Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Veľký Lapáš sa hrdí svojimi muzikantmi

Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v Zoborskej listine z roku 1113. Podrobné informácie o vývoji Veľkého Lapáša sa však nezachovali. Obec je od Nitry vzdialená približne desať kilometrov. Žije v nej 1200 obyvateľov slovenskej národnosti, iné národnos

ti sú zastúpené len obyvateľmi, ktorí sa sem prisťahovali. Starostom obce je Ján Medáček, s ním úzko spolupracuje deväťčlenné zastupiteľstvo. V súčasnosti evidujú 44 nezamestnaných, čo je podľa starostu za posledné dva roky klesajúca tendencia. Do aktivačných prác zapojili 18 občanov v hmotnej núdzi. „Okrem nich je 26 nezamestnaných, väčšina má zdravotné problémy alebo je už v staršom veku a má málo príležitostí zamestnať sa. Sú však aj takí, ktorí nechcú pracovať,“ konštatuje starosta. Ostatní ľudia sú zamestnaní najmä v Nitre. V obci pôsobí aj niekoľko živnostníkov, zaoberajú sa drevovýrobou, železovýrobou, svoje služby ponúkajú aj automechanici, maliari, tesári a zvárači. Veľký Lapáš má zriadený stavebný úrad aj pre Malý Lapáš a Golianovo, ako tvrdí starosta, snažia sa vychádzať v ústrety stavbárom, ale najmä občanom.

Skryť Vypnúť reklamu

Dychová hudba Lapášanka
Veľký Lapáš sa preslávil svojou Dychovou hudbou Lapášanka, ktorá v januári tohto roku oslávila 70. výročie svojho vzniku. Doteraz sa v nej vystriedalo 5 generácií hudobníkov. Medzi jej významné osobnosti patrili Ľudovít Kostoláni, zakladateľ takzvanej Trúbovej bandy, kapelníci Augustín Hýbela, Severín Galo, Ján Mičátek a dlhoročný vedúci Štefan Pilka. Prelomovým obdobím v činnosti bol rok 1994, keď sa začal prejavovať vplyv dirigentskej taktovky učiteľa hudby Františka Březovjáka a organizačné pôsobenie vedúceho dychovej hudby Miroslava Polčíka.
V roku 2001 sa Dychová hudba Lapášanka zúčastnila ako reprezentant Nitrianskeho kraja na XVI. Celoštátnej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb, kde sa umiestnila v zlatom pásme a v nižšej kategórii obsadila 1. miesto v počte dosiahnutých bodov. Dychová hudba Lapášanka má i zahraničné aktivity. Zúčastnila sa na Slovenských národných slávnostiach v Juhoslovanskom Báčskom Petrovci, na 120. výročí založenia Dychovej hudby v Rakúskom Pürggu a má priateľské vzťahy s krajanmi v Békešskej Čabe a Pilišskej Čabe v Maďarsku.
V súčasnosti v nej pôsobí 15 aktívnych muzikantov a je časťou spolku, ktorý má vyše sto členov – bývalých muzikantov a sympatizantov. V areáli kultúrneho domu sa 25. júna uskutočnil 11. ročník hudobného festivalu Zoborské slávnosti dychových hudieb. „Jeho cieľom bolo priniesť kultúrny zážitok všetkým ľuďom, ktorým sa páči dychová hudba a zároveň festival dal možnosť prezentovať sa hudobným telesám,“ povedal Ján Medáček. Na festivale sa zúčastnili dychové hudby z nitrianskeho regiónu – Hostianka, Oucha zo Zemianskej Olče, Veselá kapela z Komárna a Lapášanka. Hosťami festivalu boli Dychová hudba Maguranka a mažoretky z CVČ Domino.

Skryť Vypnúť reklamu

Školu reprezentoval Patrik Vavrovič
Základná škola vo Veľkom Lapáši mala v minulom školskom roku 129 žiakov. Riaditeľom školy je Marián Ševčík, jeho zástupkyňou Klaudia Gažíková.
Na škole každý rok funguje školský klub a pod vedením Evy Janásovej pracuje detský folklórny súbor Rozmarín. „Súbor sa stará o reprezentáciu školy a podieľa sa na kultúrnych akciách obce,“ hovorí riaditeľ školy Marián Ševčík. „Dobré meno nám robí aj žiak našej školy Patrik Vavrovič, ktorý sa koncom decembra dostal až do ďalekého Taiwanu na sympózium mladých fyzikálnych veľvyslancov. Zúčastnilo sa ho 23 krajín z celého sveta. Na toto sympózium bolo z každej krajiny pozvaných šesť žiakov základných alebo stredných škôl, ktorí splnili medzinárodné kritérium tejto súťaže a boli najúspešnejšími mladými fyzikmi na Slovensku,“ informuje riaditeľ a dodáva, že Patrik Vavrovič je všestranný, hrá na hudobné nástroje, reprezentuje školu nielen vo vedomostných, ale i športových súťažiach. „Je nám ľúto len to, že je deviatak, a tak ukončil dochádzku na našej škole. Naďalej sa však budeme tešiť z jeho úspechov na gymnáziu v Nitre,“ hovorí Marián Ševčík.

