Sobota, 28. november, 2020 | Meniny má HenrietaKrížovkyKrížovky

Vo Veľkých Úľanoch plánujú vytvoriť Ekoosadu

Veľké Úľany sú najväčšou obcou okresu Galanta. Svojimi službami ako zdravotnícke zariadenie, lekáreň, pošta či kultúrne zariadenie pripomínajú skôr malé mestečko. V súčasnosti tu žije 4 302 obyvateľov, no v rozvojovom programe obce sa plánuje s vytvorením

.
Z histórie Veľkých Úľan
Obec Veľké Úľany leží medzi riekami Malý Dunaj a Čierna Voda, 17 km juhovýchodne od Senca a 17 km juhozápadne od Galanty. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1221. Veľké Úľany sa v nej spomínajú pod názvom Fudemus. V tom období bola obec majetkom hradu Bratislava, neskôr panstva Bratislava. V roku 1422 sa spomína ako Wyfedenes, neskôr v 16. storočí ako Némethfödémes a Ófödémes. V roku 1976 bola k Veľkým Úľanom pripojená obec Nové Osady, ktorá vznikla zlúčením bývalých kolónií Hajmáš a Sedín. V súčasnosti patria k obci tri osady: Hajmáš, Sedín a Lenčehel.

Skryť Vypnúť reklamu

Počet obyvateľov v obci stúpa
Keď bol František Gögh pred ôsmimi rokmi zvolený za starostu Veľkých Úľan, obec mala 4 138 obyvateľov. V rozvojovom programe obce plánujú vytvoriť 730 pozemkov a do roku 2030 by sa mal počet obyvateľstva zvýšiť na 6 000. Riešením problému bytovej otázky mladých rodín je výstavba nových bytových jednotiek a vytváranie stavebných pozemkov. „Minulý rok sme v decembri odovzdali 24-bytovú jednotku, v ktorej bývajú prevažne mladé rodiny. Do budúcnosti plánujeme výstavbu 14-bytovej jednotky, ktorá bude určená starším osamelým osobám,“ hovorí starosta. Nová bytovka má byť v centre obce z dôvodu ľahšieho prístupu k zariadeniam poskytujúcim rôzne služby.

Vo Veľkých Úľanoch dbajú o rozvoj obce
V obci mali funkčné, ale zastarané verejné osvetlenie. „Vymenili sme ho za úspornejšie,“ hovorí starosta. „Stálo to síce šesťsto tisíc korún, ale náklady sa už vrátili. Ročne ušetríme aj pol milióna korún.“
Za približne dvesto tisíc korún obnovili vonkajšiu fasádu obecného úradu. Podobne bol obnovený aj vonkajší vzhľad kultúrneho domu a rímsko-katolíckeho kostola. Čiastočne sa poopravovali aj miestne komunikácie. V tomto roku bude opätovne podaný projekt na obnovu centra obce, v rámci ktorého plánujú zhotovenie novej veľkej fontány, obnovenie parkov a vybudovanie pešej zóny. S výstavbou kanalizácie plánujú začať ešte v tomto roku a do dvoch rokov by mala byť ukončená. Obec v októbri odovzdá do užívania sociálny dom - Stredisko denného stacionára, v ktorom zabezpečia osamelým ľudom celodennú starostlivosť.

Skryť Vypnúť reklamu

Myslia ekologicky
Ďalším projektom Veľkých Úľan je výstavba alternatívnych zdrojov energie. „Z financií EÚ sú vyčlenené dotácie na výstavbu alternatívnych zdrojov energie. Výrobu elektriny v troch silážnych jamách v obci plánujeme realizovať do dvoch rokov,“ hovorí starosta František Gögh. V rámci územného plánu sa plánuje vytvorenie Ekoosady pozostávajúcej z približne 170 rodinných domov, ktoré by boli vykurované práve z výrobne alternatívnej energie a mali by aj slnečné kolektory. Cestou z Veľkých Úľan smerom na Sládkovičovo sa nachádza takmer nedotknuté prírodné prostredie - Ekopark pri Čiernej vode, ktorý vznikol minulý rok. „Jeden podnikateľ obnovil život v tomto mŕtvom ramene Čiernej vody,“ hovorí starosta. „V budúcnosti sa možno stane štátnou rezerváciou. Je to miesto bez elektrickej energie, veľmi pokojné, vhodné na relax pre rodiny všetkých vekových kategórií. Na svoje si prídu aj milovníci rybolovu, ktorí si môžu svoje úlovky upiecť.“ V Ekoparku je úplne obnovený život. Napríklad vtáctvo a divoké kačice, ktoré už v okolí nežili, sa vrátili práve tam.

