Pondelok, 1. marec, 2021 | Meniny má AlbínKrížovkyKrížovky

ŠURANY

Zastupiteľstvo schválilo vyradenie základnej školy v Kostolnom Seku zo siete školských zariadení

Väčšina miest má už túto dilemu za sebou. V Šuranoch sa ňou začali zaoberať pred dvoma rokmi. Počet narodených detí v meste sa za posledné roky pohybuje od čísla 67 (rok 2003) po maximum 103 (rok 2005). Vlani sa v celých Šuranoch narodilo 81 detí. Základná škola Na vŕšku v Kostolnom Seku už v posledných troch školských rokoch neotvárala prvý ročník. Dnes má v šiestich triedach 70 žiakov, v septembri v nej zostane už len 6 deviatakov. Pri súčasnom spôsobe štátnych dotácií chýba škole na prevádzku približne 1,2 milióna korún ročne. Pred dvoma rokmi poslanci odporučili, aby túto stratu zaplatil mestský rozpočet. Vlani sa otázka ďalšej existencie školy z rokovania zastupiteľstva stiahla. Bol volebný rok a poslanci nechceli prijímať dlhodobé nepopulárne rozhodnutie, ktoré by potom museli realizovať ich nástupcovia. Vo štvrtok 8. marca sa návrh na vyradenie Základnej školy s materskou školou Šurany, Ulica Na vŕšku 24, dostal opäť na program rokovania mestského zastupiteľstva. „V roku 2002 sa základná škola v Kostolnom Seku spojila s tamojšou materskou školou z dôvodu výhodnejšieho financovania. Už nasledujúci rok bola prevádzka materskej školy pozastavená a doteraz sa neobnovila. Budovu škôlky mesto v roku 2005 predalo. Už z toho dôvodu je nutné tento právny subjekt zo siete škôl vyradiť - čo však neznamená, že ju chceme automaticky zavrieť,“ uviedol primátor Šurian Imrich Várady. Argumenty proti Rada školy sa vyslovila proti jej vyradeniu zo siete. Začiatkom marca na mestský úrad doručili podpisovú akciu 571 obyvateľov časti Kostolný Sek. Žiadali školu zachovať, dofinancovať a obnoviť systém rajonizácie, ktorý by žiakom z tohto územia ustanovil za „povinnú“ základnú školu v Kostolnom Seku. Mestské zastupiteľstvo priamo na rokovaní 8. marca ustanovilo päťčlennú komisiu na preskúmanie podpisových hárkov. Komisia zistila, že podpisová akcia nespĺňa zákonom predpísané náležitosti pre petičnú akciu. Otázkou zotrvania školy sa však poslanci zaoberali a na rokovaní umožnili vystúpiť aj zástupcom rodičov. „Môjmu dieťaťu stačí prejsť jednu ulicu, ja môžem pomáhať manželovi vo firme. Ak sa budem musieť starať o odvoz, nestihnem to. V roku 1980 museli chodiť do Seku aj žiaci zo Sídliska MDŽ. Keby sa takáto rajonizácia obnovila, škola by mohla existovať,“ vyjadrila sa jedna zo signatárok petície. „Školy v snahe získať financie zvyšujú počty žiakov v triedach nad 30 a potom sa im učitelia nemôžu individuálne venovať. Čo ak nám Európska únia ohraničí počet žiakov v triede na 25 - potom namiesto zrušenej školy postavíme ďalšiu ?“ bol ďalší argument. Rodičia súčasných žiakov ZŠ v Kostolnom Seku žiadali aspoň záruky, že ich deti budú môcť dokončiť školskú dochádzku vo svojej pôvodnej škole a nebudú musieť dochádzať do centra Šurian. Argumenty za „Pôvodná rajonizácia nie je možná,“ informovala vedúca Oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí s zdravotníctva Mestského úradu Šurany Johanna Vanková. „V osemdesiatych rokoch sa dostavalo sídlisko a žiakov nebolo kam umiestniť. Z kapacitných dôvodov deti zo Sídliska MDŽ museli chodiť do Kostolného Seku. Vtedy bolo veľa sťažností. Dnes je situácia opačná - detí je málo. Navyše rodič má ústavné právo zapísať dieťa do ktorejkoľvek školy - ak je tam voľné miesto, nemôžu ho odmietnuť.“ Poslanci poukázali aj na to, že dotovať 70 žiakov sumou vyše milióna korún je neporovnateľné voči ostatným školám. Keďže budova sa využíva len čiastočne, možno do nej presunúť sídlo Centra voľného času Šurany z Partizánskej ulice. Tým by sa ušetrili náklady na prevádzku, ktoré doteraz hradilo Mesto. Školu vyradia, žiakov v nej nechajú Poslanci nakoniec schválili vyradenie ZŠ s MŠ v Kostolnom Seku zo siete školských zariadení. Stratí právnu samostatnosť, vyučovať sa v nej bude ďalej. Bude treba vyriešiť rozvrh hodín, aby sem prípadne mohli dochádzať učitelia z neďalekej Ulice SNP. Takisto sa treba zaoberať osudom pedagógov z Kostolného Seku, ktorí postupným odchodom žiakov prídu o úväzky. Zastupiteľstvo bude musieť rozhodnúť aj o uvoľnenej budove súčasného sídla CVČ. Pripravuje sa plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja V rokoch 2007 - 2013 očakáva slovenská ekonomika niekoľkonásobne viac dotácií z fondov Európskej únie. Samospráva nebude výnimkou. Ku každej žiadosti o finančnú podporu však bude treba priložiť aj aktuálny plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (HaSR). Šurany ho doteraz nemali. Vo februári podpísalo Mesto zmluvu s komárňanskou konzultačnou firmou a v týchto dňoch sa začalo s prípravou základných dokumentov pre nový plán HaSR. Prvé slovo bude mať