Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Monitor v maďarskom jazyku

Cezhraničná spolupráca televízií

Televíziók határon átnyúló együttműködése

Együttműködési megállapodást ír alá a napokban Jakab Péter, az Esztergom Televízió ügyvezető-főszerkesztője és Pereszlényi Csaba, a Párkányi Televízió vezetője. A megállapodás értelmében a közösen gyártott kétnyelvű műsorok mellett több területen is együttműködik majd a két televíziós társaság.

A közös műsor- és reklámfelület létrehozásával az Ister-Granum Eurorégió jelentős részén – elsősorban a magyar– szlovák határ menti településeken – fogható Párkányi Televízió frekvenciáján is sugározni fog- ják (szlovák feliratozással) az Esztergom Televízió műsorait. A hatékonyság növelése érdekében a televíziók a marketing- és PR-tevékenységüket is összehangolják, így a jövőben több reklámfelületen közösen tervezik a megjelenést. Átfogó közvélemény-kutatást terveznek az eurorégióban, hogy felmérjék az igényeket. A térségi televíziózás érdekében a műsorszolgáltatók több kommunikáció- és médiatudomány- nyal foglalkozó felsőoktatási intézménnyel együttműködve alapfokú tévés képzéseket is indítanak majd. Szándékuk, hogy a megállapodással megerősített partnerség a minőségi regionális televíziózást és ezzel a magyar és szlovák nyelvű lakosság kapcsolatát fejlessze. Pereszlényi Csaba szerint a Párkányi Televízió eddigi, ömlesztett, magazinjellegű műsorát – amelyben sok konzervműsor is adásba került – sokkal frissebb, naprakészebb szerkezet váltaná fel. Külön adásblokkokban foglalkoznának a politika, a kultúra és a közélet időszerű eseményeivel, továbbá a sport- eseményekkel is, s lesz egy külön, belső stúdióból sugárzott híradó is. Havonta egy-két alkalommal kerekasztal-jellegű stúdióbeszélgetéseket is terveznek a két város és a régió legégetőbb gondjairól, terveiről, s külön műsorban foglalkoznának a szlovák–magyar eurorégiós ügyekkel, szlovákiai és magyarországi érintettek bevonásával. „Célunk, hogy a kényesebb ügyekben is véleményeket konfrontáljunk, s ekképp objektív képet adjunk egy-egy adott témában, melynek alapján a néző maga alakítja ki a nézetét, tehát hogy ne legyen szájbarágós a sugárzott anyag” – mondta a televízió vezetője. A Párkány környéki településekkel ugyancsak együttműködésre törekszik a televízió. Pereszlényi bízik abban, hogy az új és bővített műsorszerkezet idén decemberre kialakul, s ennek eredményeként a közeljövőben már heti rendszerességgel jelentkeznének új, tematikus anyagokkal is. (buch)

 

Jediný nultý ročník v kraji

Érsekújvárott nyílt meg az első nulladik évfolyam a megyében

Amikor a gyermek betöltötte a hatodik életévét, a szülő kötelessége, hogy beírassa őt az adott évben az alapiskola első osztályába. A gyerek iskolakötelessé válik. A probléma csak akkor keletkezik, amikor a szülő rádöbben, hogy igaz -a gyermek az óvodás évekből már kinőtt, viszont az iskolapad még „túl magas“. Ez több családban mindeddig nagy gondot jelentett, de úgy tűnik az orvosságot megtalálták. Ebben a tanévben ugyanis a Czuczor Gergely MTNy Alapiskolán nulladik évfolyamot indítottak.

„ Egymás után két évben több mint 15 halasztásunk volt. Ennek értelmében felmérést készítettünk amelyből kiderült, hogy azok a gyermekek akik még nem voltak valamilyen oknál fogva iskolaérettek, otthon maradtak még egy teljes évet a szülővel. Ezek a gyermekek, igaz- már betöltötték a hatodik életévüket
-így iskolakötelessé váltak, de valamiért mégsem alkalmasak az iskolás életre. Egyértelművé vált számunkra, hogy ezeknek a gyerekeknek segítség kell. Így indult a nulladik évfolyam megnyitásának gondolata. Nem volt könnyű, hiszen rajtunk kívül ez csupán néhány szlovákiai iskolán működik.A környéken nincs kitől tanulni, vagy tanácsot kérni,“ nyilatkozta Novák Mónika, az iskola igazgatónője. Így az érsekújvári iskola mutat példát a környékbeli többi alapiskolának és talán egyszer, ha másutt is vállalni merik majd ezt a nem kis felelőséggel járó munkát, ennek az iskolának pedagógusai adják majd büszkén az útmutatót. „Már a beiratkozás-
kori szűrés során kiderült, hány
gyermek kerül majd ebbe az osztályba. Az osztály minimális kapacitása 8 és a maximális pedig 12 gyermek. „A nulladik évfo-
lyam fő célja, hogy a későbbiekben a gyerekek sikeresen abszolválják az első osztályt. Ha így történik, jól végeztük munkánkat. Fontos tudnivaló, hogy ebben az osztály-
ban a gyerekek az első félévben még nem tanulnak. Inkább játék formájában sajátítják el mindazt, aminek az első osztályban biztosan hasznát veszik. Igyekszünk fejleszteni a kommunikációs és írókészségüket, a mozgáskultúrát, logikus gondolkodást, zenekultúrát,“ mondta el lapunknak Kováč Sylvia, első tagozatos tanító. Elsődleges a hiányosságok bepótlása, a fejleszthető tovább-
fejlesztése. A nulladik évfolyam semmiképp nem akar versenyezni az óvodával, hisz-
en annak saját- és igencsak komoly és nehéz feladata van. Ez az alternatíva csupán segítséget nyújt mindazoknak, akik szükségét érzik. Jelenleg az osztálynak 10 gyereke van, s mivel 12 a felső határ, még két gyermeket képes befogadni. Ha a kedves szülők bizonytalansággal küzdenek, kérjék ki a szakember tanácsát. Lehet, éppen az önök gyermekére is vonatkozik, hogy óvodába „túl nagy“, iskolába viszont nem érett. -dcz-

 

Zasadnutie poslancov NSK bolo prerušené

A megyei ülést váratlanul félbeszakították

A közgyűlésen a hivatal és a megyei elnök 48 pont megtárgyalását javasolta, ebből a képviselők hatot levettek a napirendről és hat új pont megvitatását hagyták jóvá. Kisebb szociális intézmények összevonásáról nem született döntés, a megyei publikációs anyag kiadása heves vitát váltott ki. Az ülést megszakították.

A képiselők tudomásul vették a nyitrai regionális fejlesztési ügynökség eddigi képviselőjének, Mária Fázikovának a vissza-
lépését; helyére a hivatal alkalmazottját, Martin Čaját nevezték ki. Továbbá a képviselők foglalkoztak a 2007 és 2013 közti időszaknak azokkal a megyei beruházási terveivel, amelyekre a különféle strukturális alapokból szeretnének támogatást nyerni. A közgyű-
lés jóváhagyta azt az Európai Uniós tervezetet, amely a jövőben a szélessávú internet-hozzáférést biztosítaná egész Nyitra megyében. Heves vitát váltott ki egy megyei publikációs anyag
kiadása. „Az eredeti javaslat szerint négy nyelven adnák ki a brossúrát, de ezek közt a magyar nem szerepelt, holott Nyitra megyének a magyar-
országi Komárom-Esztergom és Veszprém megyével is van együttműködési szerződése. Az MKP-frakció javaslatot tett arra, hogy a publikáció jelenjen meg magyarul és lengyelül is, mivel ezen szomszédos országok megyéivel is kötöttünk együttműködési szerződést. A képviselők soraiból bekiabálások hangzottak el, hogy akkor cigányul is adják ki a tájékoztató füzetet, ami szerintem sértő a romákra nézve. Javaslatunkat végül elfogadták a képviselők,” tájékoztatott Forró. Közgyűlési döntés alapján megszűnik a csiffári természetiskola, a komáromi agrolaboratórium, a Léva-Génye tangazdaság és a nagytapolcsányi szaktanintézet, összevonják továbbá a nagysurányi mezőgazdasági középiskolát és a nagysurányi élelmiszeripari és mezőgazdasági szaktanintézetet. A létesítmények további sorsáról a képviselők nem döntöttek. „Nem hagyták jóvá a párkányi rendelőintézet igazgatójának jutalmát az előző félévre, holott a többi igazgató jutalmazásáról már a július eleji közgyűlésen döntöttek. Az egyik érsekújvári járásbeli képviselő vélt hibákat sorakoztatott fel az igazgató ellen, ami zavart keltett a képviselők között,” folytatta Forró László. A megye továbbra sem döntött a kisebb szociális intézmények összevonásáról. Új alapítólevelek jóváhagyására, a régi igazgatók visszahívására és új igazgatói pályázat kiírására lett volna szükség. A szlovák nagy-
koalíciós képviselők egy része kifogásolta, hogy nem egységes és előre meghatározott koncepció szerint dolgozták ki a beterjesztett anyagot és úgy érzik, egyes-
ek csak néhány igazgatót szeretnének elmozdítani a helyük-
ről. Az MKP képviselői sem támogatták a beterjesztett anya-
got. Az érsekújvári idősek otthona és szociális szolgáltatások intézménye új igazgatót kapott, a nemrég leköszönő Ľudovít Lenčéš helyére Anna Benkovát, az érsekújvári munkahivatal osztály-
vezetőjét, volt városi képviselőt nevezték ki. A megyei képviselők e heti ülésükön továbbá arról is döntöttek, hogy a megye területén politikamentessé kell tenni a közbeszerzést, amivel a képviselők többsége egyetértett. „Az Európai Uniótól érkező támogatások felhasználásánál különösen nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy a támogató ne találjon kivetnivalót a pénz felhasználásának módjában,” hangsúlyozta Forró László. A nagysurányi tangazdaság bérbeadására vonatkozó pályázati kiírás esetében az MKP-s képviselők nehezményezték, hogy a pályázati bizottságban minden párt képviseletet kapott, csak a magyar pártot hagyták ki. Javaslatuk, hogy a bizottságot bővítsék ki egy, az MKP által jelölt személlyel, nem kapott elegendő szavazatot. „Úgy érezzük, a szlovák nagykoalíció képviselői nélkülünk akarnak dönteni bizonyos megyei ügyekben, így az MKP-s képviselők obstrukcióhoz folyamodtak – kihúzták a szavazókártyáikat.“ Ezzel a közgyűlés határozatképtelenné vált és a megye elnökének az ülést be kellett rekesztenie, melyet a törvény értelmében 14 napon belül folytatni kell. -dcz- -száz-

Rendőrségi hírek

Cigarettáért verték meg Érsekújvár. Megtámadtak egy fiatalt a városban szombaton. A két elkövető cigarettát kért a húszéves férfitől, mivel azonban csak egy szál volt nála, verni kezdték. A támadókat még aznap sikerült kézre keríteni. (ú)

Elütöttek egy férfit Perbete/Kürt. Halálra gázoltak személygépkocsival egy gyalogost szombaton a két érsekújvári járásbeli település közti úton. A 38 éves férfi a helyszínen életét vesztette. A gépkocsivezető vérében nem találtak alkoholt. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. (ú)

Ittasan korlátnak hajtott Gúta. Nyolc héten túl gyógyuló sérüléseket szenvedett egy motorkerékpáros, aki szombaton nekihajtott egy híd korlátjának. A vizsgálatok megállapították, hogy a férfi alkohol hatása alatt vezette járművét, amelyben az ütközés következtében 20 ezer korona kár keletkezett. (ú)

Börtönbe kerülhet Érsekújvár. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki jogosítvány nélkül, ittasan ült volánhoz. A 44 éves férfinak 2006 decemberében két évre elvették a jogosítványát, július végén viszont egy közúti ellenőrzés során kiderült, hogy ő vezette a feltartóztatott gépkocsit. A vérében ráadásul 0,54 ezrelék alkoholt találtak. Ezért akár két évre is börtönbe vonulhat. (ú)

Késsel fenyegette édesanyját Nagykapos. Saját édesanyját támadta meg egy 35 éves férfi. Az elkövető pénzt kért a nőtől, később pedig késsel fenyegette, és tettleg bántalmazta őt. Az 52 éves áldozat 14 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

 

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Budovanie zelenej značky
 5. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 6. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 10. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 42 714
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 23 918
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 15 976
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 187
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 740
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 651
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 510
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 415
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 407
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 268
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Riaditeľ nemocnice Dubaj a primátor Hattas.

Testovanie sa má stať trvalou súčasťou nášho života na najbližšie mesiace a možno aj roky, hovorí riaditeľ nemocnice Milan Dubaj.

5 h
Futbalisti FC Nitra začnú jar Fortuna ligy o 12 dní, v sobotu 6. februára v Žiari nad Hronom u posledného Pohronia. Dovtedy hrajú v zimnej príprave v Dubnici (streda o 13.00 h) a v generálke s Petržalkou (sobota 11.00 h).

Mustafič, Kolčák, Franko a dokonca i Baláži už trénujú.

12 h
Na snímke so starostkou sú sólistka OĽUN - Slávka Horváthová Zápotočná (vľavo) a Lívia Kunáková - členka ženskej speváckej skupiny POVOJA z Bratislavy. Fotka je z koncertu Jubileum Miroslava Dudíka zo septembra 2020.

Katarína Töröková o tom, čo obec čaká v tomto roku a ako zvláda neľahké pandemické obdobie.

12 h

Miera pozitivity dosiahla takmer tri percentá.

13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

15 h

Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta.

20 h

Policajti prosia verejnosť o pomoc.

24. jan

Už ste čítali?