Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

ZUŠ Jozefa Rosinského bude oslavovať v novom

MOMENTÁLNE SÍDLI NA DVOCH MIESTACH - na Damborského ulici a na Ulici Jozefa Vuruma. „Veľmi sa teším, že Mesto Nitra, náš zriaďovateľ, vyriešil problém s umiestnením našej školy. I keď v súčasnosti prebieha vyučovanie v stiesnených podmienkach, výchovno

MOMENTÁLNE SÍDLI NA DVOCH MIESTACH - na Damborského ulici a na Ulici Jozefa
Vuruma. „Veľmi sa teším, že Mesto Nitra, náš zriaďovateľ, vyriešil problém
s umiestnením našej školy. I keď v súčasnosti prebieha vyučovanie
v stiesnených podmienkach, výchovno-vyučovací proces nie je narušený, “
vyjadrila sa riaditeľka Alena Vaňová.
,,Fakt, že Mesto Nitra nám schválilo nové sídlo - bývalú základnú školu na Vajanského ulici, a že začalo už i s úpravami týchto priestorov na podmienky, ktoré potrebujeme k výchovno-vyučovacieho procesu, svedčí o snahe zriaďovateľa zlepšiť terajšiu situáciu a umiestniť celú našu školu do jednej budovy. Plánujeme ďalší školský rok 2009/2010 otvoriť v zrekonštruovanej novej budove. To bude ten najkrajší darček pre našu školu k 80. výročiu jej založenia,“ povedala riaditeľka Alena Vaňová.
Vysoká kvalita
Jej ukazovateľom sú každoročne narastajúce výsledky žiakov a pedagógov na súťažiach, a to nielen celoslovenských, ale aj medzinárodných. Svedčí o tom štatistika ocenení - v školskom roku 2007/ 2008 ich bolo 54.
Škola intenzívne spolupracuje v organizovaní vedeckých a vedecko-metodických seminárov, ako aj umeleckých podujatí s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Profesionalita
Škola zamestnáva kvalifikovaných pedagógov a profesionalita je mottom pre každého učiteľa.
Individuálny prístup
Vzdelávanie s individuálnym prístupom ku každému žiakovi, pedagóg sa snaží citlivo vnímať schopnosti žiaka a prispôsobovať ich jeho potrebám, upútať a zaujať ho.
Škola je otvorená novým projektom, nápadom a návrhom ako zo strany žiakov, tak i zo strany pedagógov a rodičov.
Tradície
V priebehu 80-ročnej histórie vznikli projekty a aktivity, ktoré majú dlhodobú tradíciu, čím sa zapísali do povedomia verejnosti a je o ne veľký záujem: Nitrianska lutna - súťaž, Nitrianska hudobná jar ZUŠ J. Rosinského - festival mladých interpretov s medzinárodnou účasťou, Môj prvý koncert, Rodinný koncert a iné.
Jedinečnosť
Ponúkame finančne najvýhodnejšie umelecké vzdelanie v meste Nitra.
Okrem klasických nástrojov vyučujeme: hru na elektrickej gitare, banje, cimbale, saxofóne, xylofóne.
Ponúkame možnosť účinkovať v divadelných súboroch a hudobných zoskupeniach: Detský spevácky zbor DÚHA, swingový orchester, akordeónový a gitarový orchester, bluegrassová, country alebo folková skupina.
Dostupnosť
Škola ponúka vzdelávanie vo všetkých 4 umeleckých odboroch všetkým vrstvám obyvateľstva od 5 rokov s možnosťou výberu učiteľa a štúdia vo viacerých odboroch súčasne, a tiež možnosť štúdia i hendikepovaným žiakom.
Hudobný odbor
Farby hudby – nové dvoj-CD
ZUŠ J.Rosinského v Nitre (www.zusnitra.sk) zavŕšila minulý školský rok záverečnými vystúpeniami tanečného, literárno-dramatického odboru, vernisážou výtvarného odboru a galakoncertom hudobného odboru v Synagóge. Koncert bol prehliadkou najlepších žiakov, ktorí reprezentovali školu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Po koncerte sa uskutočnil slávnostný krst prvého školského dvoj - CD, ktoré dostalo názov „Farby hudby“. CD je poctou majstrom v podaní mladých sólistov a komorných zoskupení hudobného odboru ZUŠ. Krstným otcom CD sa stal zástupca primátora mesta Nitra František Baláž.
Mimoriadny úspech: v tomto roku sa držiteľmi certifikátu pilotného ročníka grantového programu „Talent novej Európy“ stali dvaja žiaci z našej ZUŠ: 9-ročná klaviristka Zuzka Šabíková a 12-ročný akordeonista Rastislav Jurčík (pedagógovia M. Hroncová a A. Fintová). Do finále z prihlásených 253 talentovaných detí sa dostali na základe náročných kritérií 8-člennej poroty.
Žiaci prípravného štúdia sa v tomto školskom roku začali zoznamovať so svetom hudby aj prostredníctvom hry na zobcových flautách. Škola zatraktívňuje štúdium hudby aj tým, že nakupuje nové, kvalitné hudobné nástroje a dopĺňa hodnotný a zaujímavý notový materiál.
Súťaže
Klaviristov čaká množstvo súťaží, na ktorých sa pravidelne a úspešne zúčastňujú. V novembri sú to Mladí klaviristi 2008“ a celoslovenská súťaž v komornej hre žiakov ZUŠ „MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2008“. V Brne sa uskutoční medzinárodná súťaž Amadeus 2009, na Slovensku to budú Schneiderova Trnava, FIB Klavírna Orava, Košice.
Akordeonisti sa v tomto roku chystajú na medzinárodnú akordeónovú súťaž „Citta di lanciano“ (3.- 4.10.2008) v Taliansku, na „Coupe Jeunesse“ v Dunajskej Strede, na súťaž ,,Koncertný akordeón“ v Tvrdošíne a ,,Musette festival“ v Rajeckých Tepliciach, „Okud Istra“v Pule v Chorvátsku a v máji na súťaž v nemeckom Klingenthali.
Žiaci speváckeho oddelenia pôjdu v dňoch 17.-19.10. do Prahy, kde sa uskutoční „Písňová soutěž Bohuslava Martinů“, na „Stančekovu Prievidzu“ a medzinárodnú súťaž Imricha Godina vo Vrábľoch.
Žiaci dychového oddelenia sa pripravujú na súťaže v Banskej Bystrici a v Nižnej a gitaristi a huslisti na Nitriansku lutnu 2009.
Detský spevácky zbor Dúha
Vznikol v roku 2001. Zakladateľkou a dirigentkou zboru je Mgr. Mária Mišunová. Korepetítorkou je Zuzana Babuljaková. DSS Dúha za sedem rokov svojej činnosti uskutočnil veľké množstvo koncertov, zúčastnil sa úspešne na mnohých súťažiach (Mládež spieva v Nových Zámkoch, celoštátna súťaž v Prievidzi , „Jaro se otvírá“ v partnerskom meste Kroměříž), slovenských i medzinárodných hudobných festivaloch, účinkuje na mestských kultúrno-spoločenských podujatiach. Pravidelne sa zúčastňuje festivalu speváckych zborov Zbory mestu. Dúha vystupovala aj na medzinárodnom festivale Musica sacra a reprezentovala Nitru na Dňoch slovenskej kultúry v poľskom Krakowe.
Súťaž Nitrianska lutna
Na poslednom ročníku v máji 2008 naši žiaci získali 9 zlatých, 14 strieborných a 8 bronzových pásiem, ale aj niekoľko mimoriadnych cien. Absolútnym víťazom klavírnej komornej hry a Laureátom súťaže sa stali naši žiaci Vladimír Porubský a Juraj Janík z triedy M. Hroncovej. V máji 2009 sa uskutoční 1. ročník celoslovenskej súťaže Nitrianska lutna 2009, ktorej organizátorom je ZUŠ J. Rosinského. Súťažiť sa bude v sólovej hre na strunových nástrojoch.
Spolupráca s Katedrou hudby
Katedra hudby PF UKF v Nitre a ZUŠ J.Rosinského v Nitre spolupracovali na príprave a organizácii podujatia, ktoré sa uskutočnilo 18. 9. v priestoroch koncertnej sály ZUŠ na ul. J. Vuruma. Klavírny recitál Dany Šašinovej – Satury bol jedinečným zážitkom pre milovníkov sólovej hry na klavíri. Na úvod recitálu odznel odborný referát na tému ,,Interpretácia ako špecifický druh umeleckej činnosti“ v podaní Mgr.art. Martiny Čiefovej, PhD, ktorá je zároveň organizačným a umeleckým garantom spolupráce medzi našou školou a Katedrou hudby PF UKF v Nitre.
V rámci tejto inštitucionálnej spolupráce sa uskutoční 6. 11. ( o 15.00 h v koncertnej sále ZUŠ J. Rosinského) aj klavírny workshop mimoriadnej profesorky Zuzany Štiasnej - Paulechovej, venovaný 100. výročiu narodenia hudobného skladateľa E. Suchoňa.
Tanečný odbor
Má najdlhšiu tradíciu spomedzi tanečných zoskupení v Nitre. Vychováva a pripravuje tanečníkov nielen do amatérskych tanečných a divadelných súborov, ale prostredníctvom štúdia im otvára dvere aj do profesionálnych umeleckých škôl a konzervatórií. Väčšina žiakov sa venuje tancu ako svojej záľube. Žiaci môžu študovať všetky druhy tanca - klasický (balet), ľudový, moderný, džezový, historický tanec, ako i tance iných národov (latinsko-americký, španielsky, írsky, orientálny) a pantomímu.
Tanec si vyžaduje presnú techniku a estetiku pohybu a zároveň sa deti učia a vnikajú do tajov tanca hravou, pre ich vek prijateľnou formou.
Tanečníci usporadúvajú aj výchovné koncerty. Pre MŠ - „Tancujeme ako v rozprávke“ a pre ZŠ a SŠ - „Tancujeme ako vieme“.
Výtvarný odbor
Vo výtvarných ateliéroch školy sa okrem klasických predmetov, akými sú kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti a fotografia, venujú aj počítačovej grafike, videu, keramike, textilnej tvorbe a iným alternatívnym technikám. Súčasťou štúdia je aj príprava na talentové skúšky na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním.
V minulom školskom roku vystavovali žiaci svoje práce na 7 výstavách. Tri objekty z ateliéru Mgr. Fehéra sú vystavené v priestoroch Nitrianskej galérie. Objekt „Nitrianska kravička“ sa od polovice júna presunul do areálu Záhradnej architektúry na SPU v Nitre. Výtvarníci sa zapájajú do výtvarných súťaží: Umenie hrou, Farby minulosti, Eurotalent 2008, Vesmír očami detí, Nitra, moje mesto a mnohých iných.
V rámci festivalu Divadelná Nitra 2008 sa predstavili naši výtvarníci v piatok 26. 9. na spoločnej výtvarnej akcii žiakov ZUŠ „Výtvarná ulička“ na Kupeckej ulici.
V sobotu 27. 9. a v nedeľu sa uskutočnila výtvarná akcia „Svet detských hier“ na Svätoplukovom námestí.
Literárno-dramatický odbor
Pre tento odbor je úvod školského roka plnohodnotným štartom tvorivej práce. Súvisí to i s medzinárodným festivalom Divadelná Nitra, na ktorého sprievodnom programe sa aktívne zúčastňuje vlastnou prezentáciou. Okrem účinkovania Detského divadelného súboru (DDS) SLÚCHADLO a RÁMUS v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre 26. septembra čakajú v najbližšej dobe toto oddelenie tieto vystúpenia:
Dňa 30. septembra v Starom divadle v klube Tatra o 10.15 h predstavenie „Luciin stolček“ (na motívy balady J. Bottu), o 11.30 h budú mať možnosť úspešní recitátori ukázať, ako pracujú s umeleckým textom. Projekt „Nebojme sa umeleckého prednesu“ si kladie za cieľ malým i veľkým divákom priniesť zážitok z tvorivej interpretácie detského textu.
V dňoch 1. – 4. októbra - vystúpenie na celoslovenskom súťažnom festivale Hviezdoslavov Kubín 08. DDS Rámus Vinodol postúpil na HK na základe získania 1. miesta v krajskom kole v Topoľčanoch (máj 2008) za predstavenie „Luciin stolček“.
V novembri sa žiaci zúčastnia na súťaži v umeleckom prednese „Beniakove Chynorany“.
16.november je deň, kedy DDS Rámus Vinodol uskutoční vo Vinodole spomienkovú akciu k 10. výročiu pôsobenia tohto súboru.
Pozývame vás
November – Koncert venovaný 100. výročiu E. Suchoňa.
Prvý decembrový týždeň v Synagóge - „Vianočný príbeh“.
11. december o 17.30 h v Synagóge - Verejný vianočný koncert ZUŠ.
12. december o 17.00 h - „Rozprávka Vianoc – 2008“- Veľká galaprehliadka detských i dospelých hviezd a hviezdičiek zo sveta profesionálnej i neprofesionálnej populárnej hudby (www.europadeti.sk) – Športová hala na Klokočine v spolupráci s občianskym združením Európa detí a Mestom Nitra. Záštitu prevzal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a primátor mesta Nitra Jozef Dvonč.
15. december - „Mrázik“- legendárna ruská rozprávka. V Starom divadle pre vás naši žiaci pripravili malé mrázikovské prekvapenie.
II. reprezentačný ples – uskutoční sa 24. 1. 2009 v priestoroch Agroinštitútu a radi na ňom privítame všetkých rodičov, pedagógov a priateľov školy.
Aktuálna pozvánka
DDS Dúha pozýva milovníkov zborového spevu na Koncert pri príležitosti 7. výročia založenia, ktorý sa uskutoční 29. 9. o 17.00 h v Evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre. Hosťom bude spevácke zoskupenie CAMERETTA.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 2. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 3. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 4. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 2. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 3. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 4. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 5. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 6. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 7. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 8. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 9. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 10. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 16 601
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 723
 3. Aká je chémia vôní 12 018
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 730
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 619
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 181
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 676
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 453
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 956
 10. Bývanie v meste predlžuje život 7 669
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Obchodovali s anabolikami aj tabletkami na sex, polícia privierala oči. Bývalý silák dostal 23 rokov

Rozsudok je už právoplatný. Odsúdeným prepadne majetok v prospech štátu.

V kauze boli odsúdení štyria muži a jedna žena.

Nový cintorín v Nitre tak skoro neotvoria. Obradná sieň je prázdna

Vyriešili problém s akustikou, teraz idú súťažiť interiérové vybavenie.

Obradná sieň na novom cintoríne.
Peter Dobiaš v reprezentačnom drese a s dcérkou.

Pri kolízii s vlakom sa zranil vodič auta

Cestujúcich odviezol autobus na stanicu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

V Okoličnom zhorel človek

Tragédia sa stala v stredu popoludní.

Už ste čítali?