občan Do schránok obyvateľov Šurian začnú tento týždeň distribuovať anonymné dotazníky. Občania sa môžu vyjadriť, ako sú spokojní s kvalitou obchodu, služieb, s vybavením inžinierskymi sieťami, s kvalitou a dostupnosťou školstva, zdravotníctva, kultúry. Ďalšie otázky sa budú týkať čistoty mesta, kvality verejnej zelene, stavu komunikácií, informovanosti o spoločenských udalostiach. Osobitná časť dotazníka bude zisťovať záujem občanov o veci verejné - napríklad, či sa zaujímajú o rokovania zastupiteľstva, či majú predstavu o rozpočte Šurian, posledných investíciách a dôležitých udalostiach. Dotazníky sú anonymné, kto chce, môže uviesť aj svoje údaje, prípadne ďalšie pripomienky. Vyplnené dotazníky možno odovzdať do 16. apríla priamo na mestskom úrade, v kultúrnych zariadeniach v Nitrianskom Hrádku a Kostolnom Seku. Žiadosť o spoluprácu občanov odvysielajú v miestnom rozhlase a zaradia aj na webovú stránku Mesta. Na čo to bude dobré? Informácie od občanov dostane firma, ktorá ich spracuje a použije ako základ nového plánu HaSR. Ďalším zdrojom informácií budú podklady z jednotlivých oddelení mestského úradu a komisií mestského zastupiteľstva, ktoré bude zbierať pridelený projektový manažér. Približne do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy by mal byť program vypracovaný. „V každom prípade bude obsahovať aktualizované projekty zateplenia objektov základných škôl na Bernolákovej a na Ulici SNP,“ hovorí primátor Šurian Imrich Várady. „Sú to niekoľkomiliónové akcie, na ktoré náš vlastný rozpočet nestačí. Pôvodné projekty, ktorá nám ministerstvo prijalo pred niekoľkými rokmi, nám vrátili na prepracovanie podľa súčasných technických a cenových noriem. V druhom polroku sa očakáva zverejnenie jednotlivých kapitol, na ktoré bude možné žiadať dotácie. Vtedy už chceme mať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hotový, aby sme ho mohli priložiť k žiadostiam.“ Čo sa postaví za vlastné Neďaleko hypermarketu Jednoty sa tento týždeň majú kolaudovať prvé byty, Stavala ich súkromná firma, Mesto sa na akcii podieľalo výstavbou infraštruktúry. Celkom sa v tejto lokalite predpokladá výstavba 120 bytov. Pre autá obyvateľov okolitých panelákov chce Mesto vybudovať parkovacie miesta situované šikmo od hlavnej cesty na Krížnu ulicu. Zastupiteľstvo schválilo predaj časti pozemku Technických služieb firme Cedro Šurany. Má 35 zamestnancov a chce rozšíriť výrobu o ďalšiu halu. V spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest Nové Zámky sa budú postupne vymieňať dopravné značky, ktoré sú poškodené a nevyhovujú súčasným normám. Na výročných schôdzach spoločenských organizácií v posledných týždňoch odzneli pripomienky dokončiť chodníky na cintorínoch, upraviť centrálnu zeleň a chodníky v centre meste. Zastupiteľstvo zváži, či sa opravia praskliny alebo vybudujú celkom nové chodníky so zámkovou dlažbou. Závisieť to bude od finančných možností rozpočtu, prípadne dotácií od ministerstiev alebo fondov EÚ. V súčasnosti sa končia rokovania s dodávateľom futbalového ihriska s umelým trávnikom pri Základnej škole na Ulici SNP. Mestský rozpočet bude stáť približne 1,5 milióna korún, v máji sa na ňom už má hrať. Na jar sa pre verejnosť otvára aj nové detské ihrisko pri materskej škole na Sídlisku MDŽ. „Ešte sme ho ani oficiálne neodovzdali a už ho mladí vandali stihli poškodiť. Deti sa na ňom majú hrať v sprievode rodičov, ktorí na ne určite dozrú. Chcem však apelovať na rodičov staršej mládeže, ktorá sa tam schádza večer a robí škodu.“ Mestský úrad informuje Od 19. marca sa v Šuranoch začína jarné upratovanie. Na zberný dvor za mestským úradom môžu občania voziť staré pneumatiky, nábytok, elektroniku, handry. Od 19. marca bude po meste jazdiť traktor s drvičkou konárov, občania ich môžu vyložiť pred domy. PRISPEJTE DO ZBIEROK MESTSKÉHO MÚZEA Mestské kultúrne stredisko (MKS) chce založiť stálu expozíciu histórie a vývoja mesta Šurany. Občania, ktorí majú, predmety historického, archeologického alebo etnografického charakteru, staré fotky či písomnosti a sú ochotní ich darovať rodiacemu sa mestskému múzeu, môžu ich priniesť do synagógy alebo najprv zatelefonovať na číslo 650 1164. Expozíciu chcú pripraviť tak, aby si ju mohli prezrieť už návštevníci tohtoročného Šurianskeho jarmoku. OTVÁRAME DETSKÉ IHRISKO Od 19. marca bude pre verejnosť otvorené detské ihrisko v areáli Materskej školy na Ulici MDŽ. V čase od 7. do 16. hodiny bude slúžiť potrebám materskej školy. Pre rodičov s deťmi bude otvorené nasledovne: pondelok - piatok od 16.00 do 20.00 h, sobota - nedeľa od 10.00 do 20.00 h. Všetci návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny správcu detského ihriska. OTECKO, MAMIČKA - STAŇTE SA DARCAMI KRVI Národná transfúzna služba a Slovenský Červený kríž pozývajú