Piatok, 25. jún, 2021 | Meniny má TadeášKrížovkyKrížovky

Farár svojvoľne dopísal grófa ako otca

Podľa historikov zomrel gróf Viliam Erdődy bezdetný. Jeho údajný syn ale tvrdí, že vlastní originál listiny, ktorá potvrdzuje grófovo otcovstvo. Má sa nachádzať v sejfe v Budapešti. Súdu ju však nepredložil.

Ferenc Xavér Erdődy, údajný šľachtický potomok.Ferenc Xavér Erdődy, údajný šľachtický potomok. (Zdroj: PRÁZNOVSZKY)

Ferenc Xavér Erdődy (36) sa pokúsil získať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam po grófovi Viliamovi Erdődym. V niektorých prípadoch bol úspešný. Teraz ho súdia za podvod, pojednávanie prebieha na nitrianskom okresnom súde.

Ferenc Xavér tvrdí, že nebohý gróf Viliam bol jeho dedo. Podľa historikov však šľachtic zomrel ako bezdetný.

Zmenil si meno aj priezvisko

Obžalovaný má trvalý pobyt v Nitrianskych Hrnčiarovciach, istý čas robil v Nitre čašníka. Posledné roky však žije v Lučenci, kde sa narodil. Pôvodne sa volal František Pevný, zmeniť si dal meno aj priezvisko.

Už ako Ferenc Xavér Erdődy zašiel niekedy v roku 2005 na notársky úrad v Nitre. Podľa obžaloby vyhlásil, že ako potomok grófa Viliama Erdődyho spĺňa podmienky na vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

Išlo o majetky, ktoré sa nachádzajú v katastroch Podhradie pri Duchonke, Červeník, Šulekovo, Hlohovec, Zlaté Moravce, Bojná a Čierne Kľačany. Podľa prokuratúry vydal notár osvedčenie o vydržaní napriek tomu, že neboli splnené podmienky a chýbali dokumenty.

Správa katastra Topoľčany na základe notárskej zápisnice zapísala na Ferenca Xavéra lesný pozemok v Podhradí pri Duchonke a pozemky v katastri Bojnej. Správa katastra v Hlohovci zápis odmietla vykonať. Správa katastra v Zlatých Moravciach ho síce urobila, no neskôr na podnet prokuratúry ho zrušila.

Notár: Nezodpovedal som za nič

Dnes už bývalý notár, ktorý vydal osvedčenie o vydržaní pozemkov, si na mnohé veci nepamätá. Mal porážku. „Som rád, že žijem,“ povedal na súde.

Na otázku sudkyne, za čo zodpovedal notár v prípade, že klient žiadal o vydanie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva, mal jednoznačnú odpoveď: „Za nič. Klient donesie doklady, urobí vyhlásenie, ja urobím zápisnicu, on zaplatí a nech sa stará o svoje veci...“

Dodal, že každého poučil, že osvedčuje len jeho vyhlásenie. „To bola bežná rutina. Kto si čo povedal, to som zapísal. Ja som to nebol povinný skúmať, nie som vyšetrovateľ,“ vyhlásil bývalý notár.

Priezvisko zmenili po naliehaní

Ako svedkyňa bola predvolaná aj bývalá pracovníčka bývalého Okresného úradu v Lučenci. Obžalovaný aj jeho otec František Pevný sa naň v roku 2002 obrátili so žiadosťou o zmenu priezviska na Erdődy.

„Bolo to ošemetné posúdiť, či je jeho otcom Viliam Erdődy. Na matrike mal ako otca uvedeného pána Pevného,“ povedala svedkyňa na adresu otca obžalovaného.

„Bol to pomerne komplikovaný prípad, aj ministerstvo vnútra sa k tomu vyjadrovalo,“ poznamenala svedkyňa. Dodala, že po naliehaní zmenili aspoň priezvisko, ale o zmene otca nerozhodovali.

Farár: Urobil som to bez nátlaku, zadarmo

Nové priezvisko si dal otec obžalovaného zmeniť aj v cirkevnej matrike a cirkevnom krstnom liste. Katolícky farár z Lučenca mu po súhlase tamojšieho biskupstva vyhovel.

Neskôr mu vydal ďalší cirkevný krstný list, kde ako otca dopísal Viliama Erdődyho. „Zmienka o otcovi bola aj v rozhodnutí okresného úradu o zmene otcovstva,“ obhajoval svoj postup farár.

Keď ho na súde požiadali, aby citoval z rozhodnutia okresného úradu, zháčil sa – spomína sa v ňom totiž, že Františkovi priezvisko zmenili po Júliusovi Erdődym, policajnom dôstojníkovi, ktorý sa narodil o 23 rokov neskôr ako gróf Viliam.

„Ja som sa nakoniec pridŕžal žiadosti Františka Erdődyho, nie údajov z okresného úradu. Vydal som krstný list, kde som ako otca dal Viliama Erdődyho,“ povedal farár. Priznal, že na takýto krok nemal povolenie z biskupstva, ani ho nežiadal.

„Urobil som to svojvoľne, bez nátlaku, zadarmo. Prečo? Neviem si vysvetliť... Nemyslel som si, že z toho môže byť nejaká komplikácia. Skôr som myslel, že sa chce týmto krstným listom preukázať medzi priateľmi v šľachtickom klube,“ vypovedal farár.

Obhajca: Takíto bohatí ľudia nevedeli, čo so sebou

Podľa historikov zomrel gróf Viliam Erdődy bezdetný vo Švajčiarsku. Na súde to povedal aj Peter Novosedlík z Vlastivedného múzea v Hlohovci. Potvrdil mu to príbuzný grófa Viliama, ktorý žije v Mníchove.

Obhajca Ferenca Xavéra Erdődyho chcel vedieť, či historik oslovoval aj pamätníkov nebohého grófa. Bol zvedavý, či nespomínali, že gróf mal nejaké milenky. „Je všeobecne známe, že takíto bohatí ľudia nevedeli, čo so sebou,“ vyhlásil obhajca.

„Mňa zaujímali jeho potomkovia, nie milenky,“ odpovedal historik.

Stretli sa aj na súde: M. Práznovszky, Ferenc Erdődy a obžalovaný Ferenc Xavér.

Svedok: Nemôžeme byť pápežskejší ako pápež

V prospech obhajoby vypovedal JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., predseda Nobilitas Carpathiae, občianskeho združenia potomkov šľachticov na Slovensku.

Povedal, že má vedomosti o obsahu dvoch listín z roku 1945, ktoré preukazujú, že otec obžalovaného je zákonným potomkom grófa Viliama Erdődyho.

Originály listín vraj videl, keď mu ich dal obžalovaný preložiť zo slovenčiny do nemčiny a maďarčiny. „Na základe vzhľadu som nemal pochybnosti o pravosti.“

Združenie Nobilitas Carpathiae, ktoré sídli v Nových Zámkoch, zakladal Práznovszky spolu s otcom obžalovaného, ktorý vraj svoju príslušnosť k šľachte preukázal dokladom o zmene priezviska. Vtedy ešte spomínané listiny nepredložil.

„Pre nás bolo rozhodujúce, že príslušný úrad mu zmenil priezvisko. Píše sa tam, že dôvody na zmenu sú opodstatnené. Ak niekto používa takéto priezvisko, vychádzali sme z toho, že v jeho rodine bol Erdődy,“ povedal svedok.

Po upozornení, že v zdôvodnení rozhodnutia o zmene priezviska je napísané, že otcom Františka bol Július Erdődy, nie Viliam, skonštatoval: „Nám takéto rozhodnutie stačilo, postačovala nám jeho výroková časť. My nemôžeme byť pápežskejší ako pápež.“

Súd pohrozil pokutou, žiada predložiť listinu

Pojednávanie bolo odročené na jún. Súd opakovane, pod hrozbou pokuty, vyzve otca obžalovaného, aby predložil originál listiny z roku 1945.

Práve tá je podľa obžalovaného dôkazom, že je naozaj potomkom slávneho grófa. Jeho otec na súde už pred niekoľký mesiacmi vyhlásil, že je uložená v sejfe v Budapešti. Dodnes ju však nepredložil.

Súd si túto listinu vyžiadal aj zo štátneho archívu. Prišla odpoveď, že tam takýto doklad nemajú.

Test DNA: Gróf Imrich a obžalovaný nie sú príbuzní

S podaním obžaloby prokurátor čakal, kým dostane výsledky testov DNA. Experti odobrali vzorky z kostí grófa Imricha Erdődyho, ktorý zomrel v roku 1925. Pochovaný je v rodinnej hrobke na hlohoveckom cintoríne.

Gróf Imrich bol otcom grófa Viliama, ktorý je údajným dedom obžalovaného Ferenca Xavéra. Ten však odmietol poskytnúť svoju vzorku, preto experti použili DNA jeho otca Ferenca, ktorú získali z jedného znaleckého posudku.

Podľa výsledkov analýzy DNA sa žiadny príbuzenský vzťah medzi grófom Imrichom a obžalovaným Ferencom Xavérom nepotvrdil.

(mh)
Ferenc Xavér Erdődy: Verím, že môj dedo bol gróf

K výpovediam, ktoré zazneli na pojednávaní, sa obžalovaný Ferenc Xavér Erdődy nechcel vyjadrovať ani ich komentovať.

„Počkám si na rozsudok a budem všetko rešpektovať, nič iné mi nezostáva,“ povedal.

Vychovávaný ako gróf

O svojom grófskom pôvode je presvedčený. „My sme to vedeli odmala, boli sme tak so sestrami vychovávaní. Nemali sme žiadne pochybnosti, kto sme. Otcova mama bola kvôli tomu desať rokov politickým väzňom,“ povedal nám Ferenc Xavér.

Jeho sestra, ktorá ho sprevádzala na súde, mu pritakávala. „Nemáš tu otcove a dedove fotografie z mladosti?“ spýtala sa ho, čím narážala na podobu. „To by som vám priala vidieť,“ poznamenala.

Jej brat pri sebe fotografie nemal, mal však kópiu listiny, v ktorej sa píše, že gróf Viliam Erdődy uznal jeho otca za svojho syna. Zaujímalo nás, či existuje originál. „Samozrejme,“ reagoval.

Dodal však, že nevie, kde sa listina nachádza: „To je otcova záležitosť. Mal pred dvomi rokmi mozgovú príhodu, veľa vecí si nepamätá, niektoré veci stratil. Ja tu mám so sebou osvedčené kópie. Viem len, že to uznanie otcovstva je riadna listina, originál bol uložený do centrálneho registra listín.“

Nevyhol sa ani odpovedi na otázku, prečo jeho stará mama najskôr vyhlásila, že počala jeho otca s Júliusom Erdődym, maďarským policajtom. „Ona to uviedla zámerne, aby sme dali pokoj majetkom, lebo ona za to trpela. Bodka. Dá sa to z ľudského hľadiska pochopiť.“

Test starootcovstva

Polícia sa o Ferenca Xavéra zaujíma už šesť rokov. „Za ten čas všetky majetky, ktoré som osvedčil, prešli do majetku štátu a sú predané súkromným osobám. Mám len jeden list vlastníctva, ale je zablokovaný,“ povedal nám.

O majetky po grófovi Erdődym by sa vraj nikdy neuchádzal, keby nebolo novín. „V rokoch 2004 až 2006, keď sa robili veľké reštitúcie, tak písali: Nenechajte prepadnúť svoj majetok štátu, navštívte notára! Tak za kým som išiel, za upratovačkou? Notárovi som povedal, že viem, že po dedovi niečo zostalo, predložil som mu všetky doklady. Poradil mi vydržanie. Môj otec, ktorý je zákonným dedičom po grófovi Erdődym, s tým nechcel nič mať, sľúbil matke, že do majetkov nepôjde,“ povedal nám Ferenc Xavér.

Za svojím trestným stíhaním vidí veľmi zvláštne pozadie, ktoré zatiaľ nechce komentovať: „Je veľmi veľa známych osôb, ktoré do toho začali rýpať. Sú veci, ktoré neviem vysvetliť a neviem, prečo sa diali.“

Za zvláštne považuje aj to, že policajní experti porovnávali vzorky DNA jeho otca a grófa Imricha Erdődyho, ktorý je otcom grófa Viliama. „Test starotcovstva sa predsa nerobí. Imrich Erdődy predsa nemusel byť biologickým otcom Viliama Erdődyho,“ poznamenal.

Obhajcu mu pridelil štát

Ukázal nám aj ďalšie testy DNA. „Otcovstvo Štefana Pevného k Ferencovi Erdődymu je na 100% vylúčené,“ píše sa tam. Štefan Pevný bol muž, ktorý vychoval jeho otca Ferenca ako svojho a bol zapísaný ako otec aj v matrike.

„K tomuto sme museli pristúpiť, človeka, ktorého sme mali radi, sme museli dať vykopať, nepríjemne sa na to pozeralo,“ poznamenal Ferenc Xavér.

Dodal, že súdny proces nechce naťahovať: „Chcem, aby sa to čím skôr skončilo. Poctivo sem chodím, aj na políciu som sa bol prihlásiť sám, lebo som sa z novín dozvedel, že som trestne stíhaný. Jedinýkrát som nikde nechýbal a nikdy nebudem, ale nabudúce neprídem kvôli tomu, že sa nemám čo pýtať znalca z odboru pozemkov. Ak som niekomu spôsobil škodu, tak svojmu otcovi, lebo on je dedičom grófa, a nie lesom ani pozemkovému fondu. Oni nikdy neboli vlastníci, mali to len v užívaní,“ dodal Ferenc Xavér.

Na súde ho zastupuje obhajca pridelený štátom. „Ja nie som banková inštitúcia, aby som to financoval,“ poznamenal.

Miriam Hojčušová

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 2. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 3. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 4. Česi pod Tatrami šijú tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 5. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 6. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 7. V 95-tom sme netušili, že dnes budú naše prístroje zachraňovať
 8. Desať najkrajších pláží na Korfu
 9. Vážení poslanci, to naozaj?
 10. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 1. Desať najkrajších pláží na Korfu
 2. Úspešná budúcnosť začína štúdiom na FMMR TUKE
 3. Vážení poslanci, to naozaj?
 4. V 95-tom sme netušili, že dnes budú naše prístroje zachraňovať
 5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 6. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 7. Vážení poslanci, to naozaj?
 8. Koniec čakania na kuriéra
 9. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 10. Prvé mesiace 2021 vzrástol počet susedských sporov
 1. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 578
 2. Stiahnite si stovky e-kníh 6 031
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 5 896
 4. Vážení poslanci, to naozaj? 4 589
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 4 420
 6. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania 3 644
 7. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou 3 447
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 3 435
 9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 3 070
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 2 945
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Ilustračné foto.

Prehliadku tvorby speváckych zborov z Nitry a okolia ponúka Festival Cantate, ktorý organizuje Krajské osvetové stredisko (KOS).


TASR 10 h
Výstava Karola Felixa v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie.

Za svetlom je názov výstavy, v ktorej Nitrianska galéria predstaví tvorbu výtvarníka Karola Felixa.


TASR 10 h
Supermarket Tesco sa nachádza na prízemí OD Prior Nitra.

Predajňa bude po celý týždeň otvorená do 21. hodiny.


10 h

Vodič pravdepodobne nedal prednosť autu, ktoré išlo po hlavnej ceste.


15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda uzatvorila rýchlostnú cestu. Policajti pripomínajú, čo robiť, ak vás na diaľnici sklame auto.


a 1 ďalší 22. jún

Zástupcovia ministerstva aj poľovníkov tvrdia, že pomôcť môže radikálne zníženie stavov diviačej zveri.


23. jún

Vodič pravdepodobne nedal prednosť autu, ktoré išlo po hlavnej ceste.


15 h

Chata Ostré roky chátrala. Dostala však novú nádej.


23. jún

Už ste čítali?