Piatok, 27. november, 2020 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky

Predstavujeme Základnú školu na Topoľovej ulici

História školy sa začala písať v roku 1975 na vtedajšej Poľnej ulici. Prvých 1173 žiakov nastúpilo do 38 tried prvého septembra 1975. O štyri roky neskôr bola premenovaná na Základnú deväťročnú školu na Topoľovej ulici a v roku 1983 sa v nej otvorili prvé

jazykové triedy s vyučovaním nemeckého jazyka. O rozvoj školy sa zaslúžili desiatky pedagógov a iných zamestnancov.
V súčasnosti sa výborné podmienky pre žiakov snaží vytvoriť vedenie na čele s riaditeľkou Helenou Babušíkovou, ktorá v tejto škole učí štvrť storočia a jej rukami prechádza už tretia generácia. Vo funkcii riaditeľky je dva roky, jej oporou sú zástupkyne Edita Letková a Alena Dingová. Škola má celkovo 57 zamestnancov, pedagogický zbor tvorí 31 pedagógov, traja kvalifikovaní špeciálni pedagógovia, dve zdravotné a jedna rehabilitačná sestra.
V tomto školskom roku funguje dvadsať tried v prvom až deviatom ročníku, ktoré navštevuje 543 žiakov. Do prvej triedy nastúpilo 65 žiakov, do budúceho školského roka je prihlásených 78 detí nielen z Nitry, ale aj blízkeho a vzdialenejšieho okolia. „Žiaci dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, dôkazom čoho je aj úspešná účasť školy v predmetových súťažiach a olympiádach. Sme úspešní v olympiádach z geografie, fyziky, matematiky, anglického jazyka, biológie a chémie. Naša škola ako prvá usporiadala biblickú olympiádu, ktorá v súčasnosti prebieha pod záštitou Biskupského úradu v Nitre a do ktorej sa aktívne zapájame,“ hovorí riaditeľka školy Helena Babušíková. Veľká pozornosť sa venuje výučbe cudzích jazykov. K nemeckému jazyku pribudli aj triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.
Žiaci majú k dispozícii odborné učebne, ihriská, dve telocvične, stolnotenisovú miestnosť, knižnicu a čitáreň. V spolupráci so spoločnosťou X - NET má škola vytvorenú virtuálnu internetovú galériu - www.xnet.sk/galeria. Na stránke sa prezentujú žiaci svojou umeleckou činnosťou. Do vyučovacieho procesu sú integrovaní aj telesne postihnutí žiaci, dva roky do neho začleňujú aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vývinovými poruchami učenia.

Mimoškolské aktivity zdravotne postihnutých žiakov
Centrálnou miestnosťou po skončení vyučovania je herňa. Deti sa tu venujú relaxácii, muzikoterapii, artterapii, špeciálnemu motorickému tréningu, ale aj rozvíjaniu záujmov a vlastnej tvorivosti. Medzi najobľúbenejšie krúžky patrí stolnotenisový a šachový krúžok pod vedením trénerov Pavla Elgyütta a Vladimíra Ballaia. Od začiatku integrácie pracuje aj tanečný krúžok Blue dance. Počítačový krúžok existuje štyri roky. Oceňujú ho najmä deti s postihnutím horných končatín, pretože písanie na počítači nahrádza písanie rukou.
Okrem krúžkov organizuje škola s rodičmi a sponzormi aj rôzne podujatia, ako napríklad letné športové hry, mikulášske posedenie a športové turnaje. Každoročne sa deti zúčastňujú rekondičných pobytov spolu so svojimi rodičmi. Posledný sa uskutočnil vo Vyhniach.

Protidrogová prevencia
Vo výchovno-vzdelávacom procese pedagógovia kladú dôraz na environmentálnu výchovu, už niekoľko rokov v škole prebieha zber PET fliaš a žiaci sa pravidelne zúčastňujú aktivít organizovaných počas Dňa Zeme. V oblasti protidrogovej prevencie škola spolupracuje s Mestskou políciou v Nitre. Deň s políciou sa už stal tradíciou, v besedách žiaci získavajú informácie ako riešiť rôzne problémy.
Niekoľkokrát do roka sa škola prezentuje na kultúrno-spoločenských podujatiach mesta Nitry - Slávnostná akadémia ku Dňu matiek, Deň detí a Vianoce v Nitre. Spestrením a skvalitnením každodennej práce žiakov počas roka bývajú rôzne podujatia, ako napríklad besedy s osobnosťami regionálneho života, školy v prírode, poznávacie exkurzie (literárno-umelecké po slovenských mestách) a zahraničné exkurzie - Vianočná Viedeň, Ostrihom - Visegrád, rekondičný pobyt v Taliansku a iné.

Skryť Vypnúť reklamu

Spolupráca s rodičmi
Príležitosť spoznať prácu žiakov a školy majú rodičia i budúci prváci, škôlkari, niekoľkokrát do roka počas Dní otvorených dverí, žiackych tematických výstav či zaujímavých tvorivých dielní školského klubu.
V rámci Európskeho dňa rodičov a škôl môžu rodičia vidieť svoje deti pri práci v škole, spoločne navštíviť divadlo, mú-
zeum, botanickú záhradu a zúčastniť sa na zábavnej športovej akcii, vybíjanej alebo volejbale, kde rodičia hrajú proti deťom. „Spolupráca s rodičovským združením a radou rodičov je vynikajúca. Medzi najvydarenejšie akcie, ktoré sme v tomto školskom roku zrealizovali, patrí Vianočná burza, ktorú spolu s nami usporiadavajú. Organizujeme ju už druhý rok, rodičia na ňu pripravia za symbolické ceny svoje umelecké práce s vianočnou tematikou, žiaci spolu s učiteľmi zase svoje výrobky, ktoré zhotovia počas vyučovacích hodín výtvarnej i technickej výchovy a v školskom klube. Za výťažok z akcie rodičia kupujú vybavenie pre žiakov,“ hovorí riaditeľka Helena Babušíková.

Skryť Vypnúť reklamu


Škola má bohatú ponuku krúžkov
Všetci žiaci školy majú možnosť zmysluplne tráviť voľný čas nielen v šiestich oddeleniach školského klubu detí či v priestoroch športového areálu školy, ale aj mimoškolskými aktivitami v 34 krúžkoch. Umeleckú predstavivosť rozvíjajú vo výtvarnom, modelárskom, umelecko-dramatickom a tanečnom krúžku. Mimoriadnej účasti sa tešia športové krúžky, počítačový, prírodovedný a historický krúžok. Niekoľkoročnú tradíciu majú aj Pinnochio - krúžok talianskeho jazyka, fyzika pre náročných, jazykovedko, mladý novinár a biblický krúžok.
Prvé číslo časopisu Topoľníček uzrelo svetlo sveta v decembri 1998, o rok neskôr získal druhé miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov a ako štvrťročník vychádza dodnes. Žiaci v ňom píšu o tom, čo sa deje v škole, čo ich trápi, ale aj o tom, ako niečo zlepšiť.
Integrácia telesne postihnutých žiakov
Nová etapa školy sa začala v roku 1990, kedy ako prvá bezbariérová škola na Slovensku začala prijímať zdravotne postihnuté deti do bežných tried. Tento proces integrácie úspešne funguje už 16. rok. V prvom roku bolo prijatých päť telesne postihnutých žiakov, v tomto školskom roku ich je 29. Sú zaradení do bežných tried a zúčastňujú sa vyučovania spolu so svojimi rovesníkmi.
„Integrácia telesne postihnutých žiakov je jedným z charakteristických a poznávacích znakov našej školy. Neznamená to však len zaradenie žiaka do bežnej triedy, ale aj vytvorenie špeciálnych podmienok a zabezpečenie špeciálno-pedagogického servisu,“ podotýka riaditeľka školy. Pred školou sú vyhradené parkovacie miesta pre rodičov telesne postihnutých detí a prostredníctvom nájazdových rámp vybudovaný bezbariérový prístup do budovy. Demontáž prahov a posuvné výťahy namontované na schodiskách umožňujú pohybovať sa po celej budove. Telesne postihnuté deti nenavštevujú klasické hodiny telesnej výchovy, ale venujú sa liečebnej rehabilitácii pod vedením rehabilitačnej sestry Marianny Riegelovej. „Máme zriadenú osobitnú miestnosť vybavenú špeciálnymi prístrojmi a pomôckami - masážnym prístrojom, vírivou vaňou, parafínom, rehabilitačným stolom, stepperom, stacionárnym bicyklom,“ hovorí zdravotná sestra Valéria Bliclingová (na snímke s Veronikou Dillhoffovou).

Skryť Vypnúť reklamu

Škola má bohatú ponuku krúžkov
Všetci žiaci školy majú možnosť zmysluplne tráviť voľný čas nielen v šiestich oddeleniach školského klubu detí či v priestoroch športového areálu školy, ale aj mimoškolskými aktivitami v 34 krúžkoch. Umeleckú predstavivosť rozvíjajú vo výtvarnom, modelárskom, umelecko-dramatickom a tanečnom krúžku. Mimoriadnej účasti sa tešia športové krúžky, počítačový, prírodovedný a historický krúžok. Niekoľkoročnú tradíciu majú aj Pinnochio - krúžok talianskeho jazyka, fyzika pre náročných, jazykovedko, mladý novinár a biblický krúžok.
Prvé číslo časopisu Topoľníček uzrelo svetlo sveta v decembri 1998, o rok neskôr získal druhé miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov a ako štvrťročník vychádza dodnes. Žiaci v ňom píšu o tom, čo sa deje v škole, čo ich trápi, ale aj o tom, ako niečo zlepšiť.
Viete, že:

- škola sa zapája do mnohých projektov:
Po stopách pomníkov
Figúra, Hra, Živly, Človek, Znak, Môj svet
5D-Daruj darček deťom detských domovov
Dni športu
Deň bez môjho auta, Na bicykli bezpečne
Zdravá škola, Otvorená škola
celoslovenské športové podujatie telesne postihnutých detí
Zdravý spôsob života - protidrogová prevencia
Slniečko - pexeso

- aktivity žiakov sa rozvíjajú aj v medzinárodných projektoch:
EDRaŠ - Európsky deň rodičov a školy
PIRLS - čítanie s porozumením
Jarný deň v Európe
Panáčik pre Afganistan - projekt pomoci rozvojovým krajinám a migrantom
Divadelná Nitra
Challenge Day
Najúspešnejší žiaci:
Nikola Zaťková 7.B - prednes poézie; Hana Magdinová 7.B - literárne práce; Petra Adámeková 7.B - literárne práce; Zuzana Sedláčková 6.A - prednes zo slovenského a anglického jazyka; Katarína Ivanyiová 6.A - prírodopis
V oblasti výtvarnej výchovy školu reprezentujú:
Roman Barcík 9.A; Matúš Sitkey 8.A; Sára Šišková 8.A; Rút Stopicová 6.A; Jana Valentínyová 9. B
Tímové úspechy: žiaci tretieho a štvrtého ročníka dosahujú opakovane športové úspechy vo vybíjanej
I. miesto v okresnej súťaži cez Domino
II. miesto cez Nitriansku športovú ligu

Žiakov vedú k tolerancii
Pod názvom Spoznávanie cudzích kultúr sa v škole 21. marca uskutočnila beseda s vysokoškolskou pedagogičkou Evou Al-Absiovou, ktorá niekoľko rokov žila v Sýrii.
„Žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavé, najmä z oblasti života ich rovesníkov, oboznámili sa s tradíciami, náboženstvom, písmom, fungovaním rodiny a celkovým spôsobom života v inej spoločnosti,“ povedala Alena Dingová, zástupkyňa riaditeľky, ktorá besedu zorganizovala.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 2. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 3. Bývanie v meste predlžuje život
 4. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 5. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 6. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 9. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 10. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 2. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 5. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 6. Bývanie v meste predlžuje život
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 9. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 10. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 929
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 349
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 675
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 483
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 288
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 081
 7. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 021
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 892
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 617
 10. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 456
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Staré divadlo je pripravené hrať okamžite, otázkou je pre koho

Divadlo hralo najmä organizované predstavenia pre školy a škôlky. Tým sa v súčasnosti hromadné podujatia neodporúčajú.

Martin Kusenda, riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.
Ilustračné

Nitriansky primátor Hattas je pozitívny. Radnicu nezatvoria

Otestovať sa pôjdu aj Hattasovi najbližší spolupracovníci.

Primátor Marek Hattas.

Od Perkyho po Čáru. Spoznajte najlepších 40-tnikov v šiestej lige

Dvaja z nich nechýbali na ihrisku v desiatich kolách ani minútu!

Predstavujeme vám najlepších štyridsiatnikov v šiestej lige ObFZ Nitra. Na tejto snímke z duelu Mojmírovce - Chrenová sú dvaja z elitnej jedenástky.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická nehoda si vyžiadala jeden život

Pri nehode v meste Šaštín-Stráže jeden človek zomrel a traja sa zranili

Po požiari: Vôbec neviem, ale čo už, stalo sa

Zadné stavy domu zhoreli. Požiar likvidovalo päť profesionálnych a 21 dobrovoľných hasičov. Na boj s plameňmi použili zhruba 63-tisíc litrov vody.

Už ste čítali?