Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Príhovor riaditeľa Združenia VDAM

Na košatej jabloni folklóru dozrievajú plody každoročne. Opäť je tu čas, keď sa otvárajú brány XIII. Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov. Zo skromných začiatkov prerástol do dnešnej podoby a píše si už 13. rok svojej histórie. Tažko by sa dali spočítať piesne, melódie a tanečné vystúpenia, ktoré počas festivalu v Nových Zámkoch zazneli a ešte zaznejú. Každoročne sa tu objavujú a oživujú tradície, dávno zabudnuté, a načiera sa čoraz hlbšie do klenotnice našej ľudovej kultúry. Ľudové tradície, umenie také ospevované, no neraz aj zatracované, si zaslúžia našu pozornosť nielen pre krásu, ktorú nám naši otcovia a matere zanechali, aby sme mohli byť na ne hrdí, ale aj pre úprimný vzťah k svetu, v ktorom žili, tvorili, pracovali… Tradície, zvyky a obyčaje boli a sú naším kultúrnym bohatstvom. Tvorivosť a zručnosť prechádza z otca na syna, a práve v tom bolo čaro ľudovej tvorivosti. Pokiaľ budú žiť ľudia ochotní niečo urobiť, bude sa udržiavať aj ľudové umenie, zvyky a obyčaje. Je našou povinnosťou chrániť si toto dedičstvo a zveľaďovať ho. Potrebujeme ho ako most, ako základ našej nádeje do budúcnosti. Rovnako potrebujeme najmä kvôli deťom a mládeži obnovovať pamäti národa, nezabúdať na svoje korene. Som veľmi rád, že je medzi nami čoraz viac zanietených ľudí, ktorí na seba vzali krásne poslanie zachovávať tradície nášho ľudu. Aj keď je to niekedy zložité, nedajú si odobrať chuť. Vydávajú zo seba pre nás úplne všetko, chcú sa podeliť o svoje vedomosti, tvorivého ducha, svoje umenie. Vďaka, že sú medzi nami šťastlivci, ktorí si život okrem "normálnej" práce vedia vyplniť zaujímavo a s ich menom sa bude spájať aj ich um, krása, láska k životu. XIII. Novozámocký festival detských folklórnych súborov dáva priestor na prezentáciu súborom z Nových Zámkov, blízkeho okolia, regiónov Slovenska aj zahraničia. Nech zvučia piesne a dunia tance, nech hlboko prerývajú naše srdcia a mysle. Nech nám na oslavu krásy života rozváňajú plody umeleckého bohatstva nášho ľudu.

