Štvrtok, 8. jún, 2023 | Meniny má Medard

Obec má názov odvodený od tŕstia

Históriu obce do veľkej miery ovplyvňovali rieky tečúce okolo a močiare, ktoré na jednej strane ochraňovali a poskytovali potravu, na druhej strane však zapríčiňovali časté povodne, a tým ohrozovali život obyvateľstva a spôsobovali veľké škody. Z hľadiska

administratívneho rozdelenia obec patrí do Galantského okresu. Jej rozloha je 2668,5 hektárov. Podľa sčítania ľudu z roku 1991 má 3765 obyvateľov, z čoho maďarskej národností je 3588, teda 95,6% obyvateľov. Z hľadiska vierovyznania prevažnú väčšinu (96%) obyvateľov tvoria katolíci.
Pomník vojakom
Najstaršia nám známa listina, ktorá sa zaoberá osídlením Trstíc, pochádza z roku 1608. V tejto listine sa názov obce spomína ako Nagy Szegh. Pomenovanie Nádszeg sa objavilo v 18. storočí. Podľa Mateja Bela jej názov možno odvodiť od tŕstia, ktorého tu bolo na okolí veľmi veľa. Dedina patrila do Šintavského panstva. V roku 1608 Szaniszló Thurzó, zemepán Šintavského panstva, povolil novousadlíkom v obci Nagyszeg, aby polia, lesy, rybníky, lúky a iné územia voľne užívali nielen oni, ale aj ich potomkovia, za čo mali zaplatiť každý rok na sviatok sv. Michala 160 zlatých.
Najstaršou sochou dediny je socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola postavená v polovici
18. storočia z finančných prostriedkov Istvána Kovácsa, miestneho obyvateľa. Socha sv. Trojice je z roku 1825, postaviť ju dali István Takács a manželka Terézia Pót. Socha bola rekonštruovaná v roku 1925. Na kraji obce stojí socha sv. Vendelína, ochrancu pastierov. Bola postavená pravdepodobne v 19. storočí, je z pieskovca a nadpis nemá. Zvláštnu pozornosť si zaslúži starý cintorín, na ktorom sa už od roku 1988 nepochováva. Nájdu sa na ňom také staré drevené náhrobníky a náhrobné pamiatky z minulého storočia, ktoré sú už veľmi zriedkavé a vzácne. Vedľa kostola je budova bývalého kláštora rádu Vykupiteľa božských dcér. Bola postavená v roku 1930 z finančných prostriedkov pani Gútaiovej. Od roku 1950 slúžila ako škola, potom na hospodárske účely, keďže počas vlády komunistickej strany budovu skonfiškovali. Neďaleko starého kláštora v parku je budova chudobinca, ktorú postavili v roku 1921- je tiež darom pani Gútaiovej. Pred budovou stála pôvodne socha sv. Alžbety, ktorá je dielom Jána Kolláreka z Trnavy (1924). V súčasnosti je socha od pôvodného miesta posunutá. Prvá svetová vojna si vyžiadala 93 ľudských životov. Z úcty voči padlým vojakom z I. a II. svetovej vojny dala obec postaviť pomník, ktorý stojí v parku pri kostole.

SkryťVypnúť reklamu

Vedenie obce
Starostom obce je už dvanásť rokov JUDr. František Juhos, zástupcom starostu František Czakó. Obecné zastupiteľstvo tvoria: Cserkó Margit, Ing. Otto Sándor, Zoltán Lovas, Ing. Gabriel Králik, Árpád Gútai, Ladislav Bartalos, Mgr. Anna Kósa, Imrich Kelemen, Ján Györi a Árpád Sárkány.
Hlavným programom obecnej samosprávy je rozvoj infraštruktúry dediny a dokončenie doteraz nerealizovaných investícií. Dokončila sa plynofikácia, vybudovali sa telekomunikačné a komunikačné systémy a čistiareň odpadových vôd. Spoločenskohospodárske zmeny umožnili rozvoj súkromného podnikania. Spolu 161 súkromných podnikateľov obce pracuje v oblasti priemyslu, obchodu a poľnohospodárstva.
Športový deň
Každú poslednú júnovú nedeľu usporadúva obec Benefičný športový deň pre zdravotne postihnuté deti. Tento rok chystajú už deviaty ročník podujatia, na ktorý chodia tisíce ľudí. Starosta informoval, že v začiatkoch prišlo približne 1500 návštevníkov, minulý rok však organizátori zaznamenali až 12-tisícovú návštevnosť. Výťažok z podujatia putuje zdravotne postihnutým deťom. Minulý rok nedarovali financie, ale dar vo výške 200-tisíc korún. Deťom zakúpili v spolupráci so švédskymi a nórskymi humanitárnymi organizáciami elektrické a mechanické vozíky.

