Štvrtok, 11. august, 2022 | Meniny má Zuzana

Farár svojvoľne dopísal grófa ako otca

Podľa historikov zomrel gróf Viliam Erdődy bezdetný. Jeho údajný syn ale tvrdí, že vlastní originál listiny, ktorá potvrdzuje grófovo otcovstvo. Má sa nachádzať v sejfe v Budapešti. Súdu ju však nepredložil.

Ferenc Xavér Erdődy, údajný šľachtický potomok.Ferenc Xavér Erdődy, údajný šľachtický potomok. (Zdroj: PRÁZNOVSZKY)

Ferenc Xavér Erdődy (36) sa pokúsil získať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam po grófovi Viliamovi Erdődym. V niektorých prípadoch bol úspešný. Teraz ho súdia za podvod, pojednávanie prebieha na nitrianskom okresnom súde.

Ferenc Xavér tvrdí, že nebohý gróf Viliam bol jeho dedo. Podľa historikov však šľachtic zomrel ako bezdetný.

Zmenil si meno aj priezvisko

Obžalovaný má trvalý pobyt v Nitrianskych Hrnčiarovciach, istý čas robil v Nitre čašníka. Posledné roky však žije v Lučenci, kde sa narodil. Pôvodne sa volal František Pevný, zmeniť si dal meno aj priezvisko.

Už ako Ferenc Xavér Erdődy zašiel niekedy v roku 2005 na notársky úrad v Nitre. Podľa obžaloby vyhlásil, že ako potomok grófa Viliama Erdődyho spĺňa podmienky na vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

Išlo o majetky, ktoré sa nachádzajú v katastroch Podhradie pri Duchonke, Červeník, Šulekovo, Hlohovec, Zlaté Moravce, Bojná a Čierne Kľačany. Podľa prokuratúry vydal notár osvedčenie o vydržaní napriek tomu, že neboli splnené podmienky a chýbali dokumenty.

Správa katastra Topoľčany na základe notárskej zápisnice zapísala na Ferenca Xavéra lesný pozemok v Podhradí pri Duchonke a pozemky v katastri Bojnej. Správa katastra v Hlohovci zápis odmietla vykonať. Správa katastra v Zlatých Moravciach ho síce urobila, no neskôr na podnet prokuratúry ho zrušila.

Notár: Nezodpovedal som za nič

Dnes už bývalý notár, ktorý vydal osvedčenie o vydržaní pozemkov, si na mnohé veci nepamätá. Mal porážku. „Som rád, že žijem,“ povedal na súde.

Na otázku sudkyne, za čo zodpovedal notár v prípade, že klient žiadal o vydanie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva, mal jednoznačnú odpoveď: „Za nič. Klient donesie doklady, urobí vyhlásenie, ja urobím zápisnicu, on zaplatí a nech sa stará o svoje veci...“

Dodal, že každého poučil, že osvedčuje len jeho vyhlásenie. „To bola bežná rutina. Kto si čo povedal, to som zapísal. Ja som to nebol povinný skúmať, nie som vyšetrovateľ,“ vyhlásil bývalý notár.

Priezvisko zmenili po naliehaní

Ako svedkyňa bola predvolaná aj bývalá pracovníčka bývalého Okresného úradu v Lučenci. Obžalovaný aj jeho otec František Pevný sa naň v roku 2002 obrátili so žiadosťou o zmenu priezviska na Erdődy.

„Bolo to ošemetné posúdiť, či je jeho otcom Viliam Erdődy. Na matrike mal ako otca uvedeného pána Pevného,“ povedala svedkyňa na adresu otca obžalovaného.

„Bol to pomerne komplikovaný prípad, aj ministerstvo vnútra sa k tomu vyjadrovalo,“ poznamenala svedkyňa. Dodala, že po naliehaní zmenili aspoň priezvisko, ale o zmene otca nerozhodovali.

Farár: Urobil som to bez nátlaku, zadarmo

Nové priezvisko si dal otec obžalovaného zmeniť aj v cirkevnej matrike a cirkevnom krstnom liste. Katolícky farár z Lučenca mu po súhlase tamojšieho biskupstva vyhovel.

Neskôr mu vydal ďalší cirkevný krstný list, kde ako otca dopísal Viliama Erdődyho. „Zmienka o otcovi bola aj v rozhodnutí okresného úradu o zmene otcovstva,“ obhajoval svoj postup farár.

Keď ho na súde požiadali, aby citoval z rozhodnutia okresného úradu, zháčil sa – spomína sa v ňom totiž, že Františkovi priezvisko zmenili po Júliusovi Erdődym, policajnom dôstojníkovi, ktorý sa narodil o 23 rokov neskôr ako gróf Viliam.

„Ja som sa nakoniec pridŕžal žiadosti Františka Erdődyho, nie údajov z okresného úradu. Vydal som krstný list, kde som ako otca dal Viliama Erdődyho,“ povedal farár. Priznal, že na takýto krok nemal povolenie z biskupstva, ani ho nežiadal.

„Urobil som to svojvoľne, bez nátlaku, zadarmo. Prečo? Neviem si vysvetliť... Nemyslel som si, že z toho môže byť nejaká komplikácia. Skôr som myslel, že sa chce týmto krstným listom preukázať medzi priateľmi v šľachtickom klube,“ vypovedal farár.

Obhajca: Takíto bohatí ľudia nevedeli, čo so sebou

Podľa historikov zomrel gróf Viliam Erdődy bezdetný vo Švajčiarsku. Na súde to povedal aj Peter Novosedlík z Vlastivedného múzea v Hlohovci. Potvrdil mu to príbuzný grófa Viliama, ktorý žije v Mníchove.

Obhajca Ferenca Xavéra Erdődyho chcel vedieť, či historik oslovoval aj pamätníkov nebohého grófa. Bol zvedavý, či nespomínali, že gróf mal nejaké milenky. „Je všeobecne známe, že takíto bohatí ľudia nevedeli, čo so sebou,“ vyhlásil obhajca.

„Mňa zaujímali jeho potomkovia, nie milenky,“ odpovedal historik.

Stretli sa aj na súde: M. Práznovszky, Ferenc Erdődy a obžalovaný Ferenc Xavér.

Svedok: Nemôžeme byť pápežskejší ako pápež

V prospech obhajoby vypovedal JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., predseda Nobilitas Carpathiae, občianskeho združenia potomkov šľachticov na Slovensku.

Povedal, že má vedomosti o obsahu dvoch listín z roku 1945, ktoré preukazujú, že otec obžalovaného je zákonným potomkom grófa Viliama Erdődyho.

Originály listín vraj videl, keď mu ich dal obžalovaný preložiť zo slovenčiny do nemčiny a maďarčiny. „Na základe vzhľadu som nemal pochybnosti o pravosti.“

Združenie Nobilitas Carpathiae, ktoré sídli v Nových Zámkoch, zakladal Práznovszky spolu s otcom obžalovaného, ktorý vraj svoju príslušnosť k šľachte preukázal dokladom o zmene priezviska. Vtedy ešte spomínané listiny nepredložil.

„Pre nás bolo rozhodujúce, že príslušný úrad mu zmenil priezvisko. Píše sa tam, že dôvody na zmenu sú opodstatnené. Ak niekto používa takéto priezvisko, vychádzali sme z toho, že v jeho rodine bol Erdődy,“ povedal svedok.

Po upozornení, že v zdôvodnení rozhodnutia o zmene priezviska je napísané, že otcom Františka bol Július Erdődy, nie Viliam, skonštatoval: „Nám takéto rozhodnutie stačilo, postačovala nám jeho výroková časť. My nemôžeme byť pápežskejší ako pápež.“

Súd pohrozil pokutou, žiada predložiť listinu

Pojednávanie bolo odročené na jún. Súd opakovane, pod hrozbou pokuty, vyzve otca obžalovaného, aby predložil originál listiny z roku 1945.

Práve tá je podľa obžalovaného dôkazom, že je naozaj potomkom slávneho grófa. Jeho otec na súde už pred niekoľký mesiacmi vyhlásil, že je uložená v sejfe v Budapešti. Dodnes ju však nepredložil.

Súd si túto listinu vyžiadal aj zo štátneho archívu. Prišla odpoveď, že tam takýto doklad nemajú.

Test DNA: Gróf Imrich a obžalovaný nie sú príbuzní

S podaním obžaloby prokurátor čakal, kým dostane výsledky testov DNA. Experti odobrali vzorky z kostí grófa Imricha Erdődyho, ktorý zomrel v roku 1925. Pochovaný je v rodinnej hrobke na hlohoveckom cintoríne.

