Pondelok, 20. marec, 2023 | Meniny má Víťazoslav

Predstavujeme Základnú školu na Topoľovej ulici

História školy sa začala písať v roku 1975 na vtedajšej Poľnej ulici. Prvých 1173 žiakov nastúpilo do 38 tried prvého septembra 1975. O štyri roky neskôr bola premenovaná na Základnú deväťročnú školu na Topoľovej ulici a v roku 1983 sa v nej otvorili prvé

jazykové triedy s vyučovaním nemeckého jazyka. O rozvoj školy sa zaslúžili desiatky pedagógov a iných zamestnancov.
V súčasnosti sa výborné podmienky pre žiakov snaží vytvoriť vedenie na čele s riaditeľkou Helenou Babušíkovou, ktorá v tejto škole učí štvrť storočia a jej rukami prechádza už tretia generácia. Vo funkcii riaditeľky je dva roky, jej oporou sú zástupkyne Edita Letková a Alena Dingová. Škola má celkovo 57 zamestnancov, pedagogický zbor tvorí 31 pedagógov, traja kvalifikovaní špeciálni pedagógovia, dve zdravotné a jedna rehabilitačná sestra.
V tomto školskom roku funguje dvadsať tried v prvom až deviatom ročníku, ktoré navštevuje 543 žiakov. Do prvej triedy nastúpilo 65 žiakov, do budúceho školského roka je prihlásených 78 detí nielen z Nitry, ale aj blízkeho a vzdialenejšieho okolia. „Žiaci dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, dôkazom čoho je aj úspešná účasť školy v predmetových súťažiach a olympiádach. Sme úspešní v olympiádach z geografie, fyziky, matematiky, anglického jazyka, biológie a chémie. Naša škola ako prvá usporiadala biblickú olympiádu, ktorá v súčasnosti prebieha pod záštitou Biskupského úradu v Nitre a do ktorej sa aktívne zapájame,“ hovorí riaditeľka školy Helena Babušíková. Veľká pozornosť sa venuje výučbe cudzích jazykov. K nemeckému jazyku pribudli aj triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.
Žiaci majú k dispozícii odborné učebne, ihriská, dve telocvične, stolnotenisovú miestnosť, knižnicu a čitáreň. V spolupráci so spoločnosťou X - NET má škola vytvorenú virtuálnu internetovú galériu - www.xnet.sk/galeria. Na stránke sa prezentujú žiaci svojou umeleckou činnosťou. Do vyučovacieho procesu sú integrovaní aj telesne postihnutí žiaci, dva roky do neho začleňujú aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vývinovými poruchami učenia.

Mimoškolské aktivity zdravotne postihnutých žiakov
Centrálnou miestnosťou po skončení vyučovania je herňa. Deti sa tu venujú relaxácii, muzikoterapii, artterapii, špeciálnemu motorickému tréningu, ale aj rozvíjaniu záujmov a vlastnej tvorivosti. Medzi najobľúbenejšie krúžky patrí stolnotenisový a šachový krúžok pod vedením trénerov Pavla Elgyütta a Vladimíra Ballaia. Od začiatku integrácie pracuje aj tanečný krúžok Blue dance. Počítačový krúžok existuje štyri roky. Oceňujú ho najmä deti s postihnutím horných končatín, pretože písanie na počítači nahrádza písanie rukou.
Okrem krúžkov organizuje škola s rodičmi a sponzormi aj rôzne podujatia, ako napríklad letné športové hry, mikulášske posedenie a športové turnaje. Každoročne sa deti zúčastňujú rekondičných pobytov spolu so svojimi rodičmi. Posledný sa uskutočnil vo Vyhniach.

Protidrogová prevencia
Vo výchovno-vzdelávacom procese pedagógovia kladú dôraz na environmentálnu výchovu, už niekoľko rokov v škole prebieha zber PET fliaš a žiaci sa pravidelne zúčastňujú aktivít organizovaných počas Dňa Zeme. V oblasti protidrogovej prevencie škola spolupracuje s Mestskou políciou v Nitre. Deň s políciou sa už stal tradíciou, v besedách žiaci získavajú informácie ako riešiť rôzne problémy.
Niekoľkokrát do roka sa škola prezentuje na kultúrno-spoločenských podujatiach mesta Nitry - Slávnostná akadémia ku Dňu matiek, Deň detí a Vianoce v Nitre. Spestrením a skvalitnením každodennej práce žiakov počas roka bývajú rôzne podujatia, ako napríklad besedy s osobnosťami regionálneho života, školy v prírode, poznávacie exkurzie (literárno-umelecké po slovenských mestách) a zahraničné exkurzie - Vianočná Viedeň, Ostrihom - Visegrád, rekondičný pobyt v Taliansku a iné.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Spolupráca s rodičmi
Príležitosť spoznať prácu žiakov a školy majú rodičia i budúci prváci, škôlkari, niekoľkokrát do roka počas Dní otvorených dverí, žiackych tematických výstav či zaujímavých tvorivých dielní školského klubu.
V rámci Európskeho dňa rodičov a škôl môžu rodičia vidieť svoje deti pri práci v škole, spoločne navštíviť divadlo, mú-
zeum, botanickú záhradu a zúčastniť sa na zábavnej športovej akcii, vybíjanej alebo volejbale, kde rodičia hrajú proti deťom. „Spolupráca s rodičovským združením a radou rodičov je vynikajúca. Medzi najvydarenejšie akcie, ktoré sme v tomto školskom roku zrealizovali, patrí Vianočná burza, ktorú spolu s nami usporiadavajú. Organizujeme ju už druhý rok, rodičia na ňu pripravia za symbolické ceny svoje umelecké práce s vianočnou tematikou, žiaci spolu s učiteľmi zase svoje výrobky, ktoré zhotovia počas vyučovacích hodín výtvarnej i technickej výchovy a v školskom klube. Za výťažok z akcie rodičia kupujú vybavenie pre žiakov,“ hovorí riaditeľka Helena Babušíková.

SkryťVypnúť reklamu


Škola má bohatú ponuku krúžkov
Všetci žiaci školy majú možnosť zmysluplne tráviť voľný čas nielen v šiestich oddeleniach školského klubu detí či v priestoroch športového areálu školy, ale aj mimoškolskými aktivitami v 34 krúžkoch. Umeleckú predstavivosť rozvíjajú vo výtvarnom, modelárskom, umelecko-dramatickom a tanečnom krúžku. Mimoriadnej účasti sa tešia športové krúžky, počítačový, prírodovedný a historický krúžok. Niekoľkoročnú tradíciu majú aj Pinnochio - krúžok talianskeho jazyka, fyzika pre náročných, jazykovedko, mladý novinár a biblický krúžok.
Prvé číslo časopisu Topoľníček uzrelo svetlo sveta v decembri 1998, o rok neskôr získal druhé miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov a ako štvrťročník vychádza dodnes. Žiaci v ňom píšu o tom, čo sa deje v škole, čo ich trápi, ale aj o tom, ako niečo zlepšiť.
Integrácia telesne postihnutých žiakov
Nová etapa školy sa začala v roku 1990, kedy ako prvá bezbariérová škola na Slovensku začala prijímať zdravotne postihnuté deti do bežných tried. Tento proces integrácie úspešne funguje už 16. rok. V prvom roku bolo prijatých päť telesne postihnutých žiakov, v tomto školskom roku ich je 29. Sú zaradení do bežných tried a zúčastňujú sa vyučovania spolu so svojimi rovesníkmi.
„Integrácia telesne postihnutých žiakov je jedným z charakteristických a poznávacích znakov našej školy. Neznamená to však len zaradenie žiaka do bežnej triedy, ale aj vytvorenie špeciálnych podmienok a zabezpečenie špeciálno-pedagogického servisu,“ podotýka riaditeľka školy. Pred školou sú vyhradené parkovacie miesta pre rodičov telesne postihnutých detí a prostredníctvom nájazdových rámp vybudovaný bezbariérový prístup do budovy. Demontáž prahov a posuvné výťahy namontované na schodiskách umožňujú pohybovať sa po celej budove. Telesne postihnuté deti nenavštevujú klasické hodiny telesnej výchovy, ale venujú sa liečebnej rehabilitácii pod vedením rehabilitačnej sestry Marianny Riegelovej. „Máme zriadenú osobitnú miestnosť vybavenú špeciálnymi prístrojmi a pomôckami - masážnym prístrojom, vírivou vaňou, parafínom, rehabilitačným stolom, stepperom, stacionárnym bicyklom,“ hovorí zdravotná sestra Valéria Bliclingová (na snímke s Veronikou Dillhoffovou).

SkryťVypnúť reklamu

Škola má bohatú ponuku krúžkov
Všetci žiaci školy majú možnosť zmysluplne tráviť voľný čas nielen v šiestich oddeleniach školského klubu detí či v priestoroch športového areálu školy, ale aj mimoškolskými aktivitami v 34 krúžkoch. Umeleckú predstavivosť rozvíjajú vo výtvarnom, modelárskom, umelecko-dramatickom a tanečnom krúžku. Mimoriadnej účasti sa tešia športové krúžky, počítačový, prírodovedný a historický krúžok. Niekoľkoročnú tradíciu majú aj Pinnochio - krúžok talianskeho jazyka, fyzika pre náročných, jazykovedko, mladý novinár a biblický krúžok.
Prvé číslo časopisu Topoľníček uzrelo svetlo sveta v decembri 1998, o rok neskôr získal druhé miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov a ako štvrťročník vychádza dodnes. Žiaci v ňom píšu o tom, čo sa deje v škole, čo ich trápi, ale aj o tom, ako niečo zlepšiť.
Viete, že:

- škola sa zapája do mnohých projektov:
Po stopách pomníkov
Figúra, Hra, Živly, Človek, Znak, Môj svet
5D-Daruj darček deťom detských domovov
Dni športu
Deň bez môjho auta, Na bicykli bezpečne
Zdravá škola, Otvorená škola
celoslovenské športové podujatie telesne postihnutých detí
Zdravý spôsob života - protidrogová prevencia
Slniečko - pexeso

- aktivity žiakov sa rozvíjajú aj v medzinárodných projektoch:
EDRaŠ - Európsky deň rodičov a školy
PIRLS - čítanie s porozumením
Jarný deň v Európe
Panáčik pre Afganistan - projekt pomoci rozvojovým krajinám a migrantom
Divadelná Nitra
Challenge Day
Najúspešnejší žiaci:
Nikola Zaťková 7.B - prednes poézie; Hana Magdinová 7.B - literárne práce; Petra Adámeková 7.B - literárne práce; Zuzana Sedláčková 6.A - prednes zo slovenského a anglického jazyka; Katarína Ivanyiová 6.A - prírodopis
V oblasti výtvarnej výchovy školu reprezentujú:
Roman Barcík 9.A; Matúš Sitkey 8.A; Sára Šišková 8.A; Rút Stopicová 6.A; Jana Valentínyová 9. B
Tímové úspechy: žiaci tretieho a štvrtého ročníka dosahujú opakovane športové úspechy vo vybíjanej
I. miesto v okresnej súťaži cez Domino
II. miesto cez Nitriansku športovú ligu

Žiakov vedú k tolerancii
Pod názvom Spoznávanie cudzích kultúr sa v škole 21. marca uskutočnila beseda s vysokoškolskou pedagogičkou Evou Al-Absiovou, ktorá niekoľko rokov žila v Sýrii.
„Žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavé, najmä z oblasti života ich rovesníkov, oboznámili sa s tradíciami, náboženstvom, písmom, fungovaním rodiny a celkovým spôsobom života v inej spoločnosti,“ povedala Alena Dingová, zástupkyňa riaditeľky, ktorá besedu zorganizovala.

