Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

Stredné odborné učilište stavebné (SOUs-KÉSzI) Nové Zámky

Maturitné triedy - tri výnimoné kolektívy

Tým prvým sú maturanti - stavbári a elektrikári z 2. Mse triedy. V minulom školskom roku získali spolu s triednou profesorkou Ivetou Vanekovou finančné prostriedky na zaujímavý projekt. Keďže škola mala stále problém s množstvom záhradného odpadu (areál školy má takmer 7 hektárov), prišli s nápadom kúpiť drvičku odpadu a urobiť kompostovisko. V každej triede pribudol jeden odpadový kôš určený na bioodpad. Dobrý nápad si nenechali pre seba. Tento školský rok sa im opäť podarilo uspieť v konkurencii a vyhrať s projektom Mysli cool, mysli eko!. O svoje skúsenosti sa podelia so žiakmi Základnej školy na Mostnej ulici v Nových Zámkoch. Tým sa však ich ekomisia nekončí. Plánujú predstaviť projekt, ukážky drvenia záhradného odpadu a zavedenie separovaného zberu, ale aj eko-párty. „Je to rovesnícky program, študent ku študentovi má blízko. Z vlastnej skúsenosti viem, že zážitkové metódy a zaujímavé workshopy oslovia žiakov najúčinnejšie,“ upresňuje I. Vaneková. Každý by sa mal zamyslieť, čo po nás ostane - smetisko tu predsa nechceme!“ Projekt sa uskutoční vďaka programu Konta Orange, n.f. Lepšie miesto pre život. Druhou triedou je 2. Mdu - drevári a umelci. Drevo sa opäť dostáva do módy, preto je o ich výrobky veľký záujem. Do tomboly školského plesu vyrobili hojdačku - koníka, vešiaky, obuvák a elegantné stojany na kvety. Záujem bol aj o ozdobný fúrik do záhrady. V spolupráci s novozámockou mestskou políciou pripravili výstavu svojich prác s tematikou boja proti drogám. Vytvorili ich žiaci na hodinách výtvarnej prípravy a modelovania pod vedením PhDr. Jána Halása. Každá kresba bola skvelá, vytvorili aj priestorový objekt zo sadry. Slávnostnú vernisáž v priestoroch CK Nábrežie otvorila preventistka MsP Jarmila Krochtová, ktorá vyzdvihla tvorivosť a nápady študentov. Ocenení boli všetci, Jozef Varga získal cenu náčelníka Mestskej polície. Umelci sa postarali aj o zútulnenie jedálne. Iniciátorkou bola ich triedna profesorka Mária Leckéšiová: „Dala som chlapcom návrh, s výsledkom som veľmi spokojná, aj kolegovia mi tlmočili samé pozitívne ohlasy.“ Tri krásne obrazy, ktorými žiaci okrášlili čelnú stenu sa nedajú prehliadnuť. Olejomaľby sú dielami žiakov Matúša Miškoviča, Mariána Zsoldosa a Norberta Valka. Nechali voľný priebeh svojej fantázii a výsledok stojí za to. Elementárnymi prvkami výstavby obrazu sú bod, línia, plocha a farebný kontrast. V strede spoznáte známe Slečny z Avignonu. Poctu Picassovi, autorovi tohto známeho obrazu, vcelku vydarene vzdali žiaci Miloš Figura a Ján Sedmák. Ak sa pozornejšie prizriete, na vystretej ruke narátate 6 prstov. „Urobil som to zámerne ako žart. Ale zatiaľ si to nikto ani nevšimol,“ hovorí s úsmevom Miloš Figura. Výstižne ich prácu ocenil ich vyučujúci Rudolf Habrda: „Prvýkrát som si obrazy všimol na stužkovej slávnosti. Títo chlapci dokázali náležite umocniť slávnostnú atmosféru. Obrazy tu ostanú ako nezabudnuteľná pamiatka na autorov.“ Do tretice všetko dobré platí aj v prípade maturitnej triedy 2. Mm. Triedu s vyučovacím jazykom maďarským tvoria stavbári a drevári. Je to veselá kopa, ale ani im nie sú ľahostajné závažné problémy mladých ľudí. V minulom školskom roku sa zúčastnili krajskej súťaže Plagát roka 2006 s protidrogovou tematikou. Komisia ich prácu vybrala medzi tri ocenené. Okrem vecnej odmeny ich finančne ocenil Úrad vlády Slovenskej republiky a získali dobrý pocit, že prispeli do boja proti drogám. Vlaňajší školský rok bol výnimočný z viacerých hľadísk. Škola oslávila 40. výročie svojho založenia a bývalí žiaci, dnes úspešní ľudia, nezabudli, kde začínali. Založili nadáciu na podporu najúspešnejších študentov. Medzi prvými ocenenými bol aj Emil Vavrík a stal sa tak motiváciou nielen pre ostatných spolužiakov, ale aj žiakov nižších ročníkov. Nadácia podporujúca študentov z novozámockých škôl s vyučovacím jazykom maďarským (ÉMTA) každoročne oceňuje tých najlepších. Na pódium Csemadoku si pre jednu z cien vystúpil po prvýkrát aj študent našej školy Gabriel Németh. Séria dobrých skutkov pokračuje aj v tomto školskom roku. Aj keď sú naši maturanti ešte školáci, o ich plnoletosti a dospelosti svedčí nielen dátum narodenia v občianskom preukaze a v mnohých prípadoch aj vodičské oprávnenie, ale aj ich uvedomelosť. V rámci akcie Študentská kvapka krvi pri príležitosti Dňa študentstva sa s úplnou samozrejmosťou zúčastnili darovania najvzácnejšej tekutiny pre život. Že to neurobili len pre jeden deň voľna v škole svedčí aj fakt, že si to zopakovali aj na Deň sv. Valentína. Každoročne sa koná na našej škole súťaž SOČ. V tomto roku triedu reprezentoval Róbert Csütörtöki, ktorý gitarou vlastnej výroby určite okúzlil celú porotu. O snaživosti študentov svedčí aj fakt, že niektorí z nich sa prihlásili aj na dobrovoľnú maturitnú skúšku a podali si aj prihlášky na vysoké školy, dokonca aj do zahraničia. Držíme palce všetkým našim maturantom! ANGELIKA HOLOMÁŇOVÁ GABRIELA BÚRIOVÁ Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti SOU stavebné/KÉSzI v Nových Zámkoch, spoluorganizátor celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v máji 2007, usporiadalo vo štvrtok 15. februára základné školské kolo. V súťažnom odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie vystúpili študenti 1.Mm triedy. Adrián Halás a Alexander Nagy pripravili pomôcku pre stolárov, ktorá ukazuje plošné druhy spájania materiálu. Róbert Kovács a Ladislav Ambrus predstavili podobnú pomôcku, zameranú na priestorové spájanie. Ladislav Ambrus narysoval k pomôckam aj projektovú dokumentáciu. V súťažnom odbore Stavebníctvo, architektúra, dizajn sa prezentovali dve pôsobivé práce. Róbert Csűtőrtőki z maturitnej triedy 2.Mm predviedol, ako zhotovil elektronickú gitaru pre svojho priateľa. Peter Borka z 1.Mse triedy predložil svoje projekty reštaurácie, ktoré naprojektoval na počítači v systéme Autocad. V súťažnom odbore Pedagogika, psychológia, sociológia, problematika voľného času predstavili svoju tvorbu budúci umelci novej techniky graffiti Denis Musev z 1.A a Imrich Angyal z 1.Mse. Denis Musev ukázal štylizované nápisy názvu nášho učilišťa a niektorých učebných oborov, odsúdil sprejovanie na čisté múry ako prejav vandalizmu. Osem zúčastnených zďaleka nepredstavuje všetky tvorivé sily, ktorými naše učilište disponuje. Napríklad študenti nadstavbového oboru umelecký stolár namaľovali veľké obrazy, ktoré zdobia jedáleň nášho učilišťa od decembra 2006. Riaditeľ školy Ing. Štefan Száraz v záverečnom príhovore vyjadril prekvapenie nad úrovňou prác aj vystupovaním samotných účastníkov. Ich graffiti a projektovanie Petra Borku, sú vystavené vo vestibule Stredného odborného učilišťa stavebného v Nových Zámkoch na Nitrianskej ceste 61. RUDOLF HABRDA Aby ste sa včas správne rozhodli Termíny zasielania prihlášok na SOU pre školský rok 2007/2008 DO 20. FEBRUÁRA 2007: Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu: Študijné odbory: 3656 4 - operátor stavebnej výroby s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy 3341 4 - operátor drevárskej výroby s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy Učebný odbor: 8557 2 umelecký stolár DO 5. APRÍLA 2007: Študijné odbory: 3656 4 operátor stavebnej výroby 3341 4 operátor drevárskej výroby Učebné odbory: 2466 2 mechanik opravár 2464 2 strojný mechanik 2683 2 elektromechanik 3355 2 stolár 3661 2 murár 3675 2 maliar 3678 2 inštalatér 3684 2 strechár DO 8. JÚNA 2007: pre nadstavbové štúdium 2675 4 elektrotechnika 3347 4 drevárska a nábytkárska výroba 3659 4 stavebníctvo 8501 4 umeleckoremeselné práce Stavbári navštívili novozámockú synagógu Skupina študentov SOU stavebného v uplynulých dňoch navštívila novozámockú synagógu. A stálo to za to. V prostredí židovského chrámu žiakom veľmi zaujímavo a pútavo previedol históriou židovského náboženstva p. Grunhut z tunajšej židovskej náboženskej obce. Mohli nahliadnuť do priestorov synagógy, kochať sa jej architektúrou, ale aj zaujímavou, hoci skromnou výzdobou tohto kostola, čo ich ako stavbárov veľmi zaujalo. Dozvedeli sa, že na Slovensku sú iba 4 synagógy, ktoré slúžia k bohoslužobným úkonom - novozámocká je jedna z nich. Hlavnou témou však bol holokaust. Veľmi ich dojala tragédia 16 - 17- -ročných chlapcov, ktorí jeden druhému museli vykopať hroby a potom ich nad nimi zastrelili. Často nám podobné príbehy pripadajú vzdialené, no odohralo sa to tu, v Nových Zámkoch. Len z okolia bolo násilne odvlečených 20 000 ľudí, z toho 3 000 detí. Z nich prežilo približne 1 400. Nedovoľme, aby sa história opakovala! INGRID BRAUNFELDOVÁ Certifikát odbornosti platí aj v krajinách EÚ Naša škola zabezpečuje komplexné vyučovanie pre všetky študijné a učebné odbory. Okrem teoretického vyučovania je neoddeliteľnou súčasťou aj vyučovanie odborného výcviku. Všetky učebné odbory spojené so stavebníctvom je možné u nás vyštudovať a stať sa plnohodnotným pracovníkom. Od prvého ročníka sa žiaci postupne oboznamujú s technológiami, náradím, materiálmi a získavajú základné vedomostí a manuálne zručností. Vo vyšších ročníkoch ich aplikujú priamo v produktívnych prácach a pod vedením majstrov odborného výcviku sa zdokonaľujú v zručnostiach a technickej praxi. Svoje vedomosti a zručnosti naši žiaci prezentujú na súťažiach zručnosti a akciách odboru školstva. V spolupráci s Cechom strechárov sme sa pripravili na Majstrovstvá Slovenska v zručnosti žiakov SOU organizované počas Stavebného veľtrhu CONECO 2007 v Bratislave. V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR prebieha príprava výstavy Mladý tvorca 2007, kde sme sa prihlásili do súťaže Top výrobok. V druhom polroku školského roka sme sa prihlásili do súťaží zručnosti v odbore stolár a murár. So Živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou spolupracujeme pri vydávaní živnostenských oprávnení, pri záverečných učňovských skúškach. Po nich úspešní žiaci dostávajú medzinárodný certifikát, ktorý ich oprávňuje pracovať v učebnom odbore i v štátoch Európskej únie. JÁN VOLF

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 27 827
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 25 131
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 396
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 11 384
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 880
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 609
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 584
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 439
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 413
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 367
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Nájazdová katastrofa lídra Cowleyho: Račko má nápad

Pravidelne zachraňuje Nitre krk, ale v „penaltách“ má prakticky najhoršiu úspešnosť z brankárov extraligy. Prečo?

Až 6 zo 7 posledných zápasov corgoňov končilo v predĺžení či trestných strieľaniach, ale zo šiestich extra bodov získali iba dva. Tréner brankárov Jozef Račko (vpravo) teraz musí nastaviť Evana Cowleyho (vľavo) na päť vonkajších duelov v rade (Zvolen, L. Mikuláš, Trenčín, N. Zámky, B. Bystrica) za desať dní.

Koronavírus: Odberné miesta v Šali a vo Veči (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Šali a vo Veči.

Plošné testovanie na Covid-19:Zdravotník odoberá vzorku.

Šaľa potrebuje dobrovoľníkov na víkendový skríning

Radnica sľubuje aj finančné ohodnotenie.

Testovanie na Covid-19.

V okrese Zlaté Moravce zaznamenali 148-percentný nárast pozitívne testovaných

V okrese Zlaté Moravce sa rapídne zvýšil počet obyvateľov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Počas jedného týždňa zaznamenali v okrese 148-percentný nárast, na 100.

Plošné testovanie na Covid-19.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

V Trenčíne pribudne ďalšie záchytné parkovisko, bude bezplatné

Jeho kapacita nepresiahne 60 parkovacích miest.

Prehľad: Kde sa môžete dať otestovať

Ľudia môžu využiť aj testovacie miesta v blízkom okolí.

Už ste čítali?