na odber krvi, ktorý sa uskutoční 21. marca od 8.00 do 12.00 h. v Spoločenskej hale v Šuranoch. Do domova Jesienka sa sťahujú prví obyvatelia Až druhé kolo výberového konania rozhodlo o novom riaditeľovi Jesienky - domova pre seniorov a sociálneho zariadenia pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ľudovít Lenčéš má sedemnásťročnú prax v sociálnej oblasti, v súčasnosti je (ešte) riaditeľom Penziónu - domova dôchodcov v Nových Zámkoch. Spolu s ďalšími kolegami pred dvoma rokmi odolal snahám o prevod domovov dôchodcov (a hlavne financií ich klientov) pod správu neziskových organizácií. Situácia sa však ustálila a na svojej pôvodnej riaditeľskej stoličke mohol byť spokojný. „Som Šuranec. Jedenásť rokov som dochádzal do Nových Zámkov. Keď som videl, že prvé kolo výberu riaditeľa Jesienky nebolo úspešné, prihlásil som sa,“ povedal pre Naše novosti. „Doteraz som viedol veľké zariadenie. Jesienka je určená pre dvadsať klientov, postupne sa však plánuje ďalšie rozšírenie. Niektoré moje skúsenosti sa tu dajú použiť, inak však štartujeme celkom od začiatku. Takéto zariadenie bolo v Šuranoch už veľmi potrebné, Mesto dalo záruky, že financie na prevádzku sa určite nájdu. Určite nemienime rozhadzovať - doteraz som bol zvyknutý na veľmi prísne finančné pravidlá.“ V pondelok 12. marca prijali do Jesienky prvých obyvateľov, v súčasnosti sa overuje fungovanie administratívy, dovozu stravy a celkového materiálneho zabezpečenia. Postupne tu majú ubytovať aj zdravotne postihnutých klientov. „Jesienka je príspevkovou organizáciou Mesta. Prevádzka by sa mala financovať z príspevkov od ubytovaných klientov, mestského rozpočtu a príspevku od Nitrianskeho samosprávneho kraja - o ňom sa však zatiaľ rokuje,“ uviedla vedúca Oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí s zdravotníctva Mestského úradu Šurany Johanna Vanková. „Vytvorili sme približný rozpočet, po prvom roku dostaneme reálny obraz financovania Jesienky. Organizačne k nej budú patriť aj marginalizované byty v útulku na Kopci a opatrovateľská služba Mesta.“ Po štyroch rokoch konečne stihla vyhodnotenie Po štyroch rokoch sa na slávnostnej udalosti na pôde mestského úradu zúčastnila jedna z najlepších atlétok Slovenska chodkyňa Zuzana Malíková. Len noc predtým sa vrátila z trojtýždňového sústredenia v Španielsku, pred ním absolvovala prípravu na Slovensku, tri týždne trénovala v Portugalsku a ešte predtým mala sústredenie v Írsku. V čase nášho rozhovoru jej do štartu najbližších pretekov zostávali presne tri týždne. „Dlhodobú prípravu už orientujem na Olympijské hry 2008 v Pekingu,“ povedala pre Naše novosti. „Kalendár tohto roka bude vrcholiť Majstrovstvami sveta v japonskej Ósake, začiatkom augusta im bude predchádzať Svetová univerziáda v thajskom Bangkoku. Doma v Šuranoch sa objavím, ak mi to dovolí tréningový plán a študijné povinnosti. Rada by som štartovala aj na našich pretekoch - ak sa nejaké budú organizovať. Snažím sa podporovať slovenské podujatia aspoň v rámci prípravy, je dobré zatrénovať si na ceste v rámci pretekov. Na Slovensku je ich však málo.“ Zuzana ukončila štúdium odboru učiteľstvo (aprobácia telesná výchova - biológia), v súčasnosti je poslucháčkou prvého ročníka doktorandského štúdia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Učí niekoľko predmetov, vedie semináre atletiky, plávania a venuje sa doktorandskej práci zameranej na optimalizáciu tréningového procesu. Publikačná činnosť na vysokej škole je dostupná verejnosti, budú z nej môcť čerpať aj prípadní nasledovníci. Ak nejakí budú... „Žiaľ, záujem detí o atletiku momentálne nevyzerá ružovo - za každým úspechom je veľa odriekania, ale málo peňazí. Skôr sa orientujú na kolektívne alebo lukratívne športy, čo nie je práve prípad atletiky. Ale možno po útlme príde opäť vlna záujmu.“ Na vyhodnotení najlepších športovcov mesta Šurany sa niekoľkokrát objavili rovnaké priezviská. Malíkovci svojho času založili úspešnú tradíciu atletiky, ktorú Zuzana doviedla až na olympijskú úroveň. Možno sa podobný úspech podarí aj ďalším. Vyhlásili XV. ročník súťaže Literárne Šurany Dom Matice slovenskej v Šuranoch vyhlasuje XV. ročník celoslovenskej autorskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov Literárne Šurany. Autorskú súťaž Literárne Šurany vypisuje usporiadateľ pre slovensky píšucich autorov od 18 do 35 rokov. Súťaž je verejná, anonymná, určená pre doteraz knižne nepublikujúcich mladých autorov. Súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia a próza. Rozsah je maximálne 5 strán strojopisu riadkovačom č. 2, prijímajú sa i práce tlačené tlačiarňou počítača. Odborná porota vyhodnotí a odmení v každej kategórii troch najlepších autorov. Osobitná prémia bude udelená prácam humoristicky zameraným. Najlepšie práce budú uverejnené. Víťazné práce budú publikované v osobitnom zborníku. Práce je potrebné zaslať v troch exemplároch, neoznačené. Adresa s menom, dátum narodenia, číslo telefónu, e-mail autora musia byť vložené do zásielky na osobitnom papieri. Uzávierka súťaže je 31. mája. Súťaže sa môžu zúčastniť i Slováci žijúci v zahraničí. Práce zasielajte na adresu Dom Matice slovenskej, R. Kozlíková, Námestie hrdinov 3, 942 01 Šurany. Tel: 035 650051, Fax: 035 6500074, e-mail: dmss@post.sk Veľkonočná tvorivá dielňa Dom Matice slovenskej v Šuranoch v spolupráci s Mestským Kultúrnym strediskom Šurany pozýva na Veľkonočnú tvorivú dielňu dňa 3. apríla 2007 v čase od 10.00 do 15.00 h v Spoločenskej hale v Šuranoch. Najlepším športovcom Šurian slávnostne poďakovali na mestskom úrade K začiastku každého roka patrí v Šuranoch vyhodnotenie najlepších športovcov. V obradnej sieni mestského úradu ich privítali v piatok 2. marca. „Šurany sú mestom športu a pohybu, o čom svedčia významné športové podujatia celoslovenského aj medzinárodného charakteru, ktoré organizačne zabezpečujú zanietení šurianski športoví priaznivci,“ prihovoril sa hosťom primátor Imrich Várady. „V našom meste môžeme vidieť špičkových športovcov zo Slovenska aj zahraničia. Pre Šurany sú športovým sviatkom chodecké, cyklistické, jazdecké či automobilové preteky - o to väčším, keď v nich môžeme vidieť súťažiť športovcov z nášho mesta. Obľube sa tešia tiež kolektívne športy - futbal, hokej, hádzaná, ktoré majú veľa stálych klubových fanúšikov. Teší ma, že môžem privítať našu najúspešnejšiu športovkyňu Zuzku Malíkovú, ktorá nás reprezentovala na posledných olympijských hrách, kde sa jej podarilo dosiahnuť výborný výsledok. Za rok 2006 obsadila v ankete Atlét Slovenska 8. miesto. Šurany sa hrdo hlásia k všetkým vynikajúcim výkonom našich športovcov, ktorí robia dobré meno nielen svojim športovým klubom, v ktorých vyrástli, ale aj nášmu mestu a celému Slovensku.“ Z jednotlivých športových odvetví boli ocenení nasledujúci jednotlivci: Atletika: Lukáš Rehor (krátke trate), Adriana Mančušková (skok do diaľky), Zuzana Malíková (chôdza). Bedminton: Mário Botka, Karin Majerčíková, Ľuboš Demín, Henrieta Botková, Oliver Karšay, Petra Szabová. Cyklistika: Branislav Udvardy, Tibor Fekete, Jozef Šipeky. Futbal - ŠK Šurany: Daniel Hajko, Peter Poláček, Matej Zemko (muži), Matej Cvik, Slavomír Kanás, Matej Švajda (dorastenci), Denis Ďurina, Matej Porubský, Igor Schróner (starší žiaci), Róbert Polák, Dominik Števlík, Tomáš Varró (mladší žiaci), Janko Komora, Edin Muftič, Patrik Šurnovský, Matej Zeleňák (prípravka). Futbal - Slovan Kostolný Sek: Pavol Chovanec (muži), Marek Hozlár, Marek Doborovocký (dorast), Tomáš Barát, Michal Hozlár, Boris Mráz, Martin Oremus (žiaci). Hádzaná: Lívia Klučková (mladšie žiačky), Nikola Rácková, Simona Sarková (mladšie dorastenky). Hokej: Igor Vyskoč (dospelí), Patrik Sepeši (starší žiaci). Jazdectvo: Martin Cagáň. Karate: Matúš Bartovič. Stolný tenis: Peter Botka, Peter Botka mladší. Šach: Maroš Laho, Mária Dvoranová, Ľubomír Uhrík.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Získaj náskok pred štartom
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 3. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 4. FIIT – vedomosti, ktoré majú zmysel
 5. Štúdium, ktoré sadne
 6. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 7. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
 8. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 9. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 10. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 1. 26 years of providing you with essential information
 2. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 3. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
 4. Tieto farmy dávajú prácu domácim. A podporujú región
 5. Cirkevné gymnázium v Snine patrí medzi najlepšie v kraji
 6. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
 7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 8. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 9. Dáma s pávím pierkom
 10. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 22 576
 2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 12 657
 3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 10 215
 4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 10 000
 5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 8 318
 6. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 486
 7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 866
 8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov 5 931
 9. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 259
 10. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 4 784
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Antonín Stavjaňa.

Čo povedal tréner po prehre 1:3 na východe?

6 h
Po tomto páde ex-Nitrana Balaja (na zemi) pri Regäselovi (vo výskoku) zapískal rozhodca Očenáš penaltu pre FC ViOn, ktorá v kontexte s ďalšími udalosťami nesedela domácemu trénerovi Petrovi Lérantovi (v čiernom).

Tvrdé slová na tlačovke – trénerovi Nitry sa vonkoncom nepáčila penalta, akou FC ViOn potvrdil historický skok do nadstavby o titul.

27. feb
Snímka z duelu Vrábeľ s Galantou. Celkom vpravo domáci kapitán Dávid Hamar.

MY Nitrianske noviny pokračujú v seriáli Futbalový bonzáčik. Tentoraz sme prevetrali kabíny treťoligistov, presnejšie deviatich mužstiev z regiónu.

26. feb
Ilustračné foto.

Situácia je stále zlá. Odkedy má byť Nitriansky okres bordový?

26. feb

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Muž, ktorý sa stal maskotom mesta pod Urpínom, mal 63 rokov.

27. feb

Testovanie pokračuje aj v nedeľu.

27. feb

Stalo sa tak vo štvrtok 25. februára.

26. feb

Osadili dôležitý prvok, cyklomost.

12 h

Už ste čítali?