Pondelok, 21. október, 2019 | Meniny má Uršuľa

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Dom Matice slovenskej

Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra

Popis

Dom Matice slovenskej v Nitre  organizuje spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a umelecké programy pre široké spektrum návštevníkov. 

DMS v Nitre pôsobí od 13. 1. 1995, kedy sa uskutočnilo slávnostné otvorenie budovy a umiestnenie busty zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Od roku 1995 Dom MS v Nitre vydáva vlastný časopis Matičný spravodajca, ktorý sa v roku 1997 premenoval na mesačník Matičné zvesti a pod týmto názvom ako občasník výchadza dodnes. Dôležitým mementom bolo slávnostné odhalenie Pamätnej tabule Karolovi Kuzmánymu na priečelí Domu MS v Nitre 15. 11. 2011. V rokoch 2009 – 2010 prebehla kompletná rekonštrukcia budovy spojená s interiérovým a technickým dovybavením pracoviska, čím začal priestor Domu Matice slovenskej v Nitre spĺňať kritériá štandardného kultúrno-osvetového pracoviska. Dom Matice slovenskej v Nitre bol v roku 2010 organizátorom XI. ročníka Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže. Do podujatia sa zapojilo 13 satelitných obcí z okresov Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa a Topoľčany. Počas festivalu bola jednou zo sprievodných akcií vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Jozef Cíger Hronský a Zahraničná Matica slovenská. Priestory Domu MS v Nitre dlhodobo využíva na záujmovú činnosť Klubu filatelistov 52-51 Nitra. Pod správou Domu MS v Nitre v súčasnosti pôsobí 37 miestnych odborov Matice slovenskej z okresu Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany.
V rámci samosprávy DMS spolupracuje s Mestom Nitra, NSK, VMČ-Čermáň, okolitými obecnými úradmi a v rámci verejnej správy s MKSR. Na úrovni školstva spolupracuje s Okresným úradom v Nitre, so školami od MŠ až po študentov a pedagógogv UKF v Nitre a SPU v Nitre. Na poli kultúrnych inštitúcií je rozvinutá spolupráca s DAB v Nitre, Diecéznym múzeom, Nitrianskou galériou, Poštovým múzeom a Slovenskou poštou. DMS aktívne komunikuje a pripravuje podujatia aj za odbornej garancie vedeckých a záujmových združení, akými sú Spoločnosť Juraja Selepčéniho Pohronca, Bernolákova spoločnosť, Spoločnosť M. R. Štefánika, Jazykový a výtvarný odbor MS, Klub filatelistov, Zariadenia sociálnych služieb a domov v Nitre, Centrum pre seniorov, Jednota dôchodcov, Zväz záhradkárov či Parlamentný inštitút NRSR. Rozvinutá je tiež spolupráca s rímsko-katolíckou cirkvou, Biskupským úradom v Nitre a Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku.

Aktuálne hráme

Dom Matice slovenskej na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne

Odporúčame

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Stála výstava fotografií hercov od Norberta Eggenhofera

Výstavy