Štvrtok, 19. júl, 2018 | Meniny má Dušana

Program divadiel, kín, galérií, múzeí a iné podujatia na 11.- 17. 10.

NITRA

DIVADLO ANDREJA BAGARA

11. 10. o 18.30 h - Šťastné a veselé!, Š

12. 10. o 18.30 h - Šťastné a veselé!, Š

13. 10. o 10.00 h - Mátohy, VS

14. 10. o 10.00 h - Mátohy, VS

14. 10. o 18.30 h - DJGT Zvolen: Dámsky krajčír, VS

15. 10. o 18.30 h - Modrá ruža, VS

16. 10. o 18.30 h - Modrá ruža, VS

CINEMAX NITRA

11. - 13. 10. o 18.30 h - Resident Evil: Afterlife 3D

11. - 13. 10. o 16.40 h - Čarodejov učeň

11. - 13. 10. o 17.30 h - Ghost Writer

11. - 13. 10. o 16.30 a 20.30 h - The Expendables

Článok pokračuje pod video reklamou

11. - 13. 10. o 18.50 a 20.50 h - Román pro muže

11. a 12. 10. o 20.00 h - Wall Street: Peniaze nikdy nespia

ARTMAX: 13. 10. o 20.00 h - Koncert

FILMOVÝ KLUB, UKF NITRA

11. 10. o 20.00 h - Prežiť svoj život, komédia ČR/SR, cyklus Podoby lásky

12. 10. o 20.00 h - Hlboký spánok, film noir USA, cyklus Zlatý fond svetovej kinematografie

NOVÉ ZÁMKY

KINO MIER

12. a 13. 10. o 17.00 a 19.30 h - Sexy 40, romantická komédia USA

15. - 17. 10. o 17.00 a 19.30 h - Čarodejov učeň, akčný fantasy film USA

ŠTÚROVO

KINO DANUBIUS

12. a 13. 10. o 19.00 h - Púštny kvet, životopisná dráma VB/Nem./Rak.

15. 10. o 19.00 h - Koncert, film Fr./Tal./Rum./Belg.

16. a 17. 10. o 19.00 h - Kungfu kyborg, sci-fi film Hongkong

LEVICE

KINO JUNIOR

12. a 13. 10. o 18.30 h - Solomon Kane, dobrodružný film Fr./ČR

14. 10. o 19.00 h - Hlboký spánok, film noir USA, Filmový klub Otáznik

15. 10. o 18.30 h - Počiatok, mysteriózny thriller USA/VB

16. a 17. 10. o 15.30 h - Karate Kid, rodinný dobrodružný USA

16. a 17. 10. o 18.30 h - Listy pre Júliu, romantický film USA

SEREĎ

KINO NOVA

12. a 13. 10. o 19.00 h - Dospeláci, komédia USA

14. 10. o 19.00 h - Prežiť svoj život, psychoanalytická komédia ČR

15. - 17. 10. o 19.00 h - Let´s Dance 3, romantický tanečný film USA

ŠAĽA

DK

13. a 14. 10. o 20.00 h - I love you Phillip Morris, film USA

15. - 17. 10. o 20.00 h - Let´s Dance 3 3D, romantický tanečný film USA, premieta sa v 2D

GALANTA

DK

12. a 13. 10. o 19.00 h - Púštny kvet, životopisná dráma VB/Nem./Rak.

16. a 17. 10. o 19.00 h - Wall Street: Peniaze nikdy nespia

NITRIANSKA GALÉRIA

Erika Miklósová a Viliam Slaminka: Ísť metrom na lúku alebo odkiaľ vietor fúka - 14. 10. - 14. 11., Bunker, Galéria mladých kurátorov výstava prezentuje dvoch mladých umelcov, ktorí v obrazoch znázorňujú jednu z najvýznamnejších tém v živote človeka pominuteľného, kurátor:Veronika Kahánková

Zrkadlá čiar - do 31. 10., Farebná galéria NG, výstava najlepších prác žiakov z výtvarných tvorivých dielní k výstave ilustrácii kníh poézie Jozefa Leikerta Čiary básne, kurátorka: Elena Tarábková

Karol Felix: Na ceste - Reprezentačné sály NG, monografická výstava slovenského výtvarníka Karola Felixa (1961) predstaví grafickú a maliarsku tvorbu od autorovho nástupu na umeleckú scénu až po súčasnosť. Prestaví aj ako popredný autor známkovej tvorby, za ktorú získal doma aj v zahraničí množstvo ocenení, potrvá do 14. 11., kurátor: Martin Vančo

Súčasná slovenská architektúra vo fotografiách Ľuba Stacha - Salón NG, slovenský fotograf a pedagóg VŠVU v Bratislave Ľubomír Stacho približuje architektonické realizácie vyše päťdesiatich slovenských architektov, potrvá do 31. 10., kurátor: Marián Zervan

I love you Perseus - do 7. 11., Galéria mladých, výstava obrazov Zuzany Flimelovej, absolventky VŠVU v Bratislave, kurátor: Roman Popelár

Ateliér NG - výtvarný ateliér s ponukou výchovno-vzdelávacích programov, tvorivých dielní a iných zaujímavých aktivít pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. Bližšie informácie na www.nitrianskagaleria.sk alebo u galerijného pedagóga Eleny Tarábkovej / pedagog@nitrianskagaleria.sk

Ateliér Mladý tvorca - výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám v ateliéri pre jednotlivcov od 8 do 25 rokov, každý štvrtok od 15. do 18. h. Bližšie informácie: pedagog@nitrianskagaleria.sk

Pastelkovo - Výtvarný ateliér pre najmenších je otvorený každý utorok od 14. do 15.45 h pre deti od 4,5 do 8 rokov. Bližšie informácie: pedagog@nitrianskagaleria.sk

SYNAGÓGA

Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja - výstava Krajského pamiatkového úradu v Nitre pod názvom, potrvá do 13. 10.

Nitrianska hudobná jeseň 2010 (do 23. 10.):

Faces piano trio (Ivana Pristašová - husle, Boris Bohó - violončelo a Ladislav Fančovič - klavír) - 14. 10. o 18. h

Klavírny recitál Magdalény Bajúszovej - 17. 10. o 18. h

PONITRIANSKE MÚZEUM

Technológie starých Slovanov - potrvá do 22. 10., interaktívna výstava študentov 3. ročníka muzeológie FF UKF v Nitre,

Dermoplastické preparáty zo zbierok múzea - do 31. 10.

R1 - Nitra - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - Archeologické objavy - potrvá do 31. 1. 2011, výstava predmetov od doby kamennej až po stredovek, našli sa pri archeologických prieskumoch vykonávaných na všetkých úsekoch PPP projektu rýchlostná cesta R1

Skvosty dávnovekého Slovenska - stála archeologická expozícia klenotnicového typu, predstavuje vyše 2100 unikátnych archeologických nálezov od doby kamennej až po 18. storočie z územia celého Slovenska

Nitriansko v zrkadle dejín - najvýznamnejšie archeologické nálezy z Nitry a širokého okolia

Život v lesných a vodných biotopoch - dermoplastické preparáty cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu

Každý pondelok o 14.30 h - Klub paličkovanej čipky

Každú párnu nedeľu o 10.00 h - stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti

MESTO NITRA, MSÚ, ŠKOLY, FÓRUM MLADÝCH

Európsky týždeň miestnej demokracie v Nitre - 11. - 15. 10.,

* 11. 10. o 10.00 h Fórum mladých: Otvorenie Európskeho týždňa miestnej

Demokracie, Úloha miestnych spoločenstiev v boji s klimatickými zmenami - prezentácia projektov Energetickej agentúry a diskusia so stredoškolskou mládežou

Súčasná záhradná a krajinná architektúra - otvorenie výstavy Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Supernápad - vyhlásenie ankety pre mládež (ZŠ Beethovenova: Spája nás naše mesto - výtvarné práce žiakov spojené s výstavou, ZŠ Benkova: Môj život, moje mesto - literárna tvorba žiakov, ZŠ s MŠ Novozámocká: Klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie - výtvarná tvorba)

* 12. 10. o 15.00 h Fórum mladých - Stretnutie členov Mladého parlamentu s poslancami MsZ v Nitre

ZŠ Cabajská: Zdravá Nitra - naša budúcnosť - význam zberu druhotných surovín a recyklácie odpadu; Plánujeme zelené sídlisko

ZŠ Fatranská: Keby som bol primátorom - literárna tvorba

ZŠ Sčasného: Môj život v meste, čo robí mesto mestom - história a významné osobnosti mesta

* 13. 10. - Deň otvorených MsÚ v Nitre: 8.30 h - slávnostné fanfáry a odovzdanie kľúča od mesta Nitry do rúk návštevníkov, 8.30 - 17.00 h - činnosť útvarov a oddelení mestského úradu a mestských organizácií (I. poschodie, vstupná hala), 8.30 - 10.00 h - Prevencia kriminality - beseda pre žiakov ZŠ s príslušníkmi MsP (I. poschodie, veľká zasadačka), 8. 30 - 12.00 h - Primátorská kvapka krvi (I. poschodie, miestnosť č. 634), 9.00 h - Projekt Zdravé mesto: VšZP - výmena zdravotných preukazov, prezentácia prác Klubu autistických rodičov, Artesnitra: Prezentácia chránenej dielne, Agel: Doplnky výživy na prírodnej báze (prízemie - vstupná hala), 10.30 - 11.30 h - Dialóg - miestna demokracia: stretnutie predstaviteľov mesta Nitry so študentmi SŠ (I. poschodie, veľká zasadačka), 12.30 - 16.00 h - Meranie osteoporózy (I. poschodie, miestnosť č. 634), 16.30 h - Verejne o veciach verejných: stretnutie predstaviteľov mesta, členov výborov mestských častí a komisií MsZ v Nitre s občanmi mesta (I. poschodie, veľká zasadačka)

Na všetkých stanovištiach bude občanom k dispozícii Dotazník spokojnosti, ktorý bude zlosovateľný. Po vyjadrení svojho názoru ľudia vložia dotazník do schránky na prízemí úradu.

ZŠ kráľa Svätopluka: Keby som bol poslancom MZ - diskusné fórum, ZŠ Škultétyho: Ochraňuj svoje životné prostredie - klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie

* 14. 10. o 14.00 h Radio Max -Mladý parlament sa pýta primátora, živé vysielanie

ZŠ Topoľová: Environmentálne problémy okolo nás - aktivity a dotazník, ZŠ Krčméryho: Význam demokracie pre slobodný život ľudí, ZŠ Tulipánová: Žiacky parlament a demokratizácia spoločnosti

* 15. 10. ZŠ kniežaťa Pribinu: Deklarácia práv dieťaťa, Moje mesto, ZŠ Nábrežie mládeže: Význam demokracie pre slobodný život ľudí - diskusie, ZŠ Na Hôrke: Poznaj činnost MsÚ v Nitre - práca s internetom

V rámci ETMD v Nitre sa uskutočnia stretnutia žiakov ZŠ s poslancami MZ a základné školy budú organizovať ďalšie aktivity zamerané na témy demokracia, samospráva, klimatické zmeny a ochrana životného prostredia.

MESTSKÁ HALA

Vivaldianno Turné 2010 - 12. 10. o 19.00 h, v rámci Dní českej kultúry

Súbor Červenej armády Alexandrovci - 20. 10. o 19.00 h, najväčšia megashow súboru v histórii, spoluúčinkujú Richard Müller a Katka Knechtová

KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA KMEŤKA

Informačné výchovy pre študentov SŠ podľa požiadaviek - celý mesiac, úsek odbornej literatúry pre dospelých a hudobný úsek, Fraňa Mojtu 18

Ja som prvák, ty si prvák - priebežne, slávnostné privítanie žiakov 1. ročníkov v knižnici, úsek literatúry pre deti a mládež, Fraňa Mojtu 18, pobočka Klokočina

Klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie - 11. 10. o 10.00 h, beseda s Jozefom Vojtekom, podujatie v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie (ETMD), Fraňa Mojtu

Ochrana životného prostredia - 11.- 15. 10., výstavka výtvarných prác detí, v rámci ETMD, Fraňa Mojtu

Nové zo starého s použitím odpadu - 12. 10. o 10.00 h, výtvarná dielňa v rámci ETMD, Fraňa Mojtu

Klimatické zmeny na našej planéte - 13. 10. o 9.00 h, interaktívna prednáška, lektorka: Mária Záborská, v rámci ETMD, pobočka Klokočina

Klimatické zmeny na našej planéte - 13. 10. o 9.30 h, rozprávanie o tom, čo sa deje s našou planétou, v rámci ETMD, Fraňa Mojtu

Život je pieseň, hudba je liek - muzikoterapia - 13. 10. o 10.00 h, pásmo slova a hudby v rámci ETMD, určené pre klientov mestského Denného stacionára a pre ťažko zdravotne postihnutých, Fraňa Mojtu

Životné prostredie nášho regiónu - 15. 10. o 9.30 h, beseda v rámci ETMD, Fraňa Mojtu

KOS NITRA

Čarovný svet prírody - potrvá do 21. 10., autorská výstava výtvarných diel Jozefa Bausa st.

Zoznámte sa, prosím - do 21. 10., fotografie členov fotoklubov zo Šale a Topoľčianok

Folklórne pozdravy - 12. a 13. 10.

Od folklóru k folklorizmu - 12. 10. o 15.00 h (KOS)

Tanečný dom - 12. 10.o 19.00 h (ŠD Mladosť)

Hudobné tvorivé dielne - gajdy, cimbalová hudba - 13. 10. o 10.00 h (KOS) Folklórne pozdravy - 13. 10. o 18.00 h, scénický program, tradičné a alternatívne formy spracovania folklóru (Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre, ŠD Nitra)

Ľudové a súčasné remeslá

Babie leto - 11. a 13. 10. o 14.00 h, slniečko z hliny, lyka a korálikov

Tvorivá dielňa pre verejnosť

Pletieme zo šúpolia - 13. a 14. 10. o 15.00 h, vianočné ozdoby a darčeky

Kurzy:

Joga - každý pondelok o 16.30 h, každý utorok o 16.00 a 17.30 h

Relaxačné cvičenia - každý utorok o 10.30 h

Orientálny tanec - začiatočníčky každý pondelok o 16.30 h

Kluby:

Šach - každý utorok o 15.30 h deti, o 16.30 h dospelí

ZUŠ JOZEFA ROSINSKÉHO

Koncert detského speváckeho zboru Dúha pri príležitosti 9. výročia založenia zboru - 18. 10. o 17.00 hv Evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre

KLUB TVORIVEJ ČINNOSTI PRE SENIOROV

Pondelok - Denné centrum, Ľ. Okánika 6, 13.30 - 15.30 h

Utorok - Centrum pre seniorov, Baničova 12, 9.30 - 12.00 h

DMS

Okresný benefičný koncert organizovaný OC Slovenského zväzu telesne

postihnutých v spolupráci s DMS - 15. 10. o 15.00 h vo veľkej sále DMS v Nitre

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ

Exkurzie do astronomickej pozorovateľne -každú stredu a štvrtok o 9.00, 10.30 a 13.00 h, návštevy ohlásiť na tel. 037/653 74 49 (aj odkazovač)

Večerné pozorovanie oblohy pre verejnosť - 14. 10. o 18.00 h

Planetárna astrofotografia - 15. 10. o 17.00 h, prednáška

ŠTÚDIO JASPIS

Kurz kreslenia pravou mozgovou hemisférou - 16. a 17. 10., lektorka Pavla Macháčková z Prahy naučí ľudí, ako pracovať vyvážene s pravou aj ľavou mozgovou hemisférou

DIECÉZNE MÚZEUM

Keď písmo prehovorí - expozícia faksimilií dokumentov o najstarších dejinách kresťanstva na území Slovenska, otvorené každý deň okrem pondelka od 10. do 18. h


MISIJNÝ DOM NA KALVÁRII

Zo zberateľskej činnosti misionárov - denne od 14.00 do 18.00 h, tel. 037/7769401 alebo 037/7769411

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM

Výstava „Na prvej koľaji pozor!", potrvá do októbra 2010

Sprístupnené sú expozície: * Vývoj poľnohospodárstva od najstarších čias po stredovek * Poľnohospodárske motívy v umení * Sejba, zber a mlatba obilnín * Tradičné remeslá (spracovanie ľanu a konope, modrotlač, debnárstvo, kolárstvo, garbiarstvo, kováčstvo) * Spracovateľstvo - vývoj potravinárskeho priemyslu (vinohradníctvo a vinárstvo, pivovarníctvo, liehovarníctvo, cukrovarníctvo, konzervárenstvo, mlynárstvo, pekárstvo, olejárstvo, mäsiarstvo, mliekárstvo) * Poľnohospodárske stroje: hnacie agregáty, traktory, geple, turbíny, motory * Poľnohospodárske letectvo * Ochrana roľníckej usadlosti pred požiarom * Doprava v minulosti - pripravovaná expozícia na 3. štvrťrok 2010

Ojedinelý súbor ľudovej architektúry predstavuje skanzen (múzeum v prírode): škola, mliečnica, pálenica, lisovne oleja - klasická/ľanová a strojová, voštinársky záboj, valcový mlyn, kamenný mlyn, vinohradnícky hajloch a konzum. Ostatné objekty sú prístupné len na prehliadku z exteriéru: pekáreň, salaš, zimná maštaľ, čistička osív, stupa na konope - valcová a kladivová, valcha, senníky, včelíny, ranostredoveká roľnícka usadlosť, symbolický cintorín

Unikát: úzkokoľajná parná poľná železnica

Knižnica: obsahuje 42 877 knižných jednotiek (aj časopisy), je prístupná v čase otváracích hodín múzea. Expozície SPM sú otvorené: november - marec: pon-štv 10.00 - 16.00, apríl - október: pon-štv 9.00-16.00, v piatok, sobotu a nedeľu bude múzeum otvorené len pre 2 dni vopred nahlásené skupinové návštevy minimálne 10 ľudí. Nahlasovanie návštev na tel. čísle: 0911 404 001.

KAŠTIEĽ BELADICE - PUSTÝ CHOTÁR

Prírodná galéria umeleckej keramiky

NOVÉ ZÁMKY

GALÉRIA UMENIA

Imre Bak - do 16. 10., výtvarník je umelcom geometrickej abstrakcie, hlási sa k tvorbe Lajosa Kassáka • Stála expozícia stredoeurópskeho umenia 16. - 20. storočia z daru akad. mal. Ernesta Zmetáka a Mgr. Danice Zmetákovej • Stála expozícia Lajosa Kassáka

MÚZEUM J. THAINA

Ospevujem zbraň i rytiera - do 17. 11. • Z klenotnice ľudového umenia (národopisná expozícia) • Pamätná izba Antona Bernoláka, Gergely Czuczor (život a dielo) • Po stopách našich predkov • Praveké dejiny Svodína a dva zaniknuté kostoly v Svodíne (vysunutá expozícia)

DMS

Mesiac slovenskej kultúry - do 23. 10., 13. 10. o 18.00 h - Historický večer - prezentácia historických osobností

MINIGALÉRIA MsKS, KINO MIER

Príroda v detailoch - detaily v prírode - do 31. 10., výstava fotografií Evy Sitášovej a Miroslava Fulína

FARSKÝ ÚRAD MARIANUM

Výstava fotografií pri príležitosti 66. výročia bombardovania Nových Zámkov - do 14. 10. od 10.00 do 18.00 h

ŠH MILÉNIUM

Súbor Červenej armády Alexandrovci - 21. 10. o 17.00 h

ŠAĽA

SD VEČA

Hračkovňa - 11. 10. o 15.00 h

Tvorivé dielne - 14. 10. od 16.00 do 18.00 h

Zumba - každý utorok a štvrtok v mesiaci od 18.00 do 19.00 a od 19.00 do 20.00 h

DK

Oldies party: Julo alias Python - 16. 10. od 20.00 h

Koncert bratov Nedvědovcov - 24. 10. o 19.00 h

SEREĎ

KINO NOVA

Free Time Club: Možnosť hrať spoločenské hry (biliard, stolný tenis, človeče nehnevaj sa, scrabble, kartové hry) - každá streda a sobota od 16.00 do 20.00 h, štvrtok od 14.00 do 16.00 h, piatok od 17.00 do 21.00 h

Spoločenské hry St. Petersburg, Tibet - každá nepárna sobota od 17.00 h

Sudoku - každý nepárny piatok o 17.00 hod.

DK

Joga v dennom živote - každú stredu od 18. do 20. h, cvičenie jogy pre začiatočníkov aj pokročilých

Koncert Václava Neckářa so skupinou Bacily - 28. 10. o 19.00 h

MESTSKÉ MÚZEUM SEREĎ - FÁNDLYHO FARA

Zbierkový predmet mesiaca - Vývesný štít (z prvej pol. 20. stor.)

Prehistória sereďského regiónu

Hrad Šintava

Dobové fotografie Serede

Lapidárium s barokovými sochami

Výstavy:

Archeologický výskum hradu Šintava

Dvořák, Müller, Thurgau - fotografie z vinohradov, výstava potrvá do 30. 11.

Atrakcie: Model kaštieľa s parkom - vízia budúcnosti

LEVICE

NÁMESTIE HRDINOV

Levický jarmok - 15. - 17. 10., hudobné koncerty (Bystrianka, Mrchane, Neznámi, Slovak tango, Turbo, U.K.N.D, Mukatádo a ďalších, Maja Velšicová, Stano Vitáloš...

DK DRUŽBA

Kurz kreslenia, tanca tarotových kariet, pletenia košíkov - do 30. 10.

DAB Nitra: Skok z výšky - 11. 10. o 19.00 h, hra pri príležitosti životného jubilea Evy Pavlíkovej

Život s Feng Shui - 12. 10. o 17.30 h, ako nám môže pomôcť Feng Shui s naším vzťahom, zlepšením zdravia a finančnou situáciou, prednáša Peter Filo

MŠ KALINČIAKOVO, ZŠ NOVÁ DEDINA

Úloha miestnych spoločenstiev v boji s klimatickými zmenami - 11. - 17. 10. o 9.00 h, tvorivá dielňa Život okolo nás, prednáška na tému Zelená planéta


MC KONTAKT

Mladý moderátor - 14. 10. o 9.00 h,regionálna prehliadka krajskej súťaže Mladý moderátor 2010

CK JUNIOR

Z tvorby levických amatérskych výtvarníkov - do 15. 10.

MsKS

Mestské kultúrne stredisko vyhlasuje súťaž Levicko má talent - prihlásiť sa môžu žiaci a študenti ZŠ a SŠ v čomkoľvek, na čo si myslia, že majú talent a vynikajú, do konca októbra 2010osobne v DK Družba, č. dv. 101

KOMÁRNO

VÝSTAVNÁ SIEŇ ZICHYHO PALÁCA

Predstavuje sa vám Tekovské múzeum v Leviciach - do 27. 2. 2011

ŠURANY

MESTSKÉ MÚZEUM - SYNGÓGA
Súvislosti - do 19. 11., výstava arabských kaligrafií predstaví súvislosti - základné tézy a sentencie kresťanskej a moslimskej viery, ktoré nájdeme ako v Biblii tak i v Koráne. Autorom je Amr Mohamed Ghetany, rodák z egyptskej Alexandrie, teraz žijúci v Šuranoch.

Kultúrne zariadenie Šurany - Nitriansky Hrádok: Slovenská Trója - stála výstava fotografií Deža Németha z archeologického výskumu lokality Zámeček Odievanie a čas - výstava odevov • Stála expozícia o dejinách mesta

Zaujímavosť - funkčný hodinový stroj z roku 1887, ktorý pochádza zo šurianskeho kostola

GALANTA

MsKS

Koncert Ľuba Virága s V.I.P. Gipsy - 15. 10. o 19.00 h

RENESANČNÝ KAŠTIEĽ

Hmotné doklady osídlenia Galanty a jej okolia

Výber z archívnych prameňov a múzejných zbierok

História renesančného kaštieľa

Miestopis Galanty a jej okolia

Meštianska bytová kultúra z konca 19. storočia

Maľovaný ľudový nábytok z konca 19. storočia

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom
 2. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
 3. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku
 4. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo?
 5. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 6. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 7. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 8. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 9. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení
 10. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia
 1. OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom
 2. OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom
 3. S kreditkou začína pohodová dovolenka už na letisku
 4. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo?
 5. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších!
 6. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 7. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 8. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
 9. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 10. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 1. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne 26 438
 2. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí 19 172
 3. Zmrzlina v Mekáči má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Prečo? 18 100
 4. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie 13 070
 5. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice? 9 271
 6. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení 3 944
 7. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia 3 208
 8. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť 3 204
 9. Ulovte si last minute dovolenku so zľavou do 70% 3 068
 10. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších! 2 006

Hlavné správy z MY Nitra

V Šali majú najvyššie ambície

V mužstve, ktoré vedie tréner Ladislav Molnár, je zatiaľ šestica nováčikov.

Koprda: Káder ešte nie je uzavretý

Športový riaditeľ FC ViOn zažíva hektický štart do novej funkcie.

Kolóniu chcú vo voľbách zaradiť k mestským častiam

Obyvateľom troch mestských častí v Galante sa to nepáči, pod petíciu sa podpísali takmer všetci voliči od nich.

Chovan: Teším sa na novú sezónu, verím, že bude úspešná

Vyspovedali sme tri nové tváre, ktoré by mali byť posilami tímu Juraja Jarábka.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Šialená jazda kamiónu. Vodič ohrozil mnoho životov

Na internete sa objavil kamerový záznam z cesty pri Novákoch.

Do stanice v Trnave investovali už vyše 28 miliónov, pozrite si fotky

V súčasnosti sa pracuje na 2. nástupišti, ktoré kompletne prerábajú. Prístupné by malo byť už v septembri.

Takto by malo vyzerať martinské aquacentrum

​​​​​​​Jednoduché a čisté riešenie budúceho aquacentra v Martine zaujalo odbornú porotu najviac.

Vybrali SME

Už ste čítali?