Skryť Vypnúť reklamu

„Malé dvojjazyčné mestečko“ s troma osadami
Najväčšou osadou patriacou k Veľkým Úľanom je Sedín, ktorý mal v minulosti vlastnú správu. Z toho obdobia je udržiavaná budova bývalého obecného úradu, ktorá sa dnes využíva na posedenia s občanmi a ako volebná miestnosť. V osadách je verejné osvetlenie, chýba v nich však pitná voda. „Do osád vozíme vodu z obce. V rámci projektu Aglomerácia Šamorín v nich plánujeme vybudovať verejný vodovod,“ hovorí starosta. V tomto roku v obci zrekonštruovali miestny rozhlas. „Vymenili sme ústredňu a oznamy z rozhlasu budú môcť počúvať aj obyvatelia z priľahlých osád.“ Veľké Úľany majú vlastné zdravotné stredisko, v ktorom je pre obyvateľov k dispozícii všeobecný lekár, detský lekár, gynekológ a zubný lekár. Nechýba tu lekáreň, pošta či dokonca bankomat. Keďže približne sedemdesiat percent obyvateľov je maďarskej národnosti, obec má spolu štyri školy: dve materské a dve základné školy - s maďarským aj slovenským vyučovacím jazykom. Školy navštevuje spolu okolo 450 detí. Základnú školu navštevujú aj deti z Jelky a z Jánoviec.Kalváriu zrekonštruovali
za 4,7 miliónov korún
„Na čo sme veľmi hrdí, je zrekonštruovaná kultúrna pamiatka kalvária, ktorá sa nachádza na neveľkom kopci v blízkosti námestia“ hovorí František Gögh. Kalvária má átrium hruškovitého pôdorysu. Na západnej strane je vstupný portál, na južnej a severnej strane po sedem kaplniek priamo vstavaných do múru átria. Súčasťou je kaplnka Bolestnej Panny Márie postavená v roku 1756. Kalvária bola v roku 2004 z fondov EÚ obnovená a znovu vysvätená. „Dostali sme financie vo výške 4,2 milióna korún zo Sapard-u a pol milióna korún sme doložili z obecného rozpočtu,“ hovorí starosta. Podľa jeho slov bola kalvária už vo veľmi zlom stave a keby nepristúpili k rekonštrukcii, pomaly by sa začala rozpadať. Starosta je rád, že obci sa podarilo odkúpiť aj pivnicu pod Kalváriou, ktorú by chceli v budúcnosti tiež zrekonštruovať.

K babkám z Klubu dôchodcov chodí kaderníčka
Už desaťročia vo Veľkých Úľanoch veľmi dobre funguje klub dôchodcov Zlatý dážď, ktorý má v správe jeden rodinný dom. „Každú nedeľu ho navštevuje sto až stopäťdesiat členov. Muži hrajú karty, ženy vyšívajú. Každý týždeň im poskytuje služby kaderníčka. Za klubom majú záhradu, v ktorej pestujú kukuricu, hrášok a iné plodiny. Zisk použijú na rôzne výlety a návštevu termálnych kúpalísk. Dôchodcovia majú vlastný spevácky zbor a s bohatým repertoárom vystupujú nielen na domácich podujatiach, ale aj v okolitých obciach a na súťažiach. Medzi vedením obce a klubom dôchodcov je veľmi dobrá spolupráca, ktorá spočíva vo vzájomnej pomoci. „Naši dôchodcovia patria medzi najaktívnejších v obci,“ hovorí starosta.

Nechýba hudba, tanec a divadlo
Dychovka Veľkoúľančanka, ktorú v súčasnosti vedie Zoltán Steinhauser, v tomto roku oslávila 25. výročie svojho vzniku. „V rámci obecných dní boli odmenení Cenou obce,“ hovorí starosta. „Veľkoúľančanka hrá na všetkých podujatiach organizovaných obcou a vytvára príjemnú atmosféru na ľudových veseliciach.“
„Naša obec má aj občana čiernej pleti, ktorého všetci voláme Ferdo. Vo Veľkých Úľanoch vedie dva krúžky moderného tanca,“ hovorí starosta. Ferdo učí deti a mladých vo veku od 7 do 23 rokov, hip-hop a show-dance. Tanečná skupina F´Dance Center chodieva každoročne na súťaže a môže sa pochváliť nejedným úspechom. Vo Veľkých Úľanoch už desaťročia pracuje aj divadelný súbor Mákvirágok, ktorý každý rok vystupuje s novým predstavením.


Požiarnici vlastnými silami zrekonštruovali zbrojnicu
Keď František Gögh prevzal úrad, Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkých Úľanoch nefungoval. „Na môj podnet sa o jej fungovanie zaslúžili hlavne Michal Kiss, Imrich Csambal a Vojtech Barabáš, ktorí veľmi dobre zapracovali a behom roka hasičský zbor sfunkčnil,“ hovorí starosta. V zbore sú deti aj dospelí, ktorí sa zúčastňujú na rôznych súťažiach. „Následne bola zrekonštruovaná aj budova zbrojnice. Všetko robili požiarnici vlastnými silami za pomoci dôchodcov a maliarov,“ dodáva. V obci pôsobí TJ Slovan Veľké Úľany, ktorú tvorí žiacke dorastenecké družstvo a mužstvo dospelých. Žiaci a dorast hrajú okresnú súťaž a dospelí v súčasnosti hrajú piatu ligu.
„V obci aktívne pracuje Poľovnícke združenie Zlatý bažant. Majú vlastnú budovu a vypomáhajú obci ochranou revíru, a teda aj katastra obce,“ pochvaľuje starosta. Združenie Zlatý bažant zároveň kontroluje, či občania nevyvážali do lesa smeti a usporadúva brigády na zber neželaných odpadkov.

Možnosti pre rekreantov
„Rekreanti navštevujú vo Veľkých Úľanoch hlavne letné kúpalisko Modrá perla, objekt kalvárie a Dom ľudového bývania,“ usudzuje starosta. „Kúpalisko kapacitne postačuje pre našich obyvateľov ako aj pre obyvateľov z okolitých obcí. V areáli kúpaliska je aj možnosť ubytovania v hlavnej budove ako aj v zrekonštruovaných unimobunkách, ktoré sú majetkom obce. Vo Veľkých Úľanoch je jazdecký areál, v ktorom sa každoročne organizujú medzinárodné preteky. Zúčastňuje sa ich päťdesiat, niekedy až osemdesiat jazdcov z Maďarska a Čiech. Podľa slov starostu je to tradícia, ktorá trvá už 32 rokov.
ĽUBOSLAVA ŠTOFKOVÁKultúrny dom má bezbariérový vstup

Kultúrny život vo Veľkých Úľanoch je veľmi bohatý. „Povedal by som, že okolité obce nám môžu závidieť fungovanie nášho kultúrneho strediska. Kultúrny dom je každý deň využívaný na akcie, krúžky, besedy, výstavy umelcov,“ povedal starosta obce. Vysunuté pracovisko tu má aj Základná umelecká škola v Sládkovičove. František Gögh je veľmi vďačný veľkoúľanským maliarom, ktorí sponzorsky premaľovali celú budovu kultúrneho domu. „Neplatili sme im za prácu, iba za materiál,“ dodáva. Tento rok odovzdali osobitný, bezbariérový vstup do budovy pre telesne postihnutých občanov. Na vybudovanie bezbariérového vstupu sme dostali dotáciu 150-tisíc korún z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zväz telesne postihnutých, ktorého predsedníčkou je Darina Kyselá, má približne dvesto členov. Usporadúvajú veľa podujatí ako je opekanie, posedenia jubilantov a mnohé iné.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývanie v meste predlžuje život
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Aká je chémia vôní
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 5. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 6. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 7. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 8. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 9. Aká je chémia vôní
 10. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 29 964
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 17 393
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 14 511
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 10 369
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 636
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 424
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 109
 8. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 7 881
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 789
 10. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 494
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Na šesť osôb zadržaných počas protidrogovej akcie v Seredi a okolí podali návrh na vzatie do väzby

Zásah mal súvisieť s pokračovaním akcie Venal zameranej proti drogovej zločineckej skupine.

Ilustračné foto

Nitra vybrala nového dopravcu, Arriva v súťaži na prevádzkovateľa MHD neuspela

Dvaja neúspešní účastníci súťaže môžu podať námietky.

MHD v Nitre pred epidémiou.

Poslanci zmenili názor na zákaz hazardu. Primátor nevylúčil, že je za tým loby

Viacerí uvažujú nad tým, že by v hoteloch zostali kasína. Aktuálne mestské nariadenie, ktorého účinnosť pozastavil súd, zakazuje hazard úplne.

Poslanec NR SR Martin Čepček a aktivista Matúš Libant na mestskom zastupiteľstve.

Nemocnica v Zlatých Moravciach má niekoľko pozitívnych zamestnancov

Deficit zdravotníckeho personálu nemocnica pociťuje nielen v období pandémie.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Maľbu na trnavskom paneláku za tisíce eur autor prerobí, ľuďom sa nepáči

Mala vyžarovať pozitívnu energiu, ľudia zo sídliska ju však prijali veľmi rozpačito.

Pri nehode v centre Zvolena vyhasol ľudský život

Nehoda sa stala v blízkosti Zvolenského zámku.

Obnažená a dobitá žena ležala pred bytovkou v Holíči

Pred incidentom v meste popíjala s dvoma mužmi.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Už ste čítali?