Skryť Vypnúť reklamu

Aj Lapášanky majú svoju skupinu
„To, čo robíme s láskou, nie je obeta, ale odovzdávanie srdca druhým, a to dokáže len veľká láska. Aj nás obohacuje láska k spevu, dychovej i ľudovej hudbe, preto sme sa pokúsili oživiť naše tradície, ktoré trvajú už 70 rokov,“ hovorí členka súboru Lipa Oľga Šranková. V skupine Lipa vystupuje osem členiek, ktoré sa už niekoľko rokov zúčastňujú na akciách poriadaných obcou ako sú odber krvi a družobné návštevy Slovákov žijúcich v Pillišskej Čabe v Maďarsku. „Nezabúdame ani na duchovné akcie, vystupujeme na svadbách, pohreboch, životných výročiach občanov, vianočných oslavách, hodoch a na Sviatok sv. Urbana. Každé vystúpenie je pre nás radosťou a pozitívne výsledky nás vždy tešia,“ hovorí Oľga Šranková.

Futbal je vo Veľkom Lapáši obľúbený
Počiatky organizovaného futbalu vo Veľkom Lapáši sa datujú od roku 1948. Vtedy športoví nadšenci pod vedením Jozefa Kostolániho a Juraja Kováčika prihlásili prvé futbalové mužstvo do súťaže v Nitrianskom kraji. „Po reorganizácii účinkovalo mužstvo dospelých a dorastu v súťažiach Nitrianskeho kraja s priemernými výsledkami. V tomto období sa spoliehalo väčšinou na vlastných odchovancov a rodákov obce,“ hovorí Róbert Hegedüš, predseda futbalového klubu. Najväčší rozmach zaznamenal futbalový klub v druhej polovici deväťdesiatych rokov a začiatkom roku 2000 práve pod vedením predsedu klubu Róberta Hegedüša a hlavného sponzora a manažéra Martina Ševčíka. Za deväť rokov sa z poslednej tretej triedy prebojovali do druhej najvyššej súťaže Slovenskej republiky. Zlúčením s FC Nitra v roku 2005 zaniklo mužstvo dospelých, zostalo mužstvo dorastencov a žiakov. V roku 2006 prihlásili do súťaže vlastné mužstvo dospelých.

Folklórny súbor Rapkáčik
Rapkáčik vznikol v roku 1988 ako detský folklórny súbor, ktorý mal len tanečnú zložku.
Neskôr sa z tanečníčok pod vedením muzikológa profesora Pavla Javora a jeho manželky stávali hudobníčky. V súbore sa vystriedalo veľa detí, napokon v ňom zostali dospelí folklóristi - ženská cimbalová muzika, tanečník a spevák v jednej osobe a speváčky, ľudia, ktorým folklór prirástol k srdcu. Spolu jedenásť členov, ktorí hrajú, spievajú a tancujú.
„V repertoári máme hudbu, spevy a tance z nášho regiónu a taktiež z východného Slovenska. Zúčastňujeme sa krajských a celoslovenských prehliadok. Vo vienku máme zachovávanie ľudových tradícií: fašiangy, veľkonočná oblievačka, slávnosti sv. Urbana vo vinohradoch, Mikuláš, betlehem a svadobné zvyky. S radosťou účinkujeme všade tam, kde sme pozvaní,“ povedala zakladateľka a vedúca súboru Aurélia Šranková

V obci pracuje niekoľko spolkov
Obciam vyplýva zo zákona povinnosť zriaďovať dobrovoľné hasičské zbory. Tradíciu fungovania dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkom Lapáši, ktorý má v súčasnosti 50 členov, oživili v roku 1991 deviati dobrovoľníci. V súčasnosti hasičský zbor vedie veliteľ Jaroslav Pilka. „Naši členovia sa pravidelne stretávajú niekoľkokrát do týždňa, pretože sa aktívne pripravujeme na súťaže. Vnímame to tak, že súťaže podporujú športovú aktivitu a ich hlavným cieľom je previerka životaschopnosti i pripravenosti hasičského zboru,“ hovorí Jaroslav Pilka a dodáva, že ich zbor vyhral už viacero previerok pripravenosti. V roku 1992 na siedmom celoslovenskom kole v Martine získali muži 3. miesto. V tom istom roku bolo v Skalici posledné federálne kolo, odkiaľ si dorastenky odniesli 3. cenu. O rok neskôr si muži vybojovali prvé miesto na celoštátnom kole previerok pripravenosti v Košiciach, svoje kvality potvrdili aj dorastenci, ktorým patrilo 3. miesto.
„Tento rok nás čaká celoštátne kolo v Michalovciach, ktoré budeme absolvovať so žiakmi zo základnej školy. Chceli by sme získať popredné umiestnenie, úspechom však je, že sme sa do tohto kola prebojovali,“ uzatvára Jaroslav Pilka. Hasičský zbor vo Veľkom Lapáši disponuje prívesom, v ktorom sa nachádza hasičská prenosná striekačka PS 12.
V obci pracujú aj ďalšie spolky ako sú Jednota dôchodcov, Červený kríž, Zväz telesne postihnutých, Poľovnícke združenie Lapáš. Aktívne pracuje spolok vinohradníkov. Jeho viacročným členom je Alfonz Šrank. Ako hovorí starosta Ján Medáček, bez nadšenia tohto dobrovoľníka by sa mnohé akcie v obci neudiali. V rámci organizácie sa členovia podieľajú napríklad na údržbe komunikácií vo vinohradoch. Známou a obľúbenou akciou vinohradníkov je medzi občanmi výstava spojená s degustáciou. „Túto akciu sme zorganizovali po prvýkrát pred štyrmi rokmi. Už tradične sa u nás prezentujú vinohradníci zo širokého okolia. Naposledy sme mali na degustácii viac ako 300 vzoriek vín,“ informuje Ján Medáček.

Rezbár chce reagovať na politické udalosti
Peter Šrank z Veľkého Lapáša sa venuje rezbárstvu od jedenástich rokov. V nitrianskom regióne sa preslávil svojou prácou Betlehem, ale známe sú aj jeho diela, ktoré reagujú na výroky politikov a aktuálne dianie na Slovensku. K rezbárstvu ho priviedol učiteľ na základnej škole Miroslav Polák. V súčasnosti má Peter Šrank spolu s manželkou (na snímke) dielňu vo Veľkom Lapáši. Rezbárstvu sa venuje ako koníčku popri zamestnaní, keďže pracuje ako šofér. S manželkou Luciou sa zoznámili na Strednej odbornej umeleckej škole Š. A. Jedlíka v Dolných Krškanoch, kde obaja študovali umelecké rezbárstvo. Na margo budúcej tvorby Peter Šrank dodáva, že keď sa politická situácia po voľbách vykryštalizuje, určite bude na ňu prostredníctvom svojich diel reagovať.

Seniori majú v repertoári piesne ich mladosti
Spevácky súbor Seniori vo Veľkom Lapáši vznikol z iniciatívy Jozefa Turčeka, predsedu Jednoty dôchodcov v obci. V súčasnosti má osem členov, väčšina z nich v minulosti hrala a spievala v dychovej hudbe Lapášanka. Vedúcim súboru je Urban Pilka. So svojím repertoárom, ktorý tvoria domáce, ale i zahraničné piesne ich mladosti, vystupujú Seniori na obecných kultúrnych podujatiach a tiež sa pravidelne zúčastňujú prehliadok seniorských súborov Jednoty Slovenska. „Náš súbor niekoľkokrát vystupoval na Vianočných trhoch na výstavisku Agrokomplex. V roku 2004 sme sa zúčastnili na krajskej prehliadke súborov Jednoty Slovenska v Rybníku. O rok neskôr sme vystúpili v Maďarsku v našom družobnom meste Pilišská Čaba. Slávnosť sa konala pri príležitosti vstupu našich štátov do Európskej únie,“ spomína Jozef Turček a dodáva, že svojimi vystúpeniami chodia Seniori spríjemniť akcie poriadané pre občanov, ktorí žijú v domovoch dôchodcov v Nitre.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 3. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 6. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 7. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 22 573
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 190
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 525
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 449
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 723
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 622
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 256
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 186
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 097
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 084
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Veľký záujem o Balaja. Má konkrétne zahraničné ponuky

Najlepší strelec ligy si môže vyberať z vejáru európskych záujemcov, vo Football Service Agency dokonca zdvihli telefón aj z Ázie. Ostane v Zlatých Moravciach?

Filip Balaj má (zatiaľ) najlepšiu futbalovú formu v živote. Bude súčasťou FC ViOn aj v prvom jarnom kole proti Trnave (6. 2.)?

Bezdomovec mal pozitívny test, karanténu odmietol. Polícia ho našla na ďalší deň

Muža našli večer po testovaní vo vchode. Poslali ho preč.

Pracovník vypisuje certifikát.

Finlay bol zlatý s Kanadou, Nitre prikývol okamžite

Prestup na Slovensko mu schválil i center Colorada.

Útočník Liam Finlay prichádza do Nitry so zaujímavým životopisom. Presne o mesiac - 18. februára - oslávi 24 rokov.
Požiar na Pražskej ulici.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Prievidza sa pripravuje na skríningové testovanie

Mesto počas víkendu predbežne plánuje vytvoriť 25 odberných miest. V článku nájdete ich zoznam.

Už ste čítali?