Pondelok, 1. marec, 2021 | Meniny má AlbínKrížovkyKrížovky

„Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu“

GYMNÁZIUM NA GOLIANOVEJ ULICI 68 v Nitre sa okrem mnohých iných vecí môže pochváliť sympatickým číslom 888, čo je vlastne počet študentov školy. O ich vzdelanie a výchovu sa stará kolektív 66 pedagogických pracovníkov, ostatné potreby má na starosti trids


ať zamestnancov školy.Cieľ - všestranný absolvent
Ako nám povedala riaditeľka školy Marta Rácová, mottom ich Školského vzdelávacieho programu je myšlienka „Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu“. „Poslaním výchovy a vzdelávania v našej škole je pripraviť pre život absolventa, ktorý je vychovaný, vzdelaný a úspešný,“ konštatuje Marta Rácová. „V škole vytvárame podmienky pre štúdium intelektovo i umelecky nadaných detí, pre štúdium športovo nadaných žiakov a tiež podmienky pre individuálnu integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre deti i pedagógov v škole od 1. 9. 2008 pracuje aj školská psychologička,“ dodala riaditeľka školy.
Gymnázium na Golianovej ulici (www.gymgolnr.sk) posilnilo vo svojom programe vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov (angličtiny, nemčiny, ruštiny), pričom študenti gymnázia majú možnosť študovať nemecký jazyk formou projektu Sprachdiplom Stüfe II a v spolupráci s jazykovou školou, ktorá sídli v budove gymnázia, majú žiaci možnosť absolvovať štátne jazykové skúšky. Učebné plány posilňujú tiež vyučovanie informatiky, telesnej výchovy a výchovnej zložky vyučovania zavedením predmetu Hodnoty a človek. Z rozšírenej ponuky voliteľných predmetov si žiaci môžu vybrať podľa záujmu a smerovania. Profiláciu školy charakterizuje aj široká ponuka záujmových krúžkov a mimovyučova-cích aktivít a účasť žiakov v domácich aj zahraničných projektoch. Gymnázium podporuje jazykové a výmenné pobyty študentov, organizuje exkurzie a výlety na Slovensku i v zahraničí.
Formy štúdia
Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre ponúka rôzne formy štúdia. Štvorročné štúdium - všeobecná trieda - alternatívny učebný plán: Posilnené je v nej vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, informatiky a telesnej výchovy. Učebný plán umožňuje väčšiu voliteľnosť vyučovacích predmetov - 4 hodiny v 3. ročníku a 12 hodín v 4. ročníku. Štvorročné štúdium - informatika: Posilnené je v ňom vyučovanie vyššie spomínaných predmetov, matematiky a predmet informatika sa v 3. ročníku posilňuje o 2 hodiny. Učebný plán umožňuje voliteľnosť predmetov - 4 hodiny v 3. ročníku a 12 hodín v 4. ročníku. Prvou novinkou je Štvorročné štúdium pre deti s intelektovým nadaním: Učebný plán kopíruje učebný plán pre II. stupeň gymnázia a pre nadané deti necháva výraznú dotáciu hodín pre voliteľné predmety počas štúdia v rozsahu 29 hodín. Posilnenie predmetov bude riešené podľa potrieb pre rozvoj talentu prijatých detí. Druhou novinkou je Osemročné štúdium informatika: V učebnom pláne triedy sa výrazne posilňuje vyučovanie informatiky o 12 hodín, ale tiež slovenského jazyka, oboch cudzích jazykov, matematiky a všetkých prírodovedných predmetov a telesnej výchovy. Zavádza sa predmet Hodnoty a človek. Učebný plán umožňuje voliteľné predmety v dotácii 2 hodiny v 3. ročníku a 12 hodín v 4. ročníku.
S novým učebným plánom poskytne táto trieda všestranný rozvoj žiakov vo všetkých predmetoch. V tejto triede škola v postupnosti od prímy po oktávu ponúka plavecký kurz, školu v prírode, lyžiarsky kurz, prácu v krúžkoch – 3D grafiky, tvorby www stránok, internetu, odborné exkurzie, súťaže Zenit, Imagine.
Talentovaní študenti
Žiaci Gymnázia na Golianovej ulici sa zapájajú do súťaží a predmetových olympiád. „Prácu učiteľov a výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach hodnotíme ako vynikajúce,“ hovorí riaditeľka Marta Rácová a pokračuje: „Veď v celkovom hodnotení škôl v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja sme v tejto oblasti v roku 2008 obsadili pekné 2. miesto.“
Na tomto výsledku sa podieľajú predovšetkým talentovaní študenti, medzi ktorých patria:
Martin Mášik - účastník che- mickej olympiády, kde v kategórii B získal v krajskom kole 2. miesto. V súťaži Čo vieš o hviezdach obsadil v krajskom hodnotení 4. miesto, v projekte Na skládky sme krátki skončil v národnom kole tretí. M. Mášik bol MŠ SR vybraný na 2-ročné štipendijné štúdium v Taliansku.
Tomáš Vašíček - v krajskom kole chemickej olympiády bol štvrtý a v projekte EUCYS sa zúčastnil celoslovenského kola. V súťaži SOČ v odbore chémia a potravinárstvo získal v rámci celej SR 2. miesto.
Ondrej Galbavý - v súťaži Zenit v programovaní v kategórii B získal 1. miesto v krajskom kole a 6. miesto v národnom kole. V súťaži Baltík v národnom kole obsadil 2. miesto a v medzinárodnom kole bol siedmy. V medzinárodnom kole Baltík + Baltie získal 4. miesto. „Máme však aj talentovaných športovcov. Veľ- mi úspešné je volejbalové družstvo chlapcov, ktoré získalo 1. miesto na majstrovstvách SR stredných škôl a tiež 1. miesto na majstrovstvách SR v kategórii juniorov,“ pokračuje zástupkyňa riaditeľky Zuzana Hurtová. „Naše fitnesky sa tiež môžu pochváliť vynikajúcimi výsledkami - Petra Földešiová skončila prvá na majstrovstvách SR, Zdenka Halgašová tu obsadila 3. miesto, viacnásobná víťazka pohárových súťaží Leona Bučeková tu získala tiež 3. miesto. Bedmintonista Matej Jánošík obsadil 5. priečku na majstrovstvách SR v dvojhre a Ján Poništ tu skončil deviaty, spolu získali 1. miesto na majstrovstvách SR v štvorhre. Úspešné obdobie majú za sebou aj tenistky Jana Urbanová a Petra Pochabová, ktoré sú majsterkami SR v štvorhre a majsterkami SR v družstvách,“ pochválila ich Zuzana Hurtová.
Jazykové pobyty a projekty
Žiaci študujúci v triedach s jazykovým zameraním sa v rámci realizácie projektu Sprachdiplom Stüfe II zúčastňujú počas štúdia minimálne 2 jazykových pobytov v nemecky hovoriacich krajinách. V tomto období sa študenti 1. A a sexty A pripravujú na 5-dňový jazykový pobyt vo Frankfurte nad Mohanom.
„Naša škola je zapojená do medzinárodných projektov, kto- rých cieľom je rozvíjanie jazykových schopností žiakov, spo- znávanie života a kultúry iných národov a nadviazanie priateľ-stiev so študentmi zúčastnených krajín,“ vysvetľuje riaditeľka Marta Rácová. „Na projekte Unesco pracujú študenti zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska a Nemecka. V tomto období pracujeme na téme Naše mesto ako dejisko multikultúrnych stretnutí - žiaci budú svoje nápady realizovať v 6 workshopoch, pracovným jazykom je nemčina. V závere projektu od 30. marca do 2. apríla bude spoločná prezentácia spracovanej témy v meste Pécs v Maďarsku. Ďalšie medzinárodné projekty, v ktorých naša škola pracuje spolu so zahraničnými, sú Schulbrucke II, Dreams and Teams a pre umelecky talentované deti je to projekt Hráme a spievame si pre radosť.“
Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre pracuje aj v domá-cich projektoch s rôznym zameraním, napríklad Infovek, Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, projekty Nitrianskej komunitnej nadácie, preventívne programy a projekty zamerané na boj proti drogám a negatívnym formám správania a projekty s humanitárnym zameraním (Biela pastelka či Liga proti rakovine). Vlastným pilotným projektom gymnázia je Benefičný koncert na podporu školy, jeho už 14. ročník sa uskutoční 20. novembra o 18. hodine v Divadle A. Bagara. Bude prehliadkou mladých talentov žiakov nitrianskeho gymnázia a študentov z družobných škôl a zároveň bude začiatkom prípravy osláv 90. výročia vzniku Gymnázia na Golianovej ulici.
Regeneračné centrum s hydromasážnou vaňou
Materiálno-technické zabezpečenie školy je nadštardandné. Súčasťou školy je nové regeneračné centrum, ktoré slúži na regeneráciu síl žiakov, študujúcich predovšetkým v športových triedach. Centrum je vybavené kvalitnou hydromásažnou vaňou, fínskou saunou a „lehátkami" na oddych.
Jazykové vedomosti a zručnosti získavajú žiaci v novej učebni cudzích jazykov - v mobilnom jazykovom laboratóriu, ktorá umožní každému žiakovi prácu s odborným programom za mobilným PC a učiteľovi a žiakom umožní využívať pri výučbe cudzích jazykov aj internet. „K Vianociam si chystá naša škola spoločný darček – otvorenie novej učebne pre spoločensko-vedné predmety a pre výchovy. Na vybudovanie učebne sme získali grant Nitrianskej komunitnej nadácie,“ prezradila novinku riaditeľka školy Marta Rácová. „Učebňa bude slúžiť na vyučovanie týchto odborných predmetov, najmä ak bude trieda delená na skupiny. Bude vybavená kvalitným nábytkom, PC projektorom, televízorom, DVD prehrávačom a ďalšou technikou, ktorá skvalitní vyučovací proces spomínaných predmetov.“
Viete, že:
- Dňa 4. decembra bude v našom gymnáziu Deň otvorených dverí, spojený s prehliadkou školy a prezentáciou zaujímavých pokusov.
- Viac ako 95% absolventov gymnázia úspešne študuje na VŠ doma i v zahraničí.
- Škola má silné tradície v stredoškolskej odbornej činnosti a dosahuje v nej výrazné úspechy.
- Škola vytvára priestor pre stáž učiteľov v zahraničí.
- V tomto školskom roku zavádzame kartu študenta s licenciami ISIC a EURO26 a elektronickú žiacku knižku.
- Od budúceho školského roka ponúkneme možnosť prihlasovania a odhlasovania stravy prostredníctvom internetu.
- V termíne od 24. do 28. novembra organizujeme v našej škole podujatie Týždeň vedy na Slovensku.
- Naša škola má najdlhší ružový záhon na Slovensku, ktorý je zapísaný aj v Knihe rekordov SR. Záhon je vysadený zo 105 kríkov ruží a má dĺžku 108 m a 12 cm.
- Náš žiak Martin Ondruš získal titul majster kraja za rok 2007 v šachu a 7. miesto v národnom kole juniorov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Získaj náskok pred štartom
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 3. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 4. FIIT – vedomosti, ktoré majú zmysel
 5. Štúdium, ktoré sadne
 6. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 7. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
 8. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 9. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 10. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 1. 26 years of providing you with essential information
 2. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 3. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
 4. Tieto farmy dávajú prácu domácim. A podporujú región
 5. Cirkevné gymnázium v Snine patrí medzi najlepšie v kraji
 6. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
 7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 8. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 9. Dáma s pávím pierkom
 10. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 23 132
 2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 13 034
 3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 10 508
 4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 10 009
 5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 8 326
 6. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 634
 7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 7 152
 8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov 6 035
 9. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 537
 10. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 5 081
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Ponuku na výjazdové MOM obce z okresu Nitra odmietli. Museli by doplácať. Ministerstvo žiadajú, aby upravilo podmienky.

2 h
Antonín Stavjaňa.

Čo povedal tréner po prehre 1:3 na východe?

12 h
Po tomto páde ex-Nitrana Balaja (na zemi) pri Regäselovi (vo výskoku) zapískal rozhodca Očenáš penaltu pre FC ViOn, ktorá v kontexte s ďalšími udalosťami nesedela domácemu trénerovi Petrovi Lérantovi (v čiernom).

Tvrdé slová na tlačovke – trénerovi Nitry sa vonkoncom nepáčila penalta, akou FC ViOn potvrdil historický skok do nadstavby o titul.

27. feb
Snímka z duelu Vrábeľ s Galantou. Celkom vpravo domáci kapitán Dávid Hamar.

MY Nitrianske noviny pokračujú v seriáli Futbalový bonzáčik. Tentoraz sme prevetrali kabíny treťoligistov, presnejšie deviatich mužstiev z regiónu.

26. feb

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Muž, ktorý sa stal maskotom mesta pod Urpínom, mal 63 rokov.

27. feb

Testovanie pokračuje aj v nedeľu.

27. feb

Niektoré obce v okrese Topoľčany nezachytili ani jedného pozitívneho. V meste Topoľčany je miera pozitivity na odberových miestach zriadených mestom 0,527%.

14 h

Osadili dôležitý prvok, cyklomost.

18 h

Už ste čítali?