Štvrtok, 23. marec, 2023 | Meniny má Adrián

Škola pripravuje multimediálny softvér pre verejnosť

Čím sa Základná škola Robotnícka 25 v Zlatých Moravciach líši od iných? Je zameraná na environmentálnu výchovu, žiaci majú vlastný časopis i rozhlasovú reláciu. Škola získala peniaze na realizáciu multimediálnej učebne. Snom riaditeľky Zuzany Hatiarovej j

e kvalitne vybavená jazyková učebňa.

Cudzie jazyky od 1. ročníka
Základná škola Robotnícka 25 v Zlatých Moravciach otvorila svoje brány v roku 1988. V tom čase patrila k najmodernejším školám v okolí. V tomto školskom roku navštevuje školu 388 žiakov, o ktorých sa stará 26 pedagogických a 12 nepedagogických pracovníkov. Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý navštevuje šesťdesiat žiakov, a školská jedáleň, kde si na dobrom jedle pochutnáva 260 stravníkov.
Na škole už druhý rok pracuje asistentka učiteľa. Jej náplňou je pomáhať deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Riaditeľka si asistentku Janu Švecovú pochvaľuje, lebo deťom pomáha nielen s úlohami, ale aj s rodinnými problémami.
V budove školy sa nachádzajú elokované triedy špeciálnej základnej školy a výtvarný odbor základnej umeleckej školy, čo vyhovuje najmä rodičom mladších žiakov, pretože na výtvarnú výchovu prejdú iba cez chodbu.
Od svojej existencie bola základná škola zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Dnes sa cudzie jazyky vyučujú ako povinný predmet od 1. ročníka. Žiaci si môžu vybrať medzi anglickým, nemeckým a ruským jazykom. Snom riaditeľky je vybudovať kvalitnú jazykovú učebňu. Na škole sa však neučia iba deti, vzdelanie si pravidelne na školeniach a kurzoch dopĺňajú i pedagógovia. Dôkazom je učiteľka Lucia Zelenková, ktorá sa momentálne venuje kvalifikačnému štúdiu multiplikátorov nemeckého jazyka. „Snažíme sa, aby sa učitelia neustále vzdelávali,“ tvrdí Z. Hatiarová.

