Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Príhovor riaditeľa Združenia VDAM

Na košatej jabloni folklóru dozrievajú plody každoročne. Opäť je tu čas, keď sa otvárajú brány XIII. Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov. Zo skromných začiatkov prerástol do dnešnej podoby a píše si už 13. rok svojej histórie. Tažko by sa dali spočítať piesne, melódie a tanečné vystúpenia, ktoré počas festivalu v Nových Zámkoch zazneli a ešte zaznejú. Každoročne sa tu objavujú a oživujú tradície, dávno zabudnuté, a načiera sa čoraz hlbšie do klenotnice našej ľudovej kultúry. Ľudové tradície, umenie také ospevované, no neraz aj zatracované, si zaslúžia našu pozornosť nielen pre krásu, ktorú nám naši otcovia a matere zanechali, aby sme mohli byť na ne hrdí, ale aj pre úprimný vzťah k svetu, v ktorom žili, tvorili, pracovali… Tradície, zvyky a obyčaje boli a sú naším kultúrnym bohatstvom. Tvorivosť a zručnosť prechádza z otca na syna, a práve v tom bolo čaro ľudovej tvorivosti. Pokiaľ budú žiť ľudia ochotní niečo urobiť, bude sa udržiavať aj ľudové umenie, zvyky a obyčaje. Je našou povinnosťou chrániť si toto dedičstvo a zveľaďovať ho. Potrebujeme ho ako most, ako základ našej nádeje do budúcnosti. Rovnako potrebujeme najmä kvôli deťom a mládeži obnovovať pamäti národa, nezabúdať na svoje korene. Som veľmi rád, že je medzi nami čoraz viac zanietených ľudí, ktorí na seba vzali krásne poslanie zachovávať tradície nášho ľudu. Aj keď je to niekedy zložité, nedajú si odobrať chuť. Vydávajú zo seba pre nás úplne všetko, chcú sa podeliť o svoje vedomosti, tvorivého ducha, svoje umenie. Vďaka, že sú medzi nami šťastlivci, ktorí si život okrem "normálnej" práce vedia vyplniť zaujímavo a s ich menom sa bude spájať aj ich um, krása, láska k životu. XIII. Novozámocký festival detských folklórnych súborov dáva priestor na prezentáciu súborom z Nových Zámkov, blízkeho okolia, regiónov Slovenska aj zahraničia. Nech zvučia piesne a dunia tance, nech hlboko prerývajú naše srdcia a mysle. Nech nám na oslavu krásy života rozváňajú plody umeleckého bohatstva nášho ľudu.

Skryť Vypnúť reklamu

Mgr. Ladislav Dráfi

Detský folklórny súbor (DFS) Zlatý Levík, Nositeľ Ceny primátora Mesta Nové Zámky Zriaďovateľom súboru je Mestské kultúrne stredisko, spoluzriaďovateľmi ZŠ na ulici Mostná, organizačne ho zabezpečuje Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v Nových Zámkoch. Stelesňuje mladosť, svojrázny kolorit mesta Nové Zámky a bohatstvo jeho ľudového umenia. Umelecký vedúci Mgr. Ladislav Dráfi vedie 45-členný súbor detí vo veku 4 - 16 rokov. Dokážu zaujať obecenstvo a rozohrať javisko spontánnym prejavom detskej úprimnosti. Tanečnú zložku vedie Mgr. Juliana Solčanová, bývalá členka súboru Ponitran. Repertoár čerpá hlavne z novozámockého regiónu, ale uchováva i najhodnotnejšie klenoty rôznych iných regiónov Slovenska. Je držiteľom viacerých ocenení zo súťaží, prehliadok a festivalov zo Slovenska a zahraničia. Spolupracuje s rôznymi slovenskými, maďarskými a etnickými súbormi, mladí folkloristi Zlatého Levíka vyznávajú priateľstvo a toleranciu medzi národmi a tak sa zaraďujú medzi deti Európy. DFS Škovránok - Nové Zámky Pôsobí pri MŠ Šoltésova. Súbor vedie Táňa Mikušová, zachováva detské folklórne hry a tance z klenotnice slovenského folklóru. DFS Púčik - Nové Zámky Pôsobí pri Materskej škole (MŠ) na Nábrežnej ulici. Repertoár čerpá z nášho regiónu a iných oblastí Slovenska. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych podujatiach organizovaných Mestom Nové Zámky. DFS Margarétka - Nové Zámky Pôsobí už siedmy rok pri MŠ P. Blahu v Nových Zámkoch. Pracuje s deťmi od 4 - 6 rokov. Vo svojom repertoári má spracovaný folklórny materiál z pokladničky slovenského folklóru. Pravidelne sa zúčastňuje na kultúrno-spoločenských podujatiach, rozdáva radosť ľuďom v našom meste a širokom okolí. Získal nejedno ocenenie za choreografie a spevy. DFS Ďatelinka - Nové Zámky Pracuje pri MŠ Ďorocká. Deti čerpajú svoj repertoár z najhodnotnejších klenotov slovenského folklóru. Uchovávajú tradície novozámockého regiónu. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na rôznych podujatiach, súťažiach, festivaloch, kde získal nejedno ocenenie za uchovávanie pôvodného a autentického folklóru. DFS Čepček - Nové Zámky Zachovávajú detské hry, tance a spevy našich predkov. Prezentujú sa na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach mesta Nové Zámky. DFS Árgyélus - Nové Zámky Pracuje pri MŠ P. Blahu s maďarskými deťmi, repertoár čerpá z najhodnotnejších klenotov maďarského folklóru. Uchováva tradície novozámockého regiónu. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažiach, festivaloch, dostal viacero ocenení za uchovávanie autentického folklóru. DFS Napraforgó - Nové Zámky Pôsobí pri Základnej škole Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským. Pravidelne sa zúčastňujú na Novozámockom festivale detských folklórnych súborov v Nových Zámkoch. DFS Tapsikoló - Dvory nad Žitavou Pôsobí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Spracováva tance a zvyky zo Žitného ostrova, Zadunajska, Satmáru, Bodrogu, Kamenína a širokého okolia. Zachováva tradície a zvyky maďarského folklóru. Je zložený z mladších žiakov, ich prejav charakterizuje hravosť a šantivosť. DFS Bruty Bíbics Obnovuje dlhoročnú tradíciu ľudových tancov a piesní svojej rodnej kolísky. DFS Mórinca - Veľký Kýr Vznikol v roku 1996, zriaďovateľom súboru je Obecný úrad Veľký Kýr. Súbor čerpá z pokladničky maďarského folklóru v svojej rodnej obci a okolí Zadunajska, Žitného ostrova a Matúšovej Zeme. Má vlastnú citarovú ľudovú hudbu. Svojou interpretáciou získala popredné ocenenia na rôznych súťažiach a festivaloch. Zachováva starodávne ľudové piesne zo svojej obce a okolia. DFS, MFS Matičiarik - Nositeľ ceny primátora Mesta Nové Zámky Pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Nových Zámkoch. V súčasnosti má 50 členov vo veku od štyroch do šestnástich rokov. Zameriava sa na rozvoj detských hier, sólového a skupinového spevu, tancov z rôznych regiónov Slovenska. Vystupoval aj v STV. Jeho cieľom je rozširovať krásu slovenského ľudového folklóru a v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám. DFS Čečinka (Bratislava) Vznikol v roku 1978 pri Základnej umeleckej škole v Bratislave IV. Má 80 aktívnych členov a ďalších 40 v prípravke. Od svojho vzniku vychoval viac ako 800 tanečníkov, 100 muzikantov a spevákov. Uskutočnil viac ako 1000 vystúpení na Slovensku a v zahraničí. Súbor má v repertoári pôvodný folklór z výskumov a štylizovaný folklór. DFS Osminka (Praha, Česká republika) Pracuje pri Základnej umeleckej škole Taussigova - Praha 8 pod vedením Jany Pavlíčkovej. Dosahuje vynikajúce výsledky. Pravidelne organizuje Folklórnu záhradu hudobníkov. Nadviazal priateľské vzťahy so Zlatým levíkom z Nových Zámkov. DFS Rozmaring - Makó Szeged (Maďarsko) Zachováva ľudové tradície a zvyky z okolia Szegedu. DFS Tébláb Budapest (Maďarsko) Prezentuje sa na rôznych zahraničných folklórnych festivaloch najhodnotnejšími tancami spevmi maďarského folklóru. FS Vale di Comino - Atina (Taliansko) Po prvýkrát sa predstavia svojimi rezkými tancami a krásnymi melódiami na festivale, kde chcú nadviazať priateľstvo medzi folklórnymi súbormi. DFS Mladosť a spevácka skupina Nádej (Komjatice) Pôsobia pri ZŠ v Komjaticiach. Zachovávajú autentické folklórne zvyky svoje rodnej dediny. Má 40 členov, umeleckou vedúcou súboru je Mgr. Magdaléna Nováková. Jeho pôvodné autentické choreografie a spevy odvysielala aj STV. Spolupracuje s Národným Osvetovým Centrom v Bratislave, s vynikajúcim muzikológom, profesorom J. Móžim a umelcom Ladislavom Dráfim. V roku 2006 súbor nahral s Ľudovou hudbou Zlatý Lev z Nových Zámkov CD pod názvom V Komjaticiach na rínečku, ktorý zaznamenal veľký úspech u folkloristov. DFS Prvosienka (Banská Bystrica) Pôsobí pri Dome kultúry Banská Bystrica, umeleckou vedúcou súboru je Ing. I. Bariaková. V repertoári má tance a zvyky z Horehronia, Šumiaca, východu. Ľudovú hudbu vedie Július Zachar. DFS Mali Grojcowianie (Wieprz, Poľsko) Jeho začiatky siahajú do roku 1995, keď z iniciatívy Asociácie žien farmárov a Jadwigy Jurasz vznikol súbor Mali Grojcowianie z Wieprza. Počas niekoľkých rokov sa súbor rozrástol a bolo potrebné založiť ďalší súbor pre mládež a dospelých - Grojcowianie. Ich program zahŕňa charakteristické tance ako obyrtka, siustany, kolo, kôň, bol, polky a predovšetkým hajduk. Programy súborov zahŕňajú aj koledy, ktoré často prezentujú na vianočných oslavách. Ľudová hudba Zlatý Lev (Nové Zámky) Vznikla v roku 1994. Súbor tvoria profesionálni hudobníci, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti najmenším. Sprevádzajú folklórnu skupinu Zlaté Levíča, DFS Zlatý Levík a vypomáhajú Divadelno-speváckemu súboru Elemíra Záhorského. Dychová hudba Kesanka pri ZUŠ Nové Zámky Dirigentom a umeleckým vedúcim súboru je Jozef Kozár. Zúčastňujú na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach obce Bánov. Získali rôzne ocenenia na slovenských a medzinárodných festivaloch dychovej hudby.

Skryť Vypnúť reklamu

Novozámocký speváčik 2007

Minulý rok sme otvorili súťaž zúčastnených folkloristov v ľudovom speve, ktorá mala veľkú odozvu medzi súbormi aj obyvateľmi Nových Zámkov. Do tejto súťaže sa okrem zúčastnených súborov mohli prihlásiť aj laureáti zo súťaže Spievajte s nami a zo Slovenského Slávika. Aj v tomto ročníku si zmerajú sily talentovaní speváčikovia. Prajeme im veľa, veľa šťastia a pekné spievanie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Hygge ako životný štýl
 4. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 5. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 6. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 7. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 8. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 9. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 10. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 33 839
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 32 834
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 853
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 183
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 152
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 578
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 912
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 633
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 588
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 599
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Antigénové testovanie na koronavírus SARS-CoV-2.

Opakovaným testovaním chce spoločnosť prispieť k zabráneniu šírenia nákazy a ochrane svojich zamestnancov a ich rodín.

14 h

Vakcínu dostali aj pracovníci, ktorí sa starajú o klientov zariadenia.

11 h
Ilustračné foto.

Výnimky stanovuje dekan fakulty v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu.

13 h
Ilustračné foto.

Záujemcovia sa môžu stále hlásiť na mestskom úrade mailom i telefonicky.

14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

16 h

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

15 h

Muža našli už bez známok života.

21 h

Prírodná pamiatka očarí v každom ročnom období.

20. jan

Už ste čítali?