Sobota, 19. október, 2019 | Meniny má Kristián

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Železničná stanica Nitra

Železničná stanica Nitra

Staničná ulica, 949 01 Nitra

Popis

Železničná stanica Nitra leží na trati Nové Zámky – Prievidza (140) v km 33,705, podľa cestovného poriadku v km 36,000. Orientovaná je v severojužnom smere. História vzniku stanice siaha do 19. storočia, kedy niektoré železnice na Slovensku budovala Rakúska, resp. neskôr Rakúsko-Uhorská spoločnosť štátnej železnice (StEG). Spoločnosť StEG vznikla 1. januára 1855 a výstavbu železníc na Slovensku ovplyvňovala dlhšie obdobie.

V súvislosti s výstavbou trate z Komárna cez Nové Zámky, Nitru a Bánovce do Trenčína bola zákonným článkom XLI/1870 vydaná koncesia Henrichovi B. Strousbergovi. Strousberg však nezahájil výstavbu z Nových Zámkov do Komárna ani do Nitry, ale po rokovaniach so Šurianskym cukrovarom zahájil prestavbu úzkorozchodnej vlečky z Palárikova do Šurian na normálny rozchod. Strousberg však rozostavanú trať predal bankám. Prestavbu vlečky na trať s normálnym rozchodom dokončila spoločnosť StEG, ktorá dňa 15. januára 1874 prestavanú 8 km dlhú trať z Palárikova do Šurian uviedla do prevádzky. V roku 1876 spoločnosť získala od pôvodných koncesionárov Viliama Tótha, Ladislava Bertholda a Leopolda Lippmana koncesiu č. XLIII/1985 na výstavbu železnice zo Šurian do Nitry. Výstavba trate na rovinatom území prebiehala rýchlo a 1. novembra 1876 bola otvorená Šurany – Ivanka pri Nitre a 19. novembra 1876 Ivanka pri Nitre – Nitra, čím vzniklo železničné spojenie Bratislavy (Prešporku) s Nitrou. Dňa 31. mája 1880 na naliehanie Hospodárskeho spolku pre údolie Nitry uhorský snem schválil zákon č. XXXIII a výstavba železníc z Nitry pokračovala ďalej smerom do Topoľčian. Koncesia bola udelená Karolovi Stummerovi, bratom Thonetovcom a firme Adolf Schmitt a spol, ktorí koncesiu previedli na spoločnosť StEG, ktorá pokračovala vo výstavbe. Výstavba prebiehala rýchlo a železnica z Nitry do Topoľčian bola otvorená už 16. septembra 1881. Výstavba železnice pokračovala ďalej, ale v dôsledku hospodárskej krízy bola trať dokončená len po Veľké Bielice.

Aktuálne hráme

Železničná stanica Nitra na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne

Odporúčame

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Stála výstava fotografií hercov od Norberta Eggenhofera

Výstavy