Sobota, 15. máj, 2021 | Meniny má ŽofiaKrížovkyKrížovky

Rodičia žiakov sa obávajú, že šikanovanie neskončilo

Rodičia detí zo 7. B triedy v Základnej škole Alex

„Menej úspešná“ paralelka

Zatiaľ čo do výberovej 7. A triedy na ZŠ Alexyho chodí 27 žiakov, do 7. B iba 18 detí, z toho je 11 chlapcov a 7 dievčat. Ako nám potvrdila triedna učiteľka 7. B, ktorá nesúhlasila so zverejnením mena, na polročnom vysvedčení mali dvaja chlapci zníženú známku zo správania, časté sú napomenutia triednym učiteľom, opakujú sa rôzne výchovné opatrenia. „V tomto školskom roku prepadajú kvôli prospechu dvaja žiaci, traja mali nedostatočnú na polročnom vysvedčení z predmetov, zatiaľ boli dvaja pokarhaní riaditeľom školy a dvaja napomenutí triednym učiteľom. Najlepšou v triede je žiačka, ktorá mala priemer 1,5. Dievčatá majú lepší prospech, väčšinou okolo 2,0. No i tak sa triedny priemer pohybuje v intervale od 2,4 do 3,8.“

Skryť Vypnúť reklamu

Predsedníčka triednej rady rodičov Andrea Magdinová vraví, že kvôli uvedenému profilu triedy sú lepší žiaci znevýhodnení. Nechodia na žiadne výlety alebo exkurzie, nevedia, čo je to plavecký výcvik alebo lyžovačka. „Škola to odôvodňuje tým, že sú zlí. Aj tí najlepší sa vezú s najhoršími. Atmosféra v triede nie je dobrá, dcéra je spokojná s tým, čo dosahuje a keď medzi spolužiakmi vyniká, nemá potrebu venovať sa učeniu viac. Viacerí chlapci sa vulgárne a arogantne správajú, vybavenie triedy je zničené, nie je snaha niečo vylepšovať alebo skrášľovať,“ konštatuje. Uviedla, že na nepomerné rozdelenie žiakov v paralelných triedach v minulosti upozorňovala, no jej pripomienky boli rázne zamietnuté.

Náhodné odhalenie šikanovania

Menej závažné, prípadne neodhalené spôsoby šikanovania sa podľa rodičov v triede objavili už v minulom školskom roku. Vedenie školy to poprelo s odôvodnením, že išlo iba o problémy v správaní žiakov. Triedna učiteľka uviedla: „Čo sa týka konfliktov medzi žiakmi, ktoré často v triede vyvrcholili fyzickými útokmi, od 5. ročníka až doteraz, aj na základe zápisov v klasifikačnom hárku bol a je daný problém riešený.“

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa viacerých zdrojov sa šikanovanie začalo prejavovať v závažnej forme vlani v septembri počas prestávok a trvalo do „náhodného“ odhalenia jedným z rodičov v decembri. „Jeden žiak (nazvime ho útočník - pozn. red.), nútil chlapcov z triedy pod hrozbou bitky, aby nastúpili ku stene a potom ich fackoval. V ďalšom type „hry“ si vyberal obeť hromadného útoku spomedzi štyroch spolužiakov, obeť zahnal do kúta a nútil ostatných chlapcov zo 7. B, aby ho kopali. Kto neposlúchol, dostal bitku… Niekedy aj päsťami,“ vraví Andrea Dučajová. Viacerí nám potvrdili, že toto sa opakovalo v triede denne a niekedy dostal jeden chlapec bitku za deň aj viackrát. Dievčatá boli síce „šikany“ ušetrené, ale museli sa tomu prizerať. „Povedala som triednej učiteľke, že som pristihla syna, ako pravidelne píše útočníkovi úlohy. Trvalo to od minulého školského roka, no syn to tajil,“ vraví Eva Blahová. Samozrejmosťou v triede údajne bolo, že dvaja spolužiaci mu denne odovzdávali desiatu.

Skryť Vypnúť reklamu

„Šikanovanie je trestný čin, nechápem prečo uvedené zistenia neoznámilo vedenie školy polícii, hoci ho rodičia o to žiadali. Veď riaditeľka, zástupkyňa i triedna učiteľka sú za naše deti zodpovedné,“ rozhorčene tvrdí Peter Trimay. O tom, že aj jeho syn bol niekoľko mesiacov obeťou šikanovania, sa dozvedel od rodičov obetí 3. apríla. Aj jeho syn mu to tajil. „Na jednom z posledných rodičovských združení, asi vo februári, nám triedna učiteľka stroho oznámila: „Mali sme tu nejaké problémy, ale sú už vyriešené.“ Vôbec sme s manželkou netušili, o aké problémy ide… Nechápem, prečo nám to, že náš syn je obeťou šikanovania spolužiakom, zamlčala,“ konštatuje zhrozený Peter Trimay.