SkryťVypnúť reklamu

Trstická špecialita
Typickým jedlom obce Trstice je huspenina, na ktorú do miestnej reštaurácie chodia ľudia zo širokého okolia. Árpád Sárkány, ktorý si huspeninu dopraje aj dvakrát týždenne, nám prezradil tradičný recept: „Potrebujeme bravčové koleno, bravčové paprčky, cibuľu. Dochutíme soľou, čiernym korením, cesnakovou pastou a povaríme minimálne šesť hodín. Po uvarení všetko scedíme, rozporcujeme, vykostíme, naložíme do tanierov a necháme vychladnúť. Nakoniec sa to zaleje vývarom.“ Foto: - sď -


Kostol
sv. Štefana
Najznámejšia historická stavba v Trsticiach, rímskokatolický kostol, bola postavená v rokoch 1903-1904. Nový kostol postavili na mieste starého kostola z roku 1717. Dali ho postaviť obyvatelia s finančnou podporou rodiny Esterházyovcov.

SkryťVypnúť reklamuHospic a centrum pre dôchodcov pod jednou strechou
Už tri roky funguje v obci Trstice zdravotno-sociálne centrum pre dôchodcov a hospic. Obecné zastupiteľstvo sa už dlhšiu dobu zaoberalo myšlienkou postaviť a zriadiť inštitúciu takéhoto charakteru. Predtým na mieste neďaleko obecného úradu stála nevyužitá budova, ktorá v minulosti patrila cirkvi a do vlastníctva obce prešla len v decembri 2000. Rozhodujúcim dátumom bol 24. jún 2001. O 16. hodine predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár v prítomnosti viacerých členov vlády SR a poslancov Národnej rady SR poklepali základný kameň tejto budovy.
Prvé výkopové práce začali 17. októbra 2001. Prvého februára 2002 sa začali murárske práce. Podieľali sa na nich obchodné spoločnosti obce – TRST- Trstice, s.r.o., a G-TRST-Trstice, s.r.o.
Niektoré subdodávky v rámci výstavby vykonali firmy z Trstíc v znamení myšlienky „život od nás len jedno žiada, aby sme všetci vykonali to, čo je našou povinnosťou“.
„Snažili sme naplniť túto myšlienku a spoznali sme veľa dobrých ľudí, ktorí boli nápomocní a vo veľkom prispeli k tomu, že 10. máj 2003 sa v Trsticiach stal sviatkom. Nie však koncom nášho sna. Na Slovensku sa zrodil jedinečný projekt – po prvýkrát pod jednou strechou hospic a služby sociálnej starostlivosti,“ uviedol starosta obce František Juhos.
V zariadení je miesto pre 75 pacientov – z toho 20 miest v hospici, 45 v domove dôchodcov a desať miest v penzióne. Tento pomer možno podľa potreby kedykoľvek pružne a efektívne zmeniť. V zariadení sa nachádzajú aj dve ambulancie, rehabilitačné stredisko, kuchyňa a práčovňa.
„Zariadenie spĺňa všetky stanovené kritériá. Nebolo jednoduché ich dosiahnuť. Dnešná veda a technika však dáva veľké možnosti a vytvára priestor pre naplnenie mnohých zmysluplných cieľov. Dosiahnuť sa dajú len vtedy, keď úroveň poskytovaných služieb v zariadení bude na vysokom stupni, lebo treba vedieť, že na svete nie veda, ale láska je schopná robiť zázraky,“ vraví starosta.
Základnou myšlienkou hospicovej služby je úcta k životu a k človeku ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti. Hospic zabezpečuje komplexnú starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich. Cieľom hospicu nie je skracovanie života (eutanázia), ale ani jeho predlžovanie (dystanázia).
Hospic pre ľudí v poslednom štádiu choroby bol v Trsticiach uvedený do prevádzky ako druhý hospic na Slovensku – po Bardejove. Zo začiatku mali mnohí obyvatelia obce rôzne názory na to, či sa centrum podarí zaplniť. Dnes sa ukazuje, že ich obavy boli zbytočné. „Každý hovoril, že také zariadenie bude pre našu obec veľké, že sa kapacitne nenaplní. Realita ukázala, že tieto obavy boli neopodstatnené. Nielenže sme sociálno-zdravotné centrum naplnili, ale museli sme vytvoriť aj poradovníky pre tých, ktorí majú o takéto služby záujem,“ vraví starosta. Pre veľký záujem sa má v obci postaviť ďalšie zdravotno-sociálne centrum, ktoré bude prevádzkovať osemdesiat lôžok.

O čo sa snažia v hospici?
Hlavným cieľom je sprevádzanie ťažko chorého v posledných fázach života a zabezpečenie kvality jeho života až do okamihu, kedy náš svet opustí. Nesľubuje uzdravenie, ale ani neberie nádej. Riadi sa tromi základnými zásadami: 1. nenechať pacienta v posledných chvíľach samého,
2. rešpektovať jeho ľudskú dôstojnosť, 3. zabezpečiť takú starostlivosť, aby pacient netrpel neznesiteľnými bolesťami. Pracovníci nesľubujú, že ľudí vyliečia, snažia sa však ich zdravotný stav zlepšovať. Sedem zdravotníkov a primár sa strieda v dvanásťhodinových intervaloch.
„Klienti u nás nájdu vhodné prostredie, sú ubytovaní na izbách po dvoch. Nepretržite je im poskytovaná kvalifikovaná zdravotnícka starostlivosť,“ povedala hlavná sestra Helena Kovácsová. Každá izba je monitorovaná kamerovým systémom, ktorý operatívne vyhodnocuje pracovník zariadenia. Na monitore nepretržite sleduje situáciu na všetkých izbách, v prípade potreby môže dianie v každej miestnosti sledovať zvlášť. „Okamžite tak vieme, čo sa v izbe deje, môžeme klientom pomôcť, ak napríklad spadnú z postele, prípadne, ak je evidentné, že pomoc potrebujú,“ povedala Helena Kovácsová. Dodala, že klienta kamerovým systémom nesledujú vtedy, keď si to neželá jeho rodina. Rodinní príslušníci tiež môžu svoj názor na fungovanie a poskytovanie hospicovej starostlivosti vyjadriť v ankete. Starostu najviac teší, že pri vzniku hospicu nezaznamenali žiadne protesty. „V tlači som sa dočítal, že v iných mestách, kde doteraz vznikli alebo vznikajú hospice, sa zdvihla vlna protestov zo strany obyvateľov. U nás nikto nenamietal voči takejto myšlienke, skôr naopak, ľudia to privítali.“ Do Trstíc často dochádzajú ľudia z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa chcú informovať o spôsobe vzniku a prevádzkovania hospicu.
TOMÁŠ HOLÚBEK,
SLAVOMÍRA ĎURIŠOVÁ

Mobilný hospic
Okrem „klasickej“ hospicovej starostlivosti sa pripravuje aj projekt mobilného hospicu, ktorý odštartuje v apríli. Bude založený na komunikačno– dozorovacom systéme s obsahom jedného náramku a komunikátora, na ktorých je inštalovaný gombík. Jeho stlačením si starí a chorí ľudia budú môcť privolať pomoc. Okamžite po stlačení sa s centrálou nadviaže kontakt a operátor telefonicky na vopred nahlásených číslach zistí, čo sa s pacientom deje. V prípade náhodného stlačenia gombíka sa tak predíde zbytočným nedorozumeniam. Záujemcovia o náramok sa môžu prihlásiť cez neziskovú organizáciu Tolerancia.
Na snímke nám náramok ukazuje zdravotná sestra mobilného hospicu Štefánia Kriváková.

V nových reformách počítajú s amfiteátrom
V Trsticiach sa nachádza radová bytovka s 31 bytmi. V jednom z nich býva aj Ildikó Vargová so svojím manželom a dcérkou Biankou, ktorá má sedem rokov a je prváčkou v miestnej základnej škole. „Nasťahovali sme sa sem približne pred troma rokmi. S bývaním sme spokojní, máme tri izby plus kuchyňu,“ povedala Ildikó Vargová. K doterajším bytom by malo pribudnúť ďalších dvanásť, obec s takmer štyrmi tisíckami obyvateľov na rozdiel od mnohých iných nevymiera, ale sa rozrastá.
Medzi ďalšie rozvojové projekty obce patrí projekt mládežníckeho centra Claritas, na ktorý chce obec získať grant vo výške 29 miliónov korún. Novostavba by mala byť prepojená s kultúrnym domom, počíta sa aj s amfiteátrom. V mládežníckom centre bude všetko pre tínedžerov – klubovne, možnosti športového vyžitia a rôzne prednášky. - sď, th -

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Aj vaše dieťa sa môže veľmi jednoducho nakaziť parazitmi.
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 4. Viac kusov hydiny do každej rodiny
 5. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 6. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 7. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 1. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 2. Viac kusov hydiny do každej rodiny
 3. Super zábava, super deň
 4. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 5. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 6. Čo priznali rodičia?
 7. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 8. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 1. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 14 886
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 12 147
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 8 032
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 7 644
 5. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 737
 6. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 5 961
 7. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 653
 8. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 628

Blogy SME

 1. Vlasta Sedláková: Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej sme urobili krásny kríž. Nikto sa o tom nemal dozvedieť.
 2. Jozef Sitko: Novinár nemá šíriť strach a byť len kritikom (3.)
 3. Ivan Čáni: Naozaj sú Matovičove „atómovky“ len obyčajné blbosti?
 4. Irena Šimuneková: Tajchy Štiavnických hôr 1.
 5. Ján Škerko: Putin: "Nenávidím vás Ukrajinci, z celej mojej čiernej duše vás nenávidím!"
 6. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Lorelei (2010) od zoskupenia Scorpions (1965 - 2023)
 7. Jozef Varga: Slayer, parádne tvrdá muzička
 8. Miroslav Ferkl: Priehrada a teror!
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 16 962
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 10 270
 3. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 647
 4. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 797
 5. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 801
 6. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 6 411
 7. Adriana Boysová: Ako sa z paláca volá, tak sa z Ameriky ozýva 5 875
 8. Martin Sukupčák: Barbari na Slovensku 5 861
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Výprava ZŠ Tulipánová z Nitry získala zlato a striebro.

Veľká akcia pre školské tímy sa konala v Banskej Bystrici.


13 h
Nádeje Nitrianskych Hrnčiaroviec zabodovali na prestížnom pražskom turnaji.

Parádny úspech žiačikov Nitrianskych Hrnčiaroviec na medzinárodnom turnaji v Prahe.


21 h
Ilustračná fotografia.

V rámci projektu Závislí na zdraví prinášame zoznam dôležitých kontaktov, kde ľudia v krízových situáciách nájdu pomoc a podporu.


16. máj
Naďa Šimová, vedúca sociálneho odboru, s hlineným dukátom z automatu.

Alkohol za dukáty nekúpia.


21 h

Blogy SME

 1. Vlasta Sedláková: Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej sme urobili krásny kríž. Nikto sa o tom nemal dozvedieť.
 2. Jozef Sitko: Novinár nemá šíriť strach a byť len kritikom (3.)
 3. Ivan Čáni: Naozaj sú Matovičove „atómovky“ len obyčajné blbosti?
 4. Irena Šimuneková: Tajchy Štiavnických hôr 1.
 5. Ján Škerko: Putin: "Nenávidím vás Ukrajinci, z celej mojej čiernej duše vás nenávidím!"
 6. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Lorelei (2010) od zoskupenia Scorpions (1965 - 2023)
 7. Jozef Varga: Slayer, parádne tvrdá muzička
 8. Miroslav Ferkl: Priehrada a teror!
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 16 962
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 10 270
 3. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 647
 4. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 797
 5. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 801
 6. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 6 411
 7. Adriana Boysová: Ako sa z paláca volá, tak sa z Ameriky ozýva 5 875
 8. Martin Sukupčák: Barbari na Slovensku 5 861
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu