Piatok, 28. január, 2022 | Meniny má Alfonz

Novoročná anketa: Čo očakávate od roku 2006?

Známe osobnosti sme oslovili s dvomi otázkami: 1. Aký bol pre vás rok 2005 z pracovného aj osobného pohľadu? 2. Čo očakávate od roku 2006?

Známe osobnosti sme oslovili s dvomi otázkami:
1. Aký bol pre vás rok 2005 z pracovného aj osobného pohľadu?
2. Čo očakávate od roku 2006?

Ján Bajla, riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Nitre
1. Uplynulý rok 2005 z pracovného i osobného života hodnotím pozitívne. Reforma policajného zboru sa kladne prejavila vo výslednosti práce policajtov Nitrianskeho kraja, a to nielen z pohľadu štatistických ukazovateľov, ale i z pohľadu dôvery občana. Pri personálnych zmenách v rámci Nitrianskeho kraja sa mi podarilo obklopiť kolektívom profesionálne zdatných a slušných ľudí, ktorí dávajú záruku ďalšieho napredovania policajného zboru.
2. Naďalej budeme pokračovať v nastolenom trende zákonnosti, profesionality a slušnosti jednania s občanom, razantnosti konania voči zločinu. Na úseku trestného konania dúfam, že nový trestný zákon a trestný poriadok zefektívni našu prácu. Očakávam, že s orgánmi štátnej správy a samosprávy Nitrianskeho kraja budeme naďalej úspešne a korektne spolupracovať pre spokojnosť a bezpečnosť nás všetkých.
Anna Kasanová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb
1. Z pracovného pohľadu bol veľmi hektický, lebo som zmenila pracovisko a s novou organizáciou sme sa presťahovali do nových priestorov. Splnili sme veľa náročných úloh, niektoré zo služieb sme pre občanov vylepšili a rozšírili, rozbehli sme aj činnosť občianskeho združenia FAROS na pomoc chudobným a rozšíril sa aj môj úväzok na UKF, takže každý môj deň v uplynulom roku mal málo hodín. V osobnom živote – dotvárali sme s manželom náš nový domov, naše deti boli tiež veľmi pracovité a úspešné, takže som spokojná. Navyše nám pribudlo zdravé a krásne vnúčatko.
2. Určite sa vždy dívame aj dozadu, aj dopredu, chcela by som, aby sme sa pozreli aj okolo seba a aby sme videli aj tých „zlomených srdcom“. Tí sú všade okolo nás - duševné utrpenie, bieda, strach, samota, zúfalstvo, smútok... dívajme sa, prosím, aj okolo seba. Čo nám prinesie tento rok, alebo naopak, čo my prinesieme do života svojim blízkym, priateľom, ale i do života mnohých neznámych: nebyť ľahostajným, nevšímavým, nezakrývať si oči a uši. Je veľa toho, čo človek má vidieť a počuť, aby bol nablízku, keď treba podať pomocnú ruku.
Claus Dietz Hansen, výkonný riaditeľ Carnitech/Marel na Slovensku
1. Uplynulý rok bol pre firmu Carnitech/Marel veľmi dôležitý. Zvažovali sme zásadné rozhodnutie, či prísť na Slovensko a začať tu podnikať. Ak áno, či práve Nitra je pre nás vhodné miesto. Zdá sa, že sme sa rozhodli správne - prenajali sme si tu výrobné priestory, ktoré sme kompletne zrenovovali. Dnes má naša firma 15 zamestnancov, ale do konca roka očakávame personálny nárast až do sto ľudí. Pripravili sme pre slovenských zamestnancov dobré pracovné podmienky a zaujímavý výrobný program. Sme strojárska fabrika a musím povedať, že zatiaľ sme s kvalitou pracovnej sily spokojní. Čo sa týka hospodárskeho výsledku – je to, samozrejme, veľké mínus, lebo na začiatku musíme veľa investovať.
2. Od nového roku očakávame veľa - najmä ďalšie investície do moderného strojného zariadenia a masívny nábor pracovnej sily. Potrebujeme zamestnať šikovných strojárov, najmä nastavovačov CNC strojov a zváračov. Začneme tiež pracovať na výstavbe vlastného závodu na rozlohe štyroch hektárov v priemyselnom parku Nitra Sever.
Juraj Opačitý, riaditeľ Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre
1. Z pracovného hľadiska bol pre nás predchádzajúci rok veľmi úspešný. Naša škola dosiahla pekné výsledky a našich viac ako dvesto maturantov úspešne zložilo prijímacie skúšky na vysoké školy – uspelo až 92,7 percent študentov. Pri prijímaní na našu školu sme si študentov vyberali – to znamená, že kým iné školy sa len naplnili, my sme mali možnosť voliť si najlepších študentov. Navyše sme v uplynulom roku oslávili 40. výročie vzniku gymnázia.
2. V novom roku všetkým prajem najmä zdravie – len tak môžeme byť šťastní a spokojní. Z pohľadu pracovného sa veľa nemení – začína sa síce nový kalendárny rok 2006, ale súčasne pokračuje školský rok, ktorý, dúfam, dobre dopadne najmä pre našich maturantov. Želám im veľa úspechov a verím, že maturitné skúšky „po novom“ napíšu lepšie ako ich kolegovia z vyššieho ročníka. Taktiež dúfam, že problémy pri minuloročných písomkách, keď maturitu z matematiky musela istá časť štu-
dentov písať znovu, sa nezopakujú. Budem rád, keď si aj v novom roku gymnázium udrží kredit a dobrú povesť.
Vladimír Vikor, predseda predstavenstva Dynamik Holding, a.s.
1. Z pracovného hľadiska musím rok 2005 hodnotiť ako najúspešnejší počas pätnásťročného pôsobenia spoločnosti Dynamik na slovenskom stavebnom trhu. Okrem už bežných stavieb a obchodnej činnosti sme v tomto roku postavili prvú fabriku v nitrianskom priemyselnom parku a to nám pripravilo dobrú východziu pozíciu pre ďalšie rokovania s investormi pre rok 2006. Dosiahli sme úspechy nielen ekonomické, ale aj z hľadiska postavenia našej spoločnosti na slovenskom stavebnom trhu. V súkromnom živote som menej spokojný, pretože začiatkom roka som mal na lyžovačke úraz ramena a z toho dôvodu som mohol počas roka menej športovať, čo mi veľmi chýbalo. V oblasti osobných záujmov musím vyzdvihnúť hlavne úspechy futbalistov FC Nitra, a.s.
2. Pre rok 2006 sme si postavili za najvyšší cieľ zrekonštruovať a dostavať našu najnovšiu investíciu – budovu VBC (bývalé generálne riaditeľstvo Pozemných stavieb na Štúrovej 22). V našich hlavných činnostiach sa budeme snažiť aj naďalej efektívne pracovať, upev-
ňovať si naše postavenie na trhu a viac sa priblížiť k zákazníkovi. Vo svojom voľnom čase sa vynasnažím viac venovať rodine, priateľom, čo najviac športovať, zúčastňovať sa spoločenských akcií a s futbalistami FC Nitra vyhrať Slovenský pohár.
Hedviga Majerčiaková, vedúca odboru technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
1. Po pracovnej stránke hodnotím rok 2005 pozitívne. Obzerajúc sa späť môžem konštatovať, že sme urobili kus práce v ochrane spotrebiteľa, či už pri kontrolách uvádzania výrobkov na trh, alebo pri kontrolách poskytovania služieb. Dohľadom na trhu sme zistili predaj nebezpečných výrobkov, ktorých nebezpečenstvo bolo oznámené na základe odobratých analyzovaných vzoriek a aj na základe výrobkov notifikovaných v systéme Rapex, ktorých výskyt bol zistený na trhu Európskej únie v iných členských krajinách.
V neposlednom rade považujem za veľký prínos aj rozvíjajúcu sa spoluprácu medzi orgánmi na ochranu spotrebiteľa v susedných štátoch a SOI.
A po stránke súkromnej? Stratou blízkych osôb a inými nepriaznivými udalosťami, ktoré sa dotkli mňa a mne blízkych ľudí, nemôžem konštatovať, že rok 2005 bol pre mňa jedným z rokov, ktoré by som chcela znova zažiť, aj keď sa vyskytli aj krásne chvíle, ktoré by som rada vrátila do nekonečného trvania.
2. Od roku 2006 očakávam ešte väčší nápor a nároky v práci. Zároveň dúfam, že spotrebitelia si naozaj uvedomia, že sme tu pre nich a pre ochranu nášho trhu a že robíme všetko preto, samozrejme, v rámci kompetencií, ktoré sú nám dané platnou legislatívou, aby nedostatky, ktoré sme zistili, boli zo strany kontrolovaných osôb odstránené. Ďalej verím, že spotrebitelia sa budú na nás obracať s ešte väčšou dôverou ako doteraz. Okrem vlastného mapovania si-
tuácie na trhu v rámci Nitrianskeho kraja nám ako SOI veľmi pomáhajú podnety spotrebiteľov, ktoré sú či už ich vlastnými skúsenosťami, alebo skúsenosťami ich známych, a preto aj touto cestou by som rada poukázala na dôležitosť ich spolupráce s nami a dôležitosť zvyšovania ich právneho vedomia. Taktiež očakávam, že už riadne nastúpený trend výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov a poskytovateľov služieb v zlep-
šovaní kvality a bezpečnosti nimi uvádzaných produktov na trh bude ešte viac a míľovými krokmi napredovať a naozaj väčšina z tých, ktorí tak nekonajú, si uvedomí, že inak nemá šancu uspieť.
Ján Plandora, riaditeľ HK Dynamax Nitra
1. Uplynulý rok rozdelím z pohľadu diania v našom klube na dve polovice. S tou prvou, kedy finišoval predchádzajúci extraligový ročník, môžem vysloviť spokojnosť, pretože A-mužstvo splnilo stanovený výkonnostný cieľ. Stabilizovali sme sa v súťaži, prebojovali sa do play off, latka výkonnosti jednoznačne stúpala. Dôvod na spokojnosť sme mali aj v druhej polovici roka, a to aj napriek tomu, že do novej sezóny sme si vytýčili vyššie ciele, ktoré sa nám darí vysoko prekračovať. Samozrejme, nevyhli sme sa ani zakolísaniam, v sumáre ale klub urobil za posledný rok obrovský skok.
2. Do nového roka si želám úspešne zavŕšiť dobre rozbehnutú sezónu postupom minimálne do semifinále play off a následne budem rád, ak dokážeme naše úspešné mužstvo udržať pokope. Samozrejme, k tomu si želám silu a zdravie pre nás všetkých, aby sme naše smelé ciele dokázali naplniť.
Viktor Žák, riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra
1. Rok 2005 bol ťažkým rokom pre slovenské zdravotníctvo i pre Fakultnú nemocnicu Nitra, rokom bezprostredných príprav transformácie nemocnice na akciovú spoločnosť. Znížili sme zadlžovanie nemocnice pri zachovaní plnej funkčnosti zdravotníckeho zariadenia a skromnom obstarávaní nových diagnostických i liečebných prístrojov. FN Nitra v čase od 1. 4. do 19. 9. 2005 viedla docentka Ľubica Piesecká, za čo jej verejne vyslovujem vďaku. Šesťmesačnú pauzu vo vedení nemocnice som využil na habilitáciu v odbore verejné zdravotníctvo. Najväčším osobným šťastím pre mňa bol vydaj mojej dcéry.
2. Rok 2006 – predpokladaný termín 1. 7. – bude rokom zmeny FN Nitra zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoloč-
nosť. Nemocnica sa vlastne po 172 rokoch svojej existencie zmení na obchodnú spoločnosť – vstupujeme do neznáma... Z celého srdca želám pacientom i zamestnancom FN Nitra všetko najlepšie v novom roku v presvedčení, že pripravované zásadné zmeny budú na prospech všetkým!
Ladislav Švihel, generálny riaditeľ Agrokomplexu
1. Pre Agrokomplex bol uplynulý rok úspešný, pretože výstavníctvo dosiahlo vynikajúce výsledky. Zveľadili sme výstavný areál tak, aby vyhovoval širokej škále vystavovateľov aj návštevníkov. Aj svoj súkromný život počas uplynulého roka hodnotím mimoriadne pozitívne – dostal som ocenenie doctor honoris causa, ktoré pre mňa veľa znamená. Naozaj krásnou udalosťou uplynulého roka však bol sobáš mojej mladšej dcéry Dadky. Vydávala sa v júni, jej manželom sa stal Ondrej Marko. Rád budem spomínať aj na uplynulé vianočné sviatky, ktoré sme prežili v spoločnosti mojej 90-ročnej svokry.
2. V roku 2006 očakávame ďalší rozvoj Agrokomplexu, naším zámerom je posúvať slovenskú ekonomiku dopredu, a to najmä pomocou malých a stredných podnikateľov. Práve tí sa musia stať pilierom našej ekonomiky a my sa budeme snažiť pomôcť im, aby sa na výstavách oboznámili so zahraničnými výrobkami v autentickom prostredí konkurenčných zahraničných firiem. Mnohí z nich vďaka kontaktom získaným počas našich výstav dnes už môžu svoje produkty vyvážať do zahraničia. Okrem marketingových cieľov sa naďalej budeme snažiť prepájať podujatia na výstavisku Agrokomplex s kultúrnymi akciami, pretože aj v minulých rokoch mali podobné počiny veľký ohlas u našich návštevníkov a vystavovateľov.
Ľubica Lachká, predsedníčka Nitrianskej komunitnej nadácie
1. Čo sa týka mojej práce v Nitrianskej komunitnej nadácii, rok 2005 možno považovať za úspešný. Priniesol síce dosť veľkú pracovnú vyťaženosť, ale aj veľa nových kontaktov, spoznala som veľa nových príjemných ľudí. Mohli sme podporiť veľa dobrých nápadov, získali sme nových darcov. Čo sa týka mojej rodiny, našťastie nás obchádzali nejaké vážnejšie choroby. Bežné problémy, ktoré sa vyskytli, sme museli zvládnuť.
2. Dúfam, že sa nám bude naďalej dariť v práci, že v nadácii sa nám podarí splniť ciele, ktoré sme si stanovili, rozbehli nové programy. Chceli by sme, aby sa nadácia čoraz viac dostávala do povedomia ľudí v pozitívnom slova zmysle. Tento rok bude pre mňa prelomový hlavne v súkromí, a to z toho dôvodu, že starší syn končí vysokoškolské štúdium, mladší syn končí strednú školu a chystá sa na vysokú. Budem im držať palce, aby to všetko dobre dopadlo.

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 2. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 4. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 5. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 6. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 7. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 10. Mecom ide na zelenú
 1. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 4. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 7. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 8. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 9. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 10. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 9 931
 2. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 713
 3. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 614
 4. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 3 468
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 258
 6. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 2 998
 7. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať 2 681
 8. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 2 377
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 212
 10. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 1 909

Blogy SME

 1. Zuzana Cascino: Tragédia svedomia.
 2. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (28.1. - 3.2.1922)
 3. Robert Štepaník: diel 60 - moje TOP10 za rok 2021, časť 2 (miesto 5 až 1)
 4. Miroslav Lukáč: "Geniálni" Fico, Pellegrini, Kotleba, nie sú problémom SR.
 5. Martin Greguš: Myslite si, že vlády na Slovensku to s modernizáciou železníc myslia vážne? Pozrite si, čo hovoria fakty...Nevadí Vám to?
 6. Lórant Kulík: URBEX-Časť 2: V tajných izbách chátrajúceho domu na kpt.Nálepku v Košiciach bezdomovci (ne)ukrývajú starožitný nábytok
 7. Věra Tepličková: Když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte...
 8. Helena Michlíková: Malý princ v rôznych jazykoch
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 12 473
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 9 036
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 992
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 691
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 247
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 4 349
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 4 058
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 4 022
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Ihora priviedli v auguste pred sudcu, ktorý rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Dnes je už odsúdený.

Súd mu zároveň uložil trest vyhostenia na dobu sedem rokov.


11 h
Velčice (v červenom) zrejme začnú jar v pozmenenej zostave.

Kde sa starosta „nezaujíma o futbal“?


12 h
Ilustračná fotografia.

Zápis do jasieľ sa líši od toho do škôlky.


17 h
Jedno antigénové odberné miesto dnes neotvorili, informovala Tatiana Kubinec.

Certifikáty budú od dnešného dňa označené novou špeciálnou pečiatkou.


20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kúpalisko splnilo poslednú podmienku na prevádzku bazénov s termálnou vodou.


26. jan

Na miesto boli privolaní hasiči.


26. jan

Na brehu Liptovskej Mary chystajú rezort, bude desať metrov od hladiny priehrady.


19 h

Súd mu zároveň uložil trest vyhostenia na dobu sedem rokov.


11 h

Blogy SME

 1. Zuzana Cascino: Tragédia svedomia.
 2. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (28.1. - 3.2.1922)
 3. Robert Štepaník: diel 60 - moje TOP10 za rok 2021, časť 2 (miesto 5 až 1)
 4. Miroslav Lukáč: "Geniálni" Fico, Pellegrini, Kotleba, nie sú problémom SR.
 5. Martin Greguš: Myslite si, že vlády na Slovensku to s modernizáciou železníc myslia vážne? Pozrite si, čo hovoria fakty...Nevadí Vám to?
 6. Lórant Kulík: URBEX-Časť 2: V tajných izbách chátrajúceho domu na kpt.Nálepku v Košiciach bezdomovci (ne)ukrývajú starožitný nábytok
 7. Věra Tepličková: Když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte...
 8. Helena Michlíková: Malý princ v rôznych jazykoch
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 12 473
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 9 036
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 992
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 691
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 247
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 4 349
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 4 058
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 4 022
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu