Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Správa ObFZ Nitra č. 39

Výkonný výbor:

V utorok 20. 5. sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ v Nitre, na ktoré boli prizvaní i predsedovia odb. komisií T. Révay (ŠTK) a K. Gajan (KM). Zasadnutie viedol predseda P. Martinec, z najdôležitejších prijatých a schválených uznesení vyberáme:

- vzal na vedomie podanú správu predsedom ObFZ

- schválil termín a miesto usporiadania Zápasu hviezd s víťazom a postupujúcim mužstvom do 5. ligy Juh ZsFZ, ktoré sa uskutoční v nedeľu 29. júna na ihrisku ŠK Eldus Močenok. V predzápase sa uskutoční kvalif. turnaj víťazov dor. skupín OM Nr-Ša-ZM o postup do 5. ligy Juh ZsFZ.

Skryť Vypnúť reklamu

- schválil termín poriadania žiackeho kvalif. turnaja, víťazov skupín OM Nr-Ša-ZM o postup do krajskej súťaže ZsFZ, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. júna, víťazi skupín obdržia organizačné pokyny.

- schválil návrh KDZ ObFZ o nahlásení DZ do ZsFZ od SR 2003/2004

- vzal na vedomie správu o činnosti KM ObFZ podanú predsedom K. Gajanom

- vzal na vedomie odvolanie FC Cabaj-Čápor na Komisiu Rady SFZ pre preskúmanie rozhodnutí voči rozhodnutiu VV ObFZ

- vzal na vedomie písomnú žiadosť Imricha Dékaňa o prijatie za delegáta zväzu ObFZ od SR 2003/2004

- neprerokoval odvolanie FO Výčapy-Opatovce (dor.) voči rozhodnutiu ŠTK ObFZ z dôvodov nesplnenia náležitosti SP čl. 126 ods. 3-4 v náväznosti na čl. 123

- schválil harmonogram poriadania zasadnutí Rady, Výk. Výboru, preds. odborných komisií ako i spoločné zasadnutie členov odb. komisií takto: zasadnutie VV utorok 10. 6. od 13.00 h, štvrtok 19. 6. od 17.00 h spoločné zasadnutie členov odb. komisií, štvrtok 26. 6. od 13.00 h zasadnutie VV a od 15.00 h spol. zasadnutie Rady, VV spoločne s preds. odborných komisií. Žiadame predsedov odborných komisií, aby do 20. júna predložili 12x hodnotiace správy a vyhodnotenie SR 2002/2003.

Skryť Vypnúť reklamu

- aktív ŠTK ObFZ s vyžrebovaním nového SR 2003/2004 sa plánuje na pondelok 7. júla od 17.00 h v budove Mestského úradu v Nitre (veľká zasadačka MÚ Nitra).

Komisia mládeže:

- žiadame FO, ktoré majú záujem o usporiadanie kvalifik. turnaja žiakov víťazov skupín OM Nr-Ša-ZM o postup do krajskej súťaže, o zaslanie písomnej žiadosti na ObFZ, resp. volať na mob. 0903 403 408 K. Gajanovi do 30. 5., turnaj sa uskutoční v sobotu 14. 6.

Sekretariát:

- vyzýva funkcionárov FO, predsedov odb. komisií, rozhodcov, delegátov zväzu k spolupráci pri príprave nového Rozpisu MFS na nový SR 2003/04, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Žiadame o zaslanie pís. pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti, aby aj v budúcnosti pomáhal k orientácii a prehľadu všetkým funkcionárom, rozhodcom a delegátom ObFZ v Nitre. Termín predloženia písomných pripomienok, návrhov, doplnkov je do 30. 5.

Skryť Vypnúť reklamu

- upozorňuje funkcionárov, rozhodcov a delegátov, že v prípade neuskutočnenia MZ majú deleg. osoby nárok na preplatenie iba cestovných nákladov, poštovné a stravné (iba v prípade splnenia náležitostí podľa zákona). Odmena rozhodcom a delegátom v prípade neodohratia MZ neprináleží.

Športovo-technická komisia:

- zamieta námietku FO Žikava z dôvodu nesplnenia náležitostí SP čl. 123

- zamieta námietku FO Prílepy z dôvodu nesplnenie náležitostí SP čl. 123 a,c,d,k

- nariaďuje odohrať MZ II. B tr. 25. kolo Pohranice - Mojmírovce v nedeľu 8. 6. o 14.00 h

- nariaďuje odohrať MZ II. C tr. ZM 18. kolo Mankovce - Nevidzany v sobotu 31. 5. o 15.00 h

- nariaďuje odohrať MZ hrané 1. 6. takto: OM Nr-Ša: ŠK Močenok - Rumanová o 10.30 h, II. C tr.: Žikava - Martin a Prílepy - J. Kostoľany o 10.30 h, III. B tr.: Melek - Ivanka B, Tajná - Dyčka a Čifáre - Lapáš B o 10.30 h, dor. OM sk. B V. Cetín - Diakovce o 14.30 h, dor. OM ZM Žitavany - Hosťovce, Slepčany - Machulince a Beladice - Č. Kľačany o 14.30 h

- kontumuje MZ OM ZM Hosťovce - Č. Hrádok 3:0 kont. podľa SP čl. 100/d, ŠTK eviduje odpočet 3 bodov Č. Hrádku po skončení SR 2002/2003

- kontumuje MZ III. B tr. Babindol - Lapáš B 3:0 kont. podľa SP čl. 100/e

- kontumuje na základe rozhodnutia DK MZ II. B tr. 21. kolo D. Krškany - Žirany 0:3 kont. a 22. kolo Branč - D. Krškany 3:0 kont. podľa SP čl. 100/i (hráč P. Rudinec hral v zast. činnosti po 4 ŽK)

- kontumuje MZ dor. OM Nr-Ša sk. C Dražovce - Vinodol 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b, odstupuje FO Vinodol (dor.) na DK ObFZ s návrhom pokuty 500 Sk v prospech ObFZ a 500 Sk v prospech FO Dražovce o vyrovnanie nákladov podľa RS MFS 6/b, splatné do 15 dní

- odstupuje na DK ObFZ s návrhom pokuty 50 Sk FO Jarok za neskorý začiatok MZ 22. kolo Jarok - Hájske

- kvalif. turnaj víťazov dor. skupín OM Nr-Ša-ZM o postup do 5. ligy sa uskutoční v nedeľu 29. 6. na ihrisku ŠK Eldus Močenok, víťazi skupín obdržia organ. pokyny

- schvaľuje dosiahnuté výsledky z MZ podľa zápisov o stretnutí okrem dor. MZ Lehota - Golianovo a Šaľa-Veča - V.-Opatovce pre chýbajúce zápisy o stretnutí.

Komisia rozhodcov:

- zastavuje činnosť R: J. Zaťko 7 MZ za hrubé nedostatky v MZ Hosťová - D. Štitáre, F. Andraško 3 MZ (v MZ Golianovo - Čechynce nenariadil PK a ovplyvnenie výsledku), M. Formela 3 MZ (v MZ Lúčnica - Jelenec neudelil ČK, ŽK, ovplyvnil výsledok), Mi. Kollárik 2 MZ (v MZ Rišňovce - Rumanová nesprávne nariadil PK), M. Bachratý 1 MZ (3 chyby AR), J. Vaško 1 MZ (Lúčnica - Jelenec, 3 chyby AR)

- predvoláva 29. 5. o 16.30 h R J. Kompasa, E. Ivančíka za nezrovnalosti v zápise Babindol - Lapáš B, účasť povinná!

- berie na vedomie pochvalu FC Nitra C R Hadnaďovi a Leššovi za objektívne rozhodovanie v dor. MZ Močenok B - Nitra C

- upozorňuje všetkých R, že podmienkou zaradenia na nominačnú listinu R na SR 2003/2004 bude úspešné absolvovanie fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia v piatok 6. júna takto: R do 40 r. o 17.00 h, R nad 40 r. o 18.30 h na atletickom štadióne TJ Stavbár Nitra.

- oprava ÚS č. 38: v zozname klubov, ktoré nemajú rozhodcov, bol chybne uvedený FO Lehota, správne má byť FO Janíkovce

- KR upozorňuje zástupcov FO a rozhodcov, že najbližší prestup rozhodcov je možný až v januári 2004

- kluby, ktoré boli uverejnené v ÚS č. 38, musia získať nového rozhodcu, inak budú hrávať v nedeľu o 10.30 h. Školenie nových rozhodcov bude v júli alebo začiatkom augusta.

- upozorňuje R, ktorí nemajú preukaz rozhodcu, aby na fyz. previerky 6. 6. priniesli farebnú fotografiu 3x4 cm, nie staršiu ako jeden rok. Rozhodcovia navrhnutí do súťaží ZsFZ si prídu prevziať preukaz rozhodcu 29. 5. na zasadnutie KR o 16.15 h. Bez preukazu nebudú pripustení na seminár nováčikov ZsFZ.

Disciplinárna komisia:

Nepodmienečne zastavená činnosť:

- od 19. 5. S. Morvay (Branč dor.) 1 MZ „N“, 5a, M. Kurucz (Selice dor.) 1 MZ „N“, 1b, M. Valkovič (Branč) 1 MZ „N“, 5a, P. Bohumel (Vinodol) 5 MZ „N“, 6/1b, P. Švec (Č. Kľačany), Z. Varga (Tešedíkovo) 5 MZ „N“, 3b, Š. Horváth (N. Ves n/Ž) 6 MZ „N“, 6/1b, R. Čaládi (Golianovo dor.) 10 MZ „N“, 6/1b

- S. Vodný (Klasov, popl. 100 Sk), I. Mesároš (Čechynce), K. Černický (Čeľadice), J. Slamka (Rumanová), P. Melo (Jarok), M. Polák (Dlhá n/V, 100 Sk), R. Valo (Hruboňovo, 100 Sk), D. Ondrejka, M. Horváth (Hostie), M. Valkovič (Č. Kľačany), M. Chreňo (Lovce), E. Koprda (Slepčany, 100), J. Rajtar (Sľažany), I. Režoňa, J. Taliga (Martin n/Ž., 200 Sk) všetci 1 MZ „N“ za 4 ŽK od 19. 5.