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Katka so vzácnym ochorením: Rozhodla som sa, že deti mať nebudem
 3. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zľavy z odvodov, zmrazená cena potravín
 4. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 5. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 6. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach
 7. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť
 8. Tipuj dedinský futbal online a vyhraj zájazd na Ligu majstrov
 1. Spoločnosť AGEL SK a VŠZaSP podpísali zmluvu o spolupráci
 2. Čo všetko potrebujete vedieť, ak chcete tehlovú fasádu
 3. Bývanie, ktoré má všetkých "5P"
 4. Nový e-book od BaseLinker Kompletný sprievodca po marketplacoch
 5. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 6. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 7. Verve services - upratovacia firma, ktorá vznikla z nuly
 8. Kedy s dieťaťom prvýkrát k zubárovi? Odpoveď vás prekvapí
 1. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 13 455
 2. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 12 742
 3. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zmrazená cena potravín 10 875
 4. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 8 896
 5. Jednoznačný recept na úspech? Buďte pripravení prispôsobiť sa 7 701
 6. Aké sú NAJ slovenské chute? Prezradili ich známi výrobcovia 5 517
 7. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 410
 8. Získajte peniaze pre zelený projekt. K dispozícii je 250-tisíc 2 366

Blogy SME

 1. Radovan Čičvara: Kajať sa za katastrofu v Iraku? To choďte radšej do kostola.
 2. Aliancia NIE RAKOVINE: Pomáhame. Aj vďaka vám.
 3. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku!
 4. Anna Miľanová: Blízkosť - stopy 4
 5. Miroslav Daniš: Kto chce mier a kto seje vojnu
 6. Peter Štefãnik: O Nobelovú cenu mieru bude tento rok tuhý boj
 7. INESS: Zdravotnícke zákony majú 603 novelizácií
 8. Ján Lopušek: O hrobároch Slovenskej politiky.
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 6 750
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 6 321
 3. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 6 192
 4. Michael Achberger: Chudni rýchlo: Tieto cviky ti pomôžu spaľovať tuky efektívne! 3 809
 5. Miroslav Žiak: Drogy ako biznis pre vyvolených na Slovensku? 3 297
 6. Ján Valchár: Lúza znova útočí alebo Ako Prigožin kandidoval za prezidenta 2 754
 7. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 469
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 335
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Kapela DIS IS MARKĒTA síce nezískala rádiohlavu, ale uspeli v špeciálnej kategórii Ocenenie Nadácie ADVANCE INVESTMENTS

Formácia DIS IS MARKĒTA mala dve nominácie.


49m
Nitriansky advokát Kamil Beresecký s klientom Zoltánom P. na súde.

Obvinených je päť osôb, sú medzi nimi aj funkcionári Slovenského pozemkového fondu.


2 h
Ilustračné foto.

Mladí analytici, ktorí nikdy neboli v teréne, hovorili župní poslanci o pracovníkoch Útvaru hodnoty za peniaze.


4 h
Štyri epizódy play-off histórie Nitry a Košíc ponúkli nezabudnuteľné momenty.

Play-off bitky slovami pamätníkov.


4 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zhorelo vybavenie i zásielky. Zamestnanci Arrivy zachraňovali vozový park.


7 h

Tréner Nitry v piatok hráčov sfúkol, v sobotu im poďakoval.


23 h

Cineama v Nižnej má za sebou výnimočný ročník.


a 2 ďalší 16. mar

Pri obnove historického mesta by mohla pomôcť aj Európska únia.


19. mar

Blogy SME

 1. Radovan Čičvara: Kajať sa za katastrofu v Iraku? To choďte radšej do kostola.
 2. Aliancia NIE RAKOVINE: Pomáhame. Aj vďaka vám.
 3. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku!
 4. Anna Miľanová: Blízkosť - stopy 4
 5. Miroslav Daniš: Kto chce mier a kto seje vojnu
 6. Peter Štefãnik: O Nobelovú cenu mieru bude tento rok tuhý boj
 7. INESS: Zdravotnícke zákony majú 603 novelizácií
 8. Ján Lopušek: O hrobároch Slovenskej politiky.
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 6 750
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 6 321
 3. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 6 192
 4. Michael Achberger: Chudni rýchlo: Tieto cviky ti pomôžu spaľovať tuky efektívne! 3 809
 5. Miroslav Žiak: Drogy ako biznis pre vyvolených na Slovensku? 3 297
 6. Ján Valchár: Lúza znova útočí alebo Ako Prigožin kandidoval za prezidenta 2 754
 7. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 469
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 335
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu