Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Nevytlačme zmysel Vianoc

Nastal čas, keď sa všetci na chvíľu zastavíme a zamyslíme. V týchto dňoch sme trochu lepší, pozornejší k ľuďom okolo seba - neopakovateľná atmosféra Vianoc je opäť tu. So svojím pohľadom na najkrajšie sviatky roka sa s nami podelil nitriansky diecézny bi

skup Mons. Viliam Judák.

Pán biskup, Vianoce sú kresťanské sviatky. Aký je ich zmysel?
V Betleheme sa Boh pred dvetisíc rokmi svojím vlastným nečakaným a nepochopiteľným spôsobom dotkol nášho sveta tým, že sa stal človekom. On – Boh od večnosti, zobral na seba ľudskú podobu a takto oslovil človeka svojou pokorou, keď sa stal takým ako on, so všetkou jeho biedou a slabosťou okrem hriechu. Tým, že sa stal Ježiš človekom, prijal nás za svojich bratov a sestry a dal nám novú perspektívu a ľudstvu vôbec novú dimenziu. Veď sám Boh sa dotkol našich bolestí, našich rán, nášho každodenného života. Jeho príchod do tohto sveta teda otvoril človeku novú možnosť. Je to dôkaz toho, že Boh nestratil dôveru v človeka, že mu verí a že mu dáva možnosť byť novým človekom.
Hovoríme o sviatkoch, teda nejde iba o sviatok narodenia Ježiša Krista?
Vianočné sviatky majú v tom ústrednom zmysle pohľad upretý na narodenie Ježiša Krista, ale postupne sa tento sviatok, ktorý sa v cirkvi slávi od 4. storočia, určitým spôsobom obohatil aj o ďalšie tajomstvá, ktoré však vychádzajú z Betlehema a k nemu sa aj vracajú. Pretože druhý sviatok sa slávi ako Sviatok sv. Štefana, diakona. Vieme, že tento mladý sympatický muž, ktorý vykonával diakonskú službu, teda hlásanie evanjelia, a vysluhoval sviatosti, ale robil aj charitatívnu činnosť, zomrel ako jeden z vôbec prvých tých, ktorí nasledovali Ježiša Krista - okolo roku 36. Cirkev ho kladie k tomuto sviatku, aby ukázala, že Vianoce - to nie je len určitá romantika alebo zahľadenie sa do hodnôt, ktoré sú nám a nášmu srdcu blízke, ale že Kristus prišiel, aby nás pozval k vyznávaniu každodenného kresťanstva až do tej situácie, že niekedy tento svet, ktorý neprijíma Boha, Ježiša Krista, si vyžaduje aj takéto svedectvo. Štefan dokázal položiť svoj mladý život, aby preukázal, že verí v Ježiša Krista, prisľúbeného Mesiáša, a že je to hodnota, za ktorú sa oplatí dať aj život. V tých ďalších dňoch potom slávime sv. Jána evanjelistu, ktorý z toho kolégia bol najmladší a mal k Ježišovi veľmi blízko. Pri Poslednej večeri je zobrazovaný v jeho tesnej blízkosti. Je tam pamiatka Betlehemských neviniatok, ktoré dal Herodes zavraždiť. Hoci ešte nevedeli o tom, už svedčili o Kristovi, pretože Herodes hľadal medzi nimi novonarodeného židovského kráľa - Ježiša. Dnes hovoria biblisti o tom, že ich mohlo byť zavraždených okolo štyridsať. Svätá rodina v tom čase už bola v Egypte. No a, samozrejme, vianočné obdobie je spojené aj s koncom občianskeho roka, bilancuje sa, kresťania v chrámoch ďakujú na deň sv. Silvestra a v oktáve Vianoc je aj slávnosť Bohorodičky, v kultúrnom svete spojená so začiatkom občianskeho roka. A pre nás, obyvateľov Slovenska, sú to aj narodeniny druhej Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. januára 1993.
Vianoce sú najkrajšími sviatkami. Okrem stromčeka sa zvyknú v týchto dňoch stavať aj betlehemy. Odkiaľ tento zvyk pochádza?
Betlehemy sú symbolom Vianoc a dnes vieme, že prvé jasličky postavil sv. František Assiský v talianskom Gréciu, keď ako diakon slávil vianočné tajomstvo tým, že podľa opisov postavil jasle, priviedol tam živé zvieratá a znázornil betlehemskú udalosť veľmi živo. Pri tom čítal evanjelium o narodení Ježiša Krista a počas čítania evanjelia sa v jeho náručí objavilo dieťa, ktoré vložil do jasiel. Potom si celý svet osvojil tento zvyk – stavať jasličky a stavať k Betlehemskému Dieťaťu a ku Svätej rodine aj pastierov, mudrcov z Východu či zvieratá, ktoré boli súčasťou miesta, kde sa Ježiš narodil. Táto tradícia potom nadobudla aj určité národné prejavy folklóru - v betlehemoch sú zobrazovaní pútnici v jednotlivých dobových oblečeniach, vyjadrujúcich ich príslušnosť do jednotlivých cechových skupín alebo povolaní. Tieto zobrazenia vznikali z dreva, kovu, rozličných materiálov. U nás na Slovensku máme veľmi krásne betlehemy. V ostatnom čase sa pozornosť mnohých upriamuje na Rajeckú Lesnú, kde na niekoľkých štvorcových metroch je zobrazená betlehemská udalosť a s ňou aj bohatstvo slovenského národa v podobe práce, remesiel i folklóru.
Konzumná spoločnosť stále viac zakrýva kresťanskú podstatu Vianoc. Čo s tým?
Samozrejme, že sa táto záležitosť stala komerčnou a už od čias novembrových, od „Dušičiek“, sa ozývajú vo veľkých obchodoch koledy, je tam vianočná výzdoba, sú rozličné akcie, ktoré nás upozorňujú na vianočné tajomstvo. My kresťania by sme sa mohli naň tešiť, pretože týmto sa určitým spôsobom naozaj dostáva do povedomia. Ale keďže je to spojené s reklamou, obchodom, podstata Vianoc sa stráca. Ide o predaj artiklov, ktoré sú inak nepredajné, alebo o rozličné akcie, ktoré majú ľudí obrať o peniaze či pravý kresťanský zmysel týchto sviatkov. Mnohí, nazvime sa „ľudia dobrej vôle“, chceme však prežívať neopakovateľné sviatočné chvíle v ich pôvodnom duchu a opravdivej radosti, pretože si nevieme predstaviť tieto dni bez tradičných jedál našich mám, vianočných koláčov a kolied. Treba naozaj urobiť všetko pre to, aby sme sa na vianočné sviatky správne pripravili, aby sa nevytlačil pravý zmysel Vianoc, aby sme si uvedomovali, prečo sa Vianoce slávia, aby uprostred slávenia nechýbal Kristus a hodnoty, ktoré on priniesol. Pretože inak sa vianočné sviatky stávajú pre nás sviatkami nudy alebo sviatkami mnohých jedál a hodnôt, ktoré s prvými Vianocami nesúvisia. Dnes veľmi často počujeme z úst mladých ľudí alebo aj ľudí, ktorí majú povedať niečo národu alebo ľuďom, pre ktorých znamenajú autoritu či sú ich vzorom, že počas Vianoc spia alebo len jedia či pozerajú televíziu. To je veľmi prázdne a plytké slávenie. Vianoce sú vždy krásne, nové, neopakovateľné, aj keď ich prežívame viackrát. No je na nás, aby sme prejavili ochotu otvoriť sa týmto hodnotám, ktoré nám ponúkajú, a spolupracovali s nimi. Vtedy každé Vianoce budú krásne.
Ste biskupom v Nitre, ktorá je Betlehemom kresťanstva u nás. Čo priniesol Ježiš Kristus svojím príchodom na našu zem?
Kde sa hlása evanjelium, tam sa hlása aj vianočná zvesť, pretože nemožno kresťanské hodnoty, šírenie evanjelia odmyslieť od príchodu Ježiša Krista medzi nás. Evanjelium sa u nás, na Slovensku, hlásalo už pred príchodom sv. Cyrila a Metoda, ale v čase cyrilometodskej misie sa tieto hodnoty prehĺbili a vieme, že krátko predtým, v období panovania Pribinu, pred rokom 830, bol v Nitre postavený kostol (jeho existencia je písomne dokázaná), ktorý posvätil arcibiskup Adalram. Podľa toho sa aj Nitra označuje ako „matka slovenských miest“ alebo „slovenský Betlehem“. Mnohí biskupi vo svojich erboch počas existencie nitrianskej diecézy od roku 880 mali v erbe betlehemskú hviezdu nad Pribinovým kostolíkom. Aj to vyjadrovalo skutočnosť, že odtiaľto sa potom šírilo evanjelium do všetkých častí nielen dnešného Slovenska, ale aj mimo jeho hraníc. Kde žije evanjelium, tam sú Vianoce, pretože tam je vzdávaná úcta Bohu, ako ju ospevovali anjeli v Betleheme - „Sláva Bohu na výsostiach“, ale tam je aj „pokoj medzi ľuďmi dobrej vôle“. Aktuálnosť tohto evanjeliového odkazu, ktorý vychádzal z našej starobylej Nitry, je stále nový, svieži, ponúkajúci, aby tie vianočné hodnoty, pre ktoré sme zvlášť otvorení v tieto dni, mali miesto aj mimo sviatočných dní a prejavovali sa v každodenných vzťahoch.
Ako vyzerajú Vianoce kňaza a biskupa?
Sú to dni, kedy veriaci očakávajú od nás, aby sme nielen ponúkli bohoslužby v primeranom čase, ale aby sme tieto dni naplnili niečím krásnym, niečím vznešeným. V živote každého kňaza, ktorý pracuje v pastorácii, sú to už predtým celé hodiny strávené v spovednici, kde umožňuje tým, ktorí ich chcú prežiť kresťansky, aby očistili svoje srdce v dobrej svätej spovedi. Kňazi v týchto dňoch navštevujú našich chorých. Je tu tiež množstvo príležitostí navštíviť ľudí, ktorí žijú v domovoch dôchodcov, v detských domovoch alebo tých, ktorí sú na okraji spoločnosti a ktorí neprežívajú vianočné sviatky v teple a v kruhu svojej rodiny. Mnohí kňazi sa týmto smerom naozaj veľmi aktívne obetujú a počas sviatočných dni, keď ľudia majú v rodinách trochu času pre seba, je čas kňaza vyplnený jeho službou iným.
Je to krásna a šľachetná služba, ktorá každého dobrého kňaza napĺňa radosťou, že môže aj týmto spôsobom slúžiť Bohu i ľuďom.
Kde budete tráviť nasledujúce sviatočné dni?
Samozrejme, budem v Nitre. Je to aj moja povinnosť ako diecézneho biskupa, ale aj bez toho tu veľmi rád zostávam. Nitra má svoje čaro po celý rok a počas Vianoc zvlášť. Budem mať bohoslužby v katedrále, pôjdem aj do iných farností. V katedrále chceme zaviesť po rokoch aj svätú omšu vo vianočnú noc – 24. decembra. Verím, že Nitrania ostanú verní katedrále a nájdu si cestu do katedrálneho chrámu. Je to nielen pýcha mesta, ale aj matka všetkých chrámov v diecéze.
Pochádzate z Kysúc. Aké sú tamojšie vianočné zvyky?
Aj keď sa všetko mení, môžem povedať, že Vianoce na Kysuciach vždy boli spojené s veľkým množstvom snehu, čo navodzovalo určitú atmosféru. Mal som pomerne ďaleko do farského kostola, až 9 kilometrov. Mnohokrát sme to ako miništranti absolvovali, nielen na polnočnú, pešo. S tým sú spojené nezabudnuteľné zážitky, o ktoré sú mnohí z nás dnes už „ochudobnení“. Avšak Vianoce, aj keď majú rozličné vonkajšie prejavy, navonok vždy zostávajú v podstate tým, čo slávia kresťania na celom svete. Keď sa človek pozrie do minulosti, vždy si rád spomína na tie detské Vianoce, keď ich viac prežíval srdcom. Ale myslím si, že Vianoce vždy a všade sú krásne, ak sa nestratí ich pravý zmysel, ich pravá identita. Sme obklopení ľuďmi, ktorých máme radi, ktorí majú radi nás. Máme pokoj v srdci, sme otvorení prijať Krista do svojho života.
Dodržiavate na Vianoce aj vy nejaké špeciálne zvyky?
Myslím si, že špeciálne nie. Všade, kde som pôsobil, aj v pastorácii, som sa prispôsobil štedrovečerným zvykom. Rád som medzi blízkymi, ale aj rád v tichu, aby som tieto tajomstvá mohol prežiť vnútorne.
Na ktoré Vianoce si najradšej spomínate?
Každé Vianoce sú krásne, vždy sú nové, originálne. Mám v živej pamäti Vianoce, keď som bol na vojenskej základnej službe. Boli pre mňa takým magnetom, ktorý ma ťahal domov. Dokonca som bol na dvojročnej službe a do civilu som odchádzal 28. decembra. Tie druhé Vianoce som využil, aby som ich mohol stráviť so svojimi rodičmi a súrodencami. Ale opakujem, že každé Vianoce sú krásne, a dúfam, že aj tie tohtoročné také budú.
V týchto dňoch sa ľudia aj na Slovensku zastavia. Ako by mali využiť tento posvätný čas?
Obrazne povedané bdieť s Pannou Máriou a Jozefom v našom Betleheme, v našej duši. Treba zvnútorniť hlas anjelov a prijať ich zvesť ako stále novú. Veď Ježiš ako dieťa sa od nás rodí ako novosť a novosť jeho posolstva sa nevy-
čerpáva ani neunavuje aj napriek dvetisícročnému rozdávaniu sa. Preto sa treba obliecť do pokory pastierov a darovať sa navzájom službe radostného stretnutia s novonarodeným Ježišom. Je to on, ktorý založil cirkev, do ktorej patríme, a ona bude aj v budúcnosti nám ponúkať čistú, opravdivú, ľudskú radosť presvietenú božskou radosťou, pretože Ježiš Kristus je tá nová radosť z Boha, zo života, ktorá je úplná. A preto, ak chceme Vianoce prežiť opravdivo ľudsky, kresťansky, nemôžeme ich chápať len ako príležitosť utiahnuť sa do nášho súkromného svätého pokoja, akokoľvek ho možno veľmi potrebujeme. Vianočné posolstvo, ohlasované na prvé Vianoce, sa ani nemôže uzatvoriť do niekoľkých sviatočných hodín či dní. Je to príležitosť opäť nabrať odvahu byť viac človekom. Keď nás vie nadchnúť vianočná atmosféra, ktorá nás viac robí ľuďmi – štedrejšími, krajšími, lepšími jeden voči druhému, je to iste veľa, ale nie je to všetko. To sú chvíle, ktoré nás majú viesť aj k tomu, aby sme si položili otázky, ktoré sú veľmi vážne: Kto som ja? O čo sa usilujem? Aký je môj vzťah k iným, k Bohu? A to sú otázky, ktoré sa objavujú aspoň podvedome u každého z nás cez tieto chvíle, cez tieto dni. Aby sme našli odvahu sa v sebe stíšiť a myslím si, že ak sa budeme usilovať odpovedať na tieto otázky, to je cesta aj k tým skutočným Vianociam, ktoré svojím odkazom a svojou hodnotou prežijú aj tých niekoľko sviatočných dní.
A ešte vaše želanie čitateľom...
Žičím vám, aby ste pocítili Ježišovu prítomnosť, jeho lásku a dobrotu vo svojom živote veľmi intenzívne a presvedčivo a aby ste sa s touto radosťou rozdelili dnes, zajtra i v nasledujúcich dňoch. K tomuto nech nám pomáha pod ochranou Bohorodičky Všemohú-
ci Boh, ktorého dobrota sa zvlášť prejavuje v týchto vianočných dňoch!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 5. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 2. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 3. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 4. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 5. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 6. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 7. Budovanie zelenej značky
 8. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 9. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 10. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 21 271
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 21 078
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 17 527
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 753
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 356
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 097
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 493
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 393
 9. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020 7 289
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 229
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Najlepšie výsledky zaznamenali v druhom kole, najhoršie v prvom.

15 h

Ďalší diel online diskusie vysielame LIVE vo štvrtok o 11:00 hod na našom Facebooku.

25. jan
Klaudio Farmadín vedie Športový klub Farmex Nitra. Nedávno vybudovali nové ihrisko s umelým povrchom a šprintérsku rovinku.

Jeho zverenci majú stále šancu prebojovať sa na olympiádu do Tokia.

17 h
Riaditeľ nemocnice Dubaj a primátor Hattas.

Testovanie sa má stať trvalou súčasťou nášho života na najbližšie mesiace a možno aj roky, hovorí riaditeľ nemocnice Milan Dubaj.

25. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Po páchateľoch polícia intenzívne pátra.

8 h

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

25. jan

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

25. jan

Podľa aktuálne nastavených parametrov a údajov len z MOM, zriadených rezortom zdravotníctva, by si v Banskobystrickom kraji zopakovali testovanie v šiestich okresoch.

25. jan

Už ste čítali?