Skryť Vypnúť reklamu

Mgr. Ladislav Dráfi

Detský folklórny súbor (DFS) Zlatý Levík, Nositeľ Ceny primátora Mesta Nové Zámky Zriaďovateľom súboru je Mestské kultúrne stredisko, spoluzriaďovateľmi ZŠ na ulici Mostná, organizačne ho zabezpečuje Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v Nových Zámkoch. Stelesňuje mladosť, svojrázny kolorit mesta Nové Zámky a bohatstvo jeho ľudového umenia. Umelecký vedúci Mgr. Ladislav Dráfi vedie 45-členný súbor detí vo veku 4 - 16 rokov. Dokážu zaujať obecenstvo a rozohrať javisko spontánnym prejavom detskej úprimnosti. Tanečnú zložku vedie Mgr. Juliana Solčanová, bývalá členka súboru Ponitran. Repertoár čerpá hlavne z novozámockého regiónu, ale uchováva i najhodnotnejšie klenoty rôznych iných regiónov Slovenska. Je držiteľom viacerých ocenení zo súťaží, prehliadok a festivalov zo Slovenska a zahraničia. Spolupracuje s rôznymi slovenskými, maďarskými a etnickými súbormi, mladí folkloristi Zlatého Levíka vyznávajú priateľstvo a toleranciu medzi národmi a tak sa zaraďujú medzi deti Európy. DFS Škovránok - Nové Zámky Pôsobí pri MŠ Šoltésova. Súbor vedie Táňa Mikušová, zachováva detské folklórne hry a tance z klenotnice slovenského folklóru. DFS Púčik - Nové Zámky Pôsobí pri Materskej škole (MŠ) na Nábrežnej ulici. Repertoár čerpá z nášho regiónu a iných oblastí Slovenska. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych podujatiach organizovaných Mestom Nové Zámky. DFS Margarétka - Nové Zámky Pôsobí už siedmy rok pri MŠ P. Blahu v Nových Zámkoch. Pracuje s deťmi od 4 - 6 rokov. Vo svojom repertoári má spracovaný folklórny materiál z pokladničky slovenského folklóru. Pravidelne sa zúčastňuje na kultúrno-spoločenských podujatiach, rozdáva radosť ľuďom v našom meste a širokom okolí. Získal nejedno ocenenie za choreografie a spevy. DFS Ďatelinka - Nové Zámky Pracuje pri MŠ Ďorocká. Deti čerpajú svoj repertoár z najhodnotnejších klenotov slovenského folklóru. Uchovávajú tradície novozámockého regiónu. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na rôznych podujatiach, súťažiach, festivaloch, kde získal nejedno ocenenie za uchovávanie pôvodného a autentického folklóru. DFS Čepček - Nové Zámky Zachovávajú detské hry, tance a spevy našich predkov. Prezentujú sa na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach mesta Nové Zámky. DFS Árgyélus - Nové Zámky Pracuje pri MŠ P. Blahu s maďarskými deťmi, repertoár čerpá z najhodnotnejších klenotov maďarského folklóru. Uchováva tradície novozámockého regiónu. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažiach, festivaloch, dostal viacero ocenení za uchovávanie autentického folklóru. DFS Napraforgó - Nové Zámky Pôsobí pri Základnej škole Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským. Pravidelne sa zúčastňujú na Novozámockom festivale detských folklórnych súborov v Nových Zámkoch. DFS Tapsikoló - Dvory nad Žitavou Pôsobí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Spracováva tance a zvyky zo Žitného ostrova, Zadunajska, Satmáru, Bodrogu, Kamenína a širokého okolia. Zachováva tradície a zvyky maďarského folklóru. Je zložený z mladších žiakov, ich prejav charakterizuje hravosť a šantivosť. DFS Bruty Bíbics Obnovuje dlhoročnú tradíciu ľudových tancov a piesní svojej rodnej kolísky. DFS Mórinca - Veľký Kýr Vznikol v roku 1996, zriaďovateľom súboru je Obecný úrad Veľký Kýr. Súbor čerpá z pokladničky maďarského folklóru v svojej rodnej obci a okolí Zadunajska, Žitného ostrova a Matúšovej Zeme. Má vlastnú citarovú ľudovú hudbu. Svojou interpretáciou získala popredné ocenenia na rôznych súťažiach a festivaloch. Zachováva starodávne ľudové piesne zo svojej obce a okolia. DFS, MFS Matičiarik - Nositeľ ceny primátora Mesta Nové Zámky Pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Nových Zámkoch. V súčasnosti má 50 členov vo veku od štyroch do šestnástich rokov. Zameriava sa na rozvoj detských hier, sólového a skupinového spevu, tancov z rôznych regiónov Slovenska. Vystupoval aj v STV. Jeho cieľom je rozširovať krásu slovenského ľudového folklóru a v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám. DFS Čečinka (Bratislava) Vznikol v roku 1978 pri Základnej umeleckej škole v Bratislave IV. Má 80 aktívnych členov a ďalších 40 v prípravke. Od svojho vzniku vychoval viac ako 800 tanečníkov, 100 muzikantov a spevákov. Uskutočnil viac ako 1000 vystúpení na Slovensku a v zahraničí. Súbor má v repertoári pôvodný folklór z výskumov a štylizovaný folklór. DFS Osminka (Praha, Česká republika) Pracuje pri Základnej umeleckej škole Taussigova - Praha 8 pod vedením Jany Pavlíčkovej. Dosahuje vynikajúce výsledky. Pravidelne organizuje Folklórnu záhradu hudobníkov. Nadviazal priateľské vzťahy so Zlatým levíkom z Nových Zámkov. DFS Rozmaring - Makó Szeged (Maďarsko) Zachováva ľudové tradície a zvyky z okolia Szegedu. DFS Tébláb Budapest (Maďarsko) Prezentuje sa na rôznych zahraničných folklórnych festivaloch najhodnotnejšími tancami spevmi maďarského folklóru. FS Vale di Comino - Atina (Taliansko) Po prvýkrát sa predstavia svojimi rezkými tancami a krásnymi melódiami na festivale, kde chcú nadviazať priateľstvo medzi folklórnymi súbormi. DFS Mladosť a spevácka skupina Nádej (Komjatice) Pôsobia pri ZŠ v Komjaticiach. Zachovávajú autentické folklórne zvyky svoje rodnej dediny. Má 40 členov, umeleckou vedúcou súboru je Mgr. Magdaléna Nováková. Jeho pôvodné autentické choreografie a spevy odvysielala aj STV. Spolupracuje s Národným Osvetovým Centrom v Bratislave, s vynikajúcim muzikológom, profesorom J. Móžim a umelcom Ladislavom Dráfim. V roku 2006 súbor nahral s Ľudovou hudbou Zlatý Lev z Nových Zámkov CD pod názvom V Komjaticiach na rínečku, ktorý zaznamenal veľký úspech u folkloristov. DFS Prvosienka (Banská Bystrica) Pôsobí pri Dome kultúry Banská Bystrica, umeleckou vedúcou súboru je Ing. I. Bariaková. V repertoári má tance a zvyky z Horehronia, Šumiaca, východu. Ľudovú hudbu vedie Július Zachar. DFS Mali Grojcowianie (Wieprz, Poľsko) Jeho začiatky siahajú do roku 1995, keď z iniciatívy Asociácie žien farmárov a Jadwigy Jurasz vznikol súbor Mali Grojcowianie z Wieprza. Počas niekoľkých rokov sa súbor rozrástol a bolo potrebné založiť ďalší súbor pre mládež a dospelých - Grojcowianie. Ich program zahŕňa charakteristické tance ako obyrtka, siustany, kolo, kôň, bol, polky a predovšetkým hajduk. Programy súborov zahŕňajú aj koledy, ktoré často prezentujú na vianočných oslavách. Ľudová hudba Zlatý Lev (Nové Zámky) Vznikla v roku 1994. Súbor tvoria profesionálni hudobníci, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti najmenším. Sprevádzajú folklórnu skupinu Zlaté Levíča, DFS Zlatý Levík a vypomáhajú Divadelno-speváckemu súboru Elemíra Záhorského. Dychová hudba Kesanka pri ZUŠ Nové Zámky Dirigentom a umeleckým vedúcim súboru je Jozef Kozár. Zúčastňujú na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach obce Bánov. Získali rôzne ocenenia na slovenských a medzinárodných festivaloch dychovej hudby.

Skryť Vypnúť reklamu

Novozámocký speváčik 2007

Minulý rok sme otvorili súťaž zúčastnených folkloristov v ľudovom speve, ktorá mala veľkú odozvu medzi súbormi aj obyvateľmi Nových Zámkov. Do tejto súťaže sa okrem zúčastnených súborov mohli prihlásiť aj laureáti zo súťaže Spievajte s nami a zo Slovenského Slávika. Aj v tomto ročníku si zmerajú sily talentovaní speváčikovia. Prajeme im veľa, veľa šťastia a pekné spievanie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Päť chýb pri zateplení strechy
 5. Vitajte v postapokalyptickom svete
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 2. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 3. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 6. Úprava osobného motorového vozidla
 7. Important information for Brazilians living in Slovakia
 8. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 9. Vitajte v postapokalyptickom svete
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 354
 2. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 16 222
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 15 168
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 606
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 883
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 905
 7. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 9 697
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 525
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 448
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 235
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Psychiater v Nitrianskom kraji mal ordinovať takmer 24 hodín denne

Zdravotnej poisťovni mal lekár spôsobiť škodu za viac ako 110 000 eur.

Ilustračné foto.
Aktualizované o stanovisko hovorcu siete nemocníc.

Peniaze za potvrdenie úmrtia člena rodiny na koronavírus nemocnice nedávajú. Ani tá galantská

Ako uviedla krajská policajná hovorkyňa, informácie sa nezakladajú na pravde a ten, kto ich šíri a verejne zdieľa v statusoch, sa môže dopustiť trestného činu.

Spisovateľka Katarína Kuniková: Občas sa obávam, že to, čo dávam na papier, sa mi prihodí

Autorka dvoch úspešných románov už pracuje na novom príbehu. Svojich čitateľov rozdelila na dve odlišné skupiny.

Katarína Kuniková počas krstu svojej druhej knihy.

Šalianska radnica počas sviatkov posilní na cintorínoch hliadky mestskej polície

Šalianska radnica sprístupní od budúceho týždňa cintoríny v upravenom prevádzkovom čase. Ich brány budú od 26. októbra do 2. novembra otvorené od 8. do 22. hodiny.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Samosprávy finišujú s prípravami na pilotné testovanie na COVID-19, ktoré sa začne už zajtra ráno.

Už ste čítali?