Pondelok, 21. máj, 2018 | Meniny má Zina
Pridajte si svoje mesto

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Dom Matice slovenskej

Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra

Popis

Dom Matice slovenskej v Nitre  organizuje spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a umelecké programy pre široké spektrum návštevníkov. 

DMS v Nitre pôsobí od 13. 1. 1995, kedy sa uskutočnilo slávnostné otvorenie budovy a umiestnenie busty zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Od roku 1995 Dom MS v Nitre vydáva vlastný časopis Matičný spravodajca, ktorý sa v roku 1997 premenoval na mesačník Matičné zvesti a pod týmto názvom ako občasník výchadza dodnes. Dôležitým mementom bolo slávnostné odhalenie Pamätnej tabule Karolovi Kuzmánymu na priečelí Domu MS v Nitre 15. 11. 2011. V rokoch 2009 – 2010 prebehla kompletná rekonštrukcia budovy spojená s interiérovým a technickým dovybavením pracoviska, čím začal priestor Domu Matice slovenskej v Nitre spĺňať kritériá štandardného kultúrno-osvetového pracoviska. Dom Matice slovenskej v Nitre bol v roku 2010 organizátorom XI. ročníka Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže. Do podujatia sa zapojilo 13 satelitných obcí z okresov Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa a Topoľčany. Počas festivalu bola jednou zo sprievodných akcií vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Jozef Cíger Hronský a Zahraničná Matica slovenská. Priestory Domu MS v Nitre dlhodobo využíva na záujmovú činnosť Klubu filatelistov 52-51 Nitra. Pod správou Domu MS v Nitre v súčasnosti pôsobí 37 miestnych odborov Matice slovenskej z okresu Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany.
V rámci samosprávy DMS spolupracuje s Mestom Nitra, NSK, VMČ-Čermáň, okolitými obecnými úradmi a v rámci verejnej správy s MKSR. Na úrovni školstva spolupracuje s Okresným úradom v Nitre, so školami od MŠ až po študentov a pedagógogv UKF v Nitre a SPU v Nitre. Na poli kultúrnych inštitúcií je rozvinutá spolupráca s DAB v Nitre, Diecéznym múzeom, Nitrianskou galériou, Poštovým múzeom a Slovenskou poštou. DMS aktívne komunikuje a pripravuje podujatia aj za odbornej garancie vedeckých a záujmových združení, akými sú Spoločnosť Juraja Selepčéniho Pohronca, Bernolákova spoločnosť, Spoločnosť M. R. Štefánika, Jazykový a výtvarný odbor MS, Klub filatelistov, Zariadenia sociálnych služieb a domov v Nitre, Centrum pre seniorov, Jednota dôchodcov, Zväz záhradkárov či Parlamentný inštitút NRSR. Rozvinutá je tiež spolupráca s rímsko-katolíckou cirkvou, Biskupským úradom v Nitre a Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku.

Aktuálne hráme

Dom Matice slovenskej na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne

Odporúčame

Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku 

Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku

Výstava trojrozmerných originálnych archeologických nálezov

Výstavy

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Stála výstava fotografií hercov od Norberta Eggenhofera

Výstavy