Piatok, 23. marec, 2018 | Meniny má Adrián
Pridajte si svoje mesto

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Krajské osvetové stredisko

KOS Nitra
Fatranská 3, Nitra

Popis

Základným poslaním organizácie je vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu, rozvíjať záujmovú činnosť, ľudové remeslá, vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii. Zamestnanci KOS v Nitre poskytujú bezplatnú odborno-poradenskú a metodickú pomoc profesionálnym i dobrovoľným pracovníkom kultúry, obciam a mestám, študentom, radi odovzdávajú svoje skúsenosti a podieľajú sa na spoluorganizovaní kultúrnych akcií.    Krajské osvetové stredisko v Nitre tvoria tri oddelenia: tvorivosti, vzdelávania a služieb.     Oddelenie tvorivosti pripravuje súťaže na krajskej, regionálnej, okresnej a obvodnej úrovni pre amatérskych umelcov v rôznych oblastiach: výtvarné umenie, literárna tvorba, hovorené a umelecké  slovo, hudba, spev, tanec, folklór, divadlo, fotografia a film. V rámci uchovávania tradícií ponúkame tvorivé dielne ľudových remesiel pre deti, mládež, dospelých i marginalizované skupiny obyvateľstva. Venujeme sa menšinovej kultúre. Vo výstavných sálach celoročne prezentujeme záujmovo-umeleckú činnosť prostredníctvom autorských a kolektívnych výstav detí, mládeže i dospelých.     Oddelenie vzdelávania pripravuje odborné semináre pre pracovníkov v kultúre Nitrianskeho samosprávneho kraja zamerané na zvyšovanie kompetencií, vedomostí a zručností potrebných pre prácu. Vzdelávanie pre širokú verejnosť realizujeme aj prostredníctvom neakreditovaných kurzov, školení, seminárov, prednášok, besied, animačných aktivít a súťaží. Dotýkajú sa viacerých oblastí: environmentálnej tematiky, zdravého životného štýlu, histórie, filozofie, astronómie , geografie. Organizujeme aj programy sociálnej prevencie a rozmanitú klubovú činnosť, ktorá napomáha plnohodnotne využívať voľný čas.     Oddelenie služieb v rámci pomoci obciam, spoločenským organizáciám, združeniam, súborom, krúžkom a nadáciám ponúka spracovanie propagácie podujatia prostredníctvom edičných prác – pozvánky, letáky, plagáty, pamätné a ďakovné listy, diplomy a osvedčenia. Zároveň vieme zabezpečiť ozvučenie podujatí. Vo svojich priestoroch ponúkame pre širokú verejnosť jednorázový prenájom priestorov s maximálnou kapacitou 80 miest vhodných na súťaže, prednášky a semináre. Všetky miestnosti sú vybavené audio a video technikou s možnosťou pripojenia na internet.     V budove Krajského osvetového strediska sídli aj hvezdáreň, ktorú vedie zamestnanec Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Organizuje semináre, besedy, pozorovania pre verejnosť a v spolupráci s KOS aj výstavy a súťaže.

Aktuálne hráme

Krajské osvetové stredisko na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne

Odporúčame

Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku 

Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku

Výstava trojrozmerných originálnych archeologických nálezov

Výstavy

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Stála výstava fotografií hercov od Norberta Eggenhofera

Výstavy