Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Ad: Do tenisovej kauzy Matuščín verzus Belaj zasiahlo mesto

Zverejňujeme reakciu Pavla Matuščína na článok (právo na odpoveď) v zmysle tlačového zákona.

Tenisový klub v Nitre má momentálne veľa "nešportových" problémov.Tenisový klub v Nitre má momentálne veľa "nešportových" problémov. (Zdroj: Dušan Tarko)

Zverejňujeme reakciu na článok (právo na odpoveď) v zmysle tlačového zákona.

V pondelkových MY Nitrianskych novinách (18. 10. 2010) bol v rubrike šport na strane 12 uverejnený článok pod názvom “Do tenisovej kauzy Matuščín verzus Belaj zasiahlo mesto“. Chápem, že je zložité aj pre skúsenejšieho žurnalistu vyznať sa v súčasnosti v problematike TK SPU AX-Výstavníctvo Nitra. V článku bolo uvedených viac nepresností. Nedá mi naň nereagovať, keď, ako je uvedené v nadpise, som hlavným aktérom kauzy.

Predovšetkým chcem povedať, že problémy vo vedení tenisového klubu nezačali tento rok. Ony pretrvávajú už mnoho rokov. Iba asi až v tomto roku dozrel čas na ich radikálne riešenie.

Skryť Vypnúť reklamu

Pravdou je, že niekoľko členov klubu (okolo 30) požiadalo v polovici apríla prezidenta tenisového klubu Zdenka Belaja, aby do konca apríla zverejnil všetky dokumenty týkajúce sa hospodárenia klubu, stanovy, zoznam členov. Nie je však pravdou, že v ich čele stál Matuščín. Matuščín v tom čase ešte o tejto situácii nevedel.

Matuščína oslovili členovia TK a rodičia detí trénujúcich v klube presne 4. mája 2010. Až v tento deň som sa dozvedel, ako vyhrotená je situácia v TK, aké sú predstavy členov o riešení situácie, aké sú predstavy týchto ľudí o budúcnosti klubu. Až vtedy sa na mňa obrátila táto skupina ľudí a požiadala ma pomôcť pri zmene pomerov vládnucich v TK. Až vtedy vyjadrili prianie, aby som sa postavil do čela klubu, v čom ma podporí väčšina členskej základne. Až po zvážení požiadavky som súhlasil.

Skryť Vypnúť reklamu

Sú to ľudia, ktorým prestalo byť ľahostajné nedemokratické vládnutie prezidenta TK Zdenka Belaja. Prestalo im byť ľahostajné, že ako členovia klubu nepoznajú a nemajú k dispozícii stanovy občianskeho združenia, nevedia, kto je a kto nie je členom klubu, nevedia, ako sa nakladá s finančnými prostriedkami TK. Nevedia, prečo nebola zvolaná členská schôdza viac ako päť rokov, keď sa mala konať spravidla raz za rok; prečo a na základe čoho Zdenko Belaj oznámil začiatkom roka 2010 ministerstvu vnútra zmenu stanov TK a zmenu názvu TK, keď takéto závažné rozhodnutie prináleží iba najvyššiemu orgánu TK, a tým je členská schôdza, ktorá sa viac ako päť rokov nekonala a takúto zmenu neodsúhlasila; prečo Zdenko Belaj podniká spolu s rodinnými príslušníkmi od roku 2002 v súkromnom objekte („Športová hala“) postavenom v tenisovom areáli, na ktorý nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie; prečo v tomto objekte nemá zriadené samostatné odberné miesta na energie (elektrina, voda, plyn), ale čerpá energie dodávané tenisovému klubu; prečo všetku energiu spotrebovanú v tomto súkromnom objekte (rozloha 682 m2) od roku 2002 musí platiť zo svojich prostriedkov tenisový klub a nie vlastníci súkromného objektu; prečo faktúra za rekonštrukciu reštaurácie v roku 2009, ktorú má od mesta Nitra prenajatú dcéra Zdenka Belaja, bola uhradená z prostriedkov tenisového klubu a nebola uhradená touto súkromnou osobou (na túto skutočnosť nás upozornil bývalý viceprezident TK a v neskoršom období pri jednom z rokovaní aj primátor mesta).

