Nedeľa, 16. január, 2022 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme Základnú školu na Topoľovej ulici

História školy sa začala písať v roku 1975 na vtedajšej Poľnej ulici. Prvých 1173 žiakov nastúpilo do 38 tried prvého septembra 1975. O štyri roky neskôr bola premenovaná na Základnú deväťročnú školu na Topoľovej ulici a v roku 1983 sa v nej otvorili prvé

jazykové triedy s vyučovaním nemeckého jazyka. O rozvoj školy sa zaslúžili desiatky pedagógov a iných zamestnancov.
V súčasnosti sa výborné podmienky pre žiakov snaží vytvoriť vedenie na čele s riaditeľkou Helenou Babušíkovou, ktorá v tejto škole učí štvrť storočia a jej rukami prechádza už tretia generácia. Vo funkcii riaditeľky je dva roky, jej oporou sú zástupkyne Edita Letková a Alena Dingová. Škola má celkovo 57 zamestnancov, pedagogický zbor tvorí 31 pedagógov, traja kvalifikovaní špeciálni pedagógovia, dve zdravotné a jedna rehabilitačná sestra.
V tomto školskom roku funguje dvadsať tried v prvom až deviatom ročníku, ktoré navštevuje 543 žiakov. Do prvej triedy nastúpilo 65 žiakov, do budúceho školského roka je prihlásených 78 detí nielen z Nitry, ale aj blízkeho a vzdialenejšieho okolia. „Žiaci dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, dôkazom čoho je aj úspešná účasť školy v predmetových súťažiach a olympiádach. Sme úspešní v olympiádach z geografie, fyziky, matematiky, anglického jazyka, biológie a chémie. Naša škola ako prvá usporiadala biblickú olympiádu, ktorá v súčasnosti prebieha pod záštitou Biskupského úradu v Nitre a do ktorej sa aktívne zapájame,“ hovorí riaditeľka školy Helena Babušíková. Veľká pozornosť sa venuje výučbe cudzích jazykov. K nemeckému jazyku pribudli aj triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.
Žiaci majú k dispozícii odborné učebne, ihriská, dve telocvične, stolnotenisovú miestnosť, knižnicu a čitáreň. V spolupráci so spoločnosťou X - NET má škola vytvorenú virtuálnu internetovú galériu - www.xnet.sk/galeria. Na stránke sa prezentujú žiaci svojou umeleckou činnosťou. Do vyučovacieho procesu sú integrovaní aj telesne postihnutí žiaci, dva roky do neho začleňujú aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vývinovými poruchami učenia.

Mimoškolské aktivity zdravotne postihnutých žiakov
Centrálnou miestnosťou po skončení vyučovania je herňa. Deti sa tu venujú relaxácii, muzikoterapii, artterapii, špeciálnemu motorickému tréningu, ale aj rozvíjaniu záujmov a vlastnej tvorivosti. Medzi najobľúbenejšie krúžky patrí stolnotenisový a šachový krúžok pod vedením trénerov Pavla Elgyütta a Vladimíra Ballaia. Od začiatku integrácie pracuje aj tanečný krúžok Blue dance. Počítačový krúžok existuje štyri roky. Oceňujú ho najmä deti s postihnutím horných končatín, pretože písanie na počítači nahrádza písanie rukou.
Okrem krúžkov organizuje škola s rodičmi a sponzormi aj rôzne podujatia, ako napríklad letné športové hry, mikulášske posedenie a športové turnaje. Každoročne sa deti zúčastňujú rekondičných pobytov spolu so svojimi rodičmi. Posledný sa uskutočnil vo Vyhniach.

Protidrogová prevencia
Vo výchovno-vzdelávacom procese pedagógovia kladú dôraz na environmentálnu výchovu, už niekoľko rokov v škole prebieha zber PET fliaš a žiaci sa pravidelne zúčastňujú aktivít organizovaných počas Dňa Zeme. V oblasti protidrogovej prevencie škola spolupracuje s Mestskou políciou v Nitre. Deň s políciou sa už stal tradíciou, v besedách žiaci získavajú informácie ako riešiť rôzne problémy.
Niekoľkokrát do roka sa škola prezentuje na kultúrno-spoločenských podujatiach mesta Nitry - Slávnostná akadémia ku Dňu matiek, Deň detí a Vianoce v Nitre. Spestrením a skvalitnením každodennej práce žiakov počas roka bývajú rôzne podujatia, ako napríklad besedy s osobnosťami regionálneho života, školy v prírode, poznávacie exkurzie (literárno-umelecké po slovenských mestách) a zahraničné exkurzie - Vianočná Viedeň, Ostrihom - Visegrád, rekondičný pobyt v Taliansku a iné.

Skryť Vypnúť reklamu

Spolupráca s rodičmi
Príležitosť spoznať prácu žiakov a školy majú rodičia i budúci prváci, škôlkari, niekoľkokrát do roka počas Dní otvorených dverí, žiackych tematických výstav či zaujímavých tvorivých dielní školského klubu.
V rámci Európskeho dňa rodičov a škôl môžu rodičia vidieť svoje deti pri práci v škole, spoločne navštíviť divadlo, mú-
zeum, botanickú záhradu a zúčastniť sa na zábavnej športovej akcii, vybíjanej alebo volejbale, kde rodičia hrajú proti deťom. „Spolupráca s rodičovským združením a radou rodičov je vynikajúca. Medzi najvydarenejšie akcie, ktoré sme v tomto školskom roku zrealizovali, patrí Vianočná burza, ktorú spolu s nami usporiadavajú. Organizujeme ju už druhý rok, rodičia na ňu pripravia za symbolické ceny svoje umelecké práce s vianočnou tematikou, žiaci spolu s učiteľmi zase svoje výrobky, ktoré zhotovia počas vyučovacích hodín výtvarnej i technickej výchovy a v školskom klube. Za výťažok z akcie rodičia kupujú vybavenie pre žiakov,“ hovorí riaditeľka Helena Babušíková.

Skryť Vypnúť reklamu


Škola má bohatú ponuku krúžkov
Všetci žiaci školy majú možnosť zmysluplne tráviť voľný čas nielen v šiestich oddeleniach školského klubu detí či v priestoroch športového areálu školy, ale aj mimoškolskými aktivitami v 34 krúžkoch. Umeleckú predstavivosť rozvíjajú vo výtvarnom, modelárskom, umelecko-dramatickom a tanečnom krúžku. Mimoriadnej účasti sa tešia športové krúžky, počítačový, prírodovedný a historický krúžok. Niekoľkoročnú tradíciu majú aj Pinnochio - krúžok talianskeho jazyka, fyzika pre náročných, jazykovedko, mladý novinár a biblický krúžok.
Prvé číslo časopisu Topoľníček uzrelo svetlo sveta v decembri 1998, o rok neskôr získal druhé miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov a ako štvrťročník vychádza dodnes. Žiaci v ňom píšu o tom, čo sa deje v škole, čo ich trápi, ale aj o tom, ako niečo zlepšiť.
Integrácia telesne postihnutých žiakov
Nová etapa školy sa začala v roku 1990, kedy ako prvá bezbariérová škola na Slovensku začala prijímať zdravotne postihnuté deti do bežných tried. Tento proces integrácie úspešne funguje už 16. rok. V prvom roku bolo prijatých päť telesne postihnutých žiakov, v tomto školskom roku ich je 29. Sú zaradení do bežných tried a zúčastňujú sa vyučovania spolu so svojimi rovesníkmi.
„Integrácia telesne postihnutých žiakov je jedným z charakteristických a poznávacích znakov našej školy. Neznamená to však len zaradenie žiaka do bežnej triedy, ale aj vytvorenie špeciálnych podmienok a zabezpečenie špeciálno-pedagogického servisu,“ podotýka riaditeľka školy. Pred školou sú vyhradené parkovacie miesta pre rodičov telesne postihnutých detí a prostredníctvom nájazdových rámp vybudovaný bezbariérový prístup do budovy. Demontáž prahov a posuvné výťahy namontované na schodiskách umožňujú pohybovať sa po celej budove. Telesne postihnuté deti nenavštevujú klasické hodiny telesnej výchovy, ale venujú sa liečebnej rehabilitácii pod vedením rehabilitačnej sestry Marianny Riegelovej. „Máme zriadenú osobitnú miestnosť vybavenú špeciálnymi prístrojmi a pomôckami - masážnym prístrojom, vírivou vaňou, parafínom, rehabilitačným stolom, stepperom, stacionárnym bicyklom,“ hovorí zdravotná sestra Valéria Bliclingová (na snímke s Veronikou Dillhoffovou).

