Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

V obci Žihárec otvorili dom ľudových tradícií

Obec Žihárec leží v Podunajskej nížine neďaleko rieky Váh desať a pol kilometra od mesta Šaľa. V starých listinách sa obec spomína ako Sygarth, neskôr ako Zsigárd, ktorý bol v 1. polovici 19. storočia významnou obcou. Najväčšie udalosti sa odohrali počas

maďarskej revolúcie 1848/49, ktoré vyvrcholili 16. júna Bitkou pri Zsigárde. V súčasnosti stojí v centre obce pamätník, ktorý symbolizuje tieto historické udalosti.

Mladí sa vracajú
Starostom obce je od roku 1994 Alajos Baranyay. S ním spolupracuje deväťčlenné obecné zastupiteľstvo. V súčasnosti má Žihárec 1 600 obyvateľov, 75 percent je maďarskej národnosti, 25 percent tvoria Slováci. Za posledných 20 rokov počet obyvateľov stagnuje. Výrazný pokles bol zaznamenaný v 60. rokoch, keď ľudia odchádzali za prácou do Duslo Šaľa. Starosta hovorí, že dnes sa mladí ľudia opäť vracajú do Žihárca aj vďaka rozrastajúcej sa bytovej výstavbe v obci. Od roku 1999 postavili 39 nájomných bytov. Ďalších 16 plánujú odovzdať do užívania budúci rok. Ich výstavba už začala, budú sa nachádzať v budove obecného úradu. V súčasnosti tu sídli aj pošta, kaderníctvo a podnikateľské subjekty. „Táto budova bola postavená v 70. rokoch, sídlilo tu poľnohospodárske družstvo. V súčasnosti prerábame priestory jedálne a kuchyne na nájomné byty, vybudovaná tu bude aj nadstavba. Byty sú určené sociálne slabším občanom, musia však byť schopní platiť nájomné,“ hovorí starosta a dodáva, že záujem o bývanie je veľký a už dnes sú všetky byty vypredané.
Ľudia z obce nachádzajú možnosť zamestnať sa v súkromnej sfére, tiež cestujú za prácou do Šale, Kolárova, Galanty a Bratislavy. V Žihárci pôsobí niekoľko firiem a menších podnikateľských subjektov. Jednou z najväčších firiem je Techagra, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu. Okrem rastlinnej výroby sa zaoberá aj chovom ošípaných. Zamestnáva 25 ľudí z obce a Tešedíkova. V obci fungujú aj dve firmy zaoberajúce sa nákladnou dopravou, vedú ich Peter Petro a František Habán. Sídli tu aj niekoľko pohostinstiev, potravinárstiev a ďalšie služby. Nechýba ani pošta a lekárska starostlivosť. Budova, v ktorej sídlia lekári patrila nemocnici v Šali, v roku 1997 vyhorela. Obec ju dostala do vlastníctva a vybudovali tu nové zdravotné stredisko. Od roku 2000 tu poskytuje svoje služby všeobecný lekár a gynekologička. „Vybudovaná je aj stomatologická a pediatrická ambulancia, tieto priestory chceme ponúknuť odborníkom,“ informuje starosta.
Nezamestnaných je v obci 150 ľudí. Na aktivačných prácach sa podieľa 110 dlhodobo nezamestnaných, ktorí musia odpracovať týždenne desať hodín. „Zapájame ich do rekonštrukcií, v súčasnosti dokončujú výstavbu školskej jedálne, čistia rigole, kosia trávniky a upravujú okolie. Napriek tomu, že sa občas vyskytnú problémy, ľudia majú motiváciu a odvedú kus práce,“ hovorí Alajos Baranyay.
V katastrálnom území obce plánuje súkromná spoločnosť Ventureal výstavbu 15 veterných veží. „Stavba je navrhovaná na využitie veterno–energetického potenciálu na tomto území pre výrobu ekologicky čistej elektrickej energie. Veže by mali stáť v katastri obci už v blízkej budúcnosti,“ hovorí starosta a dodáva, že obec po skončení výstavby dostane jednorázovo 1,2 milióna korún a ročne získajú do rozpočtu okolo 370-tisíc korún.
Žihárec má voľných osem hektárov pôdy, ktoré chce využiť na vybudovanie priemyselného parku. Na tejto pôde stáli maštale bývalého roľníckeho družstva. „Pôdu je možné rozšíriť, momentálne sme v štádiu rokovania s firmami a zisťujeme ich záujem o využitie priemyselného parku,“ hovorí starosta.

Skryť Vypnúť reklamu

Rekonštrukcia v obci
Okrem výstavby nájomných bytov najviac investícií za posledné obdobie smerovalo do vybudovania kanalizácie a rekonštrukcie objektov. „Veľké finančné prostriedky sme vložili do generálnej rekonštrukcie budovy školy a výstavby novej telocvične. Budovali sme ju dva roky a stála vyše 16 miliónov korún. Naším cieľom bolo dostať do jednej budovy všetky školy.“ V súčasnosti sídlia pod jednou strechou dve materské školy (maďarská a slovenská), ktoré navštevuje po 25 detí. Riaditeľkou maďarskej škôlky je Eva Gyeszatová a slovenskej Helena Kocsisová. Rovnako tu sídlia aj dve základné školy. Riaditeľkou maďarskej školy je Ilona Katona. Navštevuje ju sto žiakov. Maďarská škola má ako jediná právnu subjektivitu, ostatné patria pod obec. Slovenská škola funguje ako malotriedka (1.- 4. roč.), má 15 žiakov a vedie ju Libuša Šlahorová. V budove školy sídli aj novovybudovaná školská jedáleň, ktorú využíva sto stravníkov. Vedúcou prevádzky je Zuzana Titišová.
V obci prebieha výstavba kanalizácie, na ktorú získali financie z európskych fondov. Vybudovaných je 20 kilometrov, úplne dokončená má byť v marci 2007. „Z programu Sapard sme získali desať miliónov korún na vyasfaltovanie ciest, časť z nich je už hotových, zvyšných päť ciest bude vyasfaltovaných po dokončení kanalizačných prác.“

Skryť Vypnúť reklamu

Opravili aj kostoly a kultúrne objekty
Na Deň obce 16. júna otvorila obec Žihárecký dom ľudových tradícií. Interiér domu pripomína tradičné bývanie. Predmety, ktoré sa v ňom nachádzajú venovali miestni obyvatelia, dom pomohlo štýlovo zariadiť aj múzeum v Galante, najmä Izabela Danterová.
Žihárecké leto občania oslávili 16. júna 2006. „Všetkých hostí sme privítali pečenými dobrotami. Taktiež sme tu usporiadali remeselnícky tábor a výtvarný tábor sochárov. Sprievodnou akciou bola samostatná výstava malieb Gábora Tótha,“ informuje starosta. Bohatý kultúrny program koordinovali Csemadok, Žihárecké občianske združenie, Pro traditione Zsigárd - občianske združenie, Žihárecký mládežnícky klub, Obecný úrad Žihárec a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Miestom kultúrnych podujatí bolo aj Kultúrno-spoločenské a informačné centrum, ktoré funguje dva roky a vedie ho Lászlo Kiss. Na novovytvorenom amfiteátri vystúpili umelecké telesá, spevokol Csemadoku i detský tanečný folklórny súbor, ktorý vedie Atilla Oláh, člen tanečnej skupiny Mladé srdcia.
V obci sa nachádzajú tri kostoly - rímskokatolícky, evanjelický a reformovanej cirkvi. „Kostoly sú zrekonštruované, vlani sme vysvätili kostol reformovanej cirkvi. Opravili sme ho zo zbierok občanov, podnikateľov a prispela aj obec,“ hovorí Alajos Baranyay.

Skryť Vypnúť reklamu

Orol bojuje s drakom
Na námestí pri križovatke na Tešedíkovo a Kráľov brod sa nachádza pamätník Zsigárdskej bitky 16. júna 1849, ktorý pochádza z dielne miestneho umelca Čeňka Žiačka. Myšlienka vytvoriť pamätník pri príležitosti 150. výročia Bitky pri Zsigárde vznikla u miestnych obyvateľov, na monumente pracoval autor štyri mesiace. „Tieto historické udalosti sú známe ako boje medzi cisárskymi vojskami a povstalcami. Myšlienku spoluobčanov som zrealizoval a vytvoril pamätník z klzkého travertínu. Drak je zosobnením monarchie, pri ktorej sa obrátila revolúcia - symbolizovaná orlom slobody a nádeje. Revolúcia bola porazená, ale otriasla samotnými základmi monarchie – orol rozpoltil draka. Had v úpätí pamätníka symbolizuje výstrahu – žiadna sloboda nie je večná, je za ňu treba stále bojovať,“ hovorí autor diela Čeňek Žiaček, ktorý vytvoril množstvo menších i väčších diel. V obci je situovaný aj ďalší jeho pamätník obetiam II. svetovej vojny, ktorý bol vysvätený v rámci IV. Žiháreckých dní v roku 1998. Zaujímavo riešený pamätník má po stranách tabule s menami 65 obetí a v strede pod baldachýnom plastiku volavky. V budúcnosti plánuje Čeňek Žiaček vytvoriť aj dva obrazy do katolíckeho kostola.

Spolky a Žihárecké noviny
Medzi najaktívnejšie spolky v obci patrí miestny Csemadok, ktorý bol založený v roku 1949 Štefanom Pékom. V súčasnosti má spolok 300 členov, výbor tvorí 15 členov. „Zameriavame sa na zachovávanie tradícií, organizujeme kultúrne akcie, návštevy divadla a výlety pre občanov. Máme založený aj spevácky zbor, v ktorom vystupuje jedenásť žien,“ hovorí dcéra Štefana Péka Ilona Mészáros, ktorá je podpredsedníčkou spolku. Csemadok vedie starosta Alajos Baranyay. Spevokolu pomáha i Lászlo Kiss, ktorý hrá na syntezátore.
Okrem Csemadoku aktívne pracujú poľovníci, Jednota dôchodcov, Červený kríž, Žihárecké občianske združenie, Pro traditione Zsigárd - občianske združenie. V dobrovoľnom hasičskom zbore je združených 50 členov. Súťažné družstvo tvorí deväť členov. Minulý týždeň sa uskutočnila súťaž medzi 22 družstvami z rôznych obcí Slovenska i Čiech. „Naši hasiči majú novú zbrojnicu, požiarne auto, tri nové čerpadlá a striekačky. Veliteľom hasičského zboru je Árpád Baranyai. Súťažia nielen muži, ale aj ženy a vždy získavajú množstvo cenných trofejí,“ chváli hasičov starosta.
Šport v obci reprezentujú futbalisti, v štádiu výstavby je aj nová tribúna na ihrisku.
V obci fungujú už ôsmy rok Žihárecké noviny, ktoré vychádzajú štyrikrát do roka. V redakčnej rade aktívne pracujú Ľudovít Lukács a Ilona Mészáros, ktorá hovorí, že do novín môžu posielať svoj príspevok všetci občania. „Uverejňujeme ich v pôvodnom znení len s minimálnymi gramatickými korekciami. V novinách majú príspevky aj spolky a školy. Obec má družbu s maďarským Ugodom, o spoločných stretnutiach vždy informujeme,“ dodáva Ilona Mészáros, bývalá učiteľka, ktorá je dnes na dôchodku a vedie aj obecnú knižnicu. Od nej sa dozvedáme, že v knižnici je okolo 14 400 knižných titulov. Obec každoročne vyčleňuje minimálne 20-tisíc korún na nákup nových knižných titulov v maďarskom i slovenskom jazyku. „Zaevidovaných je 136 čitateľov. K dispozícii sú rôzne náučné knihy i beletria. Hodnotné knihy ako encyklopédie, atlasy, veľké slovníky nepožičiavame domov, čitatelia ich môžu študovať priamo v knižnici.“ V blízkej budúcnosti bude v knižnici zavedený počítač s internetom.
Erb obce tvoria atribúty sv. Vojtecha, ktoré sú na pečatidle z roku 1784. „Sv. Vojtech drží v pravej ruke veslo a šípy, v ľavej dvojitý kríž. My sme si vybrali veslo a kríž a v roku 1994 sme dali vyrobiť erb aj zástavu obce,“ hovorí starosta.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 4. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 5. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 6. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 2. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 3. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 4. Novinka medzi prefabrikátmi
 5. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 6. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. The future of M&A in Europe
 9. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 10. ADLO sa presťahovalo bližšie k zákazníkom
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 33 638
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 315
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 356
 4. Aká je chémia vôní 10 134
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 476
 6. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 331
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 703
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 669
 9. Bývanie v meste predlžuje život 8 163
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 650
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Skupina obchodovala s anabolikami aj tabletkami na sex, polícia zatvárala oči. Bývalý silák dostal 23 rokov

Rozsudok je už právoplatný. Odsúdeným prepadne majetok v prospech štátu.

V kauze boli odsúdení štyria muži a jedna žena.

Berec ju volal Vegetka. Z malého mesta to dotiahla až k titulom v bundeslige

Miriam Šimáková bola v jednej sezóne aj najlepšou pravou spojkou v Nemecku.

Miriam Šimáková vľavo vo farbách Norimbergu, vpravo v drese Plastiky Nitra.

Polícia už nevyšetruje pokus Agrokomplexu predať kaštieľ Malanta

Ministerstvo zatiaľ nevie, čo s kultúrnou pamiatkou.

Kaštieľ funguje v udržiavacom režime, umelecké diela z neho odviezli.

Právna poradňa MY: Práva zamestnanca a riešenie sporov so zamestnávateľom počas pandémie

Bojíte sa o zárobok, lebo ste v karanténe? Prišli ste o prácu, lebo váš zamestnávateľ obmedzuje podnikanie? Viete, na koho a kde sa máte obrátiť v takejto či podobnej situácii? Aj na tieto otázky odpovedajú v bezplatnej právnej poradni naši právni experti.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

V Nitre padnú hlavy. Len či správne...

Húfna kritika (aj) od ex-hráčov. Za Nitru nastupuje v prvej slovenskej lige najmenej odchovancov v histórii.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Trasa a financovanie cestného obchvatu Detvy nie sú stále vyjasnené

Rozšírenie priemyselnej zóny naráža na odmietavé postoje.

Už ste čítali?