Reláciu moderujú žiaci
Na škole môžu žiaci navštevovať takmer dvadsať krúžkov, čo využíva podstatná časť detí. Obľúbeným je najmä športový krúžok, ktorý vedie Miroslav Gubov. Žiaci majú záujem o futbal, basketbal, stolný tenis a volejbal. Pravidelne sa zúčastňujú nielen športových súťaží, ale aj plaveckých a lyžiarskych výcvikov. „Tento rok sa nám podarilo vyhrať v okrese vo futbale mladších i starších žiakov,“ uviedol M. Gubov. Vďaka množstvu dobrých výsledkov sa škola niekoľkokrát umiestnila na prvom mieste v okrese Zlaté Moravce ako „Športová škola roka“.
Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa v okresnom kole pytagoriády každoročne umiestňujú na popredných miestach a dobre sa umiestňujú aj na Hviezdoslavovom Kubíne. Vlastivedné a prírodovedné učivo si osvojujú a utvrdzujú i mimo vyučovania v škole v prírode, na vychádzkach, exkurziách a v múzeách. „Žiaci si vždy pred výletom preberú v škole celú trasu a potom ju spoznávajú a vedomosti si utvrdzujú. Záleží nám na tom, aby naši žiaci dobre poznali náš región. Environmentálna výchova žiakov sa preukázala i na výstupe na Benát. Naši žiaci z vlastnej iniciatívy vyzbierali odpadky po turistoch,“ uviedla Terézia Valkovičová. Činnosť na škole po vyučovaní je zameraná na oddych a relaxáciu. Všetky učiteľky na prvom stupni vedú záujmové krúžky. V tomto školskom roku boli žiaci v škole v prírode v Kováčovej. Navštívili múzeum v Banskej Štiavnici, letisko v Sliači a Zvolenský zámok.
Žiaci každoročne navštevujú Planetárium v Žiari nad Hronom, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, miesto bojov s Turkami vo Veľkých Vozokanoch, Arborétum v Mlyňanoch a Topoľčianky. Pedagógovia sa snažia vytvoriť u žiakov vzťah k literatúre a knihám. Súčasťou mimoškolských aktivít sú návštevy kín, divadiel, knižníc, výstav.
Zástupkyňa riaditeľky školy Jana Lukáčová vedie rozhlasový krúžok, ktorý každý piatok vysiela v školskom rozhlase. Skladá sa z hovorenej a hudobnej časti. O obsah sa starajú žiaci sami a zároveň sú aj moderátormi. Prostredníctvom rozhlasu dávajú zahrať pesničky na želanie či oslávencom. Rozhlas zároveň slúži ako informatívny prostriedok. Každá relácia je ukončená príhovorom riaditeľky, ktorá zhodnotí týždeň, oznámi aktivity na najbližšie obdobie a zablahoželá víťazom rôznych súťaží.
Na konci školského roku na slávnostnej akadémii školy budú vyhlásení Učiteľ roka a Žiak roka, ktorí budú ocenení nielen morálne, ale aj finančne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Digitálni štúrovci na školách
Príspevok vo výške stotisíc korún získala od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií základná škola na realizáciu počítačových kurzov pod názvom Digitálni štúrovci na školách. Cieľom projektu je rozširovanie počítačových zručností prostredníctvom práce s informačnými technológiami. Budúcu počítačovú učebňu, vybavenú multimediálnym softvérom, nebudú využívať iba žiaci a pedagógovia školy, ale aj rodičia, ženy v domácnosti, dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí občania i seniori. Týmto spôsobom sa technologické vzdelávanie priblíži širokej vrstve verejnosti a tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Časopis pochválil aj Patrik Herman
Imidžový časopis pre (zá)školákov Fľak udelil minulý rok školskému časopisu Oko školáka, ktorý píšu žiaci ZŠ Robotnícka, diplom za vysokú úroveň v súťaži školských časopisov. Ocitol sa v prvej päťke, kde ako jediný zastupoval žiakov základných škôl, ostatné časopisy boli stredoškolské. Šéfredaktor Oka školáka a učiteľ slovenského jazyka a občianskej výchovy Dušan Končal charakterizoval časopis ako širokospektrálny, lebo sa v ňom venuje priestor viacerým oblastiam spoločenského života. Miesto v ňom majú nielen reportáže z okolia tekovskej župy, rozhovory so známymi ľuďmi, ale aj rady školákom, chovateľské okienko i hlavolamy, krížovky, osemsmerovky a doplňovačky. Súčasťou časopisu sú aj básne a poviedky. „Myšlienka vydávať časopis sa zrodila pred troma rokmi. Nikdy predtým sme takúto prácu nerobili. Napriek tomu sme vydali osem čísiel, čo je viac ako dvesto strán žiackej tvorby. Deti sa do toho vrhli s radosťou,“ povedal zakladateľ časopisu Dušan Končal. Redakčnú radu tvorí štrnásť členov literárno-dramatického krúžku, no do časopisu prispievajú aj dopisovatelia. Oko školáka nemá novinovú formu, iba sa kopíruje. Jeho cena je pätnásť korún. Na grafickej úprave spolupracuje s kolegom Augustínom Šurínom. Vedenie školy zakúpilo redakcii diktafón a počíta sa s novým fotoaparátom. V jednom čísle Oka školáka sa objavilo aj interview s moderátorom Patrikom Hermanom, ktorý novinárske úsilie žiakov ocenil.
„S dvoma spolužiačkami pracujem na environmentálnej rubrike. Robili sme reportáž z Topoľčianskeho zámku, Arboréta Mlyňany, Zubrej obory a iných oblastí. Práca nás baví,“ povedala deviatačka Veronika.

SkryťVypnúť reklamu

Rozvíjajú ekologické cítenie
Dušan Kramár je koordinátorom environmentálnej výchovy a učiteľom prírodopisu. Zároveň pracuje v mimovládnej organizácii Strom života. Na základnej škole vedie žiakov k ekologickému cíteniu a snaží sa ich zoznámiť s environmentalistikou. „Na škole máme rozšírené vyučovanie o environmentálnu výchovu. Považujem to za základ budovania osobnosti človeka, čo má miesto už na základnej škole. Nejde iba o učenie, ale aj myslenie, konanie a cítenie,“ povedal Dušan Kramár. Pochválil sa absolventkou Zuzanou Krejčiovou, ktorá uspela s prácou o dropovi fúzatom a skončila druhá na biologickej olympiáde v tureckom Istanbule.
Žiaci sa venujú rôznym projektom. Každý z nich si doma urobil provizórne meranie kyslosti dažďov a skúmali aj lišajníky, lebo sú bioindikátormi ovzdušia. Jeden z projektov bol zameraný na pozorovanie bociana bieleho. „Žiaci majú o ekológiu záujem, lebo sa učí v exteriéri.“ Učiteľ zobral žiakov na výlet na Pútikov vrch, čo je osemdesiattisíc rokov stará sopka. Hoci išlo o neprístupný terén, žiaci to zvládli. Ďalšie zážitky majú z pozorovania tektonických zlomov, andezitového kamenného mora a krás Banskej Štiavnice. Po každej exkurzii žiaci odovzdávajú hodnotiace práce. Deň Zeme (22. apríla) škola oslávila symbolickým plátaním ozónovej diery. Každý žiak prišil na bielu plachtu symbolickú farebnú záplatu. Súčasťou osláv bolo i vysádzanie stromov a maľovanie na chodník.
Dušan Kramár chcel v areáli školy zriadiť „prírodnú učebňu“, kde by vytvoril rôzne typy umelých biotopov. Bohužiaľ, projekt nebol schválený. Minulý týždeň strávil učiteľ niekoľko dní v tábore ochrancov prírody.

