Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

„Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu“

GYMNÁZIUM NA GOLIANOVEJ ULICI 68 v Nitre sa okrem mnohých iných vecí môže pochváliť sympatickým číslom 888, čo je vlastne počet študentov školy. O ich vzdelanie a výchovu sa stará kolektív 66 pedagogických pracovníkov, ostatné potreby má na starosti trids


ať zamestnancov školy.Cieľ - všestranný absolvent
Ako nám povedala riaditeľka školy Marta Rácová, mottom ich Školského vzdelávacieho programu je myšlienka „Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu“. „Poslaním výchovy a vzdelávania v našej škole je pripraviť pre život absolventa, ktorý je vychovaný, vzdelaný a úspešný,“ konštatuje Marta Rácová. „V škole vytvárame podmienky pre štúdium intelektovo i umelecky nadaných detí, pre štúdium športovo nadaných žiakov a tiež podmienky pre individuálnu integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre deti i pedagógov v škole od 1. 9. 2008 pracuje aj školská psychologička,“ dodala riaditeľka školy.
Gymnázium na Golianovej ulici (www.gymgolnr.sk) posilnilo vo svojom programe vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov (angličtiny, nemčiny, ruštiny), pričom študenti gymnázia majú možnosť študovať nemecký jazyk formou projektu Sprachdiplom Stüfe II a v spolupráci s jazykovou školou, ktorá sídli v budove gymnázia, majú žiaci možnosť absolvovať štátne jazykové skúšky. Učebné plány posilňujú tiež vyučovanie informatiky, telesnej výchovy a výchovnej zložky vyučovania zavedením predmetu Hodnoty a človek. Z rozšírenej ponuky voliteľných predmetov si žiaci môžu vybrať podľa záujmu a smerovania. Profiláciu školy charakterizuje aj široká ponuka záujmových krúžkov a mimovyučova-cích aktivít a účasť žiakov v domácich aj zahraničných projektoch. Gymnázium podporuje jazykové a výmenné pobyty študentov, organizuje exkurzie a výlety na Slovensku i v zahraničí.
Formy štúdia
Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre ponúka rôzne formy štúdia. Štvorročné štúdium - všeobecná trieda - alternatívny učebný plán: Posilnené je v nej vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, informatiky a telesnej výchovy. Učebný plán umožňuje väčšiu voliteľnosť vyučovacích predmetov - 4 hodiny v 3. ročníku a 12 hodín v 4. ročníku. Štvorročné štúdium - informatika: Posilnené je v ňom vyučovanie vyššie spomínaných predmetov, matematiky a predmet informatika sa v 3. ročníku posilňuje o 2 hodiny. Učebný plán umožňuje voliteľnosť predmetov - 4 hodiny v 3. ročníku a 12 hodín v 4. ročníku. Prvou novinkou je Štvorročné štúdium pre deti s intelektovým nadaním: Učebný plán kopíruje učebný plán pre II. stupeň gymnázia a pre nadané deti necháva výraznú dotáciu hodín pre voliteľné predmety počas štúdia v rozsahu 29 hodín. Posilnenie predmetov bude riešené podľa potrieb pre rozvoj talentu prijatých detí. Druhou novinkou je Osemročné štúdium informatika: V učebnom pláne triedy sa výrazne posilňuje vyučovanie informatiky o 12 hodín, ale tiež slovenského jazyka, oboch cudzích jazykov, matematiky a všetkých prírodovedných predmetov a telesnej výchovy. Zavádza sa predmet Hodnoty a človek. Učebný plán umožňuje voliteľné predmety v dotácii 2 hodiny v 3. ročníku a 12 hodín v 4. ročníku.
S novým učebným plánom poskytne táto trieda všestranný rozvoj žiakov vo všetkých predmetoch. V tejto triede škola v postupnosti od prímy po oktávu ponúka plavecký kurz, školu v prírode, lyžiarsky kurz, prácu v krúžkoch – 3D grafiky, tvorby www stránok, internetu, odborné exkurzie, súťaže Zenit, Imagine.
Talentovaní študenti
Žiaci Gymnázia na Golianovej ulici sa zapájajú do súťaží a predmetových olympiád. „Prácu učiteľov a výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach hodnotíme ako vynikajúce,“ hovorí riaditeľka Marta Rácová a pokračuje: „Veď v celkovom hodnotení škôl v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja sme v tejto oblasti v roku 2008 obsadili pekné 2. miesto.“
Na tomto výsledku sa podieľajú predovšetkým talentovaní študenti, medzi ktorých patria:
Martin Mášik - účastník che- mickej olympiády, kde v kategórii B získal v krajskom kole 2. miesto. V súťaži Čo vieš o hviezdach obsadil v krajskom hodnotení 4. miesto, v projekte Na skládky sme krátki skončil v národnom kole tretí. M. Mášik bol MŠ SR vybraný na 2-ročné štipendijné štúdium v Taliansku.
Tomáš Vašíček - v krajskom kole chemickej olympiády bol štvrtý a v projekte EUCYS sa zúčastnil celoslovenského kola. V súťaži SOČ v odbore chémia a potravinárstvo získal v rámci celej SR 2. miesto.
Ondrej Galbavý - v súťaži Zenit v programovaní v kategórii B získal 1. miesto v krajskom kole a 6. miesto v národnom kole. V súťaži Baltík v národnom kole obsadil 2. miesto a v medzinárodnom kole bol siedmy. V medzinárodnom kole Baltík + Baltie získal 4. miesto. „Máme však aj talentovaných športovcov. Veľ- mi úspešné je volejbalové družstvo chlapcov, ktoré získalo 1. miesto na majstrovstvách SR stredných škôl a tiež 1. miesto na majstrovstvách SR v kategórii juniorov,“ pokračuje zástupkyňa riaditeľky Zuzana Hurtová. „Naše fitnesky sa tiež môžu pochváliť vynikajúcimi výsledkami - Petra Földešiová skončila prvá na majstrovstvách SR, Zdenka Halgašová tu obsadila 3. miesto, viacnásobná víťazka pohárových súťaží Leona Bučeková tu získala tiež 3. miesto. Bedmintonista Matej Jánošík obsadil 5. priečku na majstrovstvách SR v dvojhre a Ján Poništ tu skončil deviaty, spolu získali 1. miesto na majstrovstvách SR v štvorhre. Úspešné obdobie majú za sebou aj tenistky Jana Urbanová a Petra Pochabová, ktoré sú majsterkami SR v štvorhre a majsterkami SR v družstvách,“ pochválila ich Zuzana Hurtová.
Jazykové pobyty a projekty
Žiaci študujúci v triedach s jazykovým zameraním sa v rámci realizácie projektu Sprachdiplom Stüfe II zúčastňujú počas štúdia minimálne 2 jazykových pobytov v nemecky hovoriacich krajinách. V tomto období sa študenti 1. A a sexty A pripravujú na 5-dňový jazykový pobyt vo Frankfurte nad Mohanom.
„Naša škola je zapojená do medzinárodných projektov, kto- rých cieľom je rozvíjanie jazykových schopností žiakov, spo- znávanie života a kultúry iných národov a nadviazanie priateľ-stiev so študentmi zúčastnených krajín,“ vysvetľuje riaditeľka Marta Rácová. „Na projekte Unesco pracujú študenti zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska a Nemecka. V tomto období pracujeme na téme Naše mesto ako dejisko multikultúrnych stretnutí - žiaci budú svoje nápady realizovať v 6 workshopoch, pracovným jazykom je nemčina. V závere projektu od 30. marca do 2. apríla bude spoločná prezentácia spracovanej témy v meste Pécs v Maďarsku. Ďalšie medzinárodné projekty, v ktorých naša škola pracuje spolu so zahraničnými, sú Schulbrucke II, Dreams and Teams a pre umelecky talentované deti je to projekt Hráme a spievame si pre radosť.“
Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre pracuje aj v domá-cich projektoch s rôznym zameraním, napríklad Infovek, Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, projekty Nitrianskej komunitnej nadácie, preventívne programy a projekty zamerané na boj proti drogám a negatívnym formám správania a projekty s humanitárnym zameraním (Biela pastelka či Liga proti rakovine). Vlastným pilotným projektom gymnázia je Benefičný koncert na podporu školy, jeho už 14. ročník sa uskutoční 20. novembra o 18. hodine v Divadle A. Bagara. Bude prehliadkou mladých talentov žiakov nitrianskeho gymnázia a študentov z družobných škôl a zároveň bude začiatkom prípravy osláv 90. výročia vzniku Gymnázia na Golianovej ulici.
Regeneračné centrum s hydromasážnou vaňou
Materiálno-technické zabezpečenie školy je nadštardandné. Súčasťou školy je nové regeneračné centrum, ktoré slúži na regeneráciu síl žiakov, študujúcich predovšetkým v športových triedach. Centrum je vybavené kvalitnou hydromásažnou vaňou, fínskou saunou a „lehátkami" na oddych.
Jazykové vedomosti a zručnosti získavajú žiaci v novej učebni cudzích jazykov - v mobilnom jazykovom laboratóriu, ktorá umožní každému žiakovi prácu s odborným programom za mobilným PC a učiteľovi a žiakom umožní využívať pri výučbe cudzích jazykov aj internet. „K Vianociam si chystá naša škola spoločný darček – otvorenie novej učebne pre spoločensko-vedné predmety a pre výchovy. Na vybudovanie učebne sme získali grant Nitrianskej komunitnej nadácie,“ prezradila novinku riaditeľka školy Marta Rácová. „Učebňa bude slúžiť na vyučovanie týchto odborných predmetov, najmä ak bude trieda delená na skupiny. Bude vybavená kvalitným nábytkom, PC projektorom, televízorom, DVD prehrávačom a ďalšou technikou, ktorá skvalitní vyučovací proces spomínaných predmetov.“
Viete, že:
- Dňa 4. decembra bude v našom gymnáziu Deň otvorených dverí, spojený s prehliadkou školy a prezentáciou zaujímavých pokusov.
- Viac ako 95% absolventov gymnázia úspešne študuje na VŠ doma i v zahraničí.
- Škola má silné tradície v stredoškolskej odbornej činnosti a dosahuje v nej výrazné úspechy.
- Škola vytvára priestor pre stáž učiteľov v zahraničí.
- V tomto školskom roku zavádzame kartu študenta s licenciami ISIC a EURO26 a elektronickú žiacku knižku.
- Od budúceho školského roka ponúkneme možnosť prihlasovania a odhlasovania stravy prostredníctvom internetu.
- V termíne od 24. do 28. novembra organizujeme v našej škole podujatie Týždeň vedy na Slovensku.
- Naša škola má najdlhší ružový záhon na Slovensku, ktorý je zapísaný aj v Knihe rekordov SR. Záhon je vysadený zo 105 kríkov ruží a má dĺžku 108 m a 12 cm.
- Náš žiak Martin Ondruš získal titul majster kraja za rok 2007 v šachu a 7. miesto v národnom kole juniorov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 2. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 3. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 6. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 2. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 3. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 4. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 5. Novinka medzi prefabrikátmi
 6. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 7. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 8. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 9. The future of M&A in Europe
 10. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 658
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 401
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 368
 4. Aká je chémia vôní 11 100
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 317
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 757
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 671
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 250
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 712
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 846
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Obchodovali s anabolikami aj tabletkami na sex, polícia zatvárala oči. Bývalý silák dostal 23 rokov

Rozsudok je už právoplatný. Odsúdeným prepadne majetok v prospech štátu.

V kauze boli odsúdení štyria muži a jedna žena.

Mestský kúpeľ otvoria zajtra ráno, radšej sa objednajte

Dovnútra sa naraz dostane len šesť ľudí.

Poradňa sídli na Kúpeľnej 4, tel. 0948 228 633, objednať sa môžete aj mailom na info@sosspotrebitelov.sk.

Poplatok za odpad plánujú v Šali opäť zvyšovať

Za rozvoj už ľudia platiť nebudú, iné zmeny v poplatkoch radnica momentálne neplánuje.

ilustračné foto

Z bývalého školského internátu chcú spraviť zariadenie sociálnej služby

Podnetom k návrhu bol prieskum, ktorý ukázal, že občanom chýba pobytová sociálna služba.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Už ste čítali?