- I. Kolečkár (Diakovce), P. Michalička (Chrenová) 2 MZ „N“ za 8 ZK od 19. 5.

- neprerokované priestupky: L. Bridiš (Paňa) pre nesplnenie podmienok DP (chýba poplatok 100 Sk a stanovisko FO), J. Varga (Lehota dor.) chýba zápis o stretnutí

- DK trestá FO D. Krškany za neoprávnený štart hráča: P. Rudinec 4 MZ „N“ od 9. 5., 9/1b, kap. P. Babčaník a ved. mužstva J. Račko podľa RS 10/4 zákaz výkonu funkcie na 4 MZ „N“ od 9. 5., pokuta FO 1000 Sk, uhradiť do 5. 6., odstupuje na ŠTK MZ D. Krškany - Žirany a Branč - D. Krškany.

- zmena trestu - žiadostiam vyhovela: T. Koniar (Rumanová), P. Slovák (Čeľadice), M. Vojtek (Lúčnica n/Ž.); žiadostiam nevyhovela: M. Keszeg (Čifáre) pre závažnosť priestupku.

- na návrh KDZ ObFZ zastavuje činnosť výkonu funkcie DZ G. Kuklovi na 4 MZ „N“ podľa 3 DP-2.

- šetrením MZ Golianovo - Čechynce DK nepotvrdila mimoriadnu udalosť uvedenú R v zápise o stretnutí

- za neospravedlnenú neúčasť na šetrení odstupuje DZ J. Pecúcha na KDZ ObFZ

- upozorňujeme tie FO, ktoré neuhradili v stanovenom termíne pokuty a poplatky: Štefanovičová 200 Sk (T. Levčík), Klasov 200 Sk (J. Turček), Ivanka 200 Sk (J. Bernáth), Pohranice 200 Sk (P. Brath), Tajná 200 Sk (J. Kudry), za neskorý začiatok MZ: Jarok 50 Sk. DK žiada uhradiť do 28. 5. pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení a odrátaním 3 bodov po skončení SR 2002/2003.

Trénersko-metodická komisia:

- oznamuje záujemcom o kurz trénera ObFZ, ktorý sa uskutoční 26.-27. júla, že svoje prihlášky môžu do 18. 7. zasielať na sekretariát ObFZ, Chrenovská 16, 949 01 Nitra, cena kurzu 500 Sk

- organizuje v dňoch 10.-12. 6. tréningový tábor pre žiakov hrajúcich v majstrovstvách kraja a OM ObFZ Nitra, ktorého sa môžu zúčastniť vybraní hráči z jednotlivých oddielov. Tréningový tábor sa organizuje zvlášť pre hráčov narodených v roku 1989 ako aj 1990, a spoločne pre 1991 a 1992. Tréneri a kluby môžu zasielať svoje nominácie (do každej kategórie max. 1 hráč) na sekretariát ObFZ, Chrenovská 16, 949 01 Nitra (k menu uviesť aj post, na ktorom v klube hráč hráva).

Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať do 15 dní od zverejnenia na VVObFZ.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 2. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 3. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 4. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 5. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 6. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 7. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 8. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 9. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 10. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 1. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 2. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 3. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 5. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 6. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 8. Budúcnosť M&A v Európe
 9. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 10. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 23 855
 2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 23 295
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 615
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 157
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 610
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 605
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 184
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 948
 9. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 882
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 7 749
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Nitriansky primátor Hattas je pozitívny. Radnicu nezatvoria

Otestovať sa pôjdu aj Hattasovi najbližší spolupracovníci.

Primátor Marek Hattas.

Od Perkyho po Čáru. Spoznajte najlepších 40-tnikov v šiestej lige

Dvaja z nich nechýbali na ihrisku v desiatich kolách ani minútu!

Predstavujeme vám najlepších štyridsiatnikov v šiestej lige ObFZ Nitra. Na tejto snímke z duelu Mojmírovce - Chrenová sú dvaja z elitnej jedenástky.

Polícia pátra po mužovi z Topoľčianok, rodine sa neozval od júna

Podľa informácií sa prechodne zdržiava v Bratislave.

Polícia v Nitre žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 53-ročnom Tiborovi Chudom z Topoľčianok.

Nové divadlo uvedie premiéru hry Rozprávky po telefóne

Inscenácia vznikla na motívy jednej z najúspešnejších kníh slávneho talianskeho rozprávkara.

Nové divadlo uvedie premiéru hry Rozprávky po telefóne.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Demänovská dolina už nevládze, na petíciu nie je neskoro

Nestíha elektrika, už ani zdroje pitnej vody.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Už ste čítali?