Štvrtok, 28. október, 2021 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Základná škola Mojmírova ponúka vzdelanie, kultúru i šport

Končiaci sa školský rok zhodnotila riaditeľka Základnej školy Mojmírova 2 v Zlatých Moravciach Dagmar Chrenková kladne, lebo sa splnili vytýčené ciele v rámci vyučovania i mimoškolských aktivít.

„Teší ma, že všetkých osemdesiat žiakov deviatych ročníkov sa umiestnilo na stredných alebo učňovských školách,“ uviedla. Budúci školský rok do lavíc prvého ročníka zasadne približne päťdesiat prvákov.

Získali výlet do Štúrova
Škola vznikla v roku 1964 a v jej laviciach sa vystriedalo veľa žiakov. Tento školský rok ju navštevuje 544 žiakov, ktorí sú zaradení do 22 tried. O ich vzdelanie a výchovu sa stará tridsaťštyri pedagógov. Chod školy zabezpečuje aj dvanásť nepedagogických pracovníkov. Riaditeľkou školy je dva roky Dagmar Chrenková. Zástupkyňou pre prvý stupeň je Jarmila Rajnohová a pre druhý stupeň Eva Drgoňová.
Budova školy je rozdelená do šiestich pavilónov: kuchyňa a jedáleň, telocvičňa, školské dielne, vo zvyšných pavilónoch sú umiestnené triedy a učebne. Žiakom počas prestávok a mimoškolských aktivít slúži rozsiahly areál s trávnatými plochami, zeleňou, lavičkami i vybetónovanými ihriskami. V minulosti boli súčasťou i políčka, kde sa deti učili pestovateľské práce. V budúcnosti chce riaditeľka zriadiť v areáli školy menšie arborétum rastlín a drevín.
Už od prvého ročníka sa na základnej škole vyučujú cudzie jazyky – anglický a nemecký. Škola má v ponuke aj ruský jazyk, ktorý sa u rodičov a žiakov nestretol s podporou. Prváci sa učia jazyk hravou formou, keďže na začiatku roka ešte nevedia písať ani čítať. U vyšších ročníkov je možnosť rozšírenia výučby cudzích jazykov. V siedmej triede si žiaci môžu pridať ďalší cudzí jazyk.
Na škole funguje školský rozhlas, vlastné relácie si pripravujú aj samotní žiaci. „Od budúceho školského roka plánujeme zaradiť pravidelné žiacke vysielanie,“ vyjadrila sa riaditeľka. Všetky súťaže a úspechy žiakov sú vyhodnocované prostredníctvom rozhlasu. Za výborné výsledky v oblasti športu boli žiaci športového krúžku odmenení niekoľkodňovým výletom v Štúrove.
Riaditeľka si pochvaľuje spoluprácu školy s rodičovským združením. „Rodičia nám pomáhajú nielen finančne, ale podieľajú sa aj na organizovaní podujatí,“ povedala Dagmar Chrenková a spomenula tiež kvalitnú spoluprácu s Mestom. Žiaci sa zúčastňujú v Zlatých Moravciach rôznych súťaží a výstav organizovaných mestským kultúrnym strediskom a centrom voľného času. Za úspechmi žiakov stoja rodičia i pedagógovia.
Vedenie školy v rámci finančných možností budovu zútulňuje a rekonštruuje. Maľovali sa priestranné chodby, teraz je na rade modernizácia sociálnych zariadení. Dôležitá bola investícia do školských pomôcok. Zakúpil sa nábytok do učební i tabule. Pedagógovia sa na ďalší školský rok pripravujú v auguste, no v škole sa budú robiť potrebné úpravy počas celých prázdnin.

Skryť Vypnúť reklamu

Výlety, exkurzie, súťaže
V rámci slovenského jazyka sa žiaci zúčastnili súťaže Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. Na súťaži Európa v škole boli žiaci zo Zlatých Moraviec ocenení zvláštnou cenou. Skupinovú prácu tvorili literárne práce spojené s výtvarnými. Deti robili projekty na témy moje záľuby a moje rodné mesto. „Cieľom bolo, aby si žiaci vedeli svoj projekt obhájiť,“ povedala Ingrid Hippová. Učiteľky často berú deti na exkurzie a výlety po okolí. Siedmaci a ôsmaci sa boli pozrieť dokonca až v Budapešti, budúci rok je na pláne Viedeň. Žiaci sa zúčastňujú i vedomostných súťaží Detský milionár a Čo vieš o našom meste.
Vedenie školy kladie dôraz aj na rozvoj umeleckého cítenia u detí, preto navštevujú divadelné predstavenia v Nitre a koncerty.
Ingrid Hippová je koordinátorkou prevencie drogových závislostí. Založila skupinu Piristov, ktorá vychováva žiakov, ktorí ďalej vzdelávajú svojich rovesníkov a pôsobia ako pomocníci učiteľov. Úzko spolupracujú s pedagogicko-psychologickou poradňou. Objavujú sa témy drogy, šikanovanie i predmanželská výchova.
Žiaci sú zapojení do internetovej olympiády, projektov Škola hrou, Stratení v Európe a Envin.

Skryť Vypnúť reklamu

Obľúbené sú počítače a šport Ringo
Žiaci trávia v škole čas nielen počas vyučovania, ale v priestoroch školy sú aj počas voľna. Škola deťom ponúka široké spektrum krúžkov od vzdelávacích, umeleckých až po športové. „Krúžky sme zostavovali podľa želania detí. Veľmi úspešný je športový krúžok, kde sa deti venujú pohybovým aktivitám a dosahujú úspechy v súťažiach,“ uviedla D. Chrenková. Žiaci na škole hrajú aj netradičný šport Ringo s gumeným kruhom. Pri škole funguje aj školský klub detí, kde je zapísaných sedemdesiat záujemcov. Klub nie je k dispozícii iba v popoludňajších hodinách, pre potreby rodičov funguje už od rána od siedmej hodiny. Organizuje vystúpenia v materských školách, v klube dôchodcov i organizácii telesne postihnutých. Najčastejšie spolupracuje s Materskou školou Slniečko v Zlatých Moravciach.
V počítačovej triede sa realizuje krúžok výpočtovej techniky pod vedením Viery Strieškovej. V učebni svoje schopnosti rozvíjajú aj pedagógovia. Pravidelne sa zúčastňujú kurzov. V budúcom školskom roku chce vedenie školy zaradiť do vyučovacieho procesu informatiku. Intenzívne pracuje výtvarný krúžok, kde sa deti zoznamujú s technikami maľby. Ich výsledky sú potom prezentované na výstavách. „Krúžok vedie Dagmar Zvalová, ktorá priniesla kus novátorstva,“ povedala riaditeľka. Pre chlapcov je atraktívny strelecký krúžok. S novými vzduchovkami učia deti narábať Ľubomír Paulis a Ivan Lukáč.
Viera Striešková vedie na škole tanečný a folklórny krúžok. S divadelným krúžkom Nadin nacvičila tento rok celovečerné predstavenie Polepetko, kde hrali žiaci od tretieho ročníka až po ôsmy. V muzikáli vystupuje trinásť detí, kostýmy si šili svojpomocne. Hru prezentovali v okolitých dedinách i materských školách. Prečo si učiteľka vybrala práve tento námet? „Je to téma blízka deťom.“ Žiaci počas školského roka pripravujú tri školské akadémie s nacvičeným programom. Tá najbližšia sa koná v utorok 27. júna v mestskom kultúrnom stredisku. Okrem tancov, piesní a básní sú v programe zaradené predstavenia v anglickom a nemeckom jazyku. Ocenení budú najlepší žiaci a nebude chýbať vyhlásenie „mojmírstar“.

Skryť Vypnúť reklamu

V budúcom školskom roku výber z dvoch jedál
Pri Základnej škole Mojmírova 2 Zlaté Moravce je zariadenie školského stravovania, kde sa stravuje takmer tristo stravníkov. Celá kuchyňa sa minulý rok začala modernizovať. Vďaka zriaďovateľovi školy Mestu Zlaté Moravce bol na školu dodaný elektrický konvektomat, prístroj, ktorý zabezpečí rýchlejšiu, kvalitnejšiu a pohodlnejšiu prípravu jedál. Vedúcou jedálne je Helena Králiková. Uvažuje, že od budúceho roka budú mať stravníci v jedálni na výber z dvoch druhov jedál. „Stroj chceme naplno využiť. Je to pre nás veľká pomoc. Varí, pečie, naparuje, robí všetko,“ uviedla. Vedúca ocenila spoluprácu školskej kuchyne a Mesta, čo nie je na každej základnej škole samozrejmosťou.
Škola pred niekoľkými mesiacmi zorganizovala ochutnávku školskej kuchyne pre rodičov v rámci plenárneho rodičovského združenia. Mali príležitosť zoznámiť sa s jedlami, ktoré v škole konzumujú ich deti. „Vyjadrovali sa kladne,“ povedala riaditeľka.
Sedemdesiat žiakov v hmotnej núdzi dostáva školské obedy za symbolickú korunu, zvyšok dopláca ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Škola je už niekoľko rokov zapojená do mliečnej ligy. Cez prestávky si deti môžu zakúpiť mliečne výrobky – jogurty, mliečne nápoje, tyčinky a iné. Z každého výrobku má škola sedemdesiat halierov, ktoré jej neskôr firma zamení za školské pomôcky z katalógu. Minulý rok škola takto získala pomôcky na telesnú výchovu – žinenky, laná, lopty, kužele. Tento rok budú peniaze použité na vybavenie jedálne a športové potreby. „Minulý rok sme si vyberali tovar za 7200 korún, teraz to bude viac. Deti si už na mliečnu desiatu zvykli,“ dodala riaditeľka.

Deviatakom bude za „mojmírkou“ smutno
Brány základnej školy tento rok opustí osemdesiat deviatakov. Najčastejšie budú umiestnení na stredné školy v Zlatých Moravciach a Nitre. Na prijímacie pohovory sa žiaci pripravovali na vyučovacích hodinách a doučovaniach zo slovenského jazyka a matematiky. Všetci boli na stredné školy prijatí už po prvom kole prijímacích pohovorov. Výchovná poradkyňa Angela Bocianová nám prezradila, že žiaci sa o stredné školy začínajú zaujímať už v šiestom ročníku. „Organizujeme besedy so zástupcami stredných škôl, ktorí našich žiakov informujú o ďalšom štúdiu. Zároveň navštevujeme stredné školy v našom meste.“
Žiačka Tatiana sa s rozhodnutím, kam na strednú školu, radila s poradkyňou i rodičmi. Bianka sa chystá na obchodnú akadémiu a za „mojmírkou“ je bude smutno. „Deväť rokov je deväť rokov. Učiteľky boli milé,“ dodala. Lucii budú chýbať kamarátky a kolektív. Barbora si zaspomínala na prvý deň v škole, keď dostala do rúk šlabikár. „Bola som priemernou študentkou. Viac ma bavil šport. Chodila som na atletiku, volejbal a basketbal. Pokračovať budem aj na strednej škole.“ Chapci vraj na škole nič zlé nevyviedli, iba sa niekedy uliali, no iba počas návštevy u lekára. „Nová škola sa mi nepáči, ale rodičom sa páči,“ povedal Matúš. Dušan bude ďalej študovať na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Základnú školu reprezentoval na matematickej i fyzikálnej olympiáde.

NIEKTORÉ ÚSPECHY ŽIAKOV V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU
•Futbal Mladší žiaci – tretie miesto okresného kola, krajského kola a tretie miesto v celoslovenskej súťaži
•Martin Kmeť – tretie miesto na majstrovstvách okresu v orientačnom behu
•Dievčatá – prvé miesto v športe Ringo
•Mária Bónová – štvrté miesto na majstrovstvách okresu v šachu
•Družstvo – prvé miesto v okresnom kole cezpoľného behu
•Chlapci – druhé miesto v okresnom kole volejbalu
•Dievčatá – štvrté miesto v okresnom kole volejbalu
•Dievčatá – prvé miesto v okresnom kole a piate miesto v krajskom kole basketbalu
•Futbal starší žiaci – druhé miesto
•Martina Majerčíková – biologická olympiáda
•Michaela Lenčéšová, Paulína Matiašková, Jana Švolíková – celodiecézne kolo biblickej olympiády

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 2. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 3. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 4. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 5. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 6. Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky
 7. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 8. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 9. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 10. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 1. METLIFE SLOVENSKO získala certifikát Zodpovedná organizácia
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 5. 365.bank prináša digitálnu hypotéku s možnosťou podania žiadosti
 6. EUBA udelila čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
 7. Miška ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej
 8. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 9. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 10. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 10 889
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 604
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 9 564
 4. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 6 984
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 308
 6. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna 3 796
 7. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 712
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 2 765
 9. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 687
 10. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus 2 018

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Aj vás vytočilo sledovanie opozície?
 2. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Kostol sv. Petra a Pavla v obci Řeznovice
 3. Rastislav Čurma: Boris Kollar zvoláva kamioňákov na hranice
 4. Július Kovács: Slovakove a Nvotovej Dokončime to. Polícia vyznamenala. Budova USA ambasády sa fotiť nesmie. Kto odfotil z nej len kúsok je to trestný čin.
 5. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 6. Štefan Vidlár: The Mafia Friendly State?
 7. Tupou Ceruzou: ČSR
 8. Anna Milanová: Tak ktorý názov je správny?
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 13 407
 2. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 861
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 279
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 503
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 908
 6. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 4 210
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 3 985
 8. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 3 360
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Predsedníctvo Rady partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na októbrovom rokovaní vyjadrilo dôrazný nesúhlas s výškou eurofondových zdrojov, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR určilo na kompetencie rozhodovania regiónov.

Prerozdelenie fondov kritizujú viaceré samosprávy či územné celky.


19m

Rekordman v počte odohratých zápasov v drese hokejového Slovana Michal Sersen, bol hosťom Roba Kmeťa v pravidelnej štvrtkovej relácii MY Športujeme.


4 h

Krátke saténové svadobné šaty, ktoré chcela mať na vlastnej svadbe a nemal ich kto ušiť, vnukli manželom Škyrtovcom myšlienku otvorili si výnimočný svadobný salón.


11 h
Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas návštevy Seniorcentra Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre.

S problémom nedostatku opatrovateľov i lôžok v zariadeniach sa stretáva na celom Slovensku.


13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Známy podnik na Nábreží Oravskej priehrady plamene úplne zničili.


27. okt

Zakážu svadby, oslavy, zatvoria fitness centrá, wellness, akvaparky, v reštauráciách sa nenajete, v kaviarni nevypijete kávu, v hoteli sa neubytujete.


22 h

V interiéri reštaurácie sa najedia len zaočkovaní.


22 h

Útok vyšetruje polícia, má kamerový záznam.


14 h

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Aj vás vytočilo sledovanie opozície?
 2. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Kostol sv. Petra a Pavla v obci Řeznovice
 3. Rastislav Čurma: Boris Kollar zvoláva kamioňákov na hranice
 4. Július Kovács: Slovakove a Nvotovej Dokončime to. Polícia vyznamenala. Budova USA ambasády sa fotiť nesmie. Kto odfotil z nej len kúsok je to trestný čin.
 5. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 6. Štefan Vidlár: The Mafia Friendly State?
 7. Tupou Ceruzou: ČSR
 8. Anna Milanová: Tak ktorý názov je správny?
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 13 407
 2. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 861
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 279
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 503
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 908
 6. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 4 210
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 3 985
 8. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 3 360
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu