Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Novozámockí vysokoškoláci

prof. Ing. Helena Strážovská, PhD.: Napísala 12 vysokoškolských učebníc a monografií, zastávala rôzne akademické funkcie, od vedúcej katedry cez prodekanku až k prorektorke a predsedkyni senátu, prednášala na viacerých VŠ na Slovensku, je externou členk

Začiatky vysokoškolského vzdelávania v Nových Zámkoch Pred 15 rokmi sme sa po prvé zamýšľali nad tým, aký má vysoká škola v takomto stredne veľkom meste, akým sú Nové Zámky zmysel a prínos. Uskutočnili sme analýzu, pomocou ktorej sme zisťovali, koľko vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje na riadiacich miestach. Bolo to pomerne nízke percento. Usúdili sme aj s podporou mesta, ktorá existuje dodnes, že je potrebné vybudovať vysokoškolské vzdelávanie v mieste bydliska. Podarilo sa nám vybudovať: Pedagogické pracovisko Obchodnej fakulty EU v Bratislave - 1992 , neskôr Pedagogické pracovisko Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka - 2001, a napokon Súkromnú vysokú školu ekonómie a manažmentu IKS - 2004. Dnes majú všetky tri formy vysokých škôl v Nových Zámkoch celkom približne 800 študentov. O novele vysokoškolského zákona. Dôležitosť vedecko-výskumnej práce Novela vysokoškolského zákona sa zaoberá problémami, ktoré sú už dlhšiu dobu predmetom polemiky jednak medzi vysokoškolskými učiteľmi, ale i verejnosťou. Akcent je samozrejme i tentokrát kladený na vedu a výskum a to nielen pedagógov, ale i študentov. Ak chceme byť v rámci Európskej únie i mimo nej silnou protiváhou, je potrebné začať aj v tomto smere veľmi skoro a intenzívne. Pre tieto účely slúži výchova nadaných študentov, študentská vedecká odborná činnosť, rôzne odborné konferencie, dni otvorených dverí atď. Niekedy mám pocit, že na Slovensku nedávame študentom maximum príležitostí na prezentáciu a obhajobu svojich názorov prostredníctvom ktorých môžu získať dostatok odborného sebavedomia. Len v takejto atmosfére sa dajú dosiahnuť pozitívne výsledky. Vedu i výskum na vysokoškolskej úrovni je potrebné robiť vo veľmi úzkej spolupráci s hospodárskou praxou. Je potrebné ju tvoriť nielen pre teóriu, ale hlavne pre prax. Hospodárska prax je v tomto ohľade veľmi prísna a to je výzva pre nás, aj pre našich študentov. Platené školstvo Na Slovensku sa už dávno diskutuje o podiele študenta na úhrade nákladov na vysokoškolské štúdium. Raz jeden popredný zahraničný vysokoškolský pedagóg vo funkcii na vedeckom seminári povedal, že to, čo si študent nezaplatí si menej váži. Stotožňujem sa s týmto názorom. Pokiaľ si študent za vzdelávanie platí, má právo požadovať vysokú kvalitu a možno až nadštandardnú úroveň. Platenie zo strany študentov je vo svete snáď v pomere 1:1. Sú školy, ktoré sú bezplatné, ale aj vynikajúce vysoké školy, za ktoré sa platí. Stráca sa tak ľahkovážnosť zo strany študentov. Je to ten prvok, ktorý donúti študenta intenzívnejšie sa venovať štúdiu. Pri platení si myslím, že tak učitelia, ako i študenti sa musia snažiť o čo najlepší výkon i výsledky. Môj názor je taký, že za štúdium je potrebné platiť rovnako, ako za všetky ostatné služby. Človeku samému by konečne malo začať záležať na tom, aby mal vzdelanie. Je potrebné pretvoriť názory ľudí, aby vzdelanie nebolo tým posledným, do čoho budeme chcieť investovať. Nebudú teda zvýhodnení opäť tí, ktorí majú možno finančný potenciál, ale vedomostný nie? Ak by sme otázku položili takto, to by znamenalo, že za bránami vysokých škôl sú samí géniovia, ktorí nemôžu študovať pre nedostatok peňazí. Ale veď existujú tiež možnosti štipendií, motivačné aj sociálne štipendiá. Ak by sa spravila anketa medzi dennými študentami, dovolím si tvrdiť, že najmenej polovica z nich má zamestnanie. Nad tým, že externí študenti platia sa nikto nebude pozastavovať. Podmienky na štúdium majú náročnejšie, ale diplom dostanú obaja rovnaký, pričom možno rodičia denných študentov sú lepšie situovaní než napríklad nezamestnaný externý študent. Ministerstvo školstva prispievať na vysoké školy bude aj naďalej. V novele zákona sa hovorí o možnosti viaczdrojového financovania vysokej školy. Školám bude umožnené, aby si zarobili na to, na čo rozpočet nestačí. Čiže na technické vybavenie škôl, zahraničné exkurzie, prijímanie zahraničných pedagógov atď. Myslím si, že dnes by mal dostať každý rovnakú možnosť získania vysokoškolského vzdelania, ak o to prejaví záujem. Osobne mám pätnásťročnú skúsenosť s budovaním a podporou vysokoškolského vzdelávania v Nových Zámkoch. Úžasné je, že všetci v meste prispievajú svojou ochotou a dobrou vôľou k tomu, aby sa tu vysoké školstvo udržalo. Úrady, zamestnávatelia i rôzne podniky sú radi, že po piatich rokoch získavajú späť kvalifikovaných ľudí. A či zostávajú kvalifikovaní ľudia na Slovensku? Je potrebné prebudovať zmýšľanie jednak zamestnanca, ale i zamestnávateľa. Ak sa nám podarí vybudovať dobré medziľudské vzťahy, to bude jedným z dôvodov prečo naši odborníci odtiaľto nebudú odchádzať. Pýtam sa ale, čo ich za hranicami čaká? Blahobyt bez práce akiste nie. Ak sa niekto aj zamestná za hranicami to, kým sa niekam vypracuje, trvá dlho. A nezávisí to len od dobrých medziľudských vzťahov. V zahraničí ide aj o rast príležitostí. Migrácia je predsa charakteristická pre celý svet. To, že odborníci odchádzajú do zahraničia má viac dôvodov ako len tie, ktoré sa všeobecne vo verejnosti citujú. Patrí sem aj nekvalita výuky a nízke ohodnotenie. Pre mladých ľudí je prirodzené, že túžia poznať zahraničie, ale nepáči sa mi skutočnosť, že zo skromných finančných prostriedkov vychovávame odborníkov pre bohatšie krajiny. Skutočnosť, že zahraničie sa zaujíma o našich absolventov svedčí o dobrej kvalite nášho školstva. Názory vedúcich ročníkov Oto Hlavatý živnostník , študent 2. ročníka externého štúdia VŠEMvs, IKS Nové Zámky Štúdium na súkromnej vysokej škole Ekonómie a manažmentu verejnej správy, IKS Nové Zámky dopĺňa moje praktické skúsenosti o veľmi dôležité teoretické vedomosti vo viacerých oblastiach. Dôvod prečo som sa rozhodol študovať práve na súkromnej VŠ – verejná správa je ten, že mám záujem o kvalitné vzdelanie v oblasti manažmentu a ekonómie verejnej správy. Spoplatňované štúdium na súkromnej škole má svoje výhody a opodstatnenie a to také, že môj prístup k štúdiu bude oveľa zodpovednejší. Keď som zainvestoval do štúdia, budem si žiadať od prednášajúcich čo najviac informácií. Vedúci skupiny je styčným dôstojníkom medzi študentmi a projektovou manažérkou školy. Zabezpečuje určité administratívne náležitosti , informácie týkajúce sa výsledkov hodnotenia, komunikuje prostredníctvom internetu tak s projektovou manažérkou školy, ako aj so študentmi. Ak je dobrý kolektív študentov a vedúci skupiny dostáva pomoc zo strany ochotných spolužiakov a projektovej manažérky školy, tak je to úspech celého ročníka, vedúceho skupiny a aj samotnej školy. Som živnostníkom, ale myslím si, že pokiaľ si vyžaduje pracovné zaradenie zamestnanca vysokoškolské vzdelanie a zamestnávateľ má záujem aby tento zamestnanec zotrval na danej pozícii určite podporí jeho štúdium na VŠ a poskytne mu nárokovateľné študijné výhody. Darina Borosová študentka I. ročníka externého štúdia TU A. Dubčeka- verejná správa a rozvoj regiónu. Zamestnanie: asistentka audítorov: Ako vedúca skupiny sprostredkujem informácie medzi pedagógmi a študentmi najmä prostredníctvom internetovej spoločnej stránky. Spolupráca je medzi nami veľmi dobrá, snažíme sa pomáhať si navzájom. Keďže je nás v ročníku veľa, máme niekoľkých vedúcich študentov. Študovať na vysokej škole som sa rozhodla preto, lebo si myslím, že vysokoškolské vzdelanie je v súčasnosti veľmi dôležité. Nikdy nie je neskoro začať so štúdiom na vysokej škole, čo potvrdzuje aj môj príklad. Dnes už mám deti odrastené, obaja synovia študujú na vysokých školách. Teraz mám čas venovať sa aj sama sebe. Pri výbere vysokej školy bolo pre mňa rozhodujúce i to, aby bola v mieste môjho bydliska. Sprvu som zvažovala aj príležitosti v Nitre, ale napokon som sa rozhodla pre Pedagogické pracovisko FSEV Trenčianskej univerzity. So zamestnávateľom zatiaľ žiaden problém kvôli štúdiu nemám, keďže skúšky aj prednášky sú cez víkend. Myslím si, že skôr privítal fakt, že som začala študovať a podporuje ma v tom. Možnosť profesora pracovať na viacerých vysokých školách Pracujem vo vysokom školstve už veľa rokov a považujem za česť, ak ma niektorá vysoká škola pozve na prednášku. Hoci je to mnohokrát namáhavé, robím to rada. V novele zákona sa hovorí o veku učiteľa. Poznamenávam, že takáto diskriminácia sa v zahraničí nevyskytuje. Je potrebné uvedomiť si, čo tento vysokoškolský profesor pre národ znamená. Kto už raz podstúpi tú namáhavú cestu a stane sa univerzitným profesorom, tak by si to spoločnosť mala jednoznačne vážiť. Vek pedagóga by nemal byť prekážkou k vykonávaniu jeho učiteľskej praxe. Platy učiteľov sa dnes žiaľ rovnajú dobrému sekretárskemu platu. Práve preto každý učiteľ privíta možnosť učiť na rôznych školách. Obavy, že odnáša pedagóg know-how z jednej na druhú univerzitu sú neopodstatnené, veď to know-how získal učiteľ vlastnými silami, z vlastných investícií. O tomto probléme by mal rozhodnúť podľa môjho názoru príslušný dekan, či rektor univerzity. Druhou možnosťou je nechať na samotných učiteľov rozhodnutie, či sú ešte hodní predstúpiť s vedomosťami, ktoré majú pred študentov. Závisí to od ich umenia, prínosu a od hodnotenia samých seba. Verte, že učitelia najlepšie vedia zhodnotiť svoju prácu i prácu študentov. Zahraničné vysoké školy na Slovensku V novom vysokoškolskom zákone sa tiež hovorí o možnosti vybudovania popri verejných, štátnych a súkromných vysokých školách aj zahraničných. Ide o oficiálne včlenenie do systému vysokoškolského vzdelávania. Je potrebné si uvedomiť, že trhová ekonomika konkurenciu nielen pripúšťa, ale je jej charakteristickou črtou a neodmysliteľnou súčasťou. Práve v konkurencii sa človek vybičuje k nadmernej tvorivej práci. Možnosť pôsobenia zahraničných vysokých škôl u nás by sme mali privítať, pretože práve tu budeme môcť porovnať a zhodnotiť svoje sily. Ja by som sa tejto možnosti nebránila, pretože atraktivitu jednotlivých škôl zaručuje študijný program, brilantní učitelia, dobré vybavenie knižníc, náročná vedecko-výskumná práca študentov aj pedagógov. Naše vysoké školy budú musieť urobiť všetko preto, aby práve ony boli najlepšie. Horšie je to však vo finančnej oblasti. Medzinárodné stretnutie doktorandov EDAMBA 2007, Deň otvorených dverí: 20. apríla sa uskutoční 10. ročník stretnutia doktorandov na pôde pedagogického pracoviska v Nových Zámkoch. Tu majú možnosť doktorandi predniesť tézy svojich dizertačných prác pred kolegami i komisiou. Druhým dôležitým momentom stretnutia je, že si vieme porovnať vnímanie rovnakého odborného problému v rozdielnych krajinách a na rozdielnych vysokých školách. Všetky tu prezentované práce vydávame v zborníku, ktorý sa následne posiela do Bruselu. V apríli sa zúčastnia na medzinárodnom stretnutí doktorandov vysoké školy na Slovensku ekonomického a jemu blízkeho zamerania. Prídu doktorandi z arabských krajín, doktorandi z Maďarska, Poľska, Čiech, Fínska, Rakúska. Veľmi radi tento vedecký deň spájame s kultúrnym programom vlastnej réžie. Návštevníci toto prepojenie nesmierne vítajú. V dohľadnej dobe plánujú vysokoškoláci v Nových Zámkoch uskutočniť i deň otvorených dverí. Ten by mal hlavne tesnejšie pritiahnuť hospodársku prax k spolupráci, predstaviť spôsob vysokoškolskej výuky stredným školám.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 2. Hygge ako životný štýl
 3. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 1. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 2. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 3. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 4. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 5. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 6. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 7. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 8. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 9. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 10. Budovanie zelenej značky
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 800
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 20 082
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 099
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 518
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 171
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 838
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 467
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 315
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 188
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 6 579
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Monika Matysová bola pravidelne členkou Jedenástky roka SFZ. Vpravo pózuje v drese rakúskeho St. Pöltenu.

Ženy znesú viac ako chlapi, hovorí nezničiteľná Monika Matysová.

17 h

Najlepšie výsledky zaznamenali v druhom kole, najhoršie v prvom.

26. jan

Ďalší diel online diskusie vysielame LIVE vo štvrtok o 11:00 hod na našom Facebooku.

25. jan
Klaudio Farmadín vedie Športový klub Farmex Nitra. Nedávno vybudovali nové ihrisko s umelým povrchom a šprintérsku rovinku.

Jeho zverenci majú stále šancu prebojovať sa na olympiádu do Tokia.

26. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Po páchateľoch polícia intenzívne pátra.

20 h

Zvolen patrí medzi lepšie okresy.

18 h

Výhrady zástupcov dolných Kysúc boli oprávnené.

18 h

Naše obce a mestá sa testovania zhostili na jednotku, hoci na prípravu mali len pár dní.

26. jan

Už ste čítali?