Pondelok, 21. október, 2019 | Meniny má Uršuľa

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Kým kohút nezaspieva

Kde a kedy ?
Kým kohút nezaspieva

Autor: Ivan Bukovčan, kostýmy: Eva Kleinová, dramaturgia: Adam Gold, scéna: Diana Strauszová, réžia a výber hudby: Michal Spišák

Popis

Dramatický príbeh desiatich obyvateľov okupovaného mesta, ktorí sa na jednu dlhú noc stávajú rukojemníkmi vysokého dôstojníka nepriateľskej armády, ktorý chce pomstiť svojho vojaka zabitého bodnutím do chrbta. V uzavretých priestoroch opusteného domu sa stretáva skupina ľudí rôzneho veku, spoločenského postavenia a životných postojov, aby v hodinách zostávajúcich do ranného brieždenia spoločne prežili strastiplné čakanie na výsledok vyšetrovania násilného činu. V prípade, že sa nájde vinník, majú byť všetci prepustení, ak nie, veliteľ dá všetkých obesiť. Rukojemníci v tejto situácii naplno preciťujú životnú neistotu, vyhrotená situácia ich núti premýšľať o všetkých možnostiach záchrany života. Následne však vychádza najavo, že zavraždený vojak bol opitý, čo veliaceho dôstojníka privedie k zmene postoja. Nariadi potrestať len jedného z rukojemníkov. Rozhodnutie necháva na nich samých...

Bukovčan v hre akcentuje význam správania jedinca v hraničnej, vypätej situácii. Predstavuje človeka stojaceho zoči-voči existenciálnym otázkam, núti ho riešiť mravné dilemy. Týmto sa hra Kým kohút nezaspieva výrazne dotýka moderných estetických a filozofických prúdov, presadzujúcich sa v európskej dramatickej literatúre druhej polovice 20. storočia a zároveň zaujíma výsostné postavenie medzi dielami slovenskej modernej klasiky.

Bohatý myšlienkový rámec hry je budovaný z radu motívov a tém, ktorým dominuje téma zrady. K archetypu tohto zásadného a výsostne dramatického ľudského činu odkazuje už samotný názov hry: „Život položíš za mňa? Veru, veru ti hovorím: Kohút ešte ani nezaspieva, a trikrát ma zaprieš," hovorí Ježiš Petrovi v deň, keď ho zradil Judáš. A naozaj, napriek tomu, že Peter sľúbil Ježišovi vernosť, neskôr ho opustila odvaha a Ježiša trikrát zaprel. Autor hry vychádza zo základnej podoby zrady, avšak predstavuje ju v okolnostiach, ktoré odrážajú zložitý existenciálny stav súdobého človeka. Bukovčanova osobitá štylizácia, vychádzajúca z jeho bravúrnej schopnosti presnej gradácie tempa a postupného odhaľovania čiastkových psychologických motivácií jednotlivých postáv, dovoľuje dramatikovi nielen bohato vykresľovať charaktery, ale predovšetkým podať stále aktuálnu výpoveď o človeku, ktorý sa ocitá v závažnej, všeobecne ľudskej situácii.

Odporúčame

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Stála výstava fotografií hercov od Norberta Eggenhofera

Výstavy