Skryť Vypnúť reklamu

Zdá sa vám tých „prečo“ priveľa? Skúsme ešte zopár. Prečo si Zdenko Belaj vyplácal mesačnú mzdu vyššiu, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve a klub pritom nebol schopný poplatiť načas faktúry za dodávku energií (TK dlhuje sumu splatnú ešte v auguste 2009) a platiť odvody zdravotným a Sociálnej poisťovni a daňovému úradu; prečo klub pri zlej finančnej situácii zamestnával na plný pracovný úväzok ekonómku na spracovanie „až“ 150 položiek mesačne, pričom podľa vyplatenej mzdy spracovanie jednej položky vyšlo klub na niekoľko eur; prečo je v účtovníctve za rok 2009 v položke „antuka“ zaúčtovaný výdavok vo výške viac ako 15-tis. eur, keď nákup antuky bol v hodnote maximálne 1-2-tis. eur; prečo Zdenko Belaj odmieta odovzdať novému vedeniu TK čo i len jediný účtovný doklad, ak je presvedčený, že je v účtovníctve všetko v poriadku; prečo v posledných rokoch došlo k neúmernej devastácii tenisového areálu, ktorý bol kedysi jedným z najkrajších na Slovensku? Príliš veľa „prečo“ na to, aby sa členovia TK na túto situáciu už iba nečinne prizerali. Príliš veľa „prečo“ na to, aby sa celý problém zúžil na kauzu „Matuščín verzus Belaj“. Toľko „prečo“ sa nedá ospravedlniť ani úctyhodným vekom Zdenka Belaja (75 rokov).

Matuščín po funkcii prezidenta netúžil, ani nie je na nej závislý. Matuščína do funkcie prezidenta TK okrem už spomínaných rodičov a členov navrhli viacerí členovia bývalej správnej rady TK. Tí členovia správnej rady, ktorí so Zdenkom Belajom v nej spolupracovali mnoho rokov. Prečo navrhli Matuščína a nie Belaja, by bola otázka na nich samotných. Pre Matuščína je to iba práca naviac. Po čom Matuščín túžil a túži, je s pomocou takmer 200-člennej členskej základne v spolupráci s mestom Nitra, sponzormi a ľuďmi ochotnými pomôcť zveľadiť tenisový areál, aby bol dôstojným stánkom na športové vyžitie členov TK, ich rodín a priateľov, občanov mesta a ostatných návštevníkov areálu. Ak nie sú členovia TK s prácou Matuščína spokojní, budú si môcť 9. 11. 2010 demokratickým spôsobom zvoliť na členskej schôdzi iného prezidenta.

K tvrdeniu Zdenka Belaja, že má notárom overený doklad o svojej funkcii (prezident TK), uvediem iba toľkoto. Podľa platných stanov TK mandát osobe, ktorá o sebe môže vyhlásiť, že je prezidentom klubu, dávajú členovia TK na členskej schôdzi voľbou navrhnutého kandidáta. Dokumentom, ktorý to dosvedčuje, je zápisnica z členskej schôdze spísaná zapisovateľom a overená overovateľmi schválenými na členskej schôdzi, ktorej prílohou je prezenčná listina účastníkov členskej schôdze. Notár tento dokument a jeho obsah neosvedčuje.
Do kauzy vstúpilo mesto tým, že odstúpilo od nájomnej zmluvy. Svojím rozhodnutím nás zaskočilo tým, že odstúpilo od nájomnej zmluvy bez vopred stanovených podmienok, za akých bude môcť v tenisovom areáli tenisový klub vykonávať športovú činnosť. Aj tu vyvstáva minimálne jedna otázka „prečo“. Prečo neodstúpilo aj od nájomnej zmluvy na prenájom Hotela Tenis, ktorý nemá pre športovú činnosť TK nijaký význam. Či bol tento krok zo strany mesta dobrý a prospešný pre športovcov, ukáže budúcnosť. Isté je, že tento krok významným spôsobom obmedzil možnosti vedenia a členov TK v spolupráci so sponzormi výrazným spôsobom sa podieľať na zveľaďovaní (rekonštrukcii a modernizácii) tenisového areálu evidovaného v majetku mesta.

Celé dianie v tenisovom klube, ktoré ste v článku pomenovali ako kauza „Matuščín verzus Belaj“, nie je vôbec súperením o post prezidenta TK. Problémy v TK nie je možné zúžiť na problémy dvoch osôb. Celé dianie v TK má nepomerne širší rozmer. Ak by bol problém pomenovaný „Väčšina členov TK verzus Belaj“, vystihovalo by to situáciu presnejšie. Je to vidno z mnou pomenovaných problémov nastolených formou otázok „prečo“. Celé dianie v TK je úsilie drvivej väčšiny členov TK o presadenie demokratického spôsobu riadenia TK, presadenie efektívneho a prehľadného hospodárenia s prostriedkami TK, zabránenie obohacovania sa súkromných osôb na úkor TK a vytvorenie podmienok pre progresívne smerovania a rozvoj TK.

Ing. PAVEL MATUŠČÍN, prezident TK SPU AX-Výstavníctvo Nitra

* * * * *

Reakcia členov TK SPU AX-Výstavníctvo Nitra

Po prečítaní článku o vývoji v tenisovom klube TK SPU AX-V Nitra (ďalej len TK) pod titulkom „Do tenisovej kauzy Matuščín verzus Belaj zasiahlo mesto“ zo dňa 18. 10. 2010 vo vašich novinách považujeme za potrebné reagovať na obsah aj celkové vyznenie článku.

Na úvod musíme zdôrazniť, že kauza, o ktorej píšete, nie je spor dvoch osôb, ale spor veľkej skupiny ľudí s jednotlivcom, ktorý nechce prijať fakt, že TK nie je jeho vlastníctvom. Náš TK je občianske združenie, ktoré bolo založené s cieľom zabezpečovať podmienky pre výkonnostný a rekreačný tenis občanov mesta Nitra. Už z právneho štatútu nášho TK vyplýva, že klub nie je prezident (či už bývalý alebo súčasný), ale je to skupina ľudí spojená spoločným záujmom (v našom prípade tenisom) a táto skupina je veľmi jednoducho a jasne definovateľná – sú to registrovaní a rekreační tenisti, deti v prípravkách a ich rodičia, tréneri a zamestnanci klubu. Prezident nie je ani najvyšším orgánom klubu, tým je členská schôdza. Len zápisnica z členskej schôdze podpísaná nadpolovičnou väčšinou členov oprávňuje niekoho nazývať sa prezidentom TK.

V závere vášho článku píšete, že na celý spor doplatia nakoniec deti. V tom s vami súhlasíme, už na to doplácajú nielen deti, ale aj všetci zúčastnení. My ako občianske združenie bez profesionálnych pracovníkov a s minimom finančných prostriedkov nemáme veľa možností, ako sa domôcť svojich práv. Obrátili sme sa na vaše noviny nie preto, aby ste slepo prezentovali naše názory, ale v dobrej viere, že nám pomôžete objasniť našu situáciu, pred tými, ktorí to majú v popise práce a nerobia to. Náš tenisový klub je v absurdnom spore s jednotlivcom, ktorý torpéduje našu činnosť a všade sa stretávame s nezáujmom a odmietavou reakciou. Teraz nás zástupcovia mesta „potrestali“ vypovedaním nájomnej zmluvy za to, že sa snažíme napĺňať vlastné stanovy a urobiť poriadok v klube a mestskom tenisovom areáli.

Všetci sme na jednej lodi a nielen ako členovia tenisového klubu, ale aj ako občania mesta Nitra, očakávame, že sa nájde niekto, kto má skutočný záujem zistiť, kto zastupuje reálnu tenisovú základňu v Nitre. Zatiaľ sa o to nepokúsilo ani mesto ani vy.

Tento list podpísalo 100 členov TK SPU AX-Výstavníctvo Nitra, medzi nimi členovia správnej rady p. Beresecký, Matuščín, Bernáthová, Pochabová, Škrla, Letko, Tomaschek, Uhrík, a všetci aktívni tréneri TK Krasňan, Uhrík ml., Hradecká, Kopecký a Pochabová.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 3. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 6. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 7. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 23 507
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 602
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 851
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 8 876
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 501
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 697
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 434
 8. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 424
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 399
 10. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 285
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Kňaz Ľubor pomáhal covid pacientom, prihlásil sa ako dobrovoľník

Niektorí budú spomínať na pandémiu ako na dobrodružnú epizódu zo života. Iní však to šťastie mať nebudú, lebo na koronu sa zomiera. A nie ľahko, hovorí duchovný.

Na ARO so zdravotnou sestrou.

V Nitre mu vyliečili choré obličky. Odmenil sa gólmi, ktoré písali históriu (+FOTO)

Kráľ strelcov československej ligy Michal Pucher by sa pred pár dňami dožil 90 rokov.

Michal Pucher (1931 - 1999) je najlepším strelcom Nitry v čsl. lige. Na snímke vpravo preberá pohár pre najlepšieho strelca sezóny 1959/60.

Veľký záujem o Balaja. Má konkrétne zahraničné ponuky

Najlepší strelec ligy si môže vyberať z vejáru európskych záujemcov, vo Football Service Agency dokonca zdvihli telefón aj z Ázie. Ostane v Zlatých Moravciach?

Filip Balaj má (zatiaľ) najlepšiu futbalovú formu v živote. Bude súčasťou FC ViOn aj v prvom jarnom kole proti Trnave (6. 2.)?

Bezdomovec mal pozitívny test, karanténu odmietol. Polícia ho našla na ďalší deň

Muža našli večer po testovaní vo vchode. Poslali ho preč.

Pracovník vypisuje certifikát.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Už ste čítali?