Piatok, 9. jún, 2023 | Meniny má Stanislava

Základná škola Mojmírova ponúka vzdelanie, kultúru i šport

Končiaci sa školský rok zhodnotila riaditeľka Základnej školy Mojmírova 2 v Zlatých Moravciach Dagmar Chrenková kladne, lebo sa splnili vytýčené ciele v rámci vyučovania i mimoškolských aktivít.

„Teší ma, že všetkých osemdesiat žiakov deviatych ročníkov sa umiestnilo na stredných alebo učňovských školách,“ uviedla. Budúci školský rok do lavíc prvého ročníka zasadne približne päťdesiat prvákov.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Získali výlet do Štúrova
Škola vznikla v roku 1964 a v jej laviciach sa vystriedalo veľa žiakov. Tento školský rok ju navštevuje 544 žiakov, ktorí sú zaradení do 22 tried. O ich vzdelanie a výchovu sa stará tridsaťštyri pedagógov. Chod školy zabezpečuje aj dvanásť nepedagogických pracovníkov. Riaditeľkou školy je dva roky Dagmar Chrenková. Zástupkyňou pre prvý stupeň je Jarmila Rajnohová a pre druhý stupeň Eva Drgoňová.
Budova školy je rozdelená do šiestich pavilónov: kuchyňa a jedáleň, telocvičňa, školské dielne, vo zvyšných pavilónoch sú umiestnené triedy a učebne. Žiakom počas prestávok a mimoškolských aktivít slúži rozsiahly areál s trávnatými plochami, zeleňou, lavičkami i vybetónovanými ihriskami. V minulosti boli súčasťou i políčka, kde sa deti učili pestovateľské práce. V budúcnosti chce riaditeľka zriadiť v areáli školy menšie arborétum rastlín a drevín.
Už od prvého ročníka sa na základnej škole vyučujú cudzie jazyky – anglický a nemecký. Škola má v ponuke aj ruský jazyk, ktorý sa u rodičov a žiakov nestretol s podporou. Prváci sa učia jazyk hravou formou, keďže na začiatku roka ešte nevedia písať ani čítať. U vyšších ročníkov je možnosť rozšírenia výučby cudzích jazykov. V siedmej triede si žiaci môžu pridať ďalší cudzí jazyk.
Na škole funguje školský rozhlas, vlastné relácie si pripravujú aj samotní žiaci. „Od budúceho školského roka plánujeme zaradiť pravidelné žiacke vysielanie,“ vyjadrila sa riaditeľka. Všetky súťaže a úspechy žiakov sú vyhodnocované prostredníctvom rozhlasu. Za výborné výsledky v oblasti športu boli žiaci športového krúžku odmenení niekoľkodňovým výletom v Štúrove.
Riaditeľka si pochvaľuje spoluprácu školy s rodičovským združením. „Rodičia nám pomáhajú nielen finančne, ale podieľajú sa aj na organizovaní podujatí,“ povedala Dagmar Chrenková a spomenula tiež kvalitnú spoluprácu s Mestom. Žiaci sa zúčastňujú v Zlatých Moravciach rôznych súťaží a výstav organizovaných mestským kultúrnym strediskom a centrom voľného času. Za úspechmi žiakov stoja rodičia i pedagógovia.
Vedenie školy v rámci finančných možností budovu zútulňuje a rekonštruuje. Maľovali sa priestranné chodby, teraz je na rade modernizácia sociálnych zariadení. Dôležitá bola investícia do školských pomôcok. Zakúpil sa nábytok do učební i tabule. Pedagógovia sa na ďalší školský rok pripravujú v auguste, no v škole sa budú robiť potrebné úpravy počas celých prázdnin.

SkryťVypnúť reklamu

Výlety, exkurzie, súťaže
V rámci slovenského jazyka sa žiaci zúčastnili súťaže Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. Na súťaži Európa v škole boli žiaci zo Zlatých Moraviec ocenení zvláštnou cenou. Skupinovú prácu tvorili literárne práce spojené s výtvarnými. Deti robili projekty na témy moje záľuby a moje rodné mesto. „Cieľom bolo, aby si žiaci vedeli svoj projekt obhájiť,“ povedala Ingrid Hippová. Učiteľky často berú deti na exkurzie a výlety po okolí. Siedmaci a ôsmaci sa boli pozrieť dokonca až v Budapešti, budúci rok je na pláne Viedeň. Žiaci sa zúčastňujú i vedomostných súťaží Detský milionár a Čo vieš o našom meste.
Vedenie školy kladie dôraz aj na rozvoj umeleckého cítenia u detí, preto navštevujú divadelné predstavenia v Nitre a koncerty.
Ingrid Hippová je koordinátorkou prevencie drogových závislostí. Založila skupinu Piristov, ktorá vychováva žiakov, ktorí ďalej vzdelávajú svojich rovesníkov a pôsobia ako pomocníci učiteľov. Úzko spolupracujú s pedagogicko-psychologickou poradňou. Objavujú sa témy drogy, šikanovanie i predmanželská výchova.
Žiaci sú zapojení do internetovej olympiády, projektov Škola hrou, Stratení v Európe a Envin.

SkryťVypnúť reklamu

Obľúbené sú počítače a šport Ringo
Žiaci trávia v škole čas nielen počas vyučovania, ale v priestoroch školy sú aj počas voľna. Škola deťom ponúka široké spektrum krúžkov od vzdelávacích, umeleckých až po športové. „Krúžky sme zostavovali podľa želania detí. Veľmi úspešný je športový krúžok, kde sa deti venujú pohybovým aktivitám a dosahujú úspechy v súťažiach,“ uviedla D. Chrenková. Žiaci na škole hrajú aj netradičný šport Ringo s gumeným kruhom. Pri škole funguje aj školský klub detí, kde je zapísaných sedemdesiat záujemcov. Klub nie je k dispozícii iba v popoludňajších hodinách, pre potreby rodičov funguje už od rána od siedmej hodiny. Organizuje vystúpenia v materských školách, v klube dôchodcov i organizácii telesne postihnutých. Najčastejšie spolupracuje s Materskou školou Slniečko v Zlatých Moravciach.
V počítačovej triede sa realizuje krúžok výpočtovej techniky pod vedením Viery Strieškovej. V učebni svoje schopnosti rozvíjajú aj pedagógovia. Pravidelne sa zúčastňujú kurzov. V budúcom školskom roku chce vedenie školy zaradiť do vyučovacieho procesu informatiku. Intenzívne pracuje výtvarný krúžok, kde sa deti zoznamujú s technikami maľby. Ich výsledky sú potom prezentované na výstavách. „Krúžok vedie Dagmar Zvalová, ktorá priniesla kus novátorstva,“ povedala riaditeľka. Pre chlapcov je atraktívny strelecký krúžok. S novými vzduchovkami učia deti narábať Ľubomír Paulis a Ivan Lukáč.
Viera Striešková vedie na škole tanečný a folklórny krúžok. S divadelným krúžkom Nadin nacvičila tento rok celovečerné predstavenie Polepetko, kde hrali žiaci od tretieho ročníka až po ôsmy. V muzikáli vystupuje trinásť detí, kostýmy si šili svojpomocne. Hru prezentovali v okolitých dedinách i materských školách. Prečo si učiteľka vybrala práve tento námet? „Je to téma blízka deťom.“ Žiaci počas školského roka pripravujú tri školské akadémie s nacvičeným programom. Tá najbližšia sa koná v utorok 27. júna v mestskom kultúrnom stredisku. Okrem tancov, piesní a básní sú v programe zaradené predstavenia v anglickom a nemeckom jazyku. Ocenení budú najlepší žiaci a nebude chýbať vyhlásenie „mojmírstar“.

SkryťVypnúť reklamu

V budúcom školskom roku výber z dvoch jedál
Pri Základnej škole Mojmírova 2 Zlaté Moravce je zariadenie školského stravovania, kde sa stravuje takmer tristo stravníkov. Celá kuchyňa sa minulý rok začala modernizovať. Vďaka zriaďovateľovi školy Mestu Zlaté Moravce bol na školu dodaný elektrický konvektomat, prístroj, ktorý zabezpečí rýchlejšiu, kvalitnejšiu a pohodlnejšiu prípravu jedál. Vedúcou jedálne je Helena Králiková. Uvažuje, že od budúceho roka budú mať stravníci v jedálni na výber z dvoch druhov jedál. „Stroj chceme naplno využiť. Je to pre nás veľká pomoc. Varí, pečie, naparuje, robí všetko,“ uviedla. Vedúca ocenila spoluprácu školskej kuchyne a Mesta, čo nie je na každej základnej škole samozrejmosťou.
Škola pred niekoľkými mesiacmi zorganizovala ochutnávku školskej kuchyne pre rodičov v rámci plenárneho rodičovského združenia. Mali príležitosť zoznámiť sa s jedlami, ktoré v škole konzumujú ich deti. „Vyjadrovali sa kladne,“ povedala riaditeľka.
Sedemdesiat žiakov v hmotnej núdzi dostáva školské obedy za symbolickú korunu, zvyšok dopláca ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Škola je už niekoľko rokov zapojená do mliečnej ligy. Cez prestávky si deti môžu zakúpiť mliečne výrobky – jogurty, mliečne nápoje, tyčinky a iné. Z každého výrobku má škola sedemdesiat halierov, ktoré jej neskôr firma zamení za školské pomôcky z katalógu. Minulý rok škola takto získala pomôcky na telesnú výchovu – žinenky, laná, lopty, kužele. Tento rok budú peniaze použité na vybavenie jedálne a športové potreby. „Minulý rok sme si vyberali tovar za 7200 korún, teraz to bude viac. Deti si už na mliečnu desiatu zvykli,“ dodala riaditeľka.

Deviatakom bude za „mojmírkou“ smutno
Brány základnej školy tento rok opustí osemdesiat deviatakov. Najčastejšie budú umiestnení na stredné školy v Zlatých Moravciach a Nitre. Na prijímacie pohovory sa žiaci pripravovali na vyučovacích hodinách a doučovaniach zo slovenského jazyka a matematiky. Všetci boli na stredné školy prijatí už po prvom kole prijímacích pohovorov. Výchovná poradkyňa Angela Bocianová nám prezradila, že žiaci sa o stredné školy začínajú zaujímať už v šiestom ročníku. „Organizujeme besedy so zástupcami stredných škôl, ktorí našich žiakov informujú o ďalšom štúdiu. Zároveň navštevujeme stredné školy v našom meste.“
Žiačka Tatiana sa s rozhodnutím, kam na strednú školu, radila s poradkyňou i rodičmi. Bianka sa chystá na obchodnú akadémiu a za „mojmírkou“ je bude smutno. „Deväť rokov je deväť rokov. Učiteľky boli milé,“ dodala. Lucii budú chýbať kamarátky a kolektív. Barbora si zaspomínala na prvý deň v škole, keď dostala do rúk šlabikár. „Bola som priemernou študentkou. Viac ma bavil šport. Chodila som na atletiku, volejbal a basketbal. Pokračovať budem aj na strednej škole.“ Chapci vraj na škole nič zlé nevyviedli, iba sa niekedy uliali, no iba počas návštevy u lekára. „Nová škola sa mi nepáči, ale rodičom sa páči,“ povedal Matúš. Dušan bude ďalej študovať na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Základnú školu reprezentoval na matematickej i fyzikálnej olympiáde.

NIEKTORÉ ÚSPECHY ŽIAKOV V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU
•Futbal Mladší žiaci – tretie miesto okresného kola, krajského kola a tretie miesto v celoslovenskej súťaži
•Martin Kmeť – tretie miesto na majstrovstvách okresu v orientačnom behu
•Dievčatá – prvé miesto v športe Ringo
•Mária Bónová – štvrté miesto na majstrovstvách okresu v šachu
•Družstvo – prvé miesto v okresnom kole cezpoľného behu
•Chlapci – druhé miesto v okresnom kole volejbalu
•Dievčatá – štvrté miesto v okresnom kole volejbalu
•Dievčatá – prvé miesto v okresnom kole a piate miesto v krajskom kole basketbalu
•Futbal starší žiaci – druhé miesto
•Martina Majerčíková – biologická olympiáda
•Michaela Lenčéšová, Paulína Matiašková, Jana Švolíková – celodiecézne kolo biblickej olympiády

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. V Bratislave vznikla nová stomatologická klinika
 3. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 4. Zláka vás vôňa Atlantiku či krásy vnútrozemia Portugalska?
 5. Viac kusov hydiny do každej rodiny
 6. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 7. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 8. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 1. V Bratislave vznikla nová stomatologická klinika
 2. Zláka vás vôňa Atlantiku či krásy vnútrozemia Portugalska?
 3. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 4. Viac kusov hydiny do každej rodiny
 5. Super zábava, super deň
 6. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 7. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 8. Čo priznali rodičia?
 1. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 15 452
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 12 121
 3. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 749
 4. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 5 873
 5. Ak si teraz predplatíte mesačník INDEX, získate knihu zadarmo 5 149
 6. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 5 117
 7. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 4 963
 8. Ako znížiť vysoký cholesterol? 3 882

Blogy SME

 1. Ján Šeďo: "Novinári SME sú Sorosovou čriedou prasiat".
 2. Irena Šimuneková: Tajchy Štiavnických hôr 2.
 3. Martin Turčan: Krstný otec IV, človek minulosti Fico.
 4. Julius Kravjar: Ako hlboko v dejinách majú korene integrita, etika a etiketa?
 5. Ján Valchár: Ako zničiť nepriateľský John Deere (a útok prežiť)
 6. Martin Zachar: Stále slabšie (každoročné) Majstrovstvá Sveta v hokeji?
 7. Miroslav Tokarčík: Školy čelia ďalšej výzve. Príspevky na nákup učebníc ministerstvo znížilo na polovicu
 8. Aleš Tvrdý: Cesta z Botswany do Namíbie
 1. Vlasta Sedláková: Ruský štandard 13 904
 2. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 10 186
 3. Martin Sukupčák: Barbari aj na Slovensku 9 205
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 7 986
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 343
 6. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 784
 7. Ján Šeďo: Západ nejaví záujem o dianie na Slovensku a odchádzajú aj veľkí investori. 5 129
 8. Michal Porubän: Adamovi Blahovi a Lile Blahovej po roku 2030.Aký bol Váš otec Ľuboš Blaha v skutočnosti, keď ste boli ešte deti. 4 702
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Lovec hradov Lukáš maleček na hrade Kreuzenstein v Rakúsku.

Navštívte pamiatky v blízkom okolí Slovenska.


6 h
Autor Jozef Hrozenský a majiteľ reštaurácie Róbert Mikloš (vľavo) pri Troch kvetoch.

Som spokojný, že to neskončilo niekde na cintoríne betónových konštrukcií, povedal spoluautor diela Jozef Hrozenský.


9 h

Opel zrejme dostal na mokrej ceste šmyk.


12 h

Určite ste už boli na nejakom teambuildingu, kde sa vám buď páčilo alebo veľmi nie. Záleží to od viacerých faktorov, ktoré musia do seba zapadnúť.


15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Z mesta uviedli, že na "túto iniciatívu skupiny občanov" nebudú reagovať.


TASR 12 h

Medzi Kriváňom a Mýtnou je aktuálne najviac stavebnej techniky na Slovensku.


7. jún

Opel zrejme dostal na mokrej ceste šmyk.


12 h

Pri čine ho prichytil príslušník SBS služby.


6. jún

Blogy SME

 1. Ján Šeďo: "Novinári SME sú Sorosovou čriedou prasiat".
 2. Irena Šimuneková: Tajchy Štiavnických hôr 2.
 3. Martin Turčan: Krstný otec IV, človek minulosti Fico.
 4. Julius Kravjar: Ako hlboko v dejinách majú korene integrita, etika a etiketa?
 5. Ján Valchár: Ako zničiť nepriateľský John Deere (a útok prežiť)
 6. Martin Zachar: Stále slabšie (každoročné) Majstrovstvá Sveta v hokeji?
 7. Miroslav Tokarčík: Školy čelia ďalšej výzve. Príspevky na nákup učebníc ministerstvo znížilo na polovicu
 8. Aleš Tvrdý: Cesta z Botswany do Namíbie
 1. Vlasta Sedláková: Ruský štandard 13 904
 2. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 10 186
 3. Martin Sukupčák: Barbari aj na Slovensku 9 205
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 7 986
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 343
 6. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 784
 7. Ján Šeďo: Západ nejaví záujem o dianie na Slovensku a odchádzajú aj veľkí investori. 5 129
 8. Michal Porubän: Adamovi Blahovi a Lile Blahovej po roku 2030.Aký bol Váš otec Ľuboš Blaha v skutočnosti, keď ste boli ešte deti. 4 702
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu