Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky
KOMJATICE OSLAVUJÚ 750 ROKOV OD PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY

Vážení obania, milí rodáci a priatelia Komjatíc!

Je pre mňa veľká česť prihovoriť sa vám pri príležitosti tejto významnej udalosti. Všetko, čo sa na počesť osláv doteraz vykonalo a ešte vykoná ( a naozaj toho nebolo málo) nie je cieľom, ale prostriedkom k tomu, aby sme si uctili pamiatku našich predkov, vrátili sa k ich odkazu a naplnili ich posolstvo. Nejde nám o výpočet skutočne bohatých a príťažlivých podujatí, ktoré našli vo verejnosti veľkú odozvu. Skutočným cieľom je nájsť lásku k rodnej hrude, zjednotiť sa na záchranu a najmä rozvoj zvykov, tradícií, piesní a slovesného bohatstva celej ľudovej kultúry. Ak sa prejdeme po našej vyše štvortisícovej dedine, ešte v nej nájdeme zvyšky domov ľudového bývania, kostoly a historické pamiatky – svedectvá bohatosti aj nášho duchovného života. Naši predkovia boli materiálne chudobní, okrem políčok nevlastnili zhola nič. Ich bohatstvo však nespočívalo v majetku. Hodnoty, o ktorých uchovanie sa musíme usilovať, spočívajú v príkladnom poctivom živote, v bohatosti duchovna, v ľudských hodnotách, morálke. Nenapodobiteľnými a hodnými zachovania sú ich ľudové zvyky, piesne, tance, kroje aj nárečie. Demokratizácia spoločenského života nám priniesla aj výdobytok vracať sa k odkazu našich predkov bez pátosu a ideológie. Môžeme slobodne hľadať a nachádzať svoje korene, uvedomiť si, kto sme, odkiaľ pochádzame a kam chceme v zjednotenej Európe kráčať. Čím viac sa svet globalizuje, tým viac bude narastať potreba národného uvedomenia a uchovania vzťahu k „rodnému hniezdu“. Nejde o imidž, ako to dnes viacerí módne nazývajú, ale o vlastnú identitu, ktorá nás musí charakterizovať. Náš život v Európe a celosvetových štruktúrach môžeme obohatiť vlastným typickým slovenským prvkom, aby sme takpovediac uvili veniec harmónie a spolunažívania so všetkými národmi a národnosťami. Spolu so zastupiteľstvom s veľkou radosťou vítam záujem verejnosti, škôl, inštitúcií a občanov všetkých vekových kategórií. Je dôkazom, že sme ľudí oslovili, prebudili v nich hlboké emócie, nový kladný vzťah k obci a rozvoju jej tradícií. Na pomoc sa prihlásili rodáci, pridali sa dokonca aj priatelia Komjatíc. Za všetky prejavy pomoci im ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Vzniklo občianske združenie, ktoré začalo vydávať informačný list Spravodajca, pripravuje sa vydanie knihy o Komjaticiach. Podujatia budú pokračovať aj ďalej, pretože návraty do histórie nie sú len jednorazovou udalosťou. Bude nám cťou spracovať informačné materiály o všetkých súčasných i nežijúcich osobnostiach Komjatíc – sme predsa obcou Ondreja Cabana. Dnes by naši predkovia azda ani neuverili, že sme z obce vybudovali pekný a dôstojný domov. Naše obec je moderná a má veľké perspektívy rozkvetu. Budujú sa nájomné byty pre mladé rodiny, na ploche 45 hektárov sa pripravuje vybudovanie rozsiahleho rekreačno-relaxačného areálu. Akýkoľvek pokrok výhradne v materiálnom svete by však bol len malým úspechom, keby bol odtrhnutý od sveta hodnôt a filozofie moderného človeka. S materiálnym dobrom musíme vytvárať klímu obohacovania ducha, aby (ako by povedali naši predkovia) ľudia nevyrastali ako stromy v lese. Pre predchádzajúce generácie boli samozrejmými hodnotami pracovitosť, vynaliezavosť, vzájomná úcta, veselosť a schopnosť prispieť k zábave – neostať len pasívnym pozorovateľom. Máme sa čo od nich učiť. Sme právom hrdí na vzdelanosť Slovákov aj ľudí v našej obci. Nášho Ondreja Cabana porovnávajú so švajčiarskym Pestalozzim – prečo teda nebyť pokrokovejším pri zaraďovaní regionálnych prvkov do výchovy a vzdelávania? Prvý výrazný krok sme urobili práve v roku osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci. V ďalšom období budeme hľadať obsahovú náplň repertoáru našich súborov, spevokolov, „oprašovať“ staré piesne, zvyky, popularizovať tunajšie osobnosti, aby rodáci a priatelia Komjatíc nosili našu obec všade vo svojich srdciach. Obecný úrad bude všemožne podporovať záchranu a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry. K oslavám 750. výročia všetkým občanom aj návštevníkom vinšujem: Milujme rodnú hruď, materinskú reč, prechovávajme úctu k naši predkom a plňme ich odkaz v každodennom živote. Ing. Pavol Gálik, starosta obce Tunajšie námestie dostalo nový „zelený odev“ V týchto dňoch finišujú práce na úpravách komjatického námestia. Už vlani tu začali budovať nové parkoviská, chodníky a dlažbu v okolí kultúrneho domu. Pri rozsiahlych úpravách museli previezť približne sto nákladných áut zeminy. Odborné práce si objednali u dodávateľskej firmy. V posledných troch mesiacoch sa venovali úprave zelene, výsadbe nových okrasných kríkov a stromčekov. „Len do novej zelene investovala obec približne tristotisíc korún,“ uviedol starosta obce P. Gálik. „V rámci projektu drobných obecných služieb na námestí týždenne pracuje takmer 50 ľudí a dve koordinátorky. Niektoré pôvodné dreviny nechali, okrem nich vysadili vyše 2000 stromčekov a kríkov. Centrum obce privíta oslavy v novom šate, za čo treba všetkým zainteresovaným poďakovať.“ Výstavba kanalizácie pokračuje Obec Komjatice je jedna z mála obcí tejto kategórie, ktorá má postavenú čističku odpadových vôd (ČOV) a kanalizáciu vo výstavbe. Kvôli výstavbe ČOV sa spojili obce Ivánka pri Nitre, Branč, Veľký Kýr, Komjatice, Černík, Mojzesovo a Vinodol do združenia pod názvom VEKOČEM. ČOV Komjatice ráta i s napojením budúceho rekreačného komplexu na miestnom štrkovisku. Výstavba kanalizácie sa začala na Hviezdoslavovej ulici a miestnej časti Funduše z dôvodu najbližšieho napojenia na ČOV. Táto časť bola zaradená do prvej z troch etáp kanalizácie, ktorá je toto času funkčná. V druhej etape sa buduje Štúrova ulica, kde budú napojené nové bytovky i dom opatrovateľskej služby. V tomto roku pokračujú práce na Družstevnej ulici, sfunkčení sídliska Juh, Ulice Fraňa Krála a napojením ZŠ. Tretia etapa je rozpracovaná projekčne až po stavebné povolenie. Tieto projekty boli odovzdané Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať finančné prostriedku aj výstavbu. Počas dvoch rokov dve kolaudácie? Komjatice majú výhodnú polohu na polceste medzi Nitrou a Novými Zámkami. Do dediny sa opäť vracajú mladí ľudia – niektorí do rodičovských domov, iní tu domy kupujú. S finančnou pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania obec stavia dva domy s pätnástimi nájomnými bytmi. Hneď, ako ich v júli odovzdajú, sa pustia do výstavby ďalších 21 bytov, čím by uspokojili všetkých doterajších žiadateľov o nové byty. V peknom prostredí pri parku vznikne komplex nových obytných domov s jedno- až trojizbovými bytmi. Obec prijala všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého ich bude prideľovať. Perspektívy obce: rekreácia, turizmus, rybolov Minulý rok dala obec spracovať doplnok k územnému plánu, ktorý predpokladá rozvoj rekreačných zariadení. V Komjaticiach chcú postaviť hotel, fitnescentrum, autokemping, bistro, rybársky klub, bazény, tenisové kurty s príslušenstvom. Obec sa v súčasnosti snaží vysporiadať pozemky v súkromnom vlastníctve a hľadá investora, ktorý by sa akcie ujal. Len kilometer od obce je termálny vrt kapacitou porovnateľný s Podhájskou. Zatiaľ je zablokovaný, ale ak by ho prepojili s budúcim rekreačným komplexom, dal by sa areál využívať celoročne. Na ploche 45 hektárov je vodná nádrž s desiatimi ostrovmi. Väčšinu z pozemkov pod vodnými plochami vlastní obec. Kedysi na nich hospodáril Slovenský rybársky zväz. Od roku 2002 je účinný nový zákon, podľa ktorého Komjatičania založili vlastnú rybársku spoločnosť. O prenajatie revíru sa usilovali aj súkromníci, ktorí v ňom chceli podnikať. Verejnosť by však musela akceptovať ich finančné podmienky. Tunajšia rybárska spoločnosť chce dobre hospodáriť, ale súčasne udržať túto záľubu dostupnú aj ďalším záujemcom. Spoločnosť združuje asi 300 dospelých členov a 75 detí, od obce si prenajala vodné plochy, ktoré chce rozšíriť o ďalších 15 hektárov rybníka. Revír je ľahko prístupný pešo či na bicykli. Okrem domácich môžu chytať ryby i hostia na osobitné povolenia, ceny upravili na prístupnú hranicu. V roku 2003 do revíru vypustili mladé rybky asi za 300-tisíc korún, vlani nasadili ďalšie za 600-tisíc. Túto sezónu „otvárali vodu“ rybárskymi pretekami len pre vlastných členov, samozrejme nemohol chýbať guláš a halászlé. Zámerom rybárov je postaviť si spoločný rybársky dom – čárdu. Základná škola nesie meno Ondreja Cabana V Základnej škole Ondreja Cabana s materskou školou nás prijal riaditeľ PaedDr. Štefan Dragúň (na snímke vpravo). Ako nás informoval, základná škola má 525 žiakov, v škôlke vychovávajú 106 detí. Právny subjekt zamestnáva 61 ľudí (ZŠ má 30 pedagógov, MŠ 10, ostatní sú technicko-ekonomickí zamestnanci) patrí sem ešte školská jedáleň a klub, kde sú dve oddelenia so 45 žiakmi a dvoma vychovávateľkami. Pokles počtu detí zaznamenali aj v Komjaticiach, kde majú oproti minulosti približne o polovicu žiakov menej. Riaditeľ vyzdvihol dôraz školy na regionálnu výchovu, ktorá zasahuje takmer do všetkých predmetov a vyžiadala si aj úpravu osnov. Žiakov oboznamujú so slávnymi komjatickými rodákmi, bývalých absolventov sa zasa snažia čo najviac pripútať k škole. ZŠ sa zúčastňuje na všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach obce, pripravuje sa aj na nadchádzajúce oslavy. Tunajší folklórny súbor, ktorý v súčasnosti vedie učiteľka na dôchodku Magdaléna Nováková, má už štyridsaťročnú tradíciu. Vydal CD disk s piesňami a zvyklosťami obce. Niekoľko kultúrnych podujatí už prerástlo rámec školy a stali sa udalosťami celej obce. V novembri 2005 sa uskutočnil druhý ročník súťaže Top dievča. Slečny sa predviedli v módnej prehliadke, voľnom programe a dialógoch na pódiu. Z desiatich finalistiek boli najúspešnejšie Viktória Molnárová, Linda Krajčovičová a Mária Čajková. Titul Miss vlasy udelila porota Márii Farkašovej, titul Miss sympatia získala žiačka 7. B Andrea Ciroková. Posledný vyučovací deň pred Vianocami sa už tradične koná program Trieda baví triedu, kde je zastúpený spev, slovo, hudba, tanec - slovom dobrá nálada. Nemenej známa a populárna je súťažná prehliadka mladých speváckych talentov Komjatický zlatý slávik, ktorá sa tento rok konala už po šiesty krát. Hosťami podujatia a súčasne členmi poroty boli známa speváčka Beata Dubasová a tanečník Ivan Draškovič. Z desiatich súťažiacich boli najlepšie Paťka Dobrotová, Nikola Schusnixová a Dominika Bogdáňová. Počas tohto školského roka sa skonala aj súťaž šiestakov v kreslení na chodník na tému História a súčasnosť mojej obce. Víťazkami sa stali S. Červenková a R. Palová zo 6. C. Piatak M. Hozlár bol najlepší vo výtvarnej súťaži na tému Komjatický kaštieľ. Žiaci ôsmych a deviatych tried si zasa zmerali sily v portrétovaní Ondreja Cabana. V ZŠ pôsobí štyridsať záujmových krúžkov, z ktorých si podľa osobného záujmu môže vybrať každý. Najviac zaujali športové krúžky, v ktorých žiaci dosahujú vynikajúce úspechy. Vysokú účasť aj výsledky dosahujú školáci aj v súťažiach v prírodovedných predmetoch. Škola sa zapája aj do súťaží Europlagát 2006, Európa v škole, Vesmír očami detí, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Pred niekoľkými dňami sa v tunajšom kultúrnom dome uskutočnila výstava dvojrozmerných a priestorových žiackych prác, ktorú organizoval výtvarný krúžok pod vedením učiteliek Márie Dragúňovej a Nadeždy Behulovej. Združenie priateľov obce pripravuje vydanie monografie Vytvorenie Združenia priateľov obce Komjatice (ZPOK) nebolo ľahké. Dnes má svoj program, funkcionárov a najmä kus práce za sebou. „Vždy ma mrzelo, že o takej veľkej a historicky zaujímavej obci chýba dôstojná monografia, ktorá by sa stala základom pre odkrývanie a zachovanie tunajšieho kultúrneho dedičstva,“ hovorí predsedníčka ZPOK Ing. Viera Vrabcová. Vraj sa vždy tešila, kedy bude mať v dôchodku čas naplniť svoje predstavy a zostaviť knihu o obci. Získala priateľov a spolupracovníkov, vytvorila občianske združenie a zaangažovala aj obecný úrad, ktorý je hlavným sponzorom vydania monografie. Združenie má za sebou jeden rok práce, počas ktorého jeho členovia s pomocou odborníkov zbierali a sústreďovali informácie pre jednotlivé kapitoly knihy. Archeológiu spracovali profesor Jozef Bátora a docent Ján Lukačka, obdobie rokov 1526 – 1848 Mgr. Peter Keresteš, roky 1848 – 1918 Mgr. Šarlota Drahošová. Kapitola o období od roku 1918 po súčasnosť vychádza aj z knihy, vydanej začiatkom deväťdesiatych rokov. Pred dvoma rokmi pozvali do Komjatíc študentov etnológie, aby tu počas desiatich dní zbierali materiál na seminárne práce. Kapitolu do knihy spracovali docentka Jakubíková a PhDr. Hlôžková so spoluautormi PhDr. Škovierovou a Doc. Mlynkom. Ľudovú slovesnosť spracoval komjatický rodák a šéfredaktor časopisu Osveta Štefan Cifra. Ing. Viera Vrabcová zostavila časť o komjatickom kroji a stravovaní Komjatičanov. Podľa jej vyjadrenia sa v knihe ocitnú aj informácie z niekoľkých diplomových prác, časť komjatického nárečia, profily niekoľkých tunajších osobností. Monografia o Komjaticiach vyjde pravdepodobne na jeseň v náklade 1500 kusov, predpokladaná cena je 500 korún. Združenie priateľov obce Komjatice vydáva aj informačný dvojmesačník. Skauting pomáha vychovávať V spolupráci so samosprávou a tunajšou základnou školou si začal hľadať svoje miesto v obci aj skauting. „Po necelých dvoch rokoch si vybudoval určité postavenie a rešpekt u obyvateľov. Stal sa jednou z najväčších organizácií, ktorá sa venuje deťom,“ konštatuje Július Jahňátek. Sídlom zboru je miestna základná škola. Už prvý rok do radov skautov vstúpilo viac ako 60 detí, časom sa počet ustálil na 40 stabilných registrovaných členov. V rámci národnej organizácie sa Komjatičania dopracovali na úroveň stredne veľkého zboru a môžu konkurovať aj väčším mestám. Poslaním skautingu je prispieť k plnohodnotnému rozvoju mladého človeka, rozvíjať jeho osobnosť, schopnosti a postoje v duchovnej, telesnej, citovej, sociálnej a charakterovej oblasti. V obci ťažia štrk Na obecných pozemkoch pokračuje ťažba štrkopieskov – zatiaľ na ploche jedného hektára, odkrytá je však väčšia plocha. Ťažiť sa má až do hĺbky 25 metrov, domáci obyvatelia vlastniaci platné stavebné povolenie budú mať výhodu nižších nákupných cien. V súčasnosti ťažbe ešte prekáža vysoká hladina spodných vôd, po jej ústupe sa však v ťažbe bude naplno pokračovať. Škôlka podporuje zdravie Podľa informácií Jozefíny Verešovej sa materská škola (MŠ) spojila so základnou v roku 2002. Má štyri oddelenia s deťmi od dva a pol do troch rokov. MŠ zamestnáva osem pedagogických a dve obslužné pracovníčky. Od roku 1998 je zapojená do projektu Zdravá škola, ktorý podporuje zdravie detí správnym pitným režimom, cvičením chrbtice a klenby nôh. V priestoroch škôlky je jedna spoločná spálňa, stravu deťom dovážajú zo základnej školy. Spolu 34 detí pracuje podľa programu, zameraného na podporu prestupu predškolákov do prvého ročníka ZŠ. „Snažíme sa im zdokonaliť najmä grafomotoriku, výtvarné cítenie, jazykovú prípravu a schopnosti komunikácie,“ uzatvára Jozefína Verešová. Degustovali miestne vína Významné jubileum obce podnietilo uskutočniť prvý ročník degustácie tunajších vín. Podľa informácie Dušana Jašša sa celkovým šampiónom stal Rizling vlašský spracovateľa Jána Puka z Vinohradov. V kategórii bielych vín zvíťazil Peter Vanko pred Pavlom Hlinkom a Ing. Jánom Grambličkom (všetci predstavili odrodu Rizling vlašský). V kategórii červených vín získal prvú cenu Jozef Polák pred Ľudovítom Grófom (obaja súťažili s odrodou Portugalské modré), na treťom mieste ocenili Frankovku modrú z firmy Agrovinol Vinodol. Verme, že vznikla nová tradícia súťaže o najlepšie miestne víno. V knižnici verejný internet Obecná knižnica v Komjaticiach má vo svojich fondoch 22 826 zväzkov literatúry, ktoré využíva asi 400 čitateľov. „Knižnica je strediskom informácií, buduje univerzálny knižničný fond, pomáha šíriť poznatky, kultúru, umožňuje občanom prístup k informáciám,“ hovorí knihovníčka Anna Kráľovičová. „Okrem individuálnych foriem práce organizujeme aj kolektívne akcie, najmä pre školskú mládež. V poslednom období sme zaviedli službu verejne prístupného internetu.“ V knižnici sa uskutočňujú besedy o knihách, rozprávkové predpoludnia pre malých, stretnutia so spisovateľmi. Naposledy tu bola spisovateľka Zuzana Zemaníková – Moravčíková, ktorá prežila detstvo práve v Komjaticiach. Knižnica organizuje aj súťaže v prednese poézie a prózy pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa ZŠ. Obec pravidelne dokupuje knihy a umožňuje tak, aby knižnica bola obľúbeným miestom kultúry. Komjatičania sa radi zabávajú a plesajú Spomedzi kultúrnych aktivít v obci patrí prím tanečným a spoločenským zábavám. Podľa vyjadrenia vedúceho tunajšieho domu kultúry Rolanda Nosiana najobľúbenejšou je hodová zábava v prvých júlových dňoch. Veľkej obľube sa teší plesová sezóna s kresťanským plesom a plesom združenia rodičov, ale aj Katarínska a iné zábavy. Vlani usporiadali aj Komjatický ples, z ktorého by chceli urobiť tradíciu. V obci pôsobia tri stále umelecké súbory. Zmiešaný matičný zbor pod vedením Veroniky Kelešiovej spieva klasický slovenský repertoár. Starší, ale aktívni účinkujúci nechýbajú na žiadnom obecnom podujatí. Pri miestnom kultúrnom stredisku pôsobí folklórna spevácka skupina pod vedením Viery Cifrovej. Jej desať členiek vystupuje v krojoch. Tretím súborom je spevácko-tanečná folklórna skupina Mladosť, ktorú vedie Magdaléna Nováková. Ako bývalá učiteľka spolupracuje aj so žiakmi základnej školy. Štvrtým súborom je súbor Nádej pod vedením Mgr. Novákovej pri klube dôchodcov. V obci sa už udomácnila súťaž Zlatý slávik, na iných miestach obecnej dvojstrany sa venujeme aj ďalším kultúrnym podujatiam. Organizuje ich obec a škola. Ceny pre najlepších zabezpečujú v spolupráci s obecným úradom a sponzormi. Svoje vlastné po- dujatia s kultúnym programom organizujú Matica slovenská, Jednota dôchodcov, rybárska spoločnosť, špeciálna základná škola, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a ďalšie. Celoobecnými udalosťami sú každoročne programy k oslobodeniu Komjatíc a ku Dňu matiek. Veľká sála kultúrneho domu s priestranným javiskom umožňuje pozývať umelcov Divadla A. Bagara a Starého divadla v Nitre. Keďže Komjatice sú len niekoľko kilometrov od Nitry, milovníci umenia tam môžu chodiť pravidelne. Rozvoj miestnej kultúry v Komjaticiach zodpovedá súčasným trendom a je porovnateľný s okolitými obcami podobnej veľkosti. Ak by obyvatelia chceli ponuku kultúrnych akcií rozšíriť, obec by ich požiadavky vedela uspokojiť. Do kultúrnej sféry môžeme zaradiť aj vysielanie lokálnej televízie, prenosy svätých omší či vydávanie spomenutého dvojmesačníkaSpravodajca.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 2. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 3. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 4. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 7. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 8. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 9. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 10. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 899
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 008
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 435
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 014
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 417
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 537
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 666
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 656
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 545
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 9 972
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Nitre chýbajú zdravotníci na víkendové testovanie

Ľudí, ktorí budú robiť administratívnu prácu, je dosť. Horšia je situácia so zdravotníckym personálom.

Ilustračná fotografia.

Nitrianska pečať v rakúskom SC Kittsee

Juraj Fuska, Jozef Sombat a Jaroslav Machovec si užívajú futbal kúsok za hranicami.

Jaroslav Machovec, Juraj Fuska a Jozef Sombat sú oporami piatoligového tímu SC Kittsee.

V Nitre vytvoria aj tri drive-in testovacie miesta

Ľudí otestujú aj na Agrokomplexe. Ak sa chcete testovať z auta, môžete prísť napríklad na parkovisko pri futbalovom štadióne.

Testovanie na nový koronavírus v Bánovciach nad Bebravou.

Dostal červenú a Nitra tlieskala. Janíček bol ako thajský boxer

Akú má Tomáš Janíček skúsenosť s Norbertom Bödörom?

Najkrajší zápas jesene. Tak výhru 3:2 s Trnavou (29. júl 2007) označila uznávaná publikácia 101 futbalových sezón, ktorá mapuje dejiny FC Nitra. Z gólu Jana Grubera (vľavo) na 1:0 sa utekal pred sektor Spartaka tešiť i Tomáš Janíček (vpravo).

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Celoplošné testovanie v Nových Zámkoch a Šuranoch: ZOZNAM odberných miest

Testovať sa bude aj v kine či športovej hale. Fungovať bude aj pojazdné odberné miesto.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Už ste čítali?