Piatok, 24. september, 2021 | Meniny má Ľuboš, ĽuborKrížovkyKrížovky

Ad: Do tenisovej kauzy Matuščín verzus Belaj zasiahlo mesto

Zverejňujeme reakciu Pavla Matuščína na článok (právo na odpoveď) v zmysle tlačového zákona.

Tenisový klub v Nitre má momentálne veľa "nešportových" problémov.Tenisový klub v Nitre má momentálne veľa "nešportových" problémov. (Zdroj: Dušan Tarko)

Zverejňujeme reakciu na článok (právo na odpoveď) v zmysle tlačového zákona.

V pondelkových MY Nitrianskych novinách (18. 10. 2010) bol v rubrike šport na strane 12 uverejnený článok pod názvom “Do tenisovej kauzy Matuščín verzus Belaj zasiahlo mesto“. Chápem, že je zložité aj pre skúsenejšieho žurnalistu vyznať sa v súčasnosti v problematike TK SPU AX-Výstavníctvo Nitra. V článku bolo uvedených viac nepresností. Nedá mi naň nereagovať, keď, ako je uvedené v nadpise, som hlavným aktérom kauzy.

Predovšetkým chcem povedať, že problémy vo vedení tenisového klubu nezačali tento rok. Ony pretrvávajú už mnoho rokov. Iba asi až v tomto roku dozrel čas na ich radikálne riešenie.

Skryť Vypnúť reklamu

Pravdou je, že niekoľko členov klubu (okolo 30) požiadalo v polovici apríla prezidenta tenisového klubu Zdenka Belaja, aby do konca apríla zverejnil všetky dokumenty týkajúce sa hospodárenia klubu, stanovy, zoznam členov. Nie je však pravdou, že v ich čele stál Matuščín. Matuščín v tom čase ešte o tejto situácii nevedel.

Matuščína oslovili členovia TK a rodičia detí trénujúcich v klube presne 4. mája 2010. Až v tento deň som sa dozvedel, ako vyhrotená je situácia v TK, aké sú predstavy členov o riešení situácie, aké sú predstavy týchto ľudí o budúcnosti klubu. Až vtedy sa na mňa obrátila táto skupina ľudí a požiadala ma pomôcť pri zmene pomerov vládnucich v TK. Až vtedy vyjadrili prianie, aby som sa postavil do čela klubu, v čom ma podporí väčšina členskej základne. Až po zvážení požiadavky som súhlasil.

Skryť Vypnúť reklamu

Sú to ľudia, ktorým prestalo byť ľahostajné nedemokratické vládnutie prezidenta TK Zdenka Belaja. Prestalo im byť ľahostajné, že ako členovia klubu nepoznajú a nemajú k dispozícii stanovy občianskeho združenia, nevedia, kto je a kto nie je členom klubu, nevedia, ako sa nakladá s finančnými prostriedkami TK. Nevedia, prečo nebola zvolaná členská schôdza viac ako päť rokov, keď sa mala konať spravidla raz za rok; prečo a na základe čoho Zdenko Belaj oznámil začiatkom roka 2010 ministerstvu vnútra zmenu stanov TK a zmenu názvu TK, keď takéto závažné rozhodnutie prináleží iba najvyššiemu orgánu TK, a tým je členská schôdza, ktorá sa viac ako päť rokov nekonala a takúto zmenu neodsúhlasila; prečo Zdenko Belaj podniká spolu s rodinnými príslušníkmi od roku 2002 v súkromnom objekte („Športová hala“) postavenom v tenisovom areáli, na ktorý nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie; prečo v tomto objekte nemá zriadené samostatné odberné miesta na energie (elektrina, voda, plyn), ale čerpá energie dodávané tenisovému klubu; prečo všetku energiu spotrebovanú v tomto súkromnom objekte (rozloha 682 m2) od roku 2002 musí platiť zo svojich prostriedkov tenisový klub a nie vlastníci súkromného objektu; prečo faktúra za rekonštrukciu reštaurácie v roku 2009, ktorú má od mesta Nitra prenajatú dcéra Zdenka Belaja, bola uhradená z prostriedkov tenisového klubu a nebola uhradená touto súkromnou osobou (na túto skutočnosť nás upozornil bývalý viceprezident TK a v neskoršom období pri jednom z rokovaní aj primátor mesta).

Skryť Vypnúť reklamu

Zdá sa vám tých „prečo“ priveľa? Skúsme ešte zopár. Prečo si Zdenko Belaj vyplácal mesačnú mzdu vyššiu, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve a klub pritom nebol schopný poplatiť načas faktúry za dodávku energií (TK dlhuje sumu splatnú ešte v auguste 2009) a platiť odvody zdravotným a Sociálnej poisťovni a daňovému úradu; prečo klub pri zlej finančnej situácii zamestnával na plný pracovný úväzok ekonómku na spracovanie „až“ 150 položiek mesačne, pričom podľa vyplatenej mzdy spracovanie jednej položky vyšlo klub na niekoľko eur; prečo je v účtovníctve za rok 2009 v položke „antuka“ zaúčtovaný výdavok vo výške viac ako 15-tis. eur, keď nákup antuky bol v hodnote maximálne 1-2-tis. eur; prečo Zdenko Belaj odmieta odovzdať novému vedeniu TK čo i len jediný účtovný doklad, ak je presvedčený, že je v účtovníctve všetko v poriadku; prečo v posledných rokoch došlo k neúmernej devastácii tenisového areálu, ktorý bol kedysi jedným z najkrajších na Slovensku? Príliš veľa „prečo“ na to, aby sa členovia TK na túto situáciu už iba nečinne prizerali. Príliš veľa „prečo“ na to, aby sa celý problém zúžil na kauzu „Matuščín verzus Belaj“. Toľko „prečo“ sa nedá ospravedlniť ani úctyhodným vekom Zdenka Belaja (75 rokov).

Matuščín po funkcii prezidenta netúžil, ani nie je na nej závislý. Matuščína do funkcie prezidenta TK okrem už spomínaných rodičov a členov navrhli viacerí členovia bývalej správnej rady TK. Tí členovia správnej rady, ktorí so Zdenkom Belajom v nej spolupracovali mnoho rokov. Prečo navrhli Matuščína a nie Belaja, by bola otázka na nich samotných. Pre Matuščína je to iba práca naviac. Po čom Matuščín túžil a túži, je s pomocou takmer 200-člennej členskej základne v spolupráci s mestom Nitra, sponzormi a ľuďmi ochotnými pomôcť zveľadiť tenisový areál, aby bol dôstojným stánkom na športové vyžitie členov TK, ich rodín a priateľov, občanov mesta a ostatných návštevníkov areálu. Ak nie sú členovia TK s prácou Matuščína spokojní, budú si môcť 9. 11. 2010 demokratickým spôsobom zvoliť na členskej schôdzi iného prezidenta.

K tvrdeniu Zdenka Belaja, že má notárom overený doklad o svojej funkcii (prezident TK), uvediem iba toľkoto. Podľa platných stanov TK mandát osobe, ktorá o sebe môže vyhlásiť, že je prezidentom klubu, dávajú členovia TK na členskej schôdzi voľbou navrhnutého kandidáta. Dokumentom, ktorý to dosvedčuje, je zápisnica z členskej schôdze spísaná zapisovateľom a overená overovateľmi schválenými na členskej schôdzi, ktorej prílohou je prezenčná listina účastníkov členskej schôdze. Notár tento dokument a jeho obsah neosvedčuje.
Do kauzy vstúpilo mesto tým, že odstúpilo od nájomnej zmluvy. Svojím rozhodnutím nás zaskočilo tým, že odstúpilo od nájomnej zmluvy bez vopred stanovených podmienok, za akých bude môcť v tenisovom areáli tenisový klub vykonávať športovú činnosť. Aj tu vyvstáva minimálne jedna otázka „prečo“. Prečo neodstúpilo aj od nájomnej zmluvy na prenájom Hotela Tenis, ktorý nemá pre športovú činnosť TK nijaký význam. Či bol tento krok zo strany mesta dobrý a prospešný pre športovcov, ukáže budúcnosť. Isté je, že tento krok významným spôsobom obmedzil možnosti vedenia a členov TK v spolupráci so sponzormi výrazným spôsobom sa podieľať na zveľaďovaní (rekonštrukcii a modernizácii) tenisového areálu evidovaného v majetku mesta.

Celé dianie v tenisovom klube, ktoré ste v článku pomenovali ako kauza „Matuščín verzus Belaj“, nie je vôbec súperením o post prezidenta TK. Problémy v TK nie je možné zúžiť na problémy dvoch osôb. Celé dianie v TK má nepomerne širší rozmer. Ak by bol problém pomenovaný „Väčšina členov TK verzus Belaj“, vystihovalo by to situáciu presnejšie. Je to vidno z mnou pomenovaných problémov nastolených formou otázok „prečo“. Celé dianie v TK je úsilie drvivej väčšiny členov TK o presadenie demokratického spôsobu riadenia TK, presadenie efektívneho a prehľadného hospodárenia s prostriedkami TK, zabránenie obohacovania sa súkromných osôb na úkor TK a vytvorenie podmienok pre progresívne smerovania a rozvoj TK.

Ing. PAVEL MATUŠČÍN, prezident TK SPU AX-Výstavníctvo Nitra

* * * * *

Reakcia členov TK SPU AX-Výstavníctvo Nitra

Po prečítaní článku o vývoji v tenisovom klube TK SPU AX-V Nitra (ďalej len TK) pod titulkom „Do tenisovej kauzy Matuščín verzus Belaj zasiahlo mesto“ zo dňa 18. 10. 2010 vo vašich novinách považujeme za potrebné reagovať na obsah aj celkové vyznenie článku.

Na úvod musíme zdôrazniť, že kauza, o ktorej píšete, nie je spor dvoch osôb, ale spor veľkej skupiny ľudí s jednotlivcom, ktorý nechce prijať fakt, že TK nie je jeho vlastníctvom. Náš TK je občianske združenie, ktoré bolo založené s cieľom zabezpečovať podmienky pre výkonnostný a rekreačný tenis občanov mesta Nitra. Už z právneho štatútu nášho TK vyplýva, že klub nie je prezident (či už bývalý alebo súčasný), ale je to skupina ľudí spojená spoločným záujmom (v našom prípade tenisom) a táto skupina je veľmi jednoducho a jasne definovateľná – sú to registrovaní a rekreační tenisti, deti v prípravkách a ich rodičia, tréneri a zamestnanci klubu. Prezident nie je ani najvyšším orgánom klubu, tým je členská schôdza. Len zápisnica z členskej schôdze podpísaná nadpolovičnou väčšinou členov oprávňuje niekoho nazývať sa prezidentom TK.

V závere vášho článku píšete, že na celý spor doplatia nakoniec deti. V tom s vami súhlasíme, už na to doplácajú nielen deti, ale aj všetci zúčastnení. My ako občianske združenie bez profesionálnych pracovníkov a s minimom finančných prostriedkov nemáme veľa možností, ako sa domôcť svojich práv. Obrátili sme sa na vaše noviny nie preto, aby ste slepo prezentovali naše názory, ale v dobrej viere, že nám pomôžete objasniť našu situáciu, pred tými, ktorí to majú v popise práce a nerobia to. Náš tenisový klub je v absurdnom spore s jednotlivcom, ktorý torpéduje našu činnosť a všade sa stretávame s nezáujmom a odmietavou reakciou. Teraz nás zástupcovia mesta „potrestali“ vypovedaním nájomnej zmluvy za to, že sa snažíme napĺňať vlastné stanovy a urobiť poriadok v klube a mestskom tenisovom areáli.

Všetci sme na jednej lodi a nielen ako členovia tenisového klubu, ale aj ako občania mesta Nitra, očakávame, že sa nájde niekto, kto má skutočný záujem zistiť, kto zastupuje reálnu tenisovú základňu v Nitre. Zatiaľ sa o to nepokúsilo ani mesto ani vy.

Tento list podpísalo 100 členov TK SPU AX-Výstavníctvo Nitra, medzi nimi členovia správnej rady p. Beresecký, Matuščín, Bernáthová, Pochabová, Škrla, Letko, Tomaschek, Uhrík, a všetci aktívni tréneri TK Krasňan, Uhrík ml., Hradecká, Kopecký a Pochabová.

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 2. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 3. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 4. Schátrali tam kúpele, palác aj železnica. Ako kedysi vyzeralo Trnavské mýto?
 5. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 6. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 7. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. Znalec slovenského brandy
 10. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 3. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 4. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 5. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 6. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále
 7. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 8. Spravte si zásoby zdravia
 9. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 10. Nevedomosť poslancov opäť zhorší podmienky pre zamestnancov
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 147
 2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 740
 3. Slovenský orloj – svetová atrakcia 4 469
 4. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 632
 5. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 458
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 144
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 3 010
 8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 962
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 2 669
 10. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 579

Blogy SME

 1. Ľubomír Maretta: Čašníčka
 2. Jozef Černek: Tatiko takmer antiškôlkár
 3. Štefan Vidlár: Ex Robo coskoro
 4. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 5. Marek Brezovský: Rozhodca je k..t, alebo čo má spoločné reforma súdnictva so športom
 6. Tomáš Vodvářka: Židovský humor XLIV
 7. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (24. - 30.9.1921)
 8. Miroslav Lukáč: Jeho Blahorodie GP M.Žilinka I., pán Váhu, Tatry, Matry, Fatry a TA 3.
 1. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 4 715
 2. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 053
 3. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 784
 4. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 719
 5. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 606
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 3 330
 7. Jozef Sitko: Jazda smrti pod doménou Fica a Pellegriniho 3 322
 8. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch 3 317
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Keď sa v zime cítite na začiatku behu z pohľadu teploty pohodlne, budete mať problém! Konštatoval v našom podcaste odborník na behanie Rastislav Magna z Intersportu.


1 h
Autosalón Nitra, 2019.

Zachránia štátny podnik stále výstavy?


a 1 ďalší 1 h
Dom smútku na novom cintoríne.

Po zime zistili nedostatky. Na chodníku začali vznikať praskliny a diletácie.


21 h
Mestská lávka pre peších vedie ponad železničnú stanicu, spája Staré mesto s Čermáňom.

Výťah bude prekonávať výšku 7,5 metra. Pôdorysný rozmer výťahovej šachty bude 2,4 x 3 metre.


23. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Ľubomír Maretta: Čašníčka
 2. Jozef Černek: Tatiko takmer antiškôlkár
 3. Štefan Vidlár: Ex Robo coskoro
 4. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
 5. Marek Brezovský: Rozhodca je k..t, alebo čo má spoločné reforma súdnictva so športom
 6. Tomáš Vodvářka: Židovský humor XLIV
 7. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (24. - 30.9.1921)
 8. Miroslav Lukáč: Jeho Blahorodie GP M.Žilinka I., pán Váhu, Tatry, Matry, Fatry a TA 3.
 1. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 4 715
 2. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 053
 3. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 784
 4. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 719
 5. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 606
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 3 330
 7. Jozef Sitko: Jazda smrti pod doménou Fica a Pellegriniho 3 322
 8. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch 3 317
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu