Štvrtok, 1. október, 2020 | Meniny má ArnoldKrížovkyKrížovky

V bývalom družstve našli dve tony toxického odpadu

Muži v protichemických oblekoch a plynových maskách obsadili v stredu ráno starý chátrajúci sklad v bývalom poľnohospodárskom družstve v Bielovciach v okrese Levice. Stavbu ohraničili páskami.

Muži v protichemických oblekoch a plynových maskách obsadili v stredu ráno starý chátrajúci sklad v bývalom poľnohospodárskom družstve v Bielovciach v okrese Levice. Stavbu ohraničili páskami, na ktoré upevnili výstražné tabule. Nikto nepovolaný nemohol vstúpiť do budovy, kde podľa organizácie Greenpeace ležali na zemi dve tony toxických látok, nebezpečných nielen pre životné prostredie, ale aj zdravie človeka. V priebehu dvoch dní ich naložili do špeciálnych sudov a budovu uzavreli. V piatok ich spoločnosť Arguss, s.r.o. odviezla do svojich priestorov v obci Lok.

Skryť Vypnúť reklamu

Zakázané látky
Do začiatku akcie sa do objektu mohol dostať ktokoľvek, aj zvedavé deti. V stredu doň v protichemických oblekoch a s rúškou na ústach smeli vojsť len muži. Niektoré prítomné novinárky to položartom nazvali diskrimináciou. „Látka Toxafén, ktorú zo zaistených vzoriek zistili v nezávislých laboratóriách, môže spôsobiť mierne zmeny vo vývoji plodu, poškodenie pečene, obličiek, štítnej žľazy a imunitného systému,“ vysvetlil Martin Hojsík z organizácie Greenpeace. Spomínaná látka sa na Slovensku nesmie používať už dvadsať rokov. V Spojených štátoch Amerických ju zakázali v roku 1982.
Akcie sa zúčastnili aktivisti zo Slovenska, Maďarska, Čiech, Rakúska a Nemecka. Na problém ich upozornila Ipeľská únia, ktorá urobila v regióne Poiplia monitoring. Podobných opustených skladov pesticídov našla vyše šesťdesiat. „Nie všetky sú, našťastie, v takomto stave,“ podotkol Hojsík.
Budova, v ktorej sa nachádzali polorozpadnuté sudy a vrecia s chemikáliami, nebola zabezpečená ani pred poveternostnými vplyvmi. Strecha sa sčasti zrútila, okná a dvere boli rozbité, do miestnosti s nebezpečnými pesticídmi zatekalo. Toxické látky sa tak mohli dostať aj do podzemných vôd. „Niektoré sme našli už aj v pôde, desať metrov od budovy. Je vysoká pravdepodobnosť, že sa dostávajú do podzemných vôd,“ pripustil Hojsík. Družstvo sa nachádza len 300 metrov od rieky Ipeľ. Rozbor jej vôd by bol však príliš drahý. Analýzu chemických látok robili pre Greenpeace nezávislé laboratóriá Enviromental Institute, s.r.o. v Koši.
Časovaná bomba
Aktivisti Greenpeace nakladali pesticídy do špeciálnych sudov, určených na ich skladovanie. Budovu zabezpečovali pred vetrom i nepovolanými návštevníkmi. „Netrúfame si látky úplne dekontaminovať. Takto bude sklad aspoň čiastočne zabezpečený,“ doplnil Hojsík.
Je presvedčený, že prácu, ktorú v Bielovciach urobili, mala na zodpovednosti vláda. „Mala urobiť centrálny program na zabezpečenie pesticídov po celom Slovensku. Je dosť tragické, že 15 rokov po revolúcii sa nič nedeje. Hovorí sa dlho o zákone o riešení starých emisných záťaží. Vznikol úžasný enviromentálny fond, ale ten podľa ministerstva životného prostredia nemá byť použitý na riešenie týchto vecí. Podľa nás sú však pesticídy najurgentnejším problémom, ktorý treba riešiť,“ prízvukoval.
Na Slovensku sú stovky podobných miest. Štátne orgány odhadujú zásoby starých pesticídov na našom území na 300 až 400 ton. „Každý z nich je časovanou bombou, ktorá môže ohroziť zdravie ľudí a životné prostredie,“ varoval Hojsík.
Ministerstvo životného prostredia za štyri roky zmapovalo asi deväťtisíc starých environmentálnych záťaží, ktorých odstránenie by stálo okolo desať miliárd.
„Je nám jasné, že Slovenská republika momentálne nemá k dispozícii desať miliárd korún potrebných na vyriešenie problému všetkých starých environmentálnych záťaží. Zodpovedné orgány však musia urýchlene urobiť aspoň základnú evidenciu jednotlivých problematických oblastí a tam, kde existuje riziko ohrozenia zdravia obyvateľstva alebo kontaminácie vôd a pôdy, musí okamžite zasiahnuť,“ zareagoval Hojsík.
Toxické pesticídy vyviezli
Na problém zareagovalo oddelenie životného prostredia Okresného úradu v Leviciach. V noci zo štvrtka na piatok strážili sklad s toxickými látkami a zabezpečili aj odvoz odpadu spoločnosťou Arguss, s.r.o., ktorá sa zaoberá likvidáciou a prevozom chemikálií. Do minulého týždňa okresný úrad o nebezpečných pesticídoch v Bielovciach vraj nevedel.
V piatok ráno naložili aktivisti Greenpeace spolu so zamestnancami spoločnosti Arguss, s.r.o. 39 sudov s 3500 kilogramami toxických látok a kontaminovanej pôdy do nákladného vozidla, ktoré ich bezpečne odviezlo do prevádzky firmy v Loku. Po analýzach toxických látok sa rozhodne, ako budú zlikvidované.
Napriek odstráneniu nebezpečných látok môže byť v okolí družstva stále kontaminovaná pôda. Nasiaknutá toxickými látkami je pravdepodobne aj polorozpadnutá chátrajúca budova, ku ktorej sa podľa Rizmana nebudú môcť ľudia dostať tak ľahko ako doteraz.
ANDREA HEČKOVÁ
Foto: autorka
Znečisťovateľovi hrozia sankcie
Znečisťovateľovi, ktorý v polorozpadnutej budove bývalého poľnohospodárskeho družstva pri Bielovciach nechal okolo dvoch ton toxických látok, hrozí väzenie až do troch rokov. Ako informoval nitriansky policajný hovorca Miloš Fábry, levická polícia už začala trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia životného prostredia. Zároveň potvrdila informácie ochranárov z Greenpeace, že objavené látky sú nebezpečné pre životné prostredie a aj pre ľudské zdravie. Analýzami vzoriek zistili, že ide o chemické látky zo skupiny pesticídov, herbicídov a fungicídov.
Potenciálny pôvodca, ktorý má na svedomí sklad starých pesticídov pri Bielovciach v Levickom okrese, je bývalé poľnohospodárske družstvo Ipeľský Sokolec - hospodársky dvor Bielovce. Ako povedal hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia Michal Štefánek, toto družstvo je momentálne v konkurze. Ak by sa preukázalo, že je zodpovedné za mimoriadne znečistenie životného prostredia, začne inšpekcia konanie o udelení pokuty až do piatich miliónov korún so správcom konkurznej podstaty Petrom Sopkom. Ten uviedol, že podľa zákona môže disponovať iba s majetkom družstva, ktorý bol zahrnutý do konkurznej podstaty. Pesticídy tam zahrnuté neboli. SITA
Mestá sa cítia diskriminované
Reforma verejných financií - fiskálna decentralizácia, ktorá sa na Slovensku spustí od januára, by mala smerovať k efektívnejšiemu a racionálnemu využívaniu verejných prostriedkov. Podľa primátorov ôsmich krajských miest sú však navrhované kritériá na rozdelenie približne 24-miliardového balíka (podiel z dane, vybratej z príjmu fyzických osôb) medzi mestá a obce nespravodlivé. Zhodli sa na tom na minulotýždňovom rokovaní, ktoré sa konalo v Nitre. Konštatovali, že najnovšia verzia nariadenia vlády smeruje k výraznému oslabeniu krajských miest, ktoré budú oproti malým obciam diskriminované.
„Tento návrh nezohľadňuje úlohy a kompetencie väčších miest a vyvoláva tlak, aby poskytovanie služieb aj obyvateľom okolitých obcí financovali mestá z vlastných zdrojov, pričom sa argumentuje najmä navyšovaním miestnych daní. Zásadne odmietame touto cestou nepriamo financovať ne-
efektívne fungovanie samosprávy v malých obciach,“ vyhlásili krajskí primátori.
Podľa nitrianskeho primátora Ferdinanda Víteka by spomínaný návrh znamenal pre Nitru asi o 50 miliónov korún menej, ako sa predpokladalo. „Z balíka podielových daní by sa pritom mala financovať aj mestská autobusová doprava. Pri terajších číslach je to absolútne nereálne, zrejme budeme musieť MAD zastaviť,“ konštatoval Ferdinand Vítek. Dodal, že ak by mestská samospráva chcela vykryť chýbajúci 50-miliónový balík, musela by pristúpiť k takmer 2,5-násobnému zvýšeniu dane z nehnuteľností. „To je však nereálne. Preto odmietam pomyslenie, že návrh zostane v súčasnej podobe. Z tohto dôvodu ani neuvažujem nad čiastkovými opatreniami na vykrytie chýbajúcich financií,“ uviedol Vítek.
Primátori niektorých krajských miest v tejto súvislosti uvažovali, že napríklad v mestskej autobusovej doprave dostanú ich obyvatelia oproti „cudzím“ určité výhody. Napríklad tí, ktorí pri kúpe časového lístka na MAD predložia potvrdenie o trvalom pobyte v meste, by mali nárok na zľavu. Dopravcovia považujú takéto riešenie za absurdné.
- mh -
Dekanka udelila strieborné medaily
Oslavy 45. výročia vzniku Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – jednej z najstarších učiteľských fakúlt na Slovensku – sa konali minulý týždeň.
Uskutočnilo sa aj slávnostné zasadnutie Vedeckej a umeleckej rady Pedagogickej fakulty za prítomnosti rektora Daniela Kluvanca. Na zasadnutí udelila dekanka PF Gabriela Porubská Strieborné medaily a ďakovné listy bývalým i súčasným pracovníkom fakulty a ďalším osobnostiam, ktoré sa v priebehu 45 rokov svojou pedagogickou, vedeckou, organizátorskou, kultúrnou a inou činnosťou zaslúžili o rozvoj Pedagogickej fakulty. - ag -
Primátori K8 protestujú
„Pri všetkej úcte k svojim kolegom - starostom v menších obciach - musíme trvať na tom, že v rozlične veľkých sídlach vyvstáva rozličná potreba zabezpečenia služieb obyvateľom. Nielen domácim obyvateľom, ale aj takým, ktorí prichádzajú z okolitých obcí za štúdiom, prácou, kultúrou a všeobecne spoločenským životom. Poskytovanie týchto funkcií si vyžaduje aj iné finančné zabezpečenie. A pochopiteľne, z toho plynuli aj návrhy na diferencované kritériá rozdeľovania prostriedkov z výberu daní pre samosprávy. S rozčarovaním sme zaznamenali radikálny obrat v stanovení kritérií a sme si vedomí, kto vytvára takýto tlak na ministerstvo financií. Nie je možné jedným dychom schvaľovať princípy reformy verejných financií a zároveň žiadať, aby každý dostal aspoň toľko ako doteraz. Ešte falošnejšie zaznievajú vyhlásenia predsedu ZMOS Michala Sýkoru o tom, že „dobrí starostovia“ nebudú zvyšovať dane. Pán predseda opäť potvrdil, že samosprávou rozumie iba obce a obhajuje ich záujmy tak, že je to na úkor miest. Zmena kritérií, ktorú presadzuje, znamená, že vnútorný deficit zaplatia v zvyšovaní miestnych daní obyvatelia miest,“ píše sa vo Vyhlásení primátorov K8, ktorí vyzvali ministra financií a celú vládu, aby schválili v pripravovanom nariadení kritériá spravodlivé, transparentné a efektívne.
- r -

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili
 2. Viete na čo sa pripraviť po zmene zdravotnej poisťovne?
 3. Prešov získa značky, ktoré nemajú ani v Košiciach
 4. UPC teraz ponúka internet 300 Mb/s len za 10,90 €
 5. Fedor Gál: Drtím, drtíš, drtíme (s krízou za zadkom)
 6. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
 7. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
 8. Slováci zisťujú, že mať plán je dobrá vec
 9. Regionálne poklady nájdete aj v Kauflande
 10. Chcete mať ekologickú domácnosť? Začnite od zelenej elektriny
 1. Najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku má Orange
 2. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili
 3. Káva – odhaľte všetky jej neznáme
 4. Viete na čo sa pripraviť po zmene zdravotnej poisťovne?
 5. Prešov získa značky, ktoré nemajú ani v Košiciach
 6. Na reštaurácie a hotely sa valí druhá vlna pandémie
 7. Leto 2020 zaplnilo Kúpele Piešťany slovenskými dovolenkármi
 8. Spolu
 9. Už deväť rokov duálneho vzdelávania v dm
 10. Brick Award 2020: Pocta kvalitnej tehlovej architektúre
 1. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy 22 786
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 20 524
 3. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 18 947
 4. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 17 004
 5. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy 11 730
 6. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali 11 682
 7. Fedor Gál: Drtím, drtíš, drtíme (s krízou za zadkom) 11 245
 8. Seat Leon Sportstourer ponúka priestor aj charakter (test) 10 597
 9. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 155
 10. Unikátny zážitok na Muránskej planine. Uvíta vás tisícka sysľov 9 119
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Len do vypredania zásob!

Predlžujeme akciu: K ročnému online predplatnému kávovar ako darček

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Začal sa proces s lekárkami a sestrami, sú obžalované z usmrtenia dieťaťa

Trojročný Sebastián podľa obžaloby nedostal správnu liečbu.

Dnes ráno pred súdom.

Nitrianska galéria pozastavila sprievodné podujatia, výstavy sú naďalej dostupné

Za stopnuté sprievodné akcie by galéria návštevníkom chcela zabezpečiť istú náhradu.

Nitrianska galéria vo svojej výstavnej činnosti naďalej pokračuje, samozrejme, pri dodržaní všetkých platných nariadení.

Divadelná Nitra ruší z preventívnych dôvodov ďalšie predstavenie

Na rozdiel od včerajšieho prípadu ponúkajú organizátori festivalu divákom náhradu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus: V Martine i v Tepliciach sa zatvorili viaceré školy

K dnešným rekordným celoslovenským číslam prispel 31. pozitívnymi prípadmi ochorenia na Covid 19 aj okres Martin.

V Rooseveltovej nemocnici je pozitívnych desať lekárov z troch oddelení

Chod nemocnice to zatiaľ neovplyvnilo.Všetci pozitívni lekári sú v karanténe.

V Považskej Bystrici dnes zasadá krízový štáb

Dnes napoludnie zasadá krízový štáb mesta Považská Bystrica.

Pribudlo 567 nových prípadov, v Trenčianskom kraji 42

Laboratóriá otestovali 7350 vzoriek.

Už ste čítali?