„Šestnásteho februára boli pozvaní všetci rodičia prostredníctvom svojich detí na rodičovskú radu. Priamo sa jej zúčasnili šiesti rodičia, ďalší štyria boli na individuálnom pohovore. Prítomní boli vyzvaní, aby sa na problém pýtali. Vzhľadom na to, že neprejavili záujem o podrobné rozobratie problému a postačilo im vyjadrenie triednej učiteľky, nevidím dôvod kritiky zo strany rodičov,“ bráni sa triedna učiteľka, ktorá si želá zostať v anonymite. „Nezáujem väčšiny rodičov o výchovno – vzdelávacie výsledky ich detí je zrejmý z návštev na ďalších rodičovských stretnutiach. Pri počte žiakov v triede 18 sa na rodičovskej rade 6. októbra zúčastnili traja rodičia a 1. decembra na Dni otvorených dverí dvaja rodičia, jeden z nich mi oznámil daný prípad. Výpovede žiakov a rodičov boli uzatvorené 5. decembra. Počas týchto dní boli riešené okamžité opatrenia a podnet, že v triede môže ísť o prejav šikanovania,“ dodala.

Mali sme záujem osloviť všetky zúčastnené strany problému šikanovania v 7. B na ZŠ Alexyho, teda aj rodičov útočníka. No triedna učiteľka nám kontakt na nich odmietla poskytnúť s odôvodnením, že ide o osobné údaje.

Uzavretý prípad?

Riaditeľka školy Aneta Galová k problému uviedla: „Ako riaditeľka školy som si dala záležať, aby som do práce plánu školy a učiteľov zapracovala problém šikanovania. Odkedy som vo funkcii, spolupracujeme v rámci prevencie s mestskou políciou, lebo vieme, čo je na iných školách a chceli sme sa tomu vyhnúť. Toto je úplná maličkosť oproti tomu, aké problémy sú na iných školách. Ako riaditeľka si nemôžem dovoliť odliv žiakov v čase, keď sa tu bude vytvárať jedna veľká megaškola.“

Zástupkyňa riaditeľky ZŠ Alexyho Jarmila Kováčová k prípadu šikanovania dodala, že ide o obrovský problém na všetkých školách. „Deti dnes vychováva ulica, televízia a video, rodičia na ne často nemajú čas ani záujem. Nemáme anjelov, ale inde je to horšie,“ uviedla. „Čo sa týka riešenia problému v 7. B, bola to veľmi rýchla, blesková akcia. Potrebný postup a pravidlá sme dodržali. Za tri a pol dňa sme to vyriešili. Triedna učiteľka mala polovicu detí v triede vypočutých, ich výpovede sa zhodovali. Útočníka sme potom zavolali do kancelárie školy a keď sme mu vysvetlili možné dôsledky, rozplakal sa,“ dodala zástupkyňa. „Žiak sa po odhalení šikanovania čudoval, že my to považujeme za niečo zlé,“ doplnila ju triedna učiteľka. „Deti nie vždy presne chápu, čo je šikanovanie. No donucovanie písať úlohy za šikanovanie považujem.“ Zarazilo nás, že taký dlhý čas si nikto z vyučujúcich nevšimol, že útočník má úlohy v zošite písané iným, úhľadnejším písmom. „Keď to „vypuklo“, išla som na hospitáciu do triedy, sadla som si vedľa žiaka, ktorý podľa výpovedí detí šikanoval spolužiakov. Iným písmom mal napísanú len jednu úlohu. Vraj preto, lebo ho bolela ruka. Spolužiak, čo mu to písal, mi povedal, že mu to napísal preto, lebo chcel,“ vraví zástupkyňa Kováčová.

Triedna učiteľka si pochvaľovala dobrú komunikáciu s rodičmi útočníka. „V rámci rodiny sme sa dohodli na rôznych opatreniach a konzultujeme ich podľa potreby. Žiak v triede zatiaľ rešpektuje pravidlá,“ uzavrela. „Keďže išlo o jeho nevedomé konanie a doterajšie pozorovanie svedčí o tom, že šikanovanie nepokračuje, prijaté opatrenia sa ukázali ako efektívne. Na klasifikačnej porade v januári mu na základe dokázaných skutočností bola udelená znížená známka zo správania na stupeň 2. Prípad bol, je a bude neustále pod kontrolou mojou i vedenia školy. Z toho vyplýva, že neskončil, naďalej sa v triede monitoruje, no v súčasnosti nemám dôkazy, že by forma šikanovania pokračovala,“ tvrdí triedna učiteľka.

Obavy rodičov

Rodičia žiakov 7. B posielajú svoje deti do školy s obavami. „Bojíme sa o ich bezpečnosť. Triedu šikanuje jeden žiak, nechápeme, prečo sa ho škola zastáva,“ zhodli sa na mimoriadnom rodičovskom stretnutí mimo pôdy školy 4. apríla. Rodičia jednej z obetí žiadali školu o jeho zvolanie už vlani v decembri v záujme informovania ostatných rodičov, čo sa v triede deje. No škola ho neuskutočnila. „O mimoriadnu triednu rodičovskú radu požiadali len rodičia jedného žiaka 7. B. Keďže títo poverili školu doriešiť problém a zamietli ponúkané riešenie prostredníctvom príslušných orgánov, vedenie rozhodlo, že nezvolá mimoriadnu triednu rodičovskú radu. Triednej učiteľke nariadili oznámiť rodičom na najbližšej rodičovskej rade výsledky riešenia a rozhodnutia vedenia školy k problému. Prijaté opatrenia boli odsúhlasené na pedagogickej rade a polročnej klasifikačnej porade,“ argumentuje triedna. Rodičia sa rozhodli poslať sťažnosť na odbor školstva mestského úradu a primátorovi Nitry. Podpísali sa pod ňu trinásti, niektorí sa vyjadrili, že o probléme nevedeli.

„Triedna učiteľka spolu so zástupkyňou školy nám tvrdili, že v rámci systémových krokov a opatrení po odhalení šikanovania v 7. B má jeho iniciátor zákaz stretávať sa na pôde školy s jeho staršími kamarátmi z partie, ktorí bývajú údajne pod vplyvom drog a ktorých silou a prevahou útočník spolužiakov zastrašuje. Napriek tomu jeden z nich chodil donedávna za ním do triedy a ohrozoval chlapcov. Ráno syn uteká do školy zámerne minútu pred zvonením a po vyučovaní ho pri škole čakávam. Som presvedčená, že šikanovanie v triede neskončilo,“ vraví matka jednej z obetí. Mama ďalšej dodáva, že syn pýta príliš veľa jedla na desiatu, ktorú by nikdy sám nezjedol a má neúmerne veľkú spotrebu nových zošitov. „Syn je vystrašený. V noci sa bezdôvodne zobúdza a zvracia. Ráno ma prosí, že nechce ísť do školy. Odmieta sa mi zdôveriť, zo školy chodí okľukou cez areál susednej školy,“ dodáva matka, ktorej meno z pochopiteľných dôvodov nezverejníme.

Škola na 14. apríla zvolala k prípadu šikanovania v 7. B mimoriadne stretnutie rodičov.

Silvia Struhárová

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 2. Videli ste, čo sa stane s vašim SUV po 100.000 kilometroch?
 3. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 4. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 5. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 6. Vyberte sa s nami na vandrovku, navštívime Spišský hrad a Levoču
 7. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 8. Prečo Slováci nemajú rezervy?
 9. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 10. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 1. Ľudia vymieňajú autá za elektrobicykle. Záujem v Trenčíne rastie
 2. Opäť štartuje projekt Futbal v meste
 3. Videli ste, čo sa stane s vašim SUV po 100.000 kilometroch?
 4. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 5. Atos stavia v Bulharsku nový špičkový superpočítač EuroHPC
 6. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 7. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 8. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 9. Budějovický Budvar je posledný český národný podnik
 10. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 1. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 16 109
 2. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 12 220
 3. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 9 895
 4. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 8 512
 5. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 8 227
 6. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér 7 345
 7. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania 6 956
 8. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus® 6 298
 9. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov 5 865
 10. Hľadáte firmu na predaj? Poradíme vám, ako ju nájsť 5 638
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19.

V dvoch ďalších očkovacích centrách v kraji majú iné vakcíny.

5 h
Auto sa dvakrát otočilo na R1 Pribina, jazdilo v protismere.

Celoplošné zavedenie systému je náročné vzhľadom na potrebu neustáleho napojenia na elektrickú energiu a internet.

20 h
Mestský úrad vo Vrábľoch.

Medzitým proti zrušeniu pracoviska vznikla aj petícia.

23 h
Ilustračné foto.

Viac ako 40 percent obyvateľov Šale, ktorí sa v zúčastnili na dotazníkovom prieskume, nie je spokojných so službami v meste.

23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nad mestom sa šíri čierny dym. Oheň hasia hasiči z Levíc a Vrábeľ.

14. máj

Miloš Jeseňák, primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie Univerzitnej nemocnice Martin, tvrdí, že očkovanie je jediná cesta k zlepšeniu situácie. Bez neho môžeme rátať s ďalšou vlnou.

13. máj

Počas domovej prehliadky zaistili listinné dôkazy a elektronické zariadenia.

23 h

Medvedica s dvomi malými prechádzala cez pole.

13. máj

Už ste čítali?