Sobota, 19. október, 2019 | Meniny má Kristián

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Krajské osvetové stredisko

KOS Nitra
Fatranská 3, Nitra

Popis

Základným poslaním organizácie je vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu, rozvíjať záujmovú činnosť, ľudové remeslá, vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii. Zamestnanci KOS v Nitre poskytujú bezplatnú odborno-poradenskú a metodickú pomoc profesionálnym i dobrovoľným pracovníkom kultúry, obciam a mestám, študentom, radi odovzdávajú svoje skúsenosti a podieľajú sa na spoluorganizovaní kultúrnych akcií.    Krajské osvetové stredisko v Nitre tvoria tri oddelenia: tvorivosti, vzdelávania a služieb.     Oddelenie tvorivosti pripravuje súťaže na krajskej, regionálnej, okresnej a obvodnej úrovni pre amatérskych umelcov v rôznych oblastiach: výtvarné umenie, literárna tvorba, hovorené a umelecké  slovo, hudba, spev, tanec, folklór, divadlo, fotografia a film. V rámci uchovávania tradícií ponúkame tvorivé dielne ľudových remesiel pre deti, mládež, dospelých i marginalizované skupiny obyvateľstva. Venujeme sa menšinovej kultúre. Vo výstavných sálach celoročne prezentujeme záujmovo-umeleckú činnosť prostredníctvom autorských a kolektívnych výstav detí, mládeže i dospelých.     Oddelenie vzdelávania pripravuje odborné semináre pre pracovníkov v kultúre Nitrianskeho samosprávneho kraja zamerané na zvyšovanie kompetencií, vedomostí a zručností potrebných pre prácu. Vzdelávanie pre širokú verejnosť realizujeme aj prostredníctvom neakreditovaných kurzov, školení, seminárov, prednášok, besied, animačných aktivít a súťaží. Dotýkajú sa viacerých oblastí: environmentálnej tematiky, zdravého životného štýlu, histórie, filozofie, astronómie , geografie. Organizujeme aj programy sociálnej prevencie a rozmanitú klubovú činnosť, ktorá napomáha plnohodnotne využívať voľný čas.     Oddelenie služieb v rámci pomoci obciam, spoločenským organizáciám, združeniam, súborom, krúžkom a nadáciám ponúka spracovanie propagácie podujatia prostredníctvom edičných prác – pozvánky, letáky, plagáty, pamätné a ďakovné listy, diplomy a osvedčenia. Zároveň vieme zabezpečiť ozvučenie podujatí. Vo svojich priestoroch ponúkame pre širokú verejnosť jednorázový prenájom priestorov s maximálnou kapacitou 80 miest vhodných na súťaže, prednášky a semináre. Všetky miestnosti sú vybavené audio a video technikou s možnosťou pripojenia na internet.     V budove Krajského osvetového strediska sídli aj hvezdáreň, ktorú vedie zamestnanec Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Organizuje semináre, besedy, pozorovania pre verejnosť a v spolupráci s KOS aj výstavy a súťaže.

Aktuálne hráme

Krajské osvetové stredisko na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne

Odporúčame

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Stála výstava fotografií hercov od Norberta Eggenhofera

Výstavy