Nedeľa, 13. jún, 2021 | Meniny má AntonKrížovkyKrížovky
PREDSTAVUJEME NOVÝCH REKTOROV

Vozár a Bielik. Povedú univerzity

Prezident minulý týždeň vymenoval do funkcie troch nových rektorov slovenských univerzít a štyroch takých, ktorí už jedno funkčné obdobie v rektorskom kresle absolvovali. Nitra mala zástupcov v oboch skupinách.

Vľavo rektor UKF Libor Vozár, vpravo rektor SPU Peter Bielik.Vľavo rektor UKF Libor Vozár, vpravo rektor SPU Peter Bielik. (Zdroj: ARCHÍV MY)

Prezident minulý týždeň vymenoval do funkcie troch nových rektorov slovenských univerzít a štyroch takých, ktorí už jedno funkčné obdobie v rektorskom kresle absolvovali. Nitra mala zástupcov v oboch skupinách.

NITRA. Novým rektorom SPU sa od júla stal Peter Bielik, ktorý nahradil doterajšieho rektora Mikuláša Látečku. Látečka sa pre svoj vek rozhodol nekandidovať a akademický senát univerzity pred niekoľkými týždňami za jeho nástupcu zvolil doterajšieho šéfa Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU Petra Bielika. Na UKF sa nič nezmenilo, jej súčasný šéf Libor Vozár dokázal pred senátom svoj post obhájiť. Po menovaní rektorom mu začína plynúť druhé štvorročné volebné obdobie na čele školy. O voľbách a verdiktoch oboch senátov sme vás informovali, keď prebiehali. Teraz vám predstavujeme rektorov, ktorí od júla povedú nitrianske univerzity. Peter Bielik z SPU a Libor Vozár z UKF dostali šestnásť otázok. Na ich vypracovanie mali obaja rektori približne rovnaký priestor.

Spoločné otázky pre nových rektorov

1. Po menovaní prezidentom nastupujete do funkcie rektora SPU, respektíve UKF. Ako bude vyzerať univerzita v roku 2014, keď vám štvorročné funkčné obdobie skončí?

2. Ak by ste mali povedať dve vety, prečo študovať na SPU/UKF, čo by ste povedali?

3. Tím je dôležitý pre akéhokoľvek riadiaceho pracovníka. Ako ste si zostavovali ten svoj? Podľa čoho ste si vyberali prorektorov?

4. Prednášať asi budete oveľa menej ako v čase, keď ste "nerektorovali". Cnie sa vám?

5. O univerzitách moderného typu sa hovorí, že sú otvorené. Čo si pod týmto pojmom predstavujete vy a ako chcete dosiahnuť, aby sa vaša univerzita dala označiť za školu otvorenú?

6. Univerzita môže byť moderná vzdelávacími metódami, mobilitou študentov, virtualizáciou fakúlt, kolosálnymi knižnicami. Asi ale sotva ju niekto označí za modernú, ak na internátoch bude zatekať, ak miesto okien budú staré vŕzgajúce rámy, ktoré ani zavrieť nejdú. Čo chcete robiť preto, aby aj priestory celej školy, a nielen niektorých fakúlt, vyzerali moderne?

7. Ešte pred štyrmi rokmi, pri predchádzajúcej voľbe rektorov, sa dosť intenzívne hovorilo o zlučovaní oboch univerzít. O tejto myšlienke teraz nikto nediskutuje. Prečo? Aký je na to váš názor? Za akých podmienok by kolos SPU-UKF mohol fungovať? Pod akým menom?

8. Povedzte dva odbory, ktoré na vašej škole považujete naozaj za atraktívne a na ktoré ste hrdí.

9. O ktorý študijný program by ste školu obohatili? Prečo?

10. Akými jazykmi hovoríte?

11. Ako dobre sa poznáte s nastupujúcim rektorom susednej univerzity?

12. Komunikujete aj modernými komunikačnými nástrojmi? Mate ICQ, Skype alebo konto na Facebooku? Ako ich využívate?

13. Spomeňte si na vaše štúdium. Aké bolo, aký ste boli študent, aký ste mali kolektív? Z koľkých skúšok ste vyleteli?

14. Ako vás privítala rodina večer po tom, čo vás zvolili za rektora? Aj vám niekto vyčítal, že budete mať na rodinu ešte menej času ako doteraz?

15. Máte manželky, deti? Ako s nimi trávite voľný čas?

16. Začali ste univerzitám šéfovať v júli. Pôjdete v lete na dovolenku? Kam? Ak by ste si mohli vybrať, aké destinácie preferujete?

Libor Vozár, Univerzita Konštantína Filozofa

1. Verím, že UKF bude naďalej napredovať. Cestu, ktorú sme spoločne nastúpili v ostatnom období charakterizuje predovšetkým posilňovanie kvality, a to vo vzdelávaní ako aj vo vede. Voľbou rektora UKF potvrdila záujem pokračovať v tejto ceste. O štyri roky bude UKF určite iná. Bude mať nových študentov a k súčasným zamestnancom istotne pribudnú noví, ktorí prinesú nové myšlienky. Verím, že sa zlepšia podmienky na prácu a upevní sa pozícia celej univerzity.

2. Univerzita ponúka široké spektrum študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, navyše Nitra je univerzitné mesto a ponúka cenovo primerané podmienky na študentský život s bohatým kultúrnym programom, vrátane možností športovej realizácie.

3. Na ľuďoch okolo seba si najviac vážim odbornosť a pracovitosť. Výber prorektorov a ich konkrétneho pôsobenia sa odvíjal od mojich skúseností z prvého funkčného obdobia. Posilnil som úsek vzdelávania zavedením funkcie prorektora pre celoživotné vzdelávanie.

4. Rád učím a blízka mi je najmä vedecká činnosť. Rektor z časových dôvodov však nemôže byť aj najlepší manažér, najlepší učiteľ aj najlepší vedec.

5. Uzavretosť univerzity znamená, že vzdelávanie, ako aj ostatné akademické činnosti sú ohraničené univerzitou. Myslím, že v oblasti vzdelávania sú UKF aj ostatné vysoké školy uzavreté v dôsledku striktnej slovenskej legislatívy. Výnimku tvoria zahraničné mobility študentov a zamestnancov, ktorých by však malo byť viacej. Mojim zámerom je posilniť internacionalizáciu UKF a tým ju otvoriť smerom k zahraničiu.

6. Myslím, že v tejto veci sme už urobili veľa. Existujúce internáty sa nám podarilo dať do náležitého hygienického štandardu, ostáva nám dotiahnuť nábytok a výťahy. Problémom sú ubytovacie kapacity, ktorých je veľmi málo. Vzdelávacie priestory potrebujú inovácie. Máme obrovský inovačný dlh. Niečo pomôžu štrukturálne fondy EÚ, ale v podstate sme odkázaní na podporu štátu.

7. Rušenie alebo zlučovanie je vďačná politická aj mediálna téma, ktorá sa periodicky objavuje na prekrytie skutočných problémov slovenského vysokého školstva. Nevylučujem, že možno raz vnikne jedna spoločná univerzita ale v najbližšom období v tom nevidím žiadnu pridanú hodnotu. Obe univerzity sú na slovenské pomery veľké a odborne sa neprekrývajú. Vedenia oboch univerzít v uplynulom období iniciovali spoluprácu medzi fakultami a ich pracoviskami, ktorá už prináša svoje ovocie.

8. Na každej fakulte sa dá nájsť kvalitné a atraktívne štúdium. Spomeniem tri - žurnalistiku, psychológiu a biológiu. Sú to študijné odbory o ktoré je záujem a kde UKF poskytuje skutočne kvalitné štúdium v celej šírke a ktoré je podporené náležitým výskumom, respektíve tvorivou činnosťou.

9. Myslím, že máme potenciál na manažment nevýrobnej sféry, právo a oblasť medicíny. Na názov študijného programu je priskoro.

10. Anglicky, nemecky, rusky.

11. Veľmi dobre, poznáme sa pracovne i súkromne.

12. Uprednostňujem mobil a mailovú komunikáciu, lebo je časove menej náročná. Skype-ujem keď som v zahraničí, lebo je to lacnejšie. Na Facebooku si čítam, čo píšu naši študenti :-)

13. Nemal som problémy počas štúdia, vybral som si odbor, ktorý ma zaujímal a štúdium som skončil s vyznamenaním a s cenou rektora. Zo skúšok som lietal v prvom semestri, keď som ešte nevedel ako na to.

14. Keďže idem do druhého funkčného obdobia, rodina je so stavom vecí vyrovnaná, mám podporu v rodine.

15. Som ženatý a mám dve dospelé deti. Voľného času mám málo a väčšinou ho trávim doma s rodinou, v záhrade.

16. Určite si v lete urobíme dovolenku. S manželkou by sme chceli ísť k moru, konkrétnu destináciu zatiaľ nemáme, preferujeme priezračné more, krásnu prírodu, historické rázovité mestečká a príjemnú atmosféru, kdekoľvek.


Libor Vozár s manželkou vo Washingtone. FOTO: ACRHÍV LV

Peter Bielik, Slovenská poľnohospodárska univerzita

1. SPU bude otvorenou univerzitou, plne integrovanou do európskeho vzdelávacieho priestoru s imidžom modernej, renomovanej vysokoškolskej inštitúcie výskumného typu, reflektujúcej požiadavky doby a agropotravinárskej praxe v lokálnom, regionálnom i globálnom rozsahu vo vede i vzdelávaní na všetkých stupňoch, s kvalitným materiálovým a inštitucionálnym zázemím pre vedeckú prácu.

2. Atraktívne študijné programy, vysoká miera internacionalizácie, značka kvality – ECTS Label, možnosť študovať v anglickom jazyku ucelené študijné programy a prepojenie na prax.

3. Vyberal som si predovšetkým odborníkov pre jednotlivé úseky, s dlhoročnými skúsenosťami, s prihliadnutím na ich kreatívnosť, flexibilitu a adaptabilitu. Rektorát musí fungovať efektívne ako jeden tím a musí byť hnacím motorom i metodickým centrom pre všetky pracoviská univerzity.

4. Učiteľstvo považujem za svoje povolanie. Kontakt so študentmi je pre riadenie vzdelávacej inštitúcie podnetný a inšpiratívny a dúfam, že sa mi podarí venovať sa prednáškam, diplomantom a doktorandom tak ako doteraz.

5. Otvorená univerzita znamená, že univerzita je otvorená ľuďom, ktorí chcú realizovať svoje ambície a využiť svoj potenciál, novým miestam, metódam a myšlienkam. Ponúka vysokokvalitné univerzitné vzdelávanie a rozvíja výskum na všetkých stupňoch i formách s využitím najmodernejších komunikačných, audiovizuálnych a didaktických pomôcok.

6. Tejto problematike chcem venovať veľkú časť mojej práce, pretože som si vedomý toho, že bez primeraných materiálno-technických podmienok a priestorového zabezpečenia nebudeme schopní nielen konkurovať vonkajšiemu prostrediu, ale ani poskytovať kvalitné vzdelávanie a ubytovacie služby. Naši učitelia a študenti si zaslúžia tráviť svoj čas v prostredí, ktoré je adekvátne ich úlohe v spoločnosti.

7. O tejto problematike je vzhľadom na úroveň spoločensko-ekonomických podmienok predčasné sa vyjadrovať. Vzhľadom na minulosť je to veľmi citlivá téma pre obe univerzity.

8. Medzinárodné inžinierske štúdium Ekonomika podniku v krajinách V4 vzhľadom na jeho internacionálny charakter a kvalitu partnerstva. Ďalším študijným programom je Rozvoj vidieka na inžinierskom stupni štúdia v rámci medzinárodného programu Erasmus-Mundus III.

9. Určite o medziodborové štúdium v záujme komplexnejšej prípravy absolventa a vyššej adaptability na trhu práce.

10. Anglicky a rusky.

11. Už dlhšie obdobie vzájomne spolupracujeme, samozrejme až teraz máme možnosť spoločne sa obohacovať a odovzdávať si skúsenosti.

12. V súčasnosti preferujem komunikáciu prostredníctvom Skype a podľa môjho názoru je to veľmi efektívna a operatívna cesta na komunikáciu. Konto na Facebooku nemám (zatiaľ), ale vzhľadom k tomu, že veľa mojich profesionálnych partnerov využíva sieť LinkedIn na osobnú i profesionálnu komunikáciu, uvažujem o zapojení sa práve do tejto siete.

13. Študoval som na našej univerzite, smer prevádzková ekonomika. Tento študijný program obsahoval veľa predmetov biologických, prírodovedných a technických, čo samozrejme bolo pre mňa ako absolventa strednej ekonomickej školy dosť náročné. Spomínam si hlavne na skúšky z organickej a anorganickej chémie, ktoré sa mi nakoniec podarilo absolvovať a zvládnuť aj túto problematiku.

14. Bol to veľmi príjemný večer v kruhu rodiny a najbližších rodinných priateľov. Myslím, že otázka množstva voľného času riešená nebola, nakoľko ma poznajú a vedia, že univerzita je pre mňa druhým domovom. Veď na nej aktívne pôsobím celý svoj život.

15. Mám manželku, ktorá ma vždy podporovala, za čo som jej nesmierne vďačný. Mám dcéru Natáliu a syna Petra. Dcéra je vydatá, mám vnuka aj vnučku, takže môj voľný čas patrí predovšetkým im – mojim najbližším. Ak ma však uvoľnia, tak sa rád vyberiem do prírody alebo sa venujem nejakej športovej aktivite.

16. Obávam sa, že nástup do novej funkcie je veľmi dôležitý pre prípravu koncepčných zámerov a oboznamovanie sa s prostredím. Ale ak rodina rozhodne inak, prispôsobím sa.

Peter Bielik s manželkou a synom pred Taj Mahalom. FOTO: ARCHÍV PB

Inzercia - Tlačové správy

 1. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 4. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 7. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov
 8. Od zmesi plynov po sofistikovanú kvapalinu
 9. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát
 10. Tipy a triky na spracovanie letného ovocia
 1. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 4. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Prešovský McDonald’s podržal zamestnancov počas pandémie
 8. Hrajte futbal ako Valábik! Lopty rozdáva po celom Slovensku
 9. Medzi zateplením minerálnou vlnou a PUR penou sú veľké rozdiely
 10. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 10 232
 2. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 590
 3. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 8 556
 4. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 412
 5. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 8 029
 6. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 7 919
 7. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 735
 8. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 521
 9. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 6 991
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 6 729
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Zo zápasu Nitra B - Myjava (0:4): Šimon Kováč, Denis Pánsky a Tomáš Kóňa.

III. LIGA: Prinášame komentáre zo štyroch sobotňajších zápasov.


(RED) 13 h
Odkazy detí sú vystavené v nemocnici.

Výzvu vyhlásila nitrianska univerzita. Obrázky vystavili v nemocnici.


14 h
Postriekali spoločné priestory vo dvoch vchodoch.

Postrek proti pavúkom zaplatili z fondu, prispelo aj mesto.


17 h
Ilustračné foto

Podľa štúdie by mali náklady presiahnuť 300 miilónov eur.


11. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na mieste nehody zasahoval vrtuľník.


TASR 23 h

Aj keď na Slovensku sú takmer všetky pavúky jedovaté, stepník patrí k tým s prudším jedom. Odborníčka však ubezpečuje, že stretnúť takéhoto pavúka je pomerne vzácne a rovnako vzácne je aj to, žeby človeka uštipol. Pri pohryznutí nedôjde k ohrozeniu života.


11. jún

V Trenčíne vyrastá nádejná mladá umelkyňa, so svojou maľbou skončila v medzinárodnej súťaži druhá.


24 h

Gotický kostol v Okoličnom má nesmiernu kultúrnu a duchovnú hodnotu. Farnosť sa pustila do jeho rozsiahlej obnovy, vďaka ktorej budú môcť pôsobivý kostol obdivovať a využívať ďalšie generácie. Kostol sv. Petra z Alkantary je najväčším gotickým kostolom Liptova.


9. jún

Už ste čítali?