Pondelok, 30. november, 2020 | Meniny má Ondrej, AndrejKrížovkyKrížovky

Farár svojvoľne dopísal grófa ako otca

Podľa historikov zomrel gróf Viliam Erdődy bezdetný. Jeho údajný syn ale tvrdí, že vlastní originál listiny, ktorá potvrdzuje grófovo otcovstvo. Má sa nachádzať v sejfe v Budapešti. Súdu ju však nepredložil.

Ferenc Xavér Erdődy, údajný šľachtický potomok.Ferenc Xavér Erdődy, údajný šľachtický potomok. (Zdroj: PRÁZNOVSZKY)

Ferenc Xavér Erdődy (36) sa pokúsil získať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam po grófovi Viliamovi Erdődym. V niektorých prípadoch bol úspešný. Teraz ho súdia za podvod, pojednávanie prebieha na nitrianskom okresnom súde.

Ferenc Xavér tvrdí, že nebohý gróf Viliam bol jeho dedo. Podľa historikov však šľachtic zomrel ako bezdetný.

Zmenil si meno aj priezvisko

Obžalovaný má trvalý pobyt v Nitrianskych Hrnčiarovciach, istý čas robil v Nitre čašníka. Posledné roky však žije v Lučenci, kde sa narodil. Pôvodne sa volal František Pevný, zmeniť si dal meno aj priezvisko.

Už ako Ferenc Xavér Erdődy zašiel niekedy v roku 2005 na notársky úrad v Nitre. Podľa obžaloby vyhlásil, že ako potomok grófa Viliama Erdődyho spĺňa podmienky na vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

Išlo o majetky, ktoré sa nachádzajú v katastroch Podhradie pri Duchonke, Červeník, Šulekovo, Hlohovec, Zlaté Moravce, Bojná a Čierne Kľačany. Podľa prokuratúry vydal notár osvedčenie o vydržaní napriek tomu, že neboli splnené podmienky a chýbali dokumenty.

Správa katastra Topoľčany na základe notárskej zápisnice zapísala na Ferenca Xavéra lesný pozemok v Podhradí pri Duchonke a pozemky v katastri Bojnej. Správa katastra v Hlohovci zápis odmietla vykonať. Správa katastra v Zlatých Moravciach ho síce urobila, no neskôr na podnet prokuratúry ho zrušila.

Notár: Nezodpovedal som za nič

Dnes už bývalý notár, ktorý vydal osvedčenie o vydržaní pozemkov, si na mnohé veci nepamätá. Mal porážku. „Som rád, že žijem,“ povedal na súde.

Na otázku sudkyne, za čo zodpovedal notár v prípade, že klient žiadal o vydanie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva, mal jednoznačnú odpoveď: „Za nič. Klient donesie doklady, urobí vyhlásenie, ja urobím zápisnicu, on zaplatí a nech sa stará o svoje veci...“

Dodal, že každého poučil, že osvedčuje len jeho vyhlásenie. „To bola bežná rutina. Kto si čo povedal, to som zapísal. Ja som to nebol povinný skúmať, nie som vyšetrovateľ,“ vyhlásil bývalý notár.

Priezvisko zmenili po naliehaní

Ako svedkyňa bola predvolaná aj bývalá pracovníčka bývalého Okresného úradu v Lučenci. Obžalovaný aj jeho otec František Pevný sa naň v roku 2002 obrátili so žiadosťou o zmenu priezviska na Erdődy.

„Bolo to ošemetné posúdiť, či je jeho otcom Viliam Erdődy. Na matrike mal ako otca uvedeného pána Pevného,“ povedala svedkyňa na adresu otca obžalovaného.

„Bol to pomerne komplikovaný prípad, aj ministerstvo vnútra sa k tomu vyjadrovalo,“ poznamenala svedkyňa. Dodala, že po naliehaní zmenili aspoň priezvisko, ale o zmene otca nerozhodovali.

Farár: Urobil som to bez nátlaku, zadarmo

Nové priezvisko si dal otec obžalovaného zmeniť aj v cirkevnej matrike a cirkevnom krstnom liste. Katolícky farár z Lučenca mu po súhlase tamojšieho biskupstva vyhovel.

Neskôr mu vydal ďalší cirkevný krstný list, kde ako otca dopísal Viliama Erdődyho. „Zmienka o otcovi bola aj v rozhodnutí okresného úradu o zmene otcovstva,“ obhajoval svoj postup farár.

Keď ho na súde požiadali, aby citoval z rozhodnutia okresného úradu, zháčil sa – spomína sa v ňom totiž, že Františkovi priezvisko zmenili po Júliusovi Erdődym, policajnom dôstojníkovi, ktorý sa narodil o 23 rokov neskôr ako gróf Viliam.

„Ja som sa nakoniec pridŕžal žiadosti Františka Erdődyho, nie údajov z okresného úradu. Vydal som krstný list, kde som ako otca dal Viliama Erdődyho,“ povedal farár. Priznal, že na takýto krok nemal povolenie z biskupstva, ani ho nežiadal.

„Urobil som to svojvoľne, bez nátlaku, zadarmo. Prečo? Neviem si vysvetliť... Nemyslel som si, že z toho môže byť nejaká komplikácia. Skôr som myslel, že sa chce týmto krstným listom preukázať medzi priateľmi v šľachtickom klube,“ vypovedal farár.

Obhajca: Takíto bohatí ľudia nevedeli, čo so sebou

Podľa historikov zomrel gróf Viliam Erdődy bezdetný vo Švajčiarsku. Na súde to povedal aj Peter Novosedlík z Vlastivedného múzea v Hlohovci. Potvrdil mu to príbuzný grófa Viliama, ktorý žije v Mníchove.

Obhajca Ferenca Xavéra Erdődyho chcel vedieť, či historik oslovoval aj pamätníkov nebohého grófa. Bol zvedavý, či nespomínali, že gróf mal nejaké milenky. „Je všeobecne známe, že takíto bohatí ľudia nevedeli, čo so sebou,“ vyhlásil obhajca.

„Mňa zaujímali jeho potomkovia, nie milenky,“ odpovedal historik.

Stretli sa aj na súde: M. Práznovszky, Ferenc Erdődy a obžalovaný Ferenc Xavér.

Svedok: Nemôžeme byť pápežskejší ako pápež

V prospech obhajoby vypovedal JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., predseda Nobilitas Carpathiae, občianskeho združenia potomkov šľachticov na Slovensku.

Povedal, že má vedomosti o obsahu dvoch listín z roku 1945, ktoré preukazujú, že otec obžalovaného je zákonným potomkom grófa Viliama Erdődyho.

Originály listín vraj videl, keď mu ich dal obžalovaný preložiť zo slovenčiny do nemčiny a maďarčiny. „Na základe vzhľadu som nemal pochybnosti o pravosti.“

Združenie Nobilitas Carpathiae, ktoré sídli v Nových Zámkoch, zakladal Práznovszky spolu s otcom obžalovaného, ktorý vraj svoju príslušnosť k šľachte preukázal dokladom o zmene priezviska. Vtedy ešte spomínané listiny nepredložil.

„Pre nás bolo rozhodujúce, že príslušný úrad mu zmenil priezvisko. Píše sa tam, že dôvody na zmenu sú opodstatnené. Ak niekto používa takéto priezvisko, vychádzali sme z toho, že v jeho rodine bol Erdődy,“ povedal svedok.

Po upozornení, že v zdôvodnení rozhodnutia o zmene priezviska je napísané, že otcom Františka bol Július Erdődy, nie Viliam, skonštatoval: „Nám takéto rozhodnutie stačilo, postačovala nám jeho výroková časť. My nemôžeme byť pápežskejší ako pápež.“

Súd pohrozil pokutou, žiada predložiť listinu

Pojednávanie bolo odročené na jún. Súd opakovane, pod hrozbou pokuty, vyzve otca obžalovaného, aby predložil originál listiny z roku 1945.

Práve tá je podľa obžalovaného dôkazom, že je naozaj potomkom slávneho grófa. Jeho otec na súde už pred niekoľký mesiacmi vyhlásil, že je uložená v sejfe v Budapešti. Dodnes ju však nepredložil.

Súd si túto listinu vyžiadal aj zo štátneho archívu. Prišla odpoveď, že tam takýto doklad nemajú.

Test DNA: Gróf Imrich a obžalovaný nie sú príbuzní

S podaním obžaloby prokurátor čakal, kým dostane výsledky testov DNA. Experti odobrali vzorky z kostí grófa Imricha Erdődyho, ktorý zomrel v roku 1925. Pochovaný je v rodinnej hrobke na hlohoveckom cintoríne.

Gróf Imrich bol otcom grófa Viliama, ktorý je údajným dedom obžalovaného Ferenca Xavéra. Ten však odmietol poskytnúť svoju vzorku, preto experti použili DNA jeho otca Ferenca, ktorú získali z jedného znaleckého posudku.

Podľa výsledkov analýzy DNA sa žiadny príbuzenský vzťah medzi grófom Imrichom a obžalovaným Ferencom Xavérom nepotvrdil.

(mh)
Ferenc Xavér Erdődy: Verím, že môj dedo bol gróf

K výpovediam, ktoré zazneli na pojednávaní, sa obžalovaný Ferenc Xavér Erdődy nechcel vyjadrovať ani ich komentovať.

„Počkám si na rozsudok a budem všetko rešpektovať, nič iné mi nezostáva,“ povedal.

Vychovávaný ako gróf

O svojom grófskom pôvode je presvedčený. „My sme to vedeli odmala, boli sme tak so sestrami vychovávaní. Nemali sme žiadne pochybnosti, kto sme. Otcova mama bola kvôli tomu desať rokov politickým väzňom,“ povedal nám Ferenc Xavér.

Jeho sestra, ktorá ho sprevádzala na súde, mu pritakávala. „Nemáš tu otcove a dedove fotografie z mladosti?“ spýtala sa ho, čím narážala na podobu. „To by som vám priala vidieť,“ poznamenala.

Jej brat pri sebe fotografie nemal, mal však kópiu listiny, v ktorej sa píše, že gróf Viliam Erdődy uznal jeho otca za svojho syna. Zaujímalo nás, či existuje originál. „Samozrejme,“ reagoval.

Dodal však, že nevie, kde sa listina nachádza: „To je otcova záležitosť. Mal pred dvomi rokmi mozgovú príhodu, veľa vecí si nepamätá, niektoré veci stratil. Ja tu mám so sebou osvedčené kópie. Viem len, že to uznanie otcovstva je riadna listina, originál bol uložený do centrálneho registra listín.“

Nevyhol sa ani odpovedi na otázku, prečo jeho stará mama najskôr vyhlásila, že počala jeho otca s Júliusom Erdődym, maďarským policajtom. „Ona to uviedla zámerne, aby sme dali pokoj majetkom, lebo ona za to trpela. Bodka. Dá sa to z ľudského hľadiska pochopiť.“

Test starootcovstva

Polícia sa o Ferenca Xavéra zaujíma už šesť rokov. „Za ten čas všetky majetky, ktoré som osvedčil, prešli do majetku štátu a sú predané súkromným osobám. Mám len jeden list vlastníctva, ale je zablokovaný,“ povedal nám.

O majetky po grófovi Erdődym by sa vraj nikdy neuchádzal, keby nebolo novín. „V rokoch 2004 až 2006, keď sa robili veľké reštitúcie, tak písali: Nenechajte prepadnúť svoj majetok štátu, navštívte notára! Tak za kým som išiel, za upratovačkou? Notárovi som povedal, že viem, že po dedovi niečo zostalo, predložil som mu všetky doklady. Poradil mi vydržanie. Môj otec, ktorý je zákonným dedičom po grófovi Erdődym, s tým nechcel nič mať, sľúbil matke, že do majetkov nepôjde,“ povedal nám Ferenc Xavér.

Za svojím trestným stíhaním vidí veľmi zvláštne pozadie, ktoré zatiaľ nechce komentovať: „Je veľmi veľa známych osôb, ktoré do toho začali rýpať. Sú veci, ktoré neviem vysvetliť a neviem, prečo sa diali.“

Za zvláštne považuje aj to, že policajní experti porovnávali vzorky DNA jeho otca a grófa Imricha Erdődyho, ktorý je otcom grófa Viliama. „Test starotcovstva sa predsa nerobí. Imrich Erdődy predsa nemusel byť biologickým otcom Viliama Erdődyho,“ poznamenal.

Obhajcu mu pridelil štát

Ukázal nám aj ďalšie testy DNA. „Otcovstvo Štefana Pevného k Ferencovi Erdődymu je na 100% vylúčené,“ píše sa tam. Štefan Pevný bol muž, ktorý vychoval jeho otca Ferenca ako svojho a bol zapísaný ako otec aj v matrike.

„K tomuto sme museli pristúpiť, človeka, ktorého sme mali radi, sme museli dať vykopať, nepríjemne sa na to pozeralo,“ poznamenal Ferenc Xavér.

Dodal, že súdny proces nechce naťahovať: „Chcem, aby sa to čím skôr skončilo. Poctivo sem chodím, aj na políciu som sa bol prihlásiť sám, lebo som sa z novín dozvedel, že som trestne stíhaný. Jedinýkrát som nikde nechýbal a nikdy nebudem, ale nabudúce neprídem kvôli tomu, že sa nemám čo pýtať znalca z odboru pozemkov. Ak som niekomu spôsobil škodu, tak svojmu otcovi, lebo on je dedičom grófa, a nie lesom ani pozemkovému fondu. Oni nikdy neboli vlastníci, mali to len v užívaní,“ dodal Ferenc Xavér.

Na súde ho zastupuje obhajca pridelený štátom. „Ja nie som banková inštitúcia, aby som to financoval,“ poznamenal.

Miriam Hojčušová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 2. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 3. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 4. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 5. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 6. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 7. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 8. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 9. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 1. Changes to the System of Remedies under the Amendment to the PPL
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 4. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 5. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 6. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 7. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 8. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 9. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 10. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 32 767
 2. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 15 819
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 14 944
 4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 13 448
 5. Aká je chémia vôní 9 283
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 265
 7. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 9 122
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 637
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 488
 10. Bývanie v meste predlžuje život 8 033
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Antigénové testy budú v Nitre robiť na ďalšom mieste, no len dva dni

Do areálu nemocnice sa chodia dobrovoľne testovať stovky ľudí.

Veľkokapacitné odberné miesto na Špitálskej, v areáli nemocnice

Nitra dostane milióny na kreatívne centrum. Zrekonštruuje kino aj kasárne

V centre mesta vznikne zelené átrium, v bývalých kasárňach druhý veľký park. Priestory musia byť skolaudované do januára 2023.

Takto má po obnove vyzerať kino Palace a Radlinského ulica.

Holanďania z drogovej megakauzy chceli ísť na slobodu. Neuspeli

Rekordné množstvo drog našli v nitrianskom priemyselnom parku, v nádržiach na kvapalinu, ktoré čakali na preclenie.

Jeden z obvinených Holanďanov na nitrianskom súde.

Na šesť osôb, zadržaných počas protidrogovej akcie v Seredi a okolí, podali návrh na vzatie do väzby

Zásah mal súvisieť s pokračovaním akcie Venal zameranej proti drogovej zločineckej skupine.

Ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Starostka Kuneradu čelila odvolávaniu. Referendum nebolo platné

Kavecká podala oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania a poškodzovania cudzích práv.

V Kysuckom Novom Meste majú unikátny adventný veniec

Ide pravdepodobne o najväčší adventný veniec v Žilinskom kraji. Jeho výška je až 3,5 metra. Na jeho výzdobe pracovalo osem ľudí počas niekoľkých týždňov.

AKTUALIZOVANÉ o 20.14 - doplnené o vyjadrenie Arriva Nitra

Nitra vybrala nového dopravcu, Arriva v súťaži neuspela

Dvaja neúspešní účastníci súťaže môžu podať námietky.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Už ste čítali?