Štvrtok, 3. december, 2020 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

V obci Šoporňa majú až dve vyše storočné jubilantky

Obyvatelia obce Šoporňa si v roku 2001 pripomenuli 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. O jej existencii sa dozvedáme zo zakladajúcej listiny premonštrátskeho kláštora v Turci z roku 1251, kde sa spomína ako jeden z hraničných bodov so Šaľou. Arche

Obec ukončuje spracovanie „Programu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja“ s výhľadom do roku 2014 a štúdie uskutočniteľnosti. Spracovanie tohto programu vyplýva obciam zo zákona a patrí medzi základné programové dokumenty na podporu rozvoja obce, regiónu. Je to zároveň kompletný strategický rozvojový dokument obce.
„Počas leta sme ukončili najmä opravu chodníkov v obci. Takmer všetky už majú asfaltový povrch. Opravy si vyžadujú aj miestne komunikácie, niektoré by však potrebovali generálnu rekonštrukciu,“ informoval nás starosta obce Stanislav Kiš. Uviedol, že v obci majú približne dvadsať kilometrov miestnych komunikácií. Ročne na ich údržbu vynakladajú takmer milión korún. Na budúci rok majú naplánovanú rekonštrukciu dvoch autobusových zastávok pri ceste druhej triedy na ulici Šaľská a Sereďská. Chcú vybudovať miesta na bezpečné odbočovanie autobusov, aby neblokovali premávku počas nastupovania a vystupovania cestujúcich. Realizácia projektu ich vyjde asi na tri milióny korún.
Obec každý rok realizuje rôzne opravy v Základnej škole s materskou školou, pretože jej 33-ročná prevádzka si to nutne vyžaduje.

Šoporňa bola
v minulosti mestečkom
V rámci okresu Galanta patrí Šoporňa medzi obce s pomerne vysokým počtom obyvateľov. Žije tu viac ako 4 100 ľudí. Z tohto počtu je 2 055 mužov, 2 060 žien, vo veku do 14 rokov je 723 obyvateľov, mužov do 59 a žien do 55 rokov je 2 573, počet obyvateľov v poproduktívnom veku je 826. Aj keď je v okolí a v obci pomerne dosť príležitostí na zamestnanie, časť z nich si predsa len nevie nájsť prácu. Tých využívajú najmä na aktivačné práce. Ide približne o päťdesiat nezamestnaných. „Momentálne je však stav taký, že aj túto číslicu máme problém naplniť. Mnohí si našli uplatnenie v stavebníctve alebo si ponachádzali rôzne sezónne práce v poľnohospodárstve. Prácu si nevedia zohnať už len tí, čo majú problém s pracovnou disciplínou. Časť z nich nám pomáha najmä pri údržbe prostredia a zelene, napríklad pri kosení trávnikov v okolí ciest, chodníkov, v parkoch a na verejných priestranstvách ako aj pri orezávaní stromov. Vedia pomôcť pri drobnejších opravách chodníkov. Tých spoľahlivejších využívame aj pri strážení objektu bývalej materskej školy. Deti sme z nej presunuli pred dvoma rokmi a nechceme, aby sa z nej všetko rozkradlo. Objekt ešte chceme využiť. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, aby sa po rekonštrukcii budova využívala na sociálne účely. Napríklad ako domov pre dôchodcov, lebo tých je stále viac a zariadenia podobného typu už dlhodobo chýbajú. Podľa predbežných návrhov by tam mohlo byť približne 60-70 miest,“ upresnil zámer starosta. Deti z materskej školy teraz navštevujú Spojenú základnú a materskú školu v Šoporni. S úsmevom dodal, že veľmi ľahko sa môže stať, že niektoré z detí, ktoré sem chodili do škôlky, tu o niekoľko desiatok rokov budú možno tráviť dôchodok.

Skryť Vypnúť reklamu

Dobrá poloha priťahuje
Obyvatelia Šoporne môžu byť spokojní s veľmi dobrou polohou obce. Tá sa nachádza doslova na dopravnej križovatke medzi Šaľou a Sereďou a Nitrou a Bratislavou. Do krajského mesta Trnavy sa autom po rýchlostnej komunikácií dostanete za približne dvadsať minút.
Extravilán Šoporne na úseku takmer dvanástich kilometrov lemujú brehy vodného diela Kráľova, čo sem priťahuje veľa ľudí. Žiaľ, z pohľadu obce sa tu zatiaľ nerozvinuli také podnikateľské aktivity, aké táto vodná plocha ponúka. Určite by sa tu dali postaviť nejaké kempingy. Zámerom starostu je aspoň výstavba cyklotrasy. „V pôvodných plánoch dominovali rôzne rekreačné zariadenia. Dúfam, že k tomu ešte príde. Veď Váh bol vždy zdrojom a živiteľom mnohých obyvateľov Šoporne. Verím, že raz tu obyvatelia a návštevníci týchto prekrásnych zákutí nájdu služby a ponuky zodpovedajúce tomuto prostrediu,“ zamýšľa sa starosta. Dnes vraj obec nemá prostriedky na to, aby túto oblasť riešila sama, a preto sa spoliehajú najmä na aktivity podnikateľov. Svoje rekreačné zariadenie má pri Váhu napríklad Duslo Šaľa.

Skryť Vypnúť reklamu

Majú svoj nepísaný mikroregión
„Nakoľko sa nachádzame v blízkosti Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice, sme členmi Regionálneho združenia Jaslovské Bohunice. Vzdialenostne sme v treťom ochrannom pásme. V združení je nás okolo stosedemdesiat obcí. Okrem toho sme aj nepísanými členmi mikroregiónu Sereď. Spoločne s viacerými okolitými obcami máme totiž spoločnú skládku tuhého komunálneho odpadu. Tá sa nachádza v katastri obce Pusté Sady, riešime však aj iné spoločné záležitosti,“ hovorí starosta.

Rozvoju pomáhajú aj podnikatelia
V miestnych firmách pracuje možno až tretina ekonomicky činného obyvateľstva.
Tak ako v minulosti mnohí pracovali v miestnom roľníckom družstve, dnes mnohí pracujú v podnikateľských prevádzkach.
„Podnikateľom je dnes hoci aj murár, keď si toto remeslo vyberie ako svoju živnosť. Dá sa povedať, že medzi väčšie firmy, ktoré zamestnávajú približne päťdesiat ľudí, patria najmä Kameňolomy a štrkopiesky na Štrkovci, Domov sociálnych služieb na Štrkovci či Agricola pôsobiaca v oblasti poľnohospodárstva. Celkovo tu pôsobí takmer päťdesiat firiem či menších prevádzok, ktoré zabezpečujú takmer všetky základné činnosti. Služby mnohých z nich využívame aj v prospech obce,“ zhodnotil oblasť podnikateľskej sféry Stanislav Kiš.

Skryť Vypnúť reklamu

Viazne výstavba kanalizácie
Obyvatelia sú trochu nespokojní s liknavým postupom výstavby kanalizácie. Tá chýba najmä v dolnej časti obce. Jej dokončenie vraj leží na bedrách vodárenskej spoločnosti. „Občas sa snažím vtipkovať, keď hovorím, že sme pupkom Európy, ale veci sa aj tak riešia pomaly, akoby sme boli niekde na pokraji záujmu spoločnosti.“ Podľa starostu sa mnohé veci bez chýbajúcej infraštruktúry stále iba lepia. Okrem iného sa im rysuje výstavba obrovského distribučného veľkoskladu potravín. Slúžiť má nielen pre celé Slovensko, ale aj susedné krajiny, ako sú Maďarsko, Rakúsko, Poľsko a možno i ďalej. V územnom pláne samozrejme uvažujú aj s výstavbou rodinných domov. Opäť však viazne pripravenosť. Ale aj z dôvodu, že o túto výstavbu nie je až taký záujem, akoby sa mohlo očakávať. Obec má vlastné pozemky na výstavbu 2xl6 či 2x24 bytoviek, nie je to však lacná záležitosť a záujemcov by bolo len vtedy, keby sa nemuselo platiť. V prieskume z roku 2005 sa našli štyria záujemcovia z obce a okolia.

V rámci programu rozvoja obce
V Šoporni chcú vystavať nový obecný úrad. Ten by sa mal nachádzať niekde v centre, v blízkosti hlavnej cesty. V súčasnosti sa nachádzajú v objekte domu kultúry, čo vraj nie je práve najšťastnejšie riešenie. K starostovi sa okrem toho musia ľudia doslova škriabať po schodoch. Víziou je rekonštrukcia kultúrneho domu. Ten by sa mal po rozsiahlej prestavbe využívať aj na iné účely, nielen na kino alebo divadlo. Filmy tu v súčasnosti premietajú raz týždenne, hoci v minulosti to bolo 3-4 krát týždenne. Pod obecným úradom funguje aj obecná knižnica. Verejnosti je sprístupnená štyrikrát do týždňa. Vždy popoludní, okrem pondelkov.
Zlúčili školy
V minulosti sa tu postavila pomerne veľká základná škola. Napriek všetkému bola stavaná trochu veľkolepo a vyzerá to tak, že v budúcnosti môžu niektoré triedy zostať prázdne. Jej kapacita je takmer 540 žiakov, v súčasnosti ju navštevuje len 333 detí. Z tohto počtu otvorili dve prvácke triedy po osemnásť žiakov. Pred dvoma rokmi sem presunuli aj deti z materskej školy. Tých je v súčasnosti 74. Z dvoch škôl tak vnikla Spoločná základná a materská škola Šoporňa. Jej riaditeľkou je PaedDr. Terézia Javorová. Zástupkyňou pre základnú školu je Mgr. Jana Blahová a zástupkyňou pre materskú školu je Mária Hipšová.
Po presťahovaní materskej školy do budovy základnej školy sa nám podarilo už časť, v ktorej sa nachádza materská škola, zrekonštruovať a aj výmenou okien a zateplením prispieť k riešeniu úspor energie. Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu, škola patrí medzi tie lepšie na Slovensku. Aspoň tak vyzneli hodnotenia školskej inšpekcie spred dvoch rokov,“ tvrdí starosta Stanislav Kiš. Uviedol, že žiaci majú v škole počítače a takmer všetku prístupnú techniku, pomôcky a prostriedky. V rámci športových možností by chceli ešte hygienické zariadenie pre fitnes. Fitnes zatiaľ využívajú najmä žiaci. Po zlepšení podmienok by ich mohli sprístupniť pre verejnosť. Najmä v zimných mesiacoch, ako to robia s telocvičňami. Aj takýmto spôsobom by si z prenájmov vraj škola mohla zarobiť nejaké peniaze. Finančný efekt im prináša napríklad prenajímanie školskej jedálne. Organizujú sa tu plesy, svadby či rôzne podobné spoločenské podujatia. V škole sa stravuje asi stodvadsať detí základnej a približne päťdesiat detí materskej školy. Počas pracovných dní tu varia stravu aj pre niektorých dôchodcov. Obedy im potom roznášajú členovia opatrovateľskej služby.
Na veľké hody už iba spomínajú
Hody sú veľká udalosť. V Šoporni sa vtedy ukáže takmer každý, kto tu býval. Oproti minulosti je ich však čoraz menej. Kedysi sa vraj pri tejto príležitosti počet obyvateľov obce aspoň na pár dní doslova zdvojnásobil. Hody bývajú prvú augustovú nedeľu. Na hodovej zábave, ktorá sa organizuje pod holým nebom, sa stretne aj dvetisíc ľudí. V roku 1993 nadviazali partnerskú spoluprácu s maďarskou obcou Dunaszeg. Spolupracujú najmä na úrovni kultúry a športu. Aj oni bývajú účastníkmi kultúrnych slávností, a opačne, mnohí zo Šoporne cestujú pri rôznych sviatkoch do Maďarska. „Po maďarsky nevieme, preto vždy požiadame o pomoc tlmočníkov. A aj keď si ľudia nerozumejú po stránke jazyka, fantasticky si vedia vyjsť v ústrety po ľudskej stránke,“ porovnáva veľmi dobré vzťahy starosta práve na margo rôznych zbytočných nedorozumení na vyššej, najmä politickej úrovni.

Záhradkári organizujú
aj súťaže vín
Pomerne dobre tu vraj funguje miestna organizácia slovenského zväzu záhradkárov. Ich dlhoročným predsedom je Antonín Kochan. Pravidelne organizujú aj výstavy, odborné prednášky ale aj súťažné degustácie vín.

Majú až tristopäťdesiat rybárov

Najmasovejšou organizáciou sú nesporne rybári. Ich predsedom je Jozef Ščípa. Združuje aj členov z okolitých obcí, ktorí nemajú rieku, teda najmä z Hájskeho a Paty. Okolo vodných plôch sa starajú o životné prostredie a robia si aj vlastný odchov rýb. Už od mladosti si vychovávajú nových rybárov a táto záľuba veľmi často prechádza z otcov na synov. Tak akosi začínal aj Rudolf Odráška. „U nás v priehrade sú vraj najväčšie kapry v Európe. V minulom roku tu chytili 28-kilogramového kapra, vo vode som však videl kusy, ktoré mohli mať aj do päťdesiat kilogramov. Len odhadom merali na dĺžku aj vyše metra. Mojím najväčším úlovkom bol zatiaľ 23-kilogramový sumec. Teda žiadny rekord. Rybári tu už chytili aj abnormálne veľkých sumcov s hmotnosťou aj nad päťdesiat kíl,“ spomína Rudolf. Nedávno ho potešil úlovok nádherného úhora (na snímke). Meral 82 centimetrov, vážil 1,2 kilogramu. Chytil ho na miestnom revíri zvanom Pasinek. So svojím úlovkom zatiaľ nič neurobil. Má ho v mrazničke a necháva si ho k Vianociam.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 3. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 5. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 6. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 7. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 8. Nie je to len chlapská záležitosť
 9. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 10. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 1. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 2. Prvá akumulátorová 2-stupňová snehová fréza na trhu
 3. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 4. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 5. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 6. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 7. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 8. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 9. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 17 661
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 583
 3. Aká je chémia vôní 13 305
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 640
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 537
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 071
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 664
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 268
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 884
 10. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 7 839
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Obchodovali s anabolikami aj tabletkami na sex, polícia privierala oči. Bývalý silák dostal 23 rokov

Rozsudok je už právoplatný. Odsúdeným prepadne majetok v prospech štátu.

V kauze boli odsúdení štyria muži a jedna žena.

Nový cintorín v Nitre tak skoro neotvoria. Obradná sieň je prázdna

Vyriešili problém s akustikou, teraz idú súťažiť interiérové vybavenie.

Obradná sieň na novom cintoríne.
Peter Dobiaš v reprezentačnom drese a s dcérkou.

Pri kolízii s vlakom sa zranil vodič auta

Cestujúcich odviezol autobus na stanicu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri kolízii s vlakom sa zranil vodič auta

Cestujúcich odviezol autobus na stanicu.

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

Mladá vodička tvrdí, že policajt jej nadával

Správanie hliadky mestskej polície po dopravnej nehode vyvoláva pochybnosti.

V Okoličnom zhorel človek

Tragédia sa stala v stredu popoludní.

Už ste čítali?