Skryť Vypnúť reklamu

Škola má bohatú ponuku krúžkov
Všetci žiaci školy majú možnosť zmysluplne tráviť voľný čas nielen v šiestich oddeleniach školského klubu detí či v priestoroch športového areálu školy, ale aj mimoškolskými aktivitami v 34 krúžkoch. Umeleckú predstavivosť rozvíjajú vo výtvarnom, modelárskom, umelecko-dramatickom a tanečnom krúžku. Mimoriadnej účasti sa tešia športové krúžky, počítačový, prírodovedný a historický krúžok. Niekoľkoročnú tradíciu majú aj Pinnochio - krúžok talianskeho jazyka, fyzika pre náročných, jazykovedko, mladý novinár a biblický krúžok.
Prvé číslo časopisu Topoľníček uzrelo svetlo sveta v decembri 1998, o rok neskôr získal druhé miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov a ako štvrťročník vychádza dodnes. Žiaci v ňom píšu o tom, čo sa deje v škole, čo ich trápi, ale aj o tom, ako niečo zlepšiť.
Viete, že:

- škola sa zapája do mnohých projektov:
Po stopách pomníkov
Figúra, Hra, Živly, Človek, Znak, Môj svet
5D-Daruj darček deťom detských domovov
Dni športu
Deň bez môjho auta, Na bicykli bezpečne
Zdravá škola, Otvorená škola
celoslovenské športové podujatie telesne postihnutých detí
Zdravý spôsob života - protidrogová prevencia
Slniečko - pexeso

- aktivity žiakov sa rozvíjajú aj v medzinárodných projektoch:
EDRaŠ - Európsky deň rodičov a školy
PIRLS - čítanie s porozumením
Jarný deň v Európe
Panáčik pre Afganistan - projekt pomoci rozvojovým krajinám a migrantom
Divadelná Nitra
Challenge Day
Najúspešnejší žiaci:
Nikola Zaťková 7.B - prednes poézie; Hana Magdinová 7.B - literárne práce; Petra Adámeková 7.B - literárne práce; Zuzana Sedláčková 6.A - prednes zo slovenského a anglického jazyka; Katarína Ivanyiová 6.A - prírodopis
V oblasti výtvarnej výchovy školu reprezentujú:
Roman Barcík 9.A; Matúš Sitkey 8.A; Sára Šišková 8.A; Rút Stopicová 6.A; Jana Valentínyová 9. B
Tímové úspechy: žiaci tretieho a štvrtého ročníka dosahujú opakovane športové úspechy vo vybíjanej
I. miesto v okresnej súťaži cez Domino
II. miesto cez Nitriansku športovú ligu

Žiakov vedú k tolerancii
Pod názvom Spoznávanie cudzích kultúr sa v škole 21. marca uskutočnila beseda s vysokoškolskou pedagogičkou Evou Al-Absiovou, ktorá niekoľko rokov žila v Sýrii.
„Žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavé, najmä z oblasti života ich rovesníkov, oboznámili sa s tradíciami, náboženstvom, písmom, fungovaním rodiny a celkovým spôsobom života v inej spoločnosti,“ povedala Alena Dingová, zástupkyňa riaditeľky, ktorá besedu zorganizovala.

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Marrákeš je červená perla Maroka
 2. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 3. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 4. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 5. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac
 6. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení
 7. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny
 8. Megatrendy ovplyvňujú život aj vaše investície. Poznáte ich?
 9. Cukrovkári a covid-19
 10. Vypravte sa s Amundsenom až k hraniciam polárneho šialenstva
 1. Marrákeš je červená perla Maroka
 2. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života
 3. Viac ako 30 000 € z Vianočnej lotérie BILLA poputuje na pomoc
 4. Projekt nórskych grantov „Decent work – dôstojná práca“
 5. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 6. PODCAST: Nárok pacienta na invalidný dôchodok a ŤZP
 7. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 8. Skleróza multiplex u detí: Kedy navštíviť lekára?
 9. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 10. Značky dm sa zameriavajú na recykláciu CO₂
 1. Chyby, ktoré robíte pri platbe kartou a ani ste o nich nevedeli 5 845
 2. Cukrovkári a covid-19 4 313
 3. Marrákeš je červená perla Maroka 3 536
 4. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 2 497
 5. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života 2 472
 6. Predplatné SME.sk len za 29 eur 2 057
 7. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení 1 678
 8. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 1 302
 9. Gabriela Marcinková: Rada sa pohybujem medzi extrémami 1 197
 10. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac 1 159

Blogy SME

 1. Samuel Ivančák: Písanie o písaní alebo sila vlastných zápiskov
 2. Viktória Floreková: Beh ‒ začnite s ním
 3. Ivan Mlynár: Klinická smrť demokracie na Slovensku ? Nie, nedospelosť
 4. Adam Sedláček: Stavanie družstva
 5. Jaroslav Polaček: Košice majú najlepšie základné školy, teší ma to aj ako otca
 6. Štefan Bukovan: Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-01) –1.1. – 10.1.2022
 7. Linda Ágoštonová: Na nášteve u Shakespeara
 8. Peter Biščo: Výroba a realizácie referend s. r. o.
 1. INEKO: Nové školské rebríčky s viacerými posunmi – na prvých miestach bratislavské GJH, SPŠ elektrotechnická v Prešove a po novom aj ZŠ Staničná, Košice 23 077
 2. František Ptáček: Spýtajte sa Fica, kde bol - povie vám kto ste, aj ako vyzeráte 6 202
 3. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 425
 4. Tereza Krajčová: Anglický denník: 20. Veci sa balia, náhrady hľadajú a srdce ticho puká 3 755
 5. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 450
 6. Ondrej Prostredník: Obhajcovia Räsänenovej zabúdajú, že Biblia je produktom cenzúry 3 379
 7. Věra Tepličková: Kvalifikované odporúčanie z ministerstva školstva 2 680
 8. Štefan Vrátny: Zmluva s USA z pohľadu, prepytujem, jedného občana 2 572
 1. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 2. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 3. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 4. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 5. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 6. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 7. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer
 8. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu tentokrát stoja na štúdii o sliepkach
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Michal Zrubec (v žltom) potvrdil v nedeľňajšom zápase Vrábeľ výbornú formu.

Počas uplynulého týždňa už viaceré mužstvá z regiónu odohrali prvé zimné testy.


50m
Patrikova mama Erika s fotkou syna, keď bol prváčik.

Po tragédii dali vodohospodári zmapovať stav stoviek stromov. Bola medzi nimi aj topoľová alej, ktorú pred niekoľkými dňami vypílili.


1 h
Zverenky trénera Petra Pčolu vyhrali aj druhý tohtoročný zápas.

V hádzanárskej MOL lige sa začala druhá polovica základnej časti.


24 h
Ilustračné foto.

Prípad sa stal v piatok po sedemnástej hodine na sídlisku, vyšetruje ho polícia.


15. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Druhú zmenu otvorí Galmm.


15. jan

Špeciálny prokurátor zrušil uznesenie o vznesení obvinenia voči varínskym poslancom.


15 h

Podľa odhadov sa v priebehu niekoľkých dní začne štvrtá vlna, ktorá je nepredvídateľná, hovorí regionálna hygienička Katarína Tináková.


15. jan

Na kopci nad mestom bude odteraz každý vedieť, kde sa ocitol.


15. jan

Blogy SME

 1. Samuel Ivančák: Písanie o písaní alebo sila vlastných zápiskov
 2. Viktória Floreková: Beh ‒ začnite s ním
 3. Ivan Mlynár: Klinická smrť demokracie na Slovensku ? Nie, nedospelosť
 4. Adam Sedláček: Stavanie družstva
 5. Jaroslav Polaček: Košice majú najlepšie základné školy, teší ma to aj ako otca
 6. Štefan Bukovan: Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-01) –1.1. – 10.1.2022
 7. Linda Ágoštonová: Na nášteve u Shakespeara
 8. Peter Biščo: Výroba a realizácie referend s. r. o.
 1. INEKO: Nové školské rebríčky s viacerými posunmi – na prvých miestach bratislavské GJH, SPŠ elektrotechnická v Prešove a po novom aj ZŠ Staničná, Košice 23 077
 2. František Ptáček: Spýtajte sa Fica, kde bol - povie vám kto ste, aj ako vyzeráte 6 202
 3. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 425
 4. Tereza Krajčová: Anglický denník: 20. Veci sa balia, náhrady hľadajú a srdce ticho puká 3 755
 5. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 450
 6. Ondrej Prostredník: Obhajcovia Räsänenovej zabúdajú, že Biblia je produktom cenzúry 3 379
 7. Věra Tepličková: Kvalifikované odporúčanie z ministerstva školstva 2 680
 8. Štefan Vrátny: Zmluva s USA z pohľadu, prepytujem, jedného občana 2 572
 1. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 2. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 3. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 4. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 5. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 6. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 7. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer
 8. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu tentokrát stoja na štúdii o sliepkach

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu