Utorok, 23. január, 2018 | Meniny má Miloš
Pridajte si svoje mesto

Program divadiel, kín, galérií, múzeí a iné podujatia na 11.- 17. 10.

NITRA

DIVADLO ANDREJA BAGARA

11. 10. o 18.30 h - Šťastné a veselé!, Š

12. 10. o 18.30 h - Šťastné a veselé!, Š

13. 10. o 10.00 h - Mátohy, VS

14. 10. o 10.00 h - Mátohy, VS

14. 10. o 18.30 h - DJGT Zvolen: Dámsky krajčír, VS

15. 10. o 18.30 h - Modrá ruža, VS

16. 10. o 18.30 h - Modrá ruža, VS

CINEMAX NITRA

11. - 13. 10. o 18.30 h - Resident Evil: Afterlife 3D

11. - 13. 10. o 16.40 h - Čarodejov učeň

11. - 13. 10. o 17.30 h - Ghost Writer

11. - 13. 10. o 16.30 a 20.30 h - The Expendables

11. - 13. 10. o 18.50 a 20.50 h - Román pro muže

11. a 12. 10. o 20.00 h - Wall Street: Peniaze nikdy nespia

ARTMAX: 13. 10. o 20.00 h - Koncert

FILMOVÝ KLUB, UKF NITRA

11. 10. o 20.00 h - Prežiť svoj život, komédia ČR/SR, cyklus Podoby lásky

12. 10. o 20.00 h - Hlboký spánok, film noir USA, cyklus Zlatý fond svetovej kinematografie

NOVÉ ZÁMKY

KINO MIER

12. a 13. 10. o 17.00 a 19.30 h - Sexy 40, romantická komédia USA

15. - 17. 10. o 17.00 a 19.30 h - Čarodejov učeň, akčný fantasy film USA

ŠTÚROVO

KINO DANUBIUS

12. a 13. 10. o 19.00 h - Púštny kvet, životopisná dráma VB/Nem./Rak.

15. 10. o 19.00 h - Koncert, film Fr./Tal./Rum./Belg.

16. a 17. 10. o 19.00 h - Kungfu kyborg, sci-fi film Hongkong

LEVICE

KINO JUNIOR

12. a 13. 10. o 18.30 h - Solomon Kane, dobrodružný film Fr./ČR

14. 10. o 19.00 h - Hlboký spánok, film noir USA, Filmový klub Otáznik

15. 10. o 18.30 h - Počiatok, mysteriózny thriller USA/VB

16. a 17. 10. o 15.30 h - Karate Kid, rodinný dobrodružný USA

16. a 17. 10. o 18.30 h - Listy pre Júliu, romantický film USA

SEREĎ

KINO NOVA

12. a 13. 10. o 19.00 h - Dospeláci, komédia USA

14. 10. o 19.00 h - Prežiť svoj život, psychoanalytická komédia ČR

15. - 17. 10. o 19.00 h - Let´s Dance 3, romantický tanečný film USA

ŠAĽA

DK

13. a 14. 10. o 20.00 h - I love you Phillip Morris, film USA

15. - 17. 10. o 20.00 h - Let´s Dance 3 3D, romantický tanečný film USA, premieta sa v 2D

GALANTA

DK

12. a 13. 10. o 19.00 h - Púštny kvet, životopisná dráma VB/Nem./Rak.

16. a 17. 10. o 19.00 h - Wall Street: Peniaze nikdy nespia

NITRIANSKA GALÉRIA

Erika Miklósová a Viliam Slaminka: Ísť metrom na lúku alebo odkiaľ vietor fúka - 14. 10. - 14. 11., Bunker, Galéria mladých kurátorov výstava prezentuje dvoch mladých umelcov, ktorí v obrazoch znázorňujú jednu z najvýznamnejších tém v živote človeka pominuteľného, kurátor:Veronika Kahánková

Zrkadlá čiar - do 31. 10., Farebná galéria NG, výstava najlepších prác žiakov z výtvarných tvorivých dielní k výstave ilustrácii kníh poézie Jozefa Leikerta Čiary básne, kurátorka: Elena Tarábková

Karol Felix: Na ceste - Reprezentačné sály NG, monografická výstava slovenského výtvarníka Karola Felixa (1961) predstaví grafickú a maliarsku tvorbu od autorovho nástupu na umeleckú scénu až po súčasnosť. Prestaví aj ako popredný autor známkovej tvorby, za ktorú získal doma aj v zahraničí množstvo ocenení, potrvá do 14. 11., kurátor: Martin Vančo

Súčasná slovenská architektúra vo fotografiách Ľuba Stacha - Salón NG, slovenský fotograf a pedagóg VŠVU v Bratislave Ľubomír Stacho približuje architektonické realizácie vyše päťdesiatich slovenských architektov, potrvá do 31. 10., kurátor: Marián Zervan

I love you Perseus - do 7. 11., Galéria mladých, výstava obrazov Zuzany Flimelovej, absolventky VŠVU v Bratislave, kurátor: Roman Popelár

Ateliér NG - výtvarný ateliér s ponukou výchovno-vzdelávacích programov, tvorivých dielní a iných zaujímavých aktivít pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. Bližšie informácie na www.nitrianskagaleria.sk alebo u galerijného pedagóga Eleny Tarábkovej / pedagog@nitrianskagaleria.sk

Ateliér Mladý tvorca - výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám v ateliéri pre jednotlivcov od 8 do 25 rokov, každý štvrtok od 15. do 18. h. Bližšie informácie: pedagog@nitrianskagaleria.sk

Pastelkovo - Výtvarný ateliér pre najmenších je otvorený každý utorok od 14. do 15.45 h pre deti od 4,5 do 8 rokov. Bližšie informácie: pedagog@nitrianskagaleria.sk

SYNAGÓGA

Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja - výstava Krajského pamiatkového úradu v Nitre pod názvom, potrvá do 13. 10.

Nitrianska hudobná jeseň 2010 (do 23. 10.):

Faces piano trio (Ivana Pristašová - husle, Boris Bohó - violončelo a Ladislav Fančovič - klavír) - 14. 10. o 18. h

Klavírny recitál Magdalény Bajúszovej - 17. 10. o 18. h

PONITRIANSKE MÚZEUM

Technológie starých Slovanov - potrvá do 22. 10., interaktívna výstava študentov 3. ročníka muzeológie FF UKF v Nitre,

Dermoplastické preparáty zo zbierok múzea - do 31. 10.

R1 - Nitra - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - Archeologické objavy - potrvá do 31. 1. 2011, výstava predmetov od doby kamennej až po stredovek, našli sa pri archeologických prieskumoch vykonávaných na všetkých úsekoch PPP projektu rýchlostná cesta R1

Skvosty dávnovekého Slovenska - stála archeologická expozícia klenotnicového typu, predstavuje vyše 2100 unikátnych archeologických nálezov od doby kamennej až po 18. storočie z územia celého Slovenska

Nitriansko v zrkadle dejín - najvýznamnejšie archeologické nálezy z Nitry a širokého okolia

Život v lesných a vodných biotopoch - dermoplastické preparáty cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu

Každý pondelok o 14.30 h - Klub paličkovanej čipky

Každú párnu nedeľu o 10.00 h - stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti

MESTO NITRA, MSÚ, ŠKOLY, FÓRUM MLADÝCH

Európsky týždeň miestnej demokracie v Nitre - 11. - 15. 10.,

* 11. 10. o 10.00 h Fórum mladých: Otvorenie Európskeho týždňa miestnej

Demokracie, Úloha miestnych spoločenstiev v boji s klimatickými zmenami - prezentácia projektov Energetickej agentúry a diskusia so stredoškolskou mládežou

Súčasná záhradná a krajinná architektúra - otvorenie výstavy Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Supernápad - vyhlásenie ankety pre mládež (ZŠ Beethovenova: Spája nás naše mesto - výtvarné práce žiakov spojené s výstavou, ZŠ Benkova: Môj život, moje mesto - literárna tvorba žiakov, ZŠ s MŠ Novozámocká: Klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie - výtvarná tvorba)

* 12. 10. o 15.00 h Fórum mladých - Stretnutie členov Mladého parlamentu s poslancami MsZ v Nitre

ZŠ Cabajská: Zdravá Nitra - naša budúcnosť - význam zberu druhotných surovín a recyklácie odpadu; Plánujeme zelené sídlisko

ZŠ Fatranská: Keby som bol primátorom - literárna tvorba

ZŠ Sčasného: Môj život v meste, čo robí mesto mestom - história a významné osobnosti mesta

* 13. 10. - Deň otvorených MsÚ v Nitre: 8.30 h - slávnostné fanfáry a odovzdanie kľúča od mesta Nitry do rúk návštevníkov, 8.30 - 17.00 h - činnosť útvarov a oddelení mestského úradu a mestských organizácií (I. poschodie, vstupná hala), 8.30 - 10.00 h - Prevencia kriminality - beseda pre žiakov ZŠ s príslušníkmi MsP (I. poschodie, veľká zasadačka), 8. 30 - 12.00 h - Primátorská kvapka krvi (I. poschodie, miestnosť č. 634), 9.00 h - Projekt Zdravé mesto: VšZP - výmena zdravotných preukazov, prezentácia prác Klubu autistických rodičov, Artesnitra: Prezentácia chránenej dielne, Agel: Doplnky výživy na prírodnej báze (prízemie - vstupná hala), 10.30 - 11.30 h - Dialóg - miestna demokracia: stretnutie predstaviteľov mesta Nitry so študentmi SŠ (I. poschodie, veľká zasadačka), 12.30 - 16.00 h - Meranie osteoporózy (I. poschodie, miestnosť č. 634), 16.30 h - Verejne o veciach verejných: stretnutie predstaviteľov mesta, členov výborov mestských častí a komisií MsZ v Nitre s občanmi mesta (I. poschodie, veľká zasadačka)

Na všetkých stanovištiach bude občanom k dispozícii Dotazník spokojnosti, ktorý bude zlosovateľný. Po vyjadrení svojho názoru ľudia vložia dotazník do schránky na prízemí úradu.

ZŠ kráľa Svätopluka: Keby som bol poslancom MZ - diskusné fórum, ZŠ Škultétyho: Ochraňuj svoje životné prostredie - klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie

* 14. 10. o 14.00 h Radio Max -Mladý parlament sa pýta primátora, živé vysielanie

ZŠ Topoľová: Environmentálne problémy okolo nás - aktivity a dotazník, ZŠ Krčméryho: Význam demokracie pre slobodný život ľudí, ZŠ Tulipánová: Žiacky parlament a demokratizácia spoločnosti

* 15. 10. ZŠ kniežaťa Pribinu: Deklarácia práv dieťaťa, Moje mesto, ZŠ Nábrežie mládeže: Význam demokracie pre slobodný život ľudí - diskusie, ZŠ Na Hôrke: Poznaj činnost MsÚ v Nitre - práca s internetom

V rámci ETMD v Nitre sa uskutočnia stretnutia žiakov ZŠ s poslancami MZ a základné školy budú organizovať ďalšie aktivity zamerané na témy demokracia, samospráva, klimatické zmeny a ochrana životného prostredia.

MESTSKÁ HALA

Vivaldianno Turné 2010 - 12. 10. o 19.00 h, v rámci Dní českej kultúry

Súbor Červenej armády Alexandrovci - 20. 10. o 19.00 h, najväčšia megashow súboru v histórii, spoluúčinkujú Richard Müller a Katka Knechtová

KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA KMEŤKA

Informačné výchovy pre študentov SŠ podľa požiadaviek - celý mesiac, úsek odbornej literatúry pre dospelých a hudobný úsek, Fraňa Mojtu 18

Ja som prvák, ty si prvák - priebežne, slávnostné privítanie žiakov 1. ročníkov v knižnici, úsek literatúry pre deti a mládež, Fraňa Mojtu 18, pobočka Klokočina

Klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie - 11. 10. o 10.00 h, beseda s Jozefom Vojtekom, podujatie v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie (ETMD), Fraňa Mojtu

Ochrana životného prostredia - 11.- 15. 10., výstavka výtvarných prác detí, v rámci ETMD, Fraňa Mojtu

Nové zo starého s použitím odpadu - 12. 10. o 10.00 h, výtvarná dielňa v rámci ETMD, Fraňa Mojtu

Klimatické zmeny na našej planéte - 13. 10. o 9.00 h, interaktívna prednáška, lektorka: Mária Záborská, v rámci ETMD, pobočka Klokočina

Klimatické zmeny na našej planéte - 13. 10. o 9.30 h, rozprávanie o tom, čo sa deje s našou planétou, v rámci ETMD, Fraňa Mojtu

Život je pieseň, hudba je liek - muzikoterapia - 13. 10. o 10.00 h, pásmo slova a hudby v rámci ETMD, určené pre klientov mestského Denného stacionára a pre ťažko zdravotne postihnutých, Fraňa Mojtu

Životné prostredie nášho regiónu - 15. 10. o 9.30 h, beseda v rámci ETMD, Fraňa Mojtu

KOS NITRA

Čarovný svet prírody - potrvá do 21. 10., autorská výstava výtvarných diel Jozefa Bausa st.

Zoznámte sa, prosím - do 21. 10., fotografie členov fotoklubov zo Šale a Topoľčianok

Folklórne pozdravy - 12. a 13. 10.

Od folklóru k folklorizmu - 12. 10. o 15.00 h (KOS)

Tanečný dom - 12. 10.o 19.00 h (ŠD Mladosť)

Hudobné tvorivé dielne - gajdy, cimbalová hudba - 13. 10. o 10.00 h (KOS) Folklórne pozdravy - 13. 10. o 18.00 h, scénický program, tradičné a alternatívne formy spracovania folklóru (Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre, ŠD Nitra)

Ľudové a súčasné remeslá

Babie leto - 11. a 13. 10. o 14.00 h, slniečko z hliny, lyka a korálikov

Tvorivá dielňa pre verejnosť

Pletieme zo šúpolia - 13. a 14. 10. o 15.00 h, vianočné ozdoby a darčeky

Kurzy:

Joga - každý pondelok o 16.30 h, každý utorok o 16.00 a 17.30 h

Relaxačné cvičenia - každý utorok o 10.30 h

Orientálny tanec - začiatočníčky každý pondelok o 16.30 h

Kluby:

Šach - každý utorok o 15.30 h deti, o 16.30 h dospelí

ZUŠ JOZEFA ROSINSKÉHO

Koncert detského speváckeho zboru Dúha pri príležitosti 9. výročia založenia zboru - 18. 10. o 17.00 hv Evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre

KLUB TVORIVEJ ČINNOSTI PRE SENIOROV

Pondelok - Denné centrum, Ľ. Okánika 6, 13.30 - 15.30 h

Utorok - Centrum pre seniorov, Baničova 12, 9.30 - 12.00 h

DMS

Okresný benefičný koncert organizovaný OC Slovenského zväzu telesne

postihnutých v spolupráci s DMS - 15. 10. o 15.00 h vo veľkej sále DMS v Nitre

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ

Exkurzie do astronomickej pozorovateľne -každú stredu a štvrtok o 9.00, 10.30 a 13.00 h, návštevy ohlásiť na tel. 037/653 74 49 (aj odkazovač)

Večerné pozorovanie oblohy pre verejnosť - 14. 10. o 18.00 h

Planetárna astrofotografia - 15. 10. o 17.00 h, prednáška

ŠTÚDIO JASPIS

Kurz kreslenia pravou mozgovou hemisférou - 16. a 17. 10., lektorka Pavla Macháčková z Prahy naučí ľudí, ako pracovať vyvážene s pravou aj ľavou mozgovou hemisférou

DIECÉZNE MÚZEUM

Keď písmo prehovorí - expozícia faksimilií dokumentov o najstarších dejinách kresťanstva na území Slovenska, otvorené každý deň okrem pondelka od 10. do 18. h


MISIJNÝ DOM NA KALVÁRII

Zo zberateľskej činnosti misionárov - denne od 14.00 do 18.00 h, tel. 037/7769401 alebo 037/7769411

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM

Výstava „Na prvej koľaji pozor!", potrvá do októbra 2010

Sprístupnené sú expozície: * Vývoj poľnohospodárstva od najstarších čias po stredovek * Poľnohospodárske motívy v umení * Sejba, zber a mlatba obilnín * Tradičné remeslá (spracovanie ľanu a konope, modrotlač, debnárstvo, kolárstvo, garbiarstvo, kováčstvo) * Spracovateľstvo - vývoj potravinárskeho priemyslu (vinohradníctvo a vinárstvo, pivovarníctvo, liehovarníctvo, cukrovarníctvo, konzervárenstvo, mlynárstvo, pekárstvo, olejárstvo, mäsiarstvo, mliekárstvo) * Poľnohospodárske stroje: hnacie agregáty, traktory, geple, turbíny, motory * Poľnohospodárske letectvo * Ochrana roľníckej usadlosti pred požiarom * Doprava v minulosti - pripravovaná expozícia na 3. štvrťrok 2010

Ojedinelý súbor ľudovej architektúry predstavuje skanzen (múzeum v prírode): škola, mliečnica, pálenica, lisovne oleja - klasická/ľanová a strojová, voštinársky záboj, valcový mlyn, kamenný mlyn, vinohradnícky hajloch a konzum. Ostatné objekty sú prístupné len na prehliadku z exteriéru: pekáreň, salaš, zimná maštaľ, čistička osív, stupa na konope - valcová a kladivová, valcha, senníky, včelíny, ranostredoveká roľnícka usadlosť, symbolický cintorín

Unikát: úzkokoľajná parná poľná železnica

Knižnica: obsahuje 42 877 knižných jednotiek (aj časopisy), je prístupná v čase otváracích hodín múzea. Expozície SPM sú otvorené: november - marec: pon-štv 10.00 - 16.00, apríl - október: pon-štv 9.00-16.00, v piatok, sobotu a nedeľu bude múzeum otvorené len pre 2 dni vopred nahlásené skupinové návštevy minimálne 10 ľudí. Nahlasovanie návštev na tel. čísle: 0911 404 001.

KAŠTIEĽ BELADICE - PUSTÝ CHOTÁR

Prírodná galéria umeleckej keramiky

NOVÉ ZÁMKY

GALÉRIA UMENIA

Imre Bak - do 16. 10., výtvarník je umelcom geometrickej abstrakcie, hlási sa k tvorbe Lajosa Kassáka • Stála expozícia stredoeurópskeho umenia 16. - 20. storočia z daru akad. mal. Ernesta Zmetáka a Mgr. Danice Zmetákovej • Stála expozícia Lajosa Kassáka

MÚZEUM J. THAINA

Ospevujem zbraň i rytiera - do 17. 11. • Z klenotnice ľudového umenia (národopisná expozícia) • Pamätná izba Antona Bernoláka, Gergely Czuczor (život a dielo) • Po stopách našich predkov • Praveké dejiny Svodína a dva zaniknuté kostoly v Svodíne (vysunutá expozícia)

DMS

Mesiac slovenskej kultúry - do 23. 10., 13. 10. o 18.00 h - Historický večer - prezentácia historických osobností

MINIGALÉRIA MsKS, KINO MIER

Príroda v detailoch - detaily v prírode - do 31. 10., výstava fotografií Evy Sitášovej a Miroslava Fulína

FARSKÝ ÚRAD MARIANUM

Výstava fotografií pri príležitosti 66. výročia bombardovania Nových Zámkov - do 14. 10. od 10.00 do 18.00 h

ŠH MILÉNIUM

Súbor Červenej armády Alexandrovci - 21. 10. o 17.00 h

ŠAĽA

SD VEČA

Hračkovňa - 11. 10. o 15.00 h

Tvorivé dielne - 14. 10. od 16.00 do 18.00 h

Zumba - každý utorok a štvrtok v mesiaci od 18.00 do 19.00 a od 19.00 do 20.00 h

DK

Oldies party: Julo alias Python - 16. 10. od 20.00 h

Koncert bratov Nedvědovcov - 24. 10. o 19.00 h

SEREĎ

KINO NOVA

Free Time Club: Možnosť hrať spoločenské hry (biliard, stolný tenis, človeče nehnevaj sa, scrabble, kartové hry) - každá streda a sobota od 16.00 do 20.00 h, štvrtok od 14.00 do 16.00 h, piatok od 17.00 do 21.00 h

Spoločenské hry St. Petersburg, Tibet - každá nepárna sobota od 17.00 h

Sudoku - každý nepárny piatok o 17.00 hod.

DK

Joga v dennom živote - každú stredu od 18. do 20. h, cvičenie jogy pre začiatočníkov aj pokročilých

Koncert Václava Neckářa so skupinou Bacily - 28. 10. o 19.00 h

MESTSKÉ MÚZEUM SEREĎ - FÁNDLYHO FARA

Zbierkový predmet mesiaca - Vývesný štít (z prvej pol. 20. stor.)

Prehistória sereďského regiónu

Hrad Šintava

Dobové fotografie Serede

Lapidárium s barokovými sochami

Výstavy:

Archeologický výskum hradu Šintava

Dvořák, Müller, Thurgau - fotografie z vinohradov, výstava potrvá do 30. 11.

Atrakcie: Model kaštieľa s parkom - vízia budúcnosti

LEVICE

NÁMESTIE HRDINOV

Levický jarmok - 15. - 17. 10., hudobné koncerty (Bystrianka, Mrchane, Neznámi, Slovak tango, Turbo, U.K.N.D, Mukatádo a ďalších, Maja Velšicová, Stano Vitáloš...

DK DRUŽBA

Kurz kreslenia, tanca tarotových kariet, pletenia košíkov - do 30. 10.

DAB Nitra: Skok z výšky - 11. 10. o 19.00 h, hra pri príležitosti životného jubilea Evy Pavlíkovej

Život s Feng Shui - 12. 10. o 17.30 h, ako nám môže pomôcť Feng Shui s naším vzťahom, zlepšením zdravia a finančnou situáciou, prednáša Peter Filo

MŠ KALINČIAKOVO, ZŠ NOVÁ DEDINA

Úloha miestnych spoločenstiev v boji s klimatickými zmenami - 11. - 17. 10. o 9.00 h, tvorivá dielňa Život okolo nás, prednáška na tému Zelená planéta


MC KONTAKT

Mladý moderátor - 14. 10. o 9.00 h,regionálna prehliadka krajskej súťaže Mladý moderátor 2010

CK JUNIOR

Z tvorby levických amatérskych výtvarníkov - do 15. 10.

MsKS

Mestské kultúrne stredisko vyhlasuje súťaž Levicko má talent - prihlásiť sa môžu žiaci a študenti ZŠ a SŠ v čomkoľvek, na čo si myslia, že majú talent a vynikajú, do konca októbra 2010osobne v DK Družba, č. dv. 101

KOMÁRNO

VÝSTAVNÁ SIEŇ ZICHYHO PALÁCA

Predstavuje sa vám Tekovské múzeum v Leviciach - do 27. 2. 2011

ŠURANY

MESTSKÉ MÚZEUM - SYNGÓGA
Súvislosti - do 19. 11., výstava arabských kaligrafií predstaví súvislosti - základné tézy a sentencie kresťanskej a moslimskej viery, ktoré nájdeme ako v Biblii tak i v Koráne. Autorom je Amr Mohamed Ghetany, rodák z egyptskej Alexandrie, teraz žijúci v Šuranoch.

Kultúrne zariadenie Šurany - Nitriansky Hrádok: Slovenská Trója - stála výstava fotografií Deža Németha z archeologického výskumu lokality Zámeček Odievanie a čas - výstava odevov • Stála expozícia o dejinách mesta

Zaujímavosť - funkčný hodinový stroj z roku 1887, ktorý pochádza zo šurianskeho kostola

GALANTA

MsKS

Koncert Ľuba Virága s V.I.P. Gipsy - 15. 10. o 19.00 h

RENESANČNÝ KAŠTIEĽ

Hmotné doklady osídlenia Galanty a jej okolia

Výber z archívnych prameňov a múzejných zbierok

História renesančného kaštieľa

Miestopis Galanty a jej okolia

Meštianska bytová kultúra z konca 19. storočia

Maľovaný ľudový nábytok z konca 19. storočia


  1. Posledný potlesk pre Vladimíra Bartoňa 5 334
  2. Balaj má dve ponuky 2 184
  3. Rýgl: Modernejší štadión by privítali aj fanúšikovia hokeja 1 272
  4. Pamiatkový úrad: Lanovka na Nitriansky hrad je prípustná Foto 655
  5. V nemocnici robia nové vyšetrenie, učí ich špecialista z Prahy Foto 587
  6. Vestenický je späť 564
  7. Predá mesto svoje domy v súťaži alebo dražbe? Rozhodne zrejme prokurátor 404
  8. Chrípka začala zatvárať školy a škôlky 395
  9. Vionisti v sobotu naberú smer Chorvátsko 317
  10. Dieťa po infarkte: Nemocnica má zaplatiť za zlú diagnózu 280

Najčítanejšie správy

Nitra

Posledný potlesk pre Vladimíra Bartoňa

Pre kolegov bol herec každým cólom profesionál a džentlmen, s ktorým hrať na jednom javisku bola radosť i česť.

Balaj má dve ponuky

Je pravdepodobné, že mladý útočník už na jar v drese Nitry pôsobiť nebude.

Rýgl: Modernejší štadión by privítali aj fanúšikovia hokeja

Jediný Čech v drese corgoňov podáva spoľahlivé výkony v zadných radoch. V piatok strelil prvý ligový gól za Nitru.

Pamiatkový úrad: Lanovka na Nitriansky hrad je prípustná

Požiadavky pamiatkarov sú podľa biskupstva splniteľné.

V nemocnici robia nové vyšetrenie, učí ich špecialista z Prahy

Pacienti už nemusia cestovať za ERCP do nemocníc v iných mestách. Raz do týždňa za nimi jazdí lekár.

Blízke regióny

Mládežnícky tréner Šatana, Hecla, či Višňovského zasvätil život hokeju a pivu. Povestný bol tvrdými tréningami

Jozef Nemec dlhé roky trénoval topoľčianskych hokejistov, ktorí pod jeho vedením hľadali premožiteľa len ťažko. Mnohí ho poznajú aj ako tvár topoľčianskeho pivovaru.

Odmietli Moderné odbory pre výroky jeho predsedu

Do vyjednávania o novej kolektívnej zmluve v trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia pôjdu zástupcovia väčšinovej organizácie OZ KOVO PCAS sami.

Státia pred levickou poliklinikou ide mesto prenajať

Ponúknu opäť takmer 7-tisíc eur za jedno miesto na rok? Vyvolávacia cena je aj tentoraz 1250 eur.

Vedúce duo opäť nezaváhalo

V siedmom kole Prašickej miniligy sa zrodili zaujímavé výsledky.

Padli tresty za vraždu zmenárnika, do basy má ísť aj Tony z Vyvolených

Zmenárnika Ladislava Kováča prepadli začiatkom roka 2008 pri Matúškove v okrese Galanta, keď viezol tržbu zo svojej trnavskej prevádzky. Páchatelia zazmätkovali, muža zastrelili a ušli bez peňazí.

Všetky správy

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

Prečo sa Česi rozhodli vyhodiť vlastnú krajinu do povetria

Voliči Mariana Kotlebu a Miloša Zemana sa hnevajú na 21. storočie.

Po streľbe v petržalskom paneláku zostali dvaja mŕtvi

Na chodbe tam našli telo ženy a muža, na mieste našli dieťa.

Prečo ľudia podvádzajú? Prieskum dal jasnú odpoveď a nie je iba jedna

Aké sú motivácie tých, ktorí páchajú neveru a prečo sú aj šťastní ľudia neverní?