Gróf Imrich bol otcom grófa Viliama, ktorý je údajným dedom obžalovaného Ferenca Xavéra. Ten však odmietol poskytnúť svoju vzorku, preto experti použili DNA jeho otca Ferenca, ktorú získali z jedného znaleckého posudku.

Podľa výsledkov analýzy DNA sa žiadny príbuzenský vzťah medzi grófom Imrichom a obžalovaným Ferencom Xavérom nepotvrdil.

(mh)
Ferenc Xavér Erdődy: Verím, že môj dedo bol gróf

K výpovediam, ktoré zazneli na pojednávaní, sa obžalovaný Ferenc Xavér Erdődy nechcel vyjadrovať ani ich komentovať.

„Počkám si na rozsudok a budem všetko rešpektovať, nič iné mi nezostáva,“ povedal.

Vychovávaný ako gróf

O svojom grófskom pôvode je presvedčený. „My sme to vedeli odmala, boli sme tak so sestrami vychovávaní. Nemali sme žiadne pochybnosti, kto sme. Otcova mama bola kvôli tomu desať rokov politickým väzňom,“ povedal nám Ferenc Xavér.

Jeho sestra, ktorá ho sprevádzala na súde, mu pritakávala. „Nemáš tu otcove a dedove fotografie z mladosti?“ spýtala sa ho, čím narážala na podobu. „To by som vám priala vidieť,“ poznamenala.

Jej brat pri sebe fotografie nemal, mal však kópiu listiny, v ktorej sa píše, že gróf Viliam Erdődy uznal jeho otca za svojho syna. Zaujímalo nás, či existuje originál. „Samozrejme,“ reagoval.

Dodal však, že nevie, kde sa listina nachádza: „To je otcova záležitosť. Mal pred dvomi rokmi mozgovú príhodu, veľa vecí si nepamätá, niektoré veci stratil. Ja tu mám so sebou osvedčené kópie. Viem len, že to uznanie otcovstva je riadna listina, originál bol uložený do centrálneho registra listín.“

Nevyhol sa ani odpovedi na otázku, prečo jeho stará mama najskôr vyhlásila, že počala jeho otca s Júliusom Erdődym, maďarským policajtom. „Ona to uviedla zámerne, aby sme dali pokoj majetkom, lebo ona za to trpela. Bodka. Dá sa to z ľudského hľadiska pochopiť.“

Test starootcovstva

Polícia sa o Ferenca Xavéra zaujíma už šesť rokov. „Za ten čas všetky majetky, ktoré som osvedčil, prešli do majetku štátu a sú predané súkromným osobám. Mám len jeden list vlastníctva, ale je zablokovaný,“ povedal nám.

O majetky po grófovi Erdődym by sa vraj nikdy neuchádzal, keby nebolo novín. „V rokoch 2004 až 2006, keď sa robili veľké reštitúcie, tak písali: Nenechajte prepadnúť svoj majetok štátu, navštívte notára! Tak za kým som išiel, za upratovačkou? Notárovi som povedal, že viem, že po dedovi niečo zostalo, predložil som mu všetky doklady. Poradil mi vydržanie. Môj otec, ktorý je zákonným dedičom po grófovi Erdődym, s tým nechcel nič mať, sľúbil matke, že do majetkov nepôjde,“ povedal nám Ferenc Xavér.

Za svojím trestným stíhaním vidí veľmi zvláštne pozadie, ktoré zatiaľ nechce komentovať: „Je veľmi veľa známych osôb, ktoré do toho začali rýpať. Sú veci, ktoré neviem vysvetliť a neviem, prečo sa diali.“

Za zvláštne považuje aj to, že policajní experti porovnávali vzorky DNA jeho otca a grófa Imricha Erdődyho, ktorý je otcom grófa Viliama. „Test starotcovstva sa predsa nerobí. Imrich Erdődy predsa nemusel byť biologickým otcom Viliama Erdődyho,“ poznamenal.

Obhajcu mu pridelil štát

Ukázal nám aj ďalšie testy DNA. „Otcovstvo Štefana Pevného k Ferencovi Erdődymu je na 100% vylúčené,“ píše sa tam. Štefan Pevný bol muž, ktorý vychoval jeho otca Ferenca ako svojho a bol zapísaný ako otec aj v matrike.

„K tomuto sme museli pristúpiť, človeka, ktorého sme mali radi, sme museli dať vykopať, nepríjemne sa na to pozeralo,“ poznamenal Ferenc Xavér.

Dodal, že súdny proces nechce naťahovať: „Chcem, aby sa to čím skôr skončilo. Poctivo sem chodím, aj na políciu som sa bol prihlásiť sám, lebo som sa z novín dozvedel, že som trestne stíhaný. Jedinýkrát som nikde nechýbal a nikdy nebudem, ale nabudúce neprídem kvôli tomu, že sa nemám čo pýtať znalca z odboru pozemkov. Ak som niekomu spôsobil škodu, tak svojmu otcovi, lebo on je dedičom grófa, a nie lesom ani pozemkovému fondu. Oni nikdy neboli vlastníci, mali to len v užívaní,“ dodal Ferenc Xavér.

Na súde ho zastupuje obhajca pridelený štátom. „Ja nie som banková inštitúcia, aby som to financoval,“ poznamenal.

Miriam Hojčušová

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 3. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 4. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 5. Prehľad a automatizácia
 6. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 7. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 8. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 1. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 2. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 3. Trenčín potrebuje nový impulz!
 4. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 5. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 6. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 7. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 8. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 13 351
 2. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 11 187
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 8 472
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 437
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 6 866
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 4 028
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 934
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 2 608

Blogy SME

 1. Fondee: Eva Hlavsová z Fondee: Češky sú v porovnaní so Slovenkami voči investovaniu skeptickejšie, ukázal prieskum
 2. Marek Kytka: Naša nová draftová jednotka Theo Kiss ? Jeho ukážkový gól
 3. Lucia Žárska: Aký dopad môže mať spor medzi Taiwanom a Čínou na akciové trhy?
 4. Jozo Peric: Česká národná banka po sérii zvyšovania ponechala úrokové sadzby
 5. Olívia Lacenová: Okolo čínskej ekonomiky sa pomaly uťahuje slučka...
 6. Věra Tepličková: A zasa ten spln...
 7. Jan Pražák: Vražedná polyamorie
 8. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 10. časť
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 961
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 14 828
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 604
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 754
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 213
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 4 958
 7. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 340
 8. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 110
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Pamätník teraz tvoria tri časti Berlínskeho múra. Jeho vzhľad sa zmení.

Pamätník, ktorý dnes stojí v centre mesta, sa zmení.


2 h
Presklená budova na tržnici, na prízemí je ázijské bistro.

Mesto podalo žalobu na majiteľa ázijského bistra, bude súd.


6 h
Nahrávač Peter Porubský (vpravo) po úspešnej lopte počas zápasu Slovensko - Maďarsko (3:0).

Slovenský líder na nahrávke túži po úspechu s reprezentáciou.


17 h
Šalianky dnes v druhom polčase nepripustili žiadnu drámu a dohrávali zápas s úsmevmi na perách.

Hádzanárky Šale majú leto plné prípravných zápasov.


19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


9 h

Najstaršie sú z obdobia zhruba päťtisíc rokov pred naším letopočtom.


10. aug

Má ísť do väzenia.


SITA 9. aug

Lukáš sa zo stanovačky nevrátil, zomrel po páde zo skaly.


9. aug

Blogy SME

 1. Fondee: Eva Hlavsová z Fondee: Češky sú v porovnaní so Slovenkami voči investovaniu skeptickejšie, ukázal prieskum
 2. Marek Kytka: Naša nová draftová jednotka Theo Kiss ? Jeho ukážkový gól
 3. Lucia Žárska: Aký dopad môže mať spor medzi Taiwanom a Čínou na akciové trhy?
 4. Jozo Peric: Česká národná banka po sérii zvyšovania ponechala úrokové sadzby
 5. Olívia Lacenová: Okolo čínskej ekonomiky sa pomaly uťahuje slučka...
 6. Věra Tepličková: A zasa ten spln...
 7. Jan Pražák: Vražedná polyamorie
 8. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 10. časť
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 961
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 14 828
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 604
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 754
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 213
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 4 958
 7. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 340
 8. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 110
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu