nitry.


László Szigeti
SMK
1. 03. 08. 1957, Búč, okres Komárno
2. Lev, živel – oheň, lev vždy vie, čo chce, a väčšinou to aj dosiahne. Ľahko sa rozhoduje nielen za seba, ale aj za iných.
3. Vysokoškolské, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, stredoškolský učiteľ, aprobácia matematika – zemepis.
4. V roku 1981 som na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave získal diplom stredoškolského učiteľa, odbor matematika, zemepis.
Od roku 1981 som pôsobil na Gymnáziu v Štúrove ako stredoškolský učiteľ.
V rokoch 1990 – 1995 som bol riaditeľom na tej istej škole.
Od r. 1994 do r. 1998 som bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, pracoval som vo Výbore pre školstvo a kultúru.
V roku 1998 som bol znovuzvolený za poslanca NR SR.
Od r. 1998 do r. 2002 som bol štátnym tajomníkom Ministerstva školstva SR.
V parlamentných voľbách v r. 2002 som bol znovuzvolený za poslanca NR SR za Stranu maďarskej koalície. Po parlamentných voľbách som bol potvrdený vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, ktorú zastávam dodnes.
5. Od roku 1993 člen, neskôr podpredseda MKDH, od roku 1998 člen a podpredseda SMK.
6. So samosprávou nie, so štátnou správou bohaté, od roku 1998 dodnes zastávam funkciu štátneho tajomníka na MŠ SR.
7. Je to pre mňa ďalšia výzva, motivácia je skúsiť regionálnu politiku, ktorá je oveľa bližšie k človeku, ako tá veľká. Byť užitočným a nápomocným aj pre užší región. Rozhodol som sa kandidovať preto, lebo som cítil za sebou dostatočnú podporu v našich štruktúrach a, samozrejme, chcem pomôcť nitrianskemu regiónu.
8. Som ženatý, mám dve deti, dcéra študuje na vysokej škole, syn je gymnazista a manželka sa vzorne stará o rodinu.
9. Veľmi mám rád prírodu, turistiku, mám vlastný vinohrad, medzi moje hobby patrí aj výroba vín. Medzi záujmy patrí aj šport, žiaľ čím ďalej, tým menej aktívne.
10. Chcem sa presadiť za všestranný rozvoj nitrianskeho regiónu, za vyrovnávanie ekonomických a sociálnych rozdielov, za znižovanie nezamestnanosti, za rozvoj cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce. Považujem za mimoriadne dôležitý rozvoj infraštruktúry a prilákanie nových investorov. V rámci medziobecnej spolupráce a spolupráce medzi VÚC a miestnou samosprávou je potrebné posilniť komunikáciu s primátormi a starostami, vytvoriť a rozvíjať mikroregióny. Veľmi dôležité je zabezpečenie efektívnej starostlivosti v oblasti sociálnej a zdravotnej, ako aj všestranný rozvoj vzdelávania a kultúry.


Jozef Valach
SMER-SD
1. 6. januára 1957, Valtice
2. Kozorožec – cieľavedomosť, zodpovednosť, rozhodnosť
3. VŠ – SVŠT Bratislava, Chemickotechnologická fakulta 1981, VŠE Bratislava, postgraduálne štúdium 1990
4. 1981 – 1982, VÚJE Jaslovské Bohunice, samostatný referent
1985 – 03/95, Elektrárne Mochovce – odborný referent, asistent riaditeľa, vedúci odboru
04/95 – 07/96, Slovenské elektrárne – riaditeľ odboru stratégie financovania a plánovania
08/96 – 07/2003, SE – Elektrárne Mochovce, riaditeľ závodu
09/03 – 12/04, živnosť v rozsahu voľnej činnosti
02/04 – doteraz, podpredseda predstavenstva ENSECO, a.s.
07/04 – doteraz, M+S Investments Leasing – odborný poradca
09/04 – doteraz, člen predstavenstva ENERGO SK, a.s.
5. 1982-89 KSS, od 1989 žiadna
6. štátna správa – obdobie dostavby Elektrárne Mochovce bolo realizované v úzkej súčinnosti so štátnou správou SR
komunálna samospráva – úzka spolupráca s Regiónom Mochovce, ktorý zahrňoval 20km okružné pásmo okolo Mochoviec, išlo o úzku spoluprácu približne 100 primátorov a starostov s ich dennodennými starosťami aj radosťami
regionálna samospráva – prostredníctvom ENERGO SK, a.s., ktorej zakladateľom je NSK a spravuje energetické zariadenia organizácií v kompetencii NSK
7. Ako občan som fungovanie NSK vnímal skôr cez jeho kauzy ako cez výsledky. Chcem zmeniť pohľad občana na jeho fungovanie, a to potrebuje človeka s reálnymi skúsenosťami v oblasti riadenia veľkých projektov. Som presvedčený, že tieto schopnosti mám, a preto ich ponúkam voličovi.
8. Som 25 rokov ženatý, spolu s manželkou máme dve deti, obidve študujú na univerzite.
9. Mám rád prírodu, v mladosti som veľa športoval, no teraz sa už vyhýbam dynamickým športom. Dnes mám záľubu v starostlivosti o trávnik, golf a poľovníctvo. V zime si rád zalyžujem.
10. - dosiahnuť zlepšenie vzťahov predseda – poslanci a aj poslanci medzi sebou
- zabezpečiť plnú funkčnosť, efektivitu a kvalitu Úradu NSK
- začať s výraznou spoluprácou medzi NSK a obcami a mestami NSK
- hľadať možnosti zlepšenia podmienok pre malé a stredné podnikanie v rámci regiónu
- zmeniť pohľad a verejnú mienku občana na fungovanie NSK
- rokovať, diskutovať, debatovať, načúvať, vysvetľovať, presviedčať a možno aj hádať sa v prospech občana. Veď idem do volieb s heslom „Zodpovednosť k občanovi, slúžiť a nie vládnuť!“

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 2. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 3. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
 4. Po celý rok ako na dovolenke. Tak sa žije v Čerešniach
 5. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 6. Vyskúšajte pravidelné spravodajské emaily SME
 7. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 8. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 9. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 1. Reverzné inžinierstvo na FVT
 2. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 3. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 4. Vyskúšajte pravidelné spravodajské emaily SME
 5. Lesné plody - Sila zo samotného srdca prírody
 6. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 7. Slovník investora 05: Obchodovanie na burze
 8. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 9. Po celý rok ako na dovolenke. Tak sa žije v Čerešniach
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 49 377
 2. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 19 823
 3. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 16 235
 4. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 14 669
 5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 11 463
 6. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 8 415
 7. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 8 380
 8. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 894
 9. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19 7 195
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 4 883
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Ilustračné foto.

Obdobie čiastočnej uzávery cesty potrvá takmer do konca mája, v určitý deň sa uzavrie úplne.

5 h
Premostenie bude v zadnej časti, zboku novej budovy smerom k pamiatke.

Prekrytie nádvoria je podľa pamiatkarov možné akceptovať, hoci opodstatnenosť sa počas jeho existencie nepotvrdila.

7 h

Slovenskí chovatelia ošípaných žiadajú od spracovateľov spravodlivé rozdelenie zisku za predanú bravčovinu. Cena, ktorú aktuálne dostávajú od spracovateľov za ošípané, totiž naďalej nepokrýva ich náklady na chov zvierat.

8 h
Oľga Schrameková so svojou dcérou Lujzou.

K bábkam to skúsenú dlhoročnú herečku Starého divadla Karola Spišáka spočiatku nelákalo.

8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Spoločnosť TMR otvára strediská Jasná a Štrbské Pleso. Podmienkou jarnej lyžovačky je negatívny test.

4 h

Aj v dôchodkovom veku zažiarila v Ionescových Stoličkách. V silnom príbehu, ktorý zahrali piati seniori z Banskej Bystrice.

13. apr

Pohrebisko sa nachádza na mieste kde majú stavať byty.

11 h

Po upozornení jedného z vodičov utiekli.

21 h

Už ste čítali?