SkryťVypnúť reklamu

Tohtoročné úspechy žiakov:
Monika Harmadyová – 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, 4. miesto v krajskom kole
Monika Harmadyová – 1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku, 5. miesto v krajskom kole
Pavol Magušin – 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády
Michal Martinec – 3. miesto v okresnom kole biologickej olympiády
Michal Farkaš – 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády
Jana Káčerová – 3. miesto v okresnom kole pytagoriády
Jozef Zaťko – 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády
Mária Džanajová – 2. miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín
Vladimíra Rybnikárová – 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády
Mário Šimovič a Dávid Homola – 1. miesto v okresnom kole pytagoriády
Ľuboš Klučiar – 3. miesto v okresnom kole pytagoriády
Anna Molnárová – 3. miesto v prvej kategórii súťaže Slávik Slovenska
Nela Gutmanová – 2. miesto vo veľkonočnom aranžovaní

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Neviditeľná technológia vás ochráni pred podvodom, stačí si ju v mobile aktivovať
 3. Koho prepustiť a komu zvýšiť mzdu? Také otázky budú riešiť firmy
 4. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 5. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 6. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 7. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 8. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 1. Najväčší súboj obnovených pamiatok prebieha online
 2. KOSIT i v tomto roku podporí upratovanie v Košiciach
 3. Počasie láka do prírody. Zodpovední majú v batohu tieto 2 veci
 4. Aké sú národnosti podnikateľov s virtuálnou adresou v Košiciach?
 5. Rozdielový impulz: Fix hypotéky 1,49 % na tri roky
 6. Východ mieša karty v súboji pamiatok, hlasuje sa online
 7. Obnovené historické skvosty už bojujú o priazeň verejnosti
 8. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 1. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 13 223
 2. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zmrazená cena potravín 10 640
 3. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 9 182
 4. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 8 983
 5. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 7 813
 6. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 498
 7. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 914
 8. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami 1 622

Blogy SME

 1. Vladimír Benčík: Rím - Tajomstvá Vatikánskych múzeí (1. časť)
 2. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku
 3. Anton Kaiser: Rozlúčka so zimou
 4. Ján Šeďo: Princíp revitalizácie OĽaNO som aplikoval vo svojej záhrade.
 5. Alena Miklošová: Road Trip: Z Miami na Key West
 6. Ján Valchár: Avdijivka II. (karty sú nanovo rozdané)
 7. Linda Rampašeková: ZAČALA SEZÓNA
 8. Anna Miľanová: Sila a krása prírody... 2021
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 313
 2. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 6 474
 3. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 247
 4. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 3 574
 5. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 3 480
 6. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 318
 7. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 2 598
 8. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 526
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Luke Green to na Košice vie, kanadský obranca skóroval v každom zo štyroch zápasov série! A zimák šalel napriek prehre 1:2.

To je bonus k zmluve, usmieva sa Stavjaňa.


a 1 ďalší 9 h
Archívna snímka z prípravného duelu Ladice - Jelenec.

Finišujeme s naším vtipným zimným seriálom.


17 h
Poukážky vydávali ľuďom z auta.

Doručovateľka, ktorá chodí na Borovú, ochorela. Orechov dvor nemá žiadnu.


14 h
Druhé riadne zasadnutie Zastupiteľstva NSK

Dvoch podpredsedov zvolili po piatich mesiacoch.


18 h

Blogy SME

 1. Vladimír Benčík: Rím - Tajomstvá Vatikánskych múzeí (1. časť)
 2. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku
 3. Anton Kaiser: Rozlúčka so zimou
 4. Ján Šeďo: Princíp revitalizácie OĽaNO som aplikoval vo svojej záhrade.
 5. Alena Miklošová: Road Trip: Z Miami na Key West
 6. Ján Valchár: Avdijivka II. (karty sú nanovo rozdané)
 7. Linda Rampašeková: ZAČALA SEZÓNA
 8. Anna Miľanová: Sila a krása prírody... 2021
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 313
 2. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 6 474
 3. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 247
 4. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 3 574
 5. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 3 480
 6. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 318
 7. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 2